Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Werkorganisatie Druten Wijchen

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Werkorganisatie Druten Wijchen
Datum 26 april 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • De content en huisstijl op het domein werkorganisatiedrutenwijchen.nl.
  • De PDF documenten op het domein werkorganisatiedrutenwijchen.nl.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • De techniek op het domein werkorganisatiedrutenwijchen.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via werkorganisatiedrutenwijchen.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 10

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op pagina www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/ staat onder de kop 'Ontwikkel je talent bij de WDW' een afbeelding met de alternatieve tekst 'Ontwikkel je talent bij de WDW'. Dit tekstalternatief omschrijft niet wat er op de afbeelding te zien is. Het is niet verplicht om decoratieve afbeeldingen te voorzien van een tekstalternatief. Wel kan het voor bezoekers die schermen niet (goed) prettig zijn wanneer dat wel het geval is, omdat hier een impressie van de werkomgeving wordt gegeven. Zorg ervoor dat tekstalternatieven inhoudelijk beschrijven wat er op de afbeelding te zien is en/of welke informatie de afbeelding overbrengt, of laat het alt-attribuut leeg zodat de afbeelding door hulpsoftware wordt genegeerd.

Bevinding 2: In de PDF 'Reglement van orde 2020' staat op de eerste pagina het logo van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Dit logo heeft de alternatieve tekst 'C:\Users\basts1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HMLZXGJ5\WDW-logo_RGB.JPG', wat het logo niet omschrijft. Zorg ervoor dat het logo een alternatieve tekst krijg waarin de organisatienaam voorkomt.

Bevinding 3: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/ staat achter meerdere links een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website, bijvoorbeeld achter de link 'Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening'. Met het title-attribuut op het a-element is geprobeerd om het icoon een tekstalternatief te geven. Het title-attribuut wordt niet ondersteund door alle browsers en hulpsoftware en is daarom niet geschikt om een alternatieve tekst te geven aan iconen. Gebruik een andere techniek om het icoon een alternatieve tekst te geven, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst te plaatsen achter de links waar het icoon bij staat.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/toegankelijkheid en op www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/privacyverklaring.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: In de PDF 'Reglement van orde 2020' zijn meerdere bevindingen bevonden die gaan over de codelaag van het document;

Bevinding 5: Advies:
Door de opmaak van de tekst op pagina www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/wie-zijn-wij lijkt het of de tekst 'Onze visie' een kop had moeten zijn en per ongeluk als gewone tekst op de pagina is geplaatst. Bezoekers die navigeren met een kopsneltoets of een koppenlijst kunnen de visie van werkorganisatie ook makkelijker vinden als deze is opgemaakt als kop.

Bevinding 6: Advies:
Op de pagina www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/vacatures wordt de H1 kop 'Vacatures' opgevolgd door de H3 kop 'Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordering'. Een logisch aflopende koppenstructuur begint met een H1 kop voor de titel van de pagina, gevolgd door een H2 kop voor de koppen, een H3 kop voor de tussenkoppen, etc. Een logisch aflopende koppenstructuur is beter voor de toegankelijkheid van de pagina en voor de vindbaarheid van de website door zoekmachines.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 7: Advies:
In de afbeelding op pagina www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/toegankelijkheid wordt aangegeven wat de toegankelijkheidsstatus van de website is. De status van de website is niet terug te vinden in de gewone tekst op de pagina of in het tekstalternatief van de afbeelding. Het is niet noodzakelijk om deze informatie in het tekst alternatief of op de pagina te plaatsen omdat er een toegankelijk alternatief is wanneer bezoekers de link volgen. Echter lijkt de toegankelijkheidsstatus onder de belangrijkste informatie op de pagina te vallen en kan het voor veel bezoekers prettig zijn als zij snel en makkelijk deze informatie tot zich kunnen nemen.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: De PDF 'Reglement van orde 2020' heeft geen documenttitel. Zorg ervoor dat het bestand een goed omschrijvende titel krijgt door deze in te vullen bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'. Zorg er daarbij ook voor dat de documenttitel wordt getoond bij openen en niet de bestandnaam, dit kan worden aangegeven bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 9: Advies:
De blokkencontent onder de kop 'De nieuwste vacatures' zijn opgemaakt als links. Doordat zowel de koppen in deze blokken en de onderstaande tekst zijn geplaatst in een a-element zijn de linkteksten van deze links redelijk lang. Voor bezoekers die gebruikmaken van linklijsten is het lastig navigeren wanneer linkteksten uit meerdere zinnen bestaan. Het wordt daarom aangeraden om wanneer blokkencontent ook als link moeten dienen alleen de kop op te maken als link en het klikgebied te vergroten met behulp van Javascript.
Dezelfde links komen ook voor op pagina www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/vacatures.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: De naam van enkele afbeelding is niet voldoende beschrijvend, zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:21:32 v2.4-011