Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Werken voor de gemeente Oisterwijk


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
13 oktober 2022
Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Werken voor de gemeente Oisterwijk voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website werkenvooroisterwijk.pqa.nl is onderzocht tussen 4 en 13 oktober 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is duidelijk gewerkt aan de toegankelijkheid van deze website, maar er zijn nog een aantal verbeterpunten gevonden:

Opmerking met betrekking tot de hCaptcha:
Binnen de hCaptcha wordt via de Instellingen de mogelijkheid geboden om de visuele uitdaging te omzeilen middels een 'toegankelijkheidscookie'. De bezoeker moet zich vervolgens per email aanmelden voor deze functie. Mogelijk zal niet elke bezoeker deze optie snel vinden. Daarnaast is het proces vanaf het aanmelden voor de cookie tot en met het succesvol versturen van het contactformulier niet onderzocht. Het risico bestaat dat blinde en slechtziende bezoekers het contactformulier niet of met moeite kunnen insturen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Werken voor de gemeente Oisterwijk
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op werkenvooroisterwijk.pqa.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via werkenvooroisterwijk.pqa.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 31 19 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de gemeente Oisterwijk boven aan elke pagina heeft een alternatieve tekst via het <title> element binnen de SVG. Om te zorgen dat alle hulpsoftware de alternatieve tekst goed herkend, moet het role="img" attribuut aan de svg worden toegevoegd.

Onderaan elke pagina is een inline SVG-afbeelding van het logo van de gemeente Oisterwijk. Deze afbeelding is decoratief. Sommige browser-screenreader-combinaties zien de SVG als afbeelding. Verberg daarom de inline SVG voor hulpsoftware; gebruik hiervoor bijvoorbeeld aria-hidden="true".

Op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/jeugdwetconsulent/= staat een afbeelding van een Amerikaanse
afstudeerbaret met daar achter "HBO". Het icoon wordt door middel van het pseudo-element :before en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content, maar hier staat het icoon voor opleidingsniveau. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img-element of SVG met tekst alternatief. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op de homepage.

Op de contactpagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ wordt onder het contactformulier een hCaptcha met een reeks afbeeldingen gebruikt. De afbeeldingen worden niet op een alternatieve manier aangeboden, er wordt verwezen naar een (mogelijk) toegankelijk alternatief, zie ook de opmerking onder 'Samenvatting onderzoeksresultaat'. Laat de hCaptcha weg of zorg voor een ander toegankelijk alternatief.

Op de homepage staat een video. De video moet een beschrijving hebben. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel. De beschrijving moet in de buurt van de video staan. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/over-gemeente-tholen/.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:10 de naam en functie van de spreker en 1:35 "Kom eens langs voor een kop koffie". Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/over-gemeente-tholen/.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:10 de naam van de spreker en 1:35 "Kom eens langs voor een kop koffie". Er is geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Maak gebruik van een extra audiospoor.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/over-gemeente-tholen/.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De labels van de invoervelden op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ zijn impliciet gekoppeld. Dit is niet voldoende. Koppel de label-elementen met de for en id attributen aan de invoerelementen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/404.

Op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ staat een hCaptcha. De visuele naam van het selectievakje is 'Ik ben een mens', maar deze is niet gekoppeld aan de checkbox, waardoor de checkbox in de code een label mist. Het label via het id="a11y-label" is met aria-hidden=true en display:none is verborgen voor hulpsoftware en geldt daarom niet als label. Koppel het visuele label in de code aan de checkbox. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Advies: Onderaan elke pagina staat het logo van de gemeente Oisterwijk, opgemaakt als kop met het h2-element. Omdat de afbeelding illustratief is ziet hulpsoftware dit als een koptekst zonder tekst. Lege koppen zijn verwarrend voor sommige bezoekers. Laat lege koppen weg.

Advies: de titel van pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/toegankelijkheidsverklaring/ wordt niet goed voorgelezen door schermleessoftware omdat er verborgen karakters in voorkomen (­) Zorg er voor dat de door software bepaalde informatie het zelfde is als de visuele informatie.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld in het sollicitatie formulier op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/jeugdwetconsulent/=.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als op de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ de knop "Bekijk onze vacatures" focus heeft is dat alleen te zien aan een verandering in kleur van de tekst van blauw (HEX #306087) naar donker blauw (HEX #002F42). Slechtziende- en kleurenblinde bezoekers kunnen dit verschil niet zien. Zorg voor een ander onderscheid, bijvoorbeeld een duidelijke focus rand.
Dit probleem komt op meerdere plaatsen voor, bijvoorbeeld met de 'Nu solliciteren' knoppen die op meerdere pagina's voorkomen, waaronder op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/beleidsadviseur-ruimtelijke-ordening-stedelijk-gebied/=.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ is een witte tekst op een groene achtergrond (HEX #45AC34). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,9:1 waar dit 3:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden de tekst slecht te lezen. Gebruik een andere kleur voor de achtergrond.
Dit geldt ook voor de witte tekst op de semi-transparante groene achtergrond in de header van de homepage. Op meerdere plekken is de contrastratio hier lager dan 3:1. Dit probleem komt op meerdere pagina's in de sample voor, namelijk op iedere pagina met deze tekst en achtergrondkleur in de footer van de pagina.

Op de pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/jeugdwetconsulent/= heeft de grijze tekst "Plaatsingsdatum" en 'Sluitingsdatum"(HEX #787878) op witte achtergrond een te laag contrast. Dat is 4,4 waar dat minimaal 4,5 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden de tekst slecht te lezen. Gebruik een andere kleur voor de tekst.

