Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op het domein zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.
  • Alle PDF's op het domein zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.
Buiten de scope van het het onderzoek valt:
  • Het live bijwonen van vergaderingen via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl. Dit onderdeel krijgt, indien het in gebruik wordt genomen door de Gemeente Zwolle, een eigen onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 55

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo 'Thuis Zwolle' bovenaan iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar deze is niet compleet. Wanneer een afbeelding ook als link dient, moet de alternatieve tekst alle zichtbare tekst bevatten zodat bezoekers met spraaksoftware de link kunnen openen. Daarnaast mist het linkdoel. Deze is wel toegevoegd met het title-attribuut, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund.

Bevinding 2: Voor de bijlagen op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search staat een icoon dat aangeeft dat het betreffende bestand een PDF is. Het icoon heeft geen alternatieve tekst, waardoor deze informatie niet voor iedereen beschikbaar is aangezien niet achter ieder document '.pdf' staat. Voeg een alternatieve tekst toe, eventueel als verborgen tekst, om dit probleem op te lossen.

Bevinding 3: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a82d051-… worden aria-labels gebruikt op span-elementen waarmee bezoekers de kolommen kunnen sorteren. Aria-labels op niet-interactieve elementen worden niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en zijn daardoor geen toegankelijk tekstalternatief voor de pijl-iconen.

Bevinding 4: Het logo van GroenLinks op de eerste pagina van de PDF die te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst is momenteel 'image.png'. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten.

Bevinding 5: Het logo van Swollwacht in het PDF dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-… bevat geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten.

Bevinding 6: Onder de kopjes 'Amendementen' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… staan iconen van groene opgestoken duimen. Wanneer bezoekers daar op klikken, klapt nieuwe informatie uit met daarin de resultaten van de stemming. Daarnaast geeft het icoon het resultaat van de stemming aan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, deze informatie is daarom nu niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

Bevinding 7: Advies: De foto's op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/9ffafca8-… hebben geen alternatieve tekstbeschrijving binnen het alt-attribuut. De tekst ernaast voldoet als tekstueel alternatief, maar het kan voor blinde bezoekers ook prettig zijn om te weten dat er foto's van de personen staan, zodat iemand die voor hen kan beschrijven.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: De video op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… bevat geen audiodescriptie, waar dat op sommige punten wel nodig is. De namen van de sprekers komen bijvoorbeeld wel in beeld op het moment dat zij aan het woord zijn, maar de namen worden niet altijd, of slechts deels, genoemd. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet altijd wie er aan het woord is. Voeg daarom audiodescriptie (daarmee wordt ook voldaan aan succescriterium 1.2.5) of een transcript toe om dit probleem op te lossen.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: De video op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… bevat geen audiodescriptie, waar dat op sommige punten wel nodig is. De namen van de sprekers komen bijvoorbeeld wel in beeld op het moment dat zij aan het woord zijn, maar de namen worden niet altijd, of slechts deels, genoemd. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet altijd wie er aan het woord is. Voeg daarom audiodescriptie toe om dit probleem op te lossen.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Het is voor ziende bezoekers duidelijk welke tab in de tablist onder 'Agenda' op de homepage momenteel geselecteerd is, maar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader niet. Er is gebruik gemaakt van het aria-selected attribuut, maar deze verandert niet wanneer er een wijziging is in welk tabblad geselecteerd is .

Bevinding 11: De namen van de vergaderingen op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn visueel kopjes, maar zijn dat in de code niet. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppenlijst over de pagina navigeren. Teksten die er visueel uit zien als kopjes, maar dat in de code niet zijn, komen daar niet op voor. Maak de teksten op met het h-element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 12: De links op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports zijn allemaal opgemaakt met een kop-element. Wanneer bezoekers aan de hand van een koppenlijst over de pagina navigeren, verwachten zij content onder koppen te vinden. Deze linkteksten mogen daarom niet als kop zijn opgemaakt. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het kop-element.

Bevinding 13: De tekst 'Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2021' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/db6c316d-1e61-… is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft een semantische waarde en geeft aan hulpsoftware aan dat deze tekst extra belangrijk is. Het mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik het b-element, CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijk visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het strong-element.

Bevinding 14: De PDF document dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… is niet correct gecodeerd. De teksten die er visueel uitzien als koppen zijn namelijk niet als kop maar als paragraaf gecodeerd. Maak deze teksten op als koppen om dit probleem op te lossen.

Bevinding 15: Het PDF document dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 16: Advies: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… worden onder de kopjes 'Amendementen' tabellen gebruikt voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om deze informatie te presenteren.

Bevinding 17: Advies: De namen van de contactpersonen op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Contact zijn allemaal opgemaakt met kopniveau 1. Idealiter heeft een pagina één kop van niveau 1 (kopniveau 1 is de belangrijkste kop op een pagina, normaliter de titel), en zijn de hoofdkopjes opgemaakt met kopniveau 2. Eventuele subkopjes kunnen worden opgemaakt met kopniveau 3 en kopniveau 4 is geschikt voor bijvoorbeeld kopjes in footers van websites. Een logische koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware over de pagina te navigeren, maar helpt daarbij ook voor een betere vindbaarheid in zoekmachines zoals Google. Ook onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a82d051-… meerdere h1-elementen.

