Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Zorg van Nu

De website Zorg van Nu voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Michiel, Swink
Datum
26 juni 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De overige pagina op het domein www.zorgvannu.nl
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:37:18 v2.4-011