Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Zwembad & Sportcentrum wethouder Duran


Onderzoeker
Swink, Yannick
Datum
17 januari 2022
Opdrachtgever
Zwembad & Sportcentrum wethouder Duran

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Zwembad & Sportcentrum wethouder Duran voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.zwembaddiemen.nl/home/ is onderzocht tussen 23 september en 4 oktober 2021. De hercontrole is uitgevoerd op 17 januari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Zwembad & Sportcentrum wethouder Duran
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Externe websites waar door middel van links op www.zwembaddiemen.nl naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat rechts onderaan het logo "daarom Diemen". De alternatieve tekst van de afbeelding is nu alleen 'logo'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie bevatten. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

Op de homepage staat rechts bovenaan het logo "Gemeente Diemen". Dit logo heeft wel de alternatieve tekst "Zwembad Diemen" maar dat beschrijft het logo niet.. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie (in dit geval Gemeente Diemen) bevatten.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.zwembaddiemen.nl/openingstijden/ komen opsommingen voor onder de kop "Coronamaatregelen". Deze zijn nu niet opgemaakt met de juiste code. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen weer te geven. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/.

Op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/ is de zin "leren zwemmen...." direct onder de kop "Zwemles informatie" zowel met een kop-element als met het strong-element opgemaakt. Het strong-element geeft nadruk aan enkele woorden of korte zinnen en mag daarom niet voor puur opmaak gebruikt worden. Verwijder zowel het kop-element als het strong-element en gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

De koppen op de homepage zijn zowel met het kop-element als met het strong-element opgemaakt. Het strong-element geeft nadruk aan enkele woorden of korte zinnen en mag daarom niet voor puur opmaak gebruikt worden. Verwijder het strong-element om dit probleem op te lossen.

Op de pagina www.zwembaddiemen.nl/tarieven/ is de tekst "Tarieven" als kop opgemaakt maar deze kop bevat geen content. Maak de tekst met een hoger kopniveau <H1> op zodat de onderliggende inhoud wel als content wordt gezien.

Op pagina iedere pagina is een groot stuk tekst ('we mogen weer open'( geheel opgemaakt met het kop-element niveau 2. Een kop element mag alleen gebruikt worden voor koppen boven content, niet voor tekst-opmaak van een heel stuk tekst. Verwijder de kop-opmaak om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/recreatief-zwemmen/ zijn de tussenkopjes opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk aan enkele woorden of korte zinnen en mag daarom niet voor puur opmaak gebruikt worden. Gebruik kop-elementen om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/kinderen/inschrijven-bc-en-zwemvaardigheid/ is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.
Dit komt ook voor op www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/quickstart/inschrijven-quickstart/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de oranje tekst ("Realisatie: VCBO Raalte" onderaan de pagina) op de blauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de groene tekst ("Zwembad & Sportcentrum wethouder Duran" in de titel) op de lichtgroene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst (bijvoorbeeld "Maatregelen" in het blok aan de rechterkant) op de blauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van o.a. de witte tekst (bijvoorbeeld "Zwemles" aan de onderkant van de pagina) voor de afbeeldingen op o.a. de blauwe/witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier soms zo laag als 1,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Als je voldoende inzoomt op pagina's met een blok met url's aan de rechterkant, bijvoorbeeld op www.zwembaddiemen.nl/home/recreatief-zwemmen/banen-zwemmen/ verandert de kleur van deze links. Het contrast van de grijze tekst op de blauwe achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de lichtgrijze tekst ("TYPO3 CMS is...") op de donkergrijze achtergrond onderaan op pagina www.zwembaddiemen.nl/bestaatniet/ is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op iedere pagina maar o.a www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/ staan links in de tekst, bijvoorbeeld "www.allesoverzwemles.nl" boven de kop "Leren zwemmen in het Duranbad". Als deze focus krijgt is het contrast van de tekst op de witte achtergrond te laag. De contrastverhouding is hier 1,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de groene tekst (bijv. "aqua activiteiten") op de blauwe achtergrond op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/aqua-activiteiten/mbvo/sport-en-spel/ in het blok met links aan de rechterkant is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit komt op meerdere pagina's voor waaronder www.zwembaddiemen.nl/home/recreatief-zwemmen/.

Op de bevestigingspagina van pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/kinderen/inschrijven-a/ staat de knop 'Bevestigen'. Wanneer deze knop toetsenbordfocus heeft, wordt achtergrond grijs en de tekst wit. De contrastratio is hier 1,2;1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als er ingezoomd wordt tot 125% bij een schermbreedte van 1280px dan komt bovenin een menu tevoorschijn (bij verder inzoomen komt uiteindelijk een menuknop, een hamburgermenu). In dit menu zijn de items klikbaar, maar de items die daaronder openklappen zijn onzichtbaar. Zorg ervoor dat deze items zichtbaar zijn.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/kinderen/inschrijven-bc-en-zwemvaardigheid/ een deel van de tekst buiten beeld, bijvoorbeeld de teksten die horen bij de radiobuttons onder "Zwemles". Er zijn ook geen scrollbalken om de tekst te kunnen bekijken. Vermijd overigens de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal).

