Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Systeemaudit digitale toegankelijkheid Zoeterwoude denkt mee

De website van Zoeterwoude denkt mee - technisch rapport voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
24 november 2022
Opdrachtgever
Moventem BV
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • De techniek op alle pagina's op zoeterwoudedenktmee.nl
  • De techniek in de vragenlijst op zoeterwoudedenktmee.nl/rjxktd/open
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • De content op alle pagina's op zoeterwoudedenktmee.nl en zoeterwoudedenktmee.nl/rjxktd/open
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zoeterwoudedenktmee.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:54:26 v2.4-011