Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Zoeterwoude denkt mee

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Zoeterwoude denkt mee - redactioneel rapport
Datum 7 juni 2022
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
  • De content op alle pagina's van zoeterwoudedenktmee.nl
  • Alle PDF's op zoeterwoudedenktmee.nl
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • De techniek op alle pagina's van zoeterwoudedenktmee.nl (hier is een apart onderzoek voor vereist).
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zoeterwoudedenktmee.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 17

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op onder andere de homepage staan drie logo’s: 'Zoeterwoude denkt mee', 'Gemeente Zoeterwoude' en 'Moventem'. Deze logo's hebben de alternatieve teksten 'home logo', 'logo2' en 'logo3'. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijk zijn van screenreaders weten aan de hand van deze alternatieve teksten niet van welke organisaties de logo's zijn. De alternatieve tekst van een logo moet altijd weergeven welke tekst er in het logo staat en de organisatienaam. Pas deze alternatieve teksten daarom aan.

Bevinding 2: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 1 een achtergrond afbeelding. Deze afbeelding is in een figure-tag (<Figure>) geplaats en heeft de alternatieve tekst '2ce80a4f-04ad-4bc7-a142-8af348eb90e7 13027 Rapport F3 NW16'. Deze alternatieve tekst lijkt de bestandsnaam van de afbeelding te zijn. Een alternatieve tekst moet altijd omschrijven wat er op een afbeelding is te zien of de informatie die de afbeelding overbrengt. Deze afbeelding bevat het logo van Moventum. Zorg ervoor dat de organisatienaam en de andere teksten in het logo in de alternatieve tekst worden geplaatst.
Meerdere afbeeldingen in de PDF hebben een tekstalternatief die de afbeelding niet omschrijft, bijvoorbeeld op pagina 2 en 7. Zorg ervoor dat decoratieve afbeeldingen worden aangemerkt als artefact en afbeeldingen die informatie overbrengen een goede alternatieve tekst krijgen.

Bevinding 3: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" zijn meerdere decoratieve elementen, zoals het groene vak om tekst op pagina 12, in een Figure-tag geplaatst. Dit zijn decoratieve elementen en moeten daarom worden aangemerkt als artefact. Zorg ervoor dat alle decoratieve elementen die in een Figure-tag staan worden aangemerkt als artefact en verwijder de tags waar de elementen in stonden.

Bevinding 4: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staan verschillende grafieken, bijvoorbeeld de staafgrafiek op pagina 13. Geen van deze grafieken hebben een goede alternatieve tekst. Zorg ervoor dat alle grafieken minstens een tekstalternatief krijgen die de trend in de grafiek aangeeft, dit mag in één of twee zinnen worden opgeschreven. Een andere optie is om de gegevens in de grafieken op een toegankelijke wijze beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door de gegevens in tabellen te plaatsen en deze in de bijlage te zetten.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op de pagina zoeterwoudedenktmee.nl/home staan koppen die zijn opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld 'Meedoen met het digitale inwonerpanel is makkelijk'. Het strong-element is niet bedoeld om koppen mee op te maken of teksten dikgedrukt mee te maken. De functie van dit element is namelijk om aan hulpsoftware aan te geven dat de tekst binnen het element belangrijk is. Daarnaast heeft het niet dezelfde semantische waarde als een kop-element, waardoor hulpsoftware de kop niet als zo kan herkennen. Verwijder daarom het strong-element van deze koppen en maak ze op als koppen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina zoeterwoudedenktmee.nl/resultaten en op zoeterwoudedenktmee.nl/privacyverklaring.

Bevinding 6: Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/resultaten staan twee links die verwijzen naar PDF's. Visueel is duidelijk dat de links bij elkaar horen en onder de dikgedrukte tekst 'Onderzoek Omgevingsvisie - Augustus 2021' vallen. Voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien is het niet duidelijk dat deze links bij elkaar horen. Plaats de links daarom elk als eigen lijstitem in een ul-element. Op deze manier is de relatie tussen de links ook duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware.
Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/voorwaarden staan ook opsommingen die niet als zo zijn aangegeven in de code. Zorg ervoor dat alle opsommingen die zijn aangeven met een nummer op deze pagina in een ol-element worden geplaatst.

Bevinding 7: Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/privacyverklaring is het em-element gebruikt om de tekst 'Moventem BV Pollaan 48 A-1 7202 BX Zutphen info@moventem.nl 0575 84 3738' schuingedrukt mee te maken. Het em-element is niet geschikt om teksten mee op te maken. Dit element geeft namelijk aan hulpsoftware door dat de content binnen het element belangrijk is, sommige screenreaders spreken deze tekst ook met nadruk uit. Verwijder daarom het em-element van de tekst en maak deze op een andere manier op, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een CSS-stijl.

