Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl

De website zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
9 december 2021
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op het domein zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.
  • Alle PDF's op het domein zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.
Buiten de scope van het het onderzoek valt:
  • Het live bijwonen van vergaderingen via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl. Dit onderdeel krijgt, indien het in gebruik wordt genomen door de Gemeente Zwolle, een eigen onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:16:30 v2.4-011