Bevinding 18: Advies: De zoekresultaten op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search zijn in de broncode wel opgemaakt met het h3-element, maar visueel zien de teksten er niet uit als kopjes. Het is voor de scanbaarheid van een pagina voor alle bezoekers prettig als de namen van de zoekresultaten net zo herkenbaar zijn als de kopjes 'Agenda' en 'Bijlagen'.

Bevinding 19: Advies: De informatie in de lijst op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/1dcdf436-… kan beter gepresenteerd worden in een tabel, zodat de relatie tussen de kolommen ook voorgelezen wordt.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: De leesvolgorde van de PDF die te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… is niet correct. Het logo van GroenLinks bovenaan de eerste pagina, komt in de leesvolgorde pas bijna aan het eind van document voor. Pas de leesvolgorde aan om dit probleem op te lossen.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… staan meerdere grafieken (waaronder onder de kopjes 'Amendementen'. Wanneer bezoekers met de muis op de grafiek klikken, verschijnt er meer informatie over voor- en tegen-stemmen. Deze functie is echter niet toetsenbordtoegankelijk, waardoor de legenda, die afhankelijk is van het kunnen waarnemen van kleur, voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord de enige vorm van informatie is over het aandeel voor- en tegen-stemmers.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Het contrast van de placeholder 'Pages to select' in het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… is te laag. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #ADB5C3) en de witte achtergrond is 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Wanneer bezoekers met viewport 1920 bij 937 inzoomen naar 200% op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn de maanden in de selectiebox 'Huidige maand' niet meer geheel leesbaar. Vanaf 250% is ook het jaartaal niet meer leesbaar.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Wanneer bezoekers met viewport 1920 bij 937 inzoomen naar 200% op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn de maanden in de selectiebox 'Huidige maand' niet meer geheel leesbaar. Vanaf 250% is ook het jaartaal niet meer leesbaar.

Bevinding 25: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… zijn niet meer alle opties in de navigatiebalk van het iframe zichtbaar en bedienbaar.

Bevinding 26: Het PDF document dat op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… te downloaden is, kan niet herschaald worden zonder dat de bezoeker horizontaal moet scrollen om toegang te hebben tot alle informatie in het document.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Het contrast van de selectieboxen voor maand en jaartal op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar is te laag als de selectieboxen toetsenbordfocus hebben. De contrastratio tussen de blauwe kleur (HEX #80BDFF) en de witte achtergrond is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de invoervelden onder 'Filters' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a82d051-….

Bevinding 28: Het contrast tussen de rode (HEX #DC143C) en de groene (HEX #228B22) kleuren in de grafieken op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Wanneer bezoekers met viewpoer 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand wijzigen naar de dimensies behorende bij dit succescriterium, valt er informatie van de homepage onder 'Agenda', waardoor de tijden van de vergaderingen niet meer overal goed leesbaar zijn.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: De link 'Kalender' in de tablist op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar wordt niet voorgelezen door voorleessoftware omdat ze verborgen zijn met aria-hidden=true. Hierdoor zijn de links ook niet bedienbaar en daardoor niet toetsenbordtoegankelijk..

Bevinding 31: De 'links' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People hebben de rol 'knop', maar zijn niet bedienbaar met de spatiebalk. Een knop moet zowel met de spatiebalk als met de enter-toets geactiveerd kunnen worden.

Bevinding 32: De opties onder 'View controls' (icoon van a4-pagina met tandwiel erin) in het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Bevinding 33: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… staan resultaten van stemmingen die middels een grafiek worden aangegeven. Door op de grafiek te klikken, verschijnt een lijst van voor- en/of tegen-stemmers. Deze optie is niet bereikbaar en bedienbaar voor gebruikers die gebruik maken van het toetsenbord.

Bevinding 34: Advies: De links in de kalender op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar worden niet voorgelezen door voorleessoftware en zijn niet bedienbaar met het toetsenbord. Er is een toegankelijk alternatief aanwezig in de vorm van een lijst, maar idealiter zijn de links in de kalender ook toegankelijk.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: De website bevat wel skiplinks, maar op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports wordt de eerste link 'Amendementen' overslagen. Dit is geen herhalende content en mag niet overgeslagen worden door een skiplink.

Bevinding 36: De website bevat wel skiplinks, maar op alle pagina's worden de knoppen om de tekstgrootte aan te passen niet overgeslagen, omdat deze knoppen ná het kruimelpad komen. Zorg ervoor dat de skiplink álle herhalende content over slaat.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: De titel van pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Contact is 'Contact Zwolle - iBabs RIS'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Voeg een beschrijvende titel toe, bijvoorbeeld 'Contact raadsgriffie Zwolle - Dashboard Zwolle' om dit probleem op te lossen.