Bevinding 8: De volgende bevindingen gaan over de codelaag van de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie":

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 3 de inhoudsopgave. Wanneer bezoekers met een screenreader over deze pagina gaan wordt deze inhoudsopgave niet in de correcte volgorde voorgelezen. Dit komt doordat de namen van de hoofdstukken, zoals '1 Inleiding' in de code achter elkaar zijn geplaats en de paginanummers pas daarna achterelkaar in de code staan. Hierdoor worden eerste de namen van alle hoofdstukken voorgelezen en daarna alle paginanummers. Een screenreadergebruiker kan daardoor niet het hoofdstuk koppelen aan het bijbehorende paginanummer. Zorg ervoor dat de inhoudsopgave in de juiste volgorde is opgemaakt in de codelaag.

Bevinding 10: Op pagina 23 in de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staan grafieken met daarboven koppen. In de codelaag zijn alle koppen op deze pagina onder elkaar geplaats, pas daarna zijn alle afbeeldingen van de grafieken in de codelaag geplaatst. Hierdoor worden eerste alle koppen voorgelezen en pas daarna de grafieken. Zorg ervoor dat de koppen en grafieken in de juiste volgorde in de codelaag worden geplaatst. Zorg er hierbij ook voor dat de grafieken een goede alternatieve tekst hebben (zie SC 1.1.1).
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's in de PDF, bijvoorbeeld op pagina 24 en 25.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/contact staat de tekst 'Klik op het “volgende” pijltje om jouw vraag te versturen.' onder het formulier. Het pijltje waar deze tekst naar verwijst verschijnt alleen wanneer alle velden correct zijn ingevuld, maar het pijltje is alleen een icoon op de pagina en geen knop met de toegankelijke naam “volgende”. Om het formulier te versturen moeten toetsenbordgebruikers de focus plaatsten op de tekst 'Klik op het “volgende” pijltje om jouw vraag te versturen.' en daarna op de entertoets drukken. Hierdoor kan de instructie/verwijzing onderaan het formulier verwarrend zijn voor toetsenbordgebruikers, omdat deze niet overeenkomt met de handeling die zij moeten uitvoeren. Pas de tekst op deze pagina daarom aan.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" wordt in de grafiek op pagina 14 gebruikgemaakt van kleur om informatie aan elkaar te koppelen. Alleen lezers die kleuren goed kunnen waarnemen weten bijvoorbeeld dat 4% van de ondervraagden de bereikbaarheid met de fiets zeer slecht vindt. Zorg er daarom voor dat de informatie in de legenda en in de grafiek aan elkaar is gekoppeld op een kleuronafhankelijke manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vormen. Ook kan de grafiek als een toegankelijke tabel worden opgemaakt.
Grafieken met dezelfde opmaak komen meerdere keren in het document voor, bijvoorbeeld op pagina 15 en 16.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 1 de witte tekst 'Gemeente Zoeterwoude' op een groene achtergrond (HEX#7db536). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Deze groene kleur wordt ook gebruikt voor teksten met een kleinere tekstgrootte, bijvoorbeeld op pagina 2. Tot een tekstgrootte van 18pt moeten teksten een minimale contrastverhouding van 4,5:1 hebben.

Bevinding 14: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 3 de groene tekst 'Inhoudsopgave' (HEX#63a042) op een grijze achtergrond (HEX#eeeeee). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Deze kleurencombinatie komt meerdere keren in de PDF voor.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op pagina 13 in de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat het getal '7.9'. Dit getal is als een afbeelding op de pagina geplaatst. Hierdoor kunnen lezers de tekstgrootte niet aanpassen wanneer dat nodig is voor de leesbaarheid. Ook wordt dit getal niet voorgelezen door screenreaders. Zorg ervoor dat tekstuele content wat makkelijk als gewone tekst op de pagina kan worden geplaatst als gewone tekst in het document staan.
Ook staan verschillende tabellen in het document die als afbeeldingen erin zijn geplaatst, bijvoorbeeld de tabel op pagina 17. Zorg ervoor dat deze tabellen als gewone tekst in de PDF worden geplaatsen en correct worden getagd.

2. Bedienbaar

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Op de pagina zoeterwoudedenktmee.nl/inloggen staan twee links met de linktekst 'hier'. Beide links verwijzen naar een ander linkdoel. Wanneer bezoekers gebruikmaken van een linklijst, bijvoorbeeld screenreadergebruikers, kunnen zij geen onderscheid maken tussen de twee links aan de hand van de linktekst. Zorg er daarom voor dat uit de (toegankelijke) naam van de links duidelijk wordt waar de link naar verwijst.

Bevinding 17: Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/bestaatniet staat een link die is aangegeven met de linktekst 'hier'. Wanneer bezoekers gebruikmaken van een linklijst om over de pagina navigeren, bijvoorbeeld wanneer zij een screenreader gebruiken, kunnen zij niet aan de hand van de linktekst achterhalen waar de link naar verwijst. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van de link wordt aangepast zodat aan de hand van deze naam het linkdoel kan worden bepaald, hiervoor kan aria-label of een soortgelijke techniek worden gebruikt.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:38:56 v2.4-011