Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website Waterschap Rijn en IJssel

De website van Waterschap Rijn en IJssel voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Michiel, Swink; Julia, Swink
Datum
16 oktober 2023
Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op wrij.nl
  • Alle PDF's op wrij.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op het subdomein waterdata.wrij.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 11:04:40 v2.4-011