Als een zoekresultaat focus heeft op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ is het contrast van de lichtblauwe tekst (HEX #D4EDFC) op de witte achtergrond te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden de tekst slecht te lezen. Gebruik een andere kleur voor de tekst..

Als niet alle verplichte velden goed ingevuld zijn in het contactformulier op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ verschijnen er na "Versturen" rode foutmeldingen (HEX #DC3232) op de lichtblauwe achtergrond (HEX #EDF7FD). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden de tekst slecht te lezen. Gebruik een andere kleur voor de tekst..


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024 pixels ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnt op de home pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ een deel van de afbeeldingen boven "Vacatures en stages" buiten beeld. Omdat de afbeeldingen decoratief lijken, is dit niet afkeurbaar.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de groen/lichtblauwe focusrand (HEX #4DE1D2) op de lichtgrijze achtergrond (HEX #FAFAFA) in het hCaptcha veld op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden niet of moeilijk waar te nemen welk element de focus heeft. Gebruik bijvoorbeeld een andere kleur op die plekken waar het contrast te laag is.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ wordt gebruikgemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/jeugdwetconsulent/= bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink werkt niet. De pagina springt wel naar de hoofdinhoud maar de focus volgorde verandert niet mee, de focus blijft op het hoofdmenu. Zorg dat bezoekers direct naar de hoofdinhoud van een pagina kunnen springen, zonder dat zij daar extra handelingen voor moeten uitvoeren.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/beleidsadviseur-ruimtelijke-ordening-stedelijk-gebied/= en werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/jeugdwetconsulent/= hebben beide als paginatitel: 'Vacature-details – Werken voor de gemeente Oisterwijk'. Dit is geen unieke titel en het doel van de pagina mist, namelijk de titel van de vacature (bijvoorbeeld 'Beleidsadviseur ruimtelijke ordening').

Advies: De paginatitel van de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ is 'Werken voor de gemeente Oisterwijk'. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het om de homepagina gaat, bijvoorbeeld 'Home - Werken voor de gemeente Oisterwijk'


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als er een popup met afbeeldingen verschijnt bij klikken op de hCaptcha in het formulier op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ komt de focus op instellingen in plaats van bovenaan. Voor gebruikers van het toetsenbord is niet duidelijk wat er aan de hand is.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies. Onderaan elke pagina staat een link "Toegagkelijkheidsverklaring". In de linktekst zitten verborgen tekens ­ die wel door schermlezers gelezen wordt. Dit is verwarrend, haal de tekens weg.

Advies: rechts bovenaan de zoekresultatenpagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ staat een knop "Nu solliciteren" die het niet doet. Dit is geen toegankelijkheidsprobleem omdat het voor iedereen niet werkt.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is maar één manier om de meeste pagina's binnen deze website te vinden zoals contact of privacy en dat is via de links in de navigatie boven en onder in de pagina's. De pagina met zoekfunctionaliteit is alleen te vinden na het verkeerd intypen van een pagina (404). Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als op de Home pagina het logo van de gemeente Oisterwijk focus heeft is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld als op de Homepagina onderaan de pagina de link "Cookies" focus heeft is dat niet te zien.

Wanneer de links in de footer van iedere pagina toetsenbordfocus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/vacatures/jeugdwetconsulent/= staat de link www.oisterwijk.nl in de lopende tekst. Wanneer deze link focus heeft is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Advies: Wanneer de social media iconen in de footer van iedere pagina toetsenbordfocus hebben, is dat enkel zichtbaar doordat het icoon iets groter wordt dan de andere iconen. In de WCAG 2.2 zijn de eisen omtrent focuszichtbaarheid strenger. Lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ staat een hCaptcha. Het visuele label bij de checkbox is 'Ik ben een mens', maar in de code mist het een label en heeft daardoor geen toegankelijke naam. Het visuele label moet terugkomen in de toegankelijke naam van het element zodat de checkbox bedienbaar is voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ staat onder aan het sollicitatieformulier een iframe met een hCaptcha. De taal van het frame is Engels terwijl de taal van de pagina Nederlands is. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de iframe code een lang="en" toe te voegen. Hetzelfde komt op meer plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld bij het i-frame met de video op de home pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/

Een gedeelte van de tekst op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/404 is in het Engels terwijl de pagina als Nederlandstalig gecodeerd is. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende HTML-code een lang="en" toe te voegen.
Of vertaal de tekst naar het Nederlands om aan te sluiten bij de hoofdtaal van de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina of de pagina op een kleiner scherm bekijken, verandert het navigatiemenu op iedere pagina in een hamburgermenu. De knop om het menu te sluiten heeft als naam 'Close'. Bied interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina of geef een taalwissel aan.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het contactformulier op pagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/contact/ alle formuliervelden goed hebben ingevuld behalve het hCaptcha veld, verschijnt er een foutmelding: "Een of meer velden bevatten een fout; graag controleren en opnieuw proberen." en bij de velden "Het veld is verplicht.". De meldingen bij de velden maken niet duidelijk in welk veld de fout is gemaakt. Pas de tekst aan naar bijvoorbeeld "Het veld Achternaam is verplicht maar is niet ingevuld."


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van elke pagina staan 3 social media links die fout gecodeerd zijn, doordat de span tags niet zijn gesloten.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de YouTube videoplayer op de homepagina werkenvooroisterwijk.pqa.nl/ wordt een
aria-label attribute gebruikt op een div zonder geldig role-attribute. Zorg voor correct gebruik van WAI-ARIA code. Aria-labels kunnen alleen goed door hulpsoftware herkend worden als deze op interactieve elementen zijn geplaatst.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/werkenvooroisterwijk.nl/audit/
Geprint: 2022-12-03 00:27:20 v2.4-011