Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Werken voor gemeente Leidschendam-Voorburg


Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
22 november 2022
Opdrachtgever
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Werken voor gemeente Leidschendam-Voorburg voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website werkenvoorleidschendam-voorburg.nl is onderzocht tussen 11 en 22 november 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is aan de toegankelijkheid gewerkt. Er zijn nog een paar aandachtspunten.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Werken voor gemeente Leidschendam-Voorburg
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op werkenvoorleidschendam-voorburg.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via werkenvoorleidschendam-voorburg.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ staan onderaan naast 'Waarom Leidschendam-Voorburg?' 3 iconen. Deze hebben een alt-tekst als "Icoon dat sfeervol werken symboliseert". Dit voegt geen informatie toe en beschrijft de afbeelding niet. Verberg decoratieve afbeeldingen met een leeg alt-attribuut. Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: In de video op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ komt aan het eind de tekst "werkenvoorleidschendam-voorburg.nl" voor die niet uitgesproken wordt. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er wordt getoond in de video. Deze tekst bevat geen nieuwe informatie voor de bezoeker van deze website, maar zorg er altijd voor dat tekst in beeld ook op een andere manier beschikbaar is, in een transcript van de video of in een extra audiospoor.
Dit is vooral belangrijk wanneer deze video op andere kanalen wordt getoond, waardoor de URL essentiële informatie wordt.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: In de video op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ komt aan het eind de tekst "werkenvoorleidschendam-voorburg.nl" voor die niet uitgesproken wordt. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er wordt getoond in de video. Deze tekst bevat geen nieuwe informatie voor de bezoeker van deze website, maar zorg er altijd voor dat tekst in beeld ook te horen is in het audiospoor.
Dit is vooral belangrijk wanneer deze video op andere kanalen wordt getoond, waardoor de URL essentiële informatie wordt.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/verhalen/diana/ is de quote “Ik kan niet alles oplossen, maar wel luisteren en betrokken zijn.” opgemaakt met het <em> element en de quote "Er wordt nooit zomaar iets besloten, ook al lijkt dat soms wel zo" met <strong> en <em>. Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden. Gebruik in plaats daarvan CSS om de tekst anders vorm te geven.

Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/verhalen/diana/ is in de code niet duidelijk dat de tekst "Er wordt nooit zomaar iets besloten, ook al lijkt dat soms wel zo" om een quote gaat. Gebruik voor quotes ofwel aanhalingstekens en/of het quote (<q>) of blockquote (<blockquote>) element om dit probleem op te lossen.

Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/22024/ komt twee keer de kop "Meer informatie" (H4) voor. Dit komt doordat het sticky blok aan de linkerkant twee keer in de DOM staat en in beide gevallen zichtbaar is voor hulpsoftware. Hierdoor komen beide koppen in de koppenlijst, die gebruikers van hulpsoftware kunnen opvragen. Dit kan verwarrend zijn. Verberg daarom het blok dat niet visueel wordt getoond ook voor gebruikers van hulpsoftware met bijvoorbeeld display:none.

Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/over-ons/ staat onder de tekst 'Ontwikkeling' de koptekst 'Sijtwende Academie, GoodHabitz & coaching'. Deze is opgemaakt met het <strong>element in plaats van een kopelement. Geef deze tekst bijvoorbeeld een H4 element.

Advies: In de blokken op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/verhalen/ zijn de functies van de medewerkers opgemaakt met het strong element. Het strong-element is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden. Als het strong element puur voor opmaak is gebruikt, moet de tekst met bijvoorbeeld CSS worden opgemaakt in plaats van het strong-element.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de afspeelknop op de video op de home pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ bij navigatie met behulp van het toetsenbord focus krijgt is dat te zien door een lichte kleurverandering van de knop. Slechtzienden en kleurenblinden kunnen dit mogelijk niet waarnemen. Zorg dat de focus niet alleen afhankelijk is van kleur om dit probleem op te lossen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De contrastknop is in sommige situatie niet te gebruiken (zie 1.4.4) en geeft meer contrastproblemen dan in de 'gewone' versie. Het gaat bijvoorbeeld om de donkerblauwe links links "Vacatures" en "Verhalen" onder "Jij doet ertoe!" (Hex: 1A184A, contrastwaarde 1,3:1). Daarom worden hieronder enkel contrastproblemen beschreven in de 'gewone' versie.

De witte teksten op de bruine achtergrond (Hex: BEA279), zoals "Jij doet ertoe" en "Contact" in de footer hebben een te laag contrast. Dat is 2,4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=1.0" en "user-scale=0". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instelling weg.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt de hoog contrast knop, waardoor deze niet gebruikt kan worden.

In een ingezoomde weergave is het logo niet meer (goed) zichtbaar: deze wordt heel klein. Daarnaast wordt de focusrand eromheen opgesplitst in twee kleine blokjes.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=1.0" en "user-scale=0". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instelling weg.

