Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid website Winst uit je Woning

De website Winst uit je Woning voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
20 juni 2022
Opdrachtgever
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V.
Scope van de website Binnen de scope:
  • Alle pagina's op winstuitjewoning.nl
  • Het formulier op aanmelden.winstuitjewoning.nl
Buiten de scope:
  • De chatfunctionaliteit
  • Overige subdomeinen
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:06:04 v2.4-011