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina www.zwembaddiemen.nl/bestaatniet/ een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Zorg ervoor dat bezoekers niet horizontaal hoeven te scrollen om alle content op de pagina te hoeven bekijken.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Wanneer bezoekers de tekstafstand wijzigen naar de eisen volgens dit succescriterium, verschijnen er blauwe balken tussen de paragrafen op iedere pagina, wat de pagina lastiger leesbaar maakt.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is een skiplink maar de focusvolgorde gaat daarna wel op iedere pagina langs het logo.
Verder worden er op iedere pagina bij bepaalde schermgroottes als de lichtgroene balk met 'Zwembad & Sportcentrum Wethouder Duran' niet helemaal bovenaan staat, de menubalk en het hamburgermenu niet overgeslagen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, kunnen met de tab-toets focussen op het logo van de Gemeente Diemen (bovenaan iedere pagina), terwijl het logo alleen met de muis focus krijgt als bezoekers ingezoomd zijn. Dit lijkt een programmeerfout.

Wanneer bezoekers op volledig scherm onder andere de homepage bezoeken, doorlopen zij met het toetsenbord éérst de links in het hoofddeel van de pagina en daarna de links in het navigatiemenu aan de rechterkant van de pagina. Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verschuift het navigatiemenu naar boven. Wanneer bezoekers vervolgens weer met het toetsenbord over de pagina navigeren, gaan zij éérst door het navigatiemenu en daarna naar het hoofddeel van de pagina. Bezoekers verwachten in alle gevallen éérst een navigatiemenu tegen te komen. Zorg er dan ook voor dat bezoekers ook als er niet ingezoomd is, eerst het navigatiemenu doorlopen.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord navigeren en het menu doorlopen hebben, gaat de focus verder op de achterliggende pagina in plaats van terug naar de sluit-knop. Zorg ervoor dat bezoekers zelf het menu moeten sluiten door de focus binnen het menu te laten, of dat het menu vanzelf sluit wanneer bezoekers er doorheen zijn.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, wordt het logo van de gemeente Diemen bovenaan de pagina (iedere pagina) klikbaar. De afbeelding bevat wel een alternatieve tekst, namelijk 'Zwembad Diemen', maar deze tekst komt niet overeen met de tekst in het logo. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie de link niet bedienen. Pas het linkdoel aan naar bijvoorbeeld 'Logo Gemeente Diemen, ga naar de homepage van Zwembad Diemen' om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is via de links op de pagina's. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken, bijvoorbeeld door een sitemap of een volledig navigatiemenu toe te voegen.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina (behalve de homepage) staat nu een groot stuk tekst over de aangepaste coronaregels. Deze tekst is geheel opgemaakt met het kop-element. Deze tekst hoort geen kop te zijn en beschrijft dan ook niet de onderliggende content. Geef de tekst één kop en verwijder het kop-element uit de tekst zelf om dit probleem op te lossen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als er ingezoomd wordt tot 125% bij een schermbreedte van 1280px dan komt bovenin een menu tevoorschijn (bij verder inzoomen komt uiteindelijk een menuknop, een hamburgermenu). Afhankelijk van de pagina, krijgen sommige items geen zichtbare focus in dit menu. Op bijvoorbeeld www.zwembaddiemen.nl/home/recreatief-zwemmen/banen-zwemmen/ is bij "Recreatief zwemmen" bijvoorbeeld geen focus zichtbaar.
Hetzelfde geldt voor het hamburgermenu dat tevoorschijn komt als er verder wordt ingezoomd.
De knop van het hamburgermenu zelf krijgt ook geen zichtbare focus.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.zwembaddiemen.nl/bestaatniet/ ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten.
Beter is het om hier een goede Nederlandstalige pagina te maken met een duidelijke boodschap


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De naam van de knop om het menu te openen en te sluiten is 'toggle navigation'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen een toegankelijke naam hebben in de hoofdtaal van de pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/kinderen/inschrijven-a/ staat de verzondknop onderaan de pagina binnen een li-element, maar dat li-element valt niet binnen een ul- of ol- element.

Op pagina www.zwembaddiemen.nl/home/zwemles/kinderen/inschrijven-a/ staat er een b-element in het ol-element. Binnen het ol-element mogen alleen li-, script- en template-elementen voorkomen.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina maar o.a. www.zwembaddiemen.nl/home/ wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (zoals het hamburgermenu dat rechtsboven tevoorschijn komt bij voldoende zoom). Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat deze in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code bij het juiste element de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen. Nu staat er in de code wel een aria-expanded op het nav-element, maar omdat deze niet op de juiste plek staat (button-element) wordt dit niet doorgegeven aan screenreaders.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu openen met de knop, verandert de knop in een sluiten-knop. De naam van deze knop verandert echter niet, deze blijft 'toggle navigation' (zie succescriterium 3.1.2). Hierdoor is het voor bezoekers die voorleessoftware gebruiken niet duidelijk wat deze knoppen doen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/zwembaddiemen.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:33:59 v2.4-011