Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Quickscan digitale toegankelijkheid Pleio support afspraakmodule

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Pleio support afspraakmodule
Datum 18 maart 2022
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek valt:
Buiten de scope van dit onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het eerder genoemde domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 14

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: In de datumwijzer wordt met een > icoon een knop aangeduid om een volgende maand te selecteren. Voor iconen moet een tekstueel alternatief aanwezig zijn, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst.

Bevinding 2: Op pagina 2 van het formulier wordt met een * aangegeven dat velden verplicht zijn. Ook voor dit icoon moet een alternatief aanwezig zijn, bijvoorbeeld als required-attribuut in het input-element.

Bevinding 3: Advies: Voor de zoek-knop wordt een SVG gebruikt. Sommige browsers en hulpsoftware lezen voor dat er een afbeelding aanwezig is zonder alternatieve tekst. Een best practice is om het aria-hidden attribuut te gebruiken.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: De relatie tussen de visuele labels Categorie, Afspraaktype en Afdeling en de bijbehorende select-elementen is voor hulpsoftware niet duidelijk omdat de select-elementen geen gekoppeld label hebben. Hierdoor weet hulpsoftware niet waar de comboboxen voor dienen.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete-attribuut hebben. De velden op pagina 2, zoals Naam en E-mailadres, hebben geen autocomplete-attribuut. Lees meer over het autocomplete-attribuut op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: De datumkiezer gebruikt verschillende kleuren groen. De contrastratio tussen de witte tekst en het groen van de beschikbare dagen (HEX #7DC473) is 2,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. De contrastratio tussen de witte tekst en het groen van de geselecteerde dag (HEX #56AC4A) is 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 7: Op pagina 2 van het formulier staat de tekst 'Een andere tijd kiezen'. De contrastratio tussen de blauwe tekst (HEX #00AEEF) en de achtergrond (HEX #F5F5F5) is 2,3:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de tekst 'Terug' op dezelfde pagina en op pagina 3 van het formulier.

Bevinding 8: Op pagina 2 van het formulier staat de knop 'Afspraak bevestigen. De contrastratio tussen de witte tekst en de blauwe achtergrond (HEX #00AEEF) is 2,5:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op pagina 3 van het formulier met de knop 'Nog een afspraak maken'.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Wanneer bezoekers de tekst- en regelafstand willen wijzigen, lukt dat niet voor de tekst die zich binnen het iframe bevindt. Bezoekers die bijvoorbeeld slechtziend zijn of een cognitieve functiebeperking zoals dyslexie hebben, kunnen hierdoor de tekst mogelijk niet (goed) lezen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: De datumkiezer is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren kunnen dan ook vanaf hier niet verder met het maken van een online afspraak.

3. Begrijpelijk

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Wanneer bezoekers op pagina 2 van het formulier een veld niet of niet goed invullen verschijnt bovenaan de pagina een foutmelding, zoals 'Je gegevens konden niet worden opgeslagen: Achternaam is een verplicht veld.' Een foutmelding moet niet alleen beschrijven waar de fout is gemaakt, maar ook wélke fout is gemaakt, bijvoorbeeld 'Het veld Achternaam is niet ingevuld'. Dat het om een verplicht veld gaat is een foutsuggestie, geen foutmelding.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 12: Advies: Wanneer bezoekers op pagina 2 van het formulier een ongeldig e-mailadres invoeren, verschijnt de foutmelding 'Je dient een geldig e-mailadres in te voeren.' Een best practice is om aan te geven aan welk format het e-mailadres moet voldoen, bijvoorbeeld. 'Het veld e-mailadres is niet goed ingevuld. Vul een geldig e-mailadres in. Een geldig e-mailadres ziet er zo uit: voorbeeld@emailprovider.nl'.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op de pagina wordt een iframe gebruikt. Een iframe moet een beschrijvende naam hebben binnen het title-attribuut. Dat is nu niet het geval.

Bevinding 14: De select-elementen Categorie, Afspraaktype en Afdeling hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor weten bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet waar de comboboxen voor dienen. Zie ook succescriterium 1.3.1.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:45:03 v2.4-011