Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Waterschap Rijn en IJssel

De website Waterschap Rijn en IJssel voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
28 maart 2023
Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op wrij.nl
  • Alle PDF's op wrij.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op het subdomein waterdata.wrij.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-12-09 16:45:09 v2.4-011