Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Zuiderwaterlinie en het Partner portaal

De website Zuiderwaterlinie voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Teun, Swink; Kaylee, Swink
Datum
15 april 2024
Opdrachtgever
Zuiderwaterlinie
Scope van de website Binnen de scope van onderzoek valt:
  • Alle pagina’s op zuiderwaterlinie.nl
  • Alle pagina’s op partner.zuiderwaterlinie.nl
  • Alle pagina’s op ambitiedocument.zuiderwaterlinie.nl
  • Alle PDF's op zuiderwaterlinie.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De kaarten op de pagina's en PDF's hiervoor geldt een uitzondering en valt buiten de scope.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:09:35 v2.4-011