Als op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/22024/ bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% verdwijnt alle content doordat de sticky header het volledige beeld vult. Bij lagere zoom-percentages is de content minder goed leesbaar doordat de sticky header een deel van het scherm vult.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De contrastknop is in sommige situatie niet te gebruiken (zie 1.4.4) en geeft meer contrastproblemen dan in de 'gewone' versie. Het gaat bijvoorbeeld om de paarse kleur van de hoog contrast knop (Hex: 600040) op de zwarte achtergrond (1,6:1) en de focusranden. Daarom worden hieronder enkel contrastproblemen beschreven in de 'gewone' versie.

De grijzige focusrand (#5f5e7f) heeft op verschillende achtergronden een te lage contrastwaarde. Bijvoorbeeld rondom het logo in de header (#bea279) een waarde van 2,5:1, op de donkerblauwe menu-items (#1a184a) een waarde van 2,7:1 en in de footer (#a69271) een waarde van 2,0:1. Dit moet minimaal 3:1 zijn.

De groene knoppen "Lees verder" op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ hebben een te laag contrast met de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/21881/ staat onder "Deel deze vacature" de link "Email". Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze link niet gebruiken. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord. Zie ook succescriterium 4.1.2.

In een smal venster minder dan 9890 pixels breed verschijnt er rechtsboven in de website op elke pagina een hamburgermenu. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen dit menu niet gebruiken. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Op de pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/21881/ is de link "Meer informatie?" en de email link daar onder niet te bedienen door mensen die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets.

Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/over-ons/ staan onder "Meer over" en "Onze afdelingen" uitklapbare teksten die niet met behulp van het toetsenbord geopend kunnen worden. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina komt de focus na de hoog contrast- en groter lettertypeknoppen op de social media links, daarna op het menu en daarna op het logo. Houd zoveel mogelijk de visuele volgorde aan, zodat de volgorde logisch is. Zorg dat de focus na de hoog contrast- en groter lettertypeknoppen eerst op het logo, vervolgens op het menu en daarna op de social media links komt.

Op de pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/verhalen/ staan 11 blokken met medewerkers. Bij navigatie met het toetsenbord is de focus volgorde door de blokken is niet logisch. De focus verspringt niet van links naar rechts maar van boven naar beneden. Zorg dat de focusvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert.

Nadat de Whatsapp link op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/21881/ focus heeft gehad komt de focus op een verstopte Linkedin-, Facebook- en Whatsapp-link. Zorg dat achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord.

Advies: Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ komen onder 'Onze verhalen' steeds 3 links voor: de afbeelding, de naam, en de knop 'Lees meer'. Hierdoor moet een toetsenbordgebruiker per artikel 3 keer de tabtoets gebruiken. Dit is erg hinderlijk. Kies ervoor om slechts één link te gebruiken (bijvoorbeeld de naam van de persoon), en vervolgens het klikbare gebied te vergroten met Javascript.
Dit komt op meerdere pagina’s voor, zoals op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/over-ons/ onder ‘Onze mensen’.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links naar Facebook, Twitter en Instagram rechts boven aan elke pagina hebben geen naam. Dit komt doordat de <span>-teksten voor gebruikers van hulpsoftware zijn verborgen met display:none. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen. Zie ook 4.1.2

Onderin de homepagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ staan links met de linktekst "Lees verder". Vermijd linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Klik hier’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort, hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.

Advies: Het logo van de gemeente Leidschendam-Voorburg boven aan elke pagina heeft als alternatieve tekst "Werken voor Leidschendam-Voorburg". Hieraan zou het linkdoel kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld 'Werken voor Leidschendam-Voorburg, naar de homepage'.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/22024/ is maar op één manier te bereiken, via een link vanaf de vacatures pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacatures/. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken, bijvoorbeeld via een sitemap of zoekfunctie.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een foto van een medewerker onder "Onze verhalen" op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ komen dubbele id's voor, bijvoorbeeld id="post-1868". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links naar Facebook, Twitter en Instagram rechts boven aan elke pagina hebben geen naam. Dit komt doordat de <span>-teksten voor gebruikers van hulpsoftware zijn verborgen met display:none.

Wanneer een pagina in een ingezoomde weergave wordt bekeken, verschijnt een hamburgermenu. Deze knop heeft geen naam en mist ook een rol (button) en waarde (uitgeklapt of ingeklapt). Codeer de knop als <button>, geef deze een naam en voeg bijvoorbeeld het aria-expanded attribuut toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacature/21881/ staat onder "Deel deze vacature" de link "Email". Deze link mist een href-attribuut en heeft daardoor geen juiste rol.

Onderin pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/vacatures/ wordt gebruikgemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) zoals bij "Salaris". Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat een tekstblok in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers die blind of slechtziend zijn is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.
Hetzelfde probleem komt op meer plaatsen voor, bijvoorbeeld op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/over-ons/ onder ‘Over ons’ en ‘Onze afdelingen’.

Op pagina werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/ is rechts naast "Waarom Leidschendam-Voorburg" drie tabellen gebruikt voor de opmaak van content. Een tabel mag gebruikt worden voor opmaak, maar het th-element mag daar niet in voorkomen. Verwijder de tabelkoppen en gebruik role=presentation om dit probleem op te lossen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/werkenvoorleidschendam-voorburg.nl/audit/
Geprint: 2023-12-09 16:33:37 v2.4-011