Bevinding 38: Het PDF document dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-… heeft geen titel. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van verschillende documenten. Voeg een beschrijvende titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op de homepage kunnen bezoekers onder 'Agenda' een tab selecteren. Wanneer bezoekers de eerste tab, 'Recente vergaderingen', selecteren, gaat de focus daarna eerst nog langs de tab 'Toekomstige vergaderingen' voordat bezoekers ook daadwerkelijk in de geselecteerde tab terecht komen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, zij verwachten na het selecteren van een tab bij de inhoud daarvan aan te komen.

Bevinding 40: Wanneer bezoekers inzoomen naar 300% verandert het navigatiemenu bovenaan iedere pagina in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het menu navigeren en door het menu heen zijn, gaat de focus verder op de achterliggende pagina en blijft het hamburgermenu openstaan, waardoor een deel van de pagina niet meer zichtbaar is. Zorg dat het menu vanzelf sluit na het doorlopen van alle opties, of dat de focus ín het menu blijft tot de bezoeker het menu zelf sluit.

Bevinding 41: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports krijgt iedere link twee keer toetsenbordfocus. Dit is hinderlijk voor toetsenbordgebruikers. De tweede keer dat de link focus krijgt, wordt er niets voorgelezen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Bevinding 42: Wanneer bezoekers in het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… op het prullenbakicoon klikken zonder een aantal pagina's te hebben ingevuld, verschijnt de foutmelding 'No pages selected'. Deze melding verdwijnt pas weer wanneer bezoekers op 'Cancel' of 'Ok' hebben geklikt, maar deze knoppen krijgen pas focus ná alle andere bedienbare elementen op de pagina, waardoor de foutmelding over het iframe heeft blijft staan en de onderliggende pagina niet goed zichtbaar is.

Bevinding 43: De opties onder 'Search' (vergrootglasicoon) in het iframe op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… krijgen toetsenbordfocus, ook als het menu niet geopend is. Hierdoor weten bezoekers die wel het toetsenbord gebruiken maar geen voorleessoftware niet waar de focus zich op dat moment bevindt.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Het logo 'Thuis Zwolle' bovenaan iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft het linkdoel niet. Afbeeldingen die ook links zijn moeten een beschrijvend linkdoel bevatten. De link verwijst naar zwolle.nl/gemeenteraad, dat komt nu niet terug in de alternatieve tekst. Verwerk het linkdoel in de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Wanneer het vergrootglas-icoon in de zoekfunctie in de header van iedere pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat het ook voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar die het scherm wel kunnen zien, altijd duidelijk is waar zij zich op dat moment bevinden. Dit geldt ook voor de zoek-knop op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Er is geen taal ingesteld voor de PDF die te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-…. Dit kan er voor zorgen dat voorleessoftware het bestand niet in de juiste taal voorleest. Stel de hoofdtaal van het document in, in dit geval Nederlands, om dit probleem op te lossen.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-… navigeren, krijgen zij de optie 'Skip to: Document (of) Search'. Voor deze tekst is geen taalwissel aangegeven. Biedt bij voorkeur bedienbare elementen aan in de hoofdtaal van de pagina (in dit geval Nederlands) of geef een taalwissel aan, zodat voorleessoftware de tekst in de juiste taal voorleest aan de bezoeker. Dit geldt voor alle bedienbare elementen binnen dit iframe.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Het zoekveld op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search heeft geen label. Het is hierdoor voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet duidelijk waar dit veld voor is. Voeg een label toe, bijvoorbeeld met een label element, een aria-label of door de zoek-knop te koppelen aan het invoerveld met aria-labelledby om dit probleem op te lossen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: De items 'Kalender' en 'Lijst' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar hebben het aria-selected attribuut, maar omdat het role=tab (role=tablist op het parent-element) attribuut hier mist, mag aria-selected niet gebruikt worden.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 50: Het zoekveld op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search heeft geen label en heeft daardoor geen toegankelijke naam.

Bevinding 51: Het iframe op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… bevat geen beschrijving binnen het title-element. Voeg een beschrijvende titel toe, zodat mensen die gebruik maken van hulpsoftware weten wat zij kunnen verwachten.

Bevinding 52: De knoppen om de resultaten van de stemmingen onder 'Amendementen' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… te openen, hebben geen toegankelijke naam.

Bevinding 53: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-… staan meerdere links met de rol 'tablist', bijvoorbeeld 'Mededelingen' en 'Vaststelling agenda'. Dit is de verkeerde rol.

Bevinding 54: Advies: Meerdere links, zoals 'Bekijk overzichten' en 'Bekijk kalender' op de homepage hebben zowel een toegankelijke naam binnen de a-elementen als een aria-label. Het aria-label is hier overbodig. Dit geldt onder andere ook voor de link 'Vorige pagina' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/db6c316d-1e61-….

Bevinding 55: Advies: De links op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People zijn in de code knoppen, maar semantisch is een link hier gepaster omdat de bezoeker naar een andere pagina wordt verwezen. Een button doét iets, over het algemeen op dezelfde pagina, zoals een functie aan- of uit zetten of het versturen van een formulier en een link verwijst ergens naar, op dezelfde pagina (zoals ankerlinks) of op een andere pagina.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2023-10-03 22:32:19 v2.3-011