Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Wereld Waternet

De website Wereld Waternet voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Yulia, Swink; Kaylee, Swink
Datum
12 mei 2023
Opdrachtgever
Stichting Waternet
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op wereldwaternet.nl
  • Alle PDF's op wereldwaternet.nl
  • De interface van de chatfunctionaliteit. De chatfunctionaliteit was nog niet werkend ten tijde van het onderzoek.
Buiten de scope:
  • De pagina's op e-cademy.worldwaternet.nl . Dit vereist een apart onderzoek.
  • Overige subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:41:50 v2.4-011