Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Amazing Erasmus MC


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink.
Datum
7 december 2021
Opdrachtgever
Erasmus MC

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Amazingerasmusmc.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website amazingeramusmc.nl is onderzocht tussen 11 november en 3 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website is al op veel vlakken toegankelijk. Zo kunnen bezoekers de tekstgrootte zonder problemen wijzigen en zijn er weinig problemen gevonden met betrekking tot semantische HTML.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Amazingerasmusmc.nl
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op amazingerasmusmc.nl en amazingerasmusmc.com.
  • Alle PDF's op de domeinen amazingerasmusmc.nl en amazingerasmusmc.com.
Buiten de scope van het het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via amazingerasmusmc.nl en amazingerasmusmc.com met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 25 25 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de Engelstalige website amazingerasmusmc.com/ beschrijven de alternatieve teksten de afbeeldingen niet altijd goed. Bijvoorbeeld bij het artikel "Signposts for genetically unexplained brain disorders" is een afbeelding met de alternatieve tekst: "shutterstock_1295341387-2". Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.
Dit probleem komt op meerdere plekken voor.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina amazingerasmusmc.nl/hart-vaat/1-op-de-10-kinderoverlijdens-door-plotse-hartstilstand-dat-getal-moet-…- staat een podcast. Er is geen toegankelijk alternatief voor doven of slechthorenden. Zorg ervoor dat de podcast ook aangeboden wordt als transcript. Dit transcript beschrijft het gesprek en alle betekenisvolle geluiden. Het transcript mag uit meerdere pagina’s bestaan.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In video op de pagina amazingerasmusmc.nl/infectie/terugblik-opening-van-het-pandemic-disaster-preparedness-center/ komt gesproken woord voor maar de ondertiteling ontbreekt. Hierdoor is de video niet toegankelijk voor dove of slechthorende bezoekers. Voeg een ondertiteling toe om dit probleem op te lossen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/wat-basaal-onderzoek-wetenschappers-leert-over-veroudering/ is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld. Het betreft hier de slides aan de hand waarvan het wetenschappelijke verhaal wordt verteld. Regelmatig bevatten de slides meer informatie dan mondeling wordt verteld. Bijvoorbeeld de termen "NER progeroid mice" en "antioxidant systems" op de slide op tijdstip 15:05 worden niet genoemd. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/wat-basaal-onderzoek-wetenschappers-leert-over-veroudering/ is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld. Het betreft hier de slides aan de hand waarvan het wetenschappelijke verhaal wordt verteld. Regelmatig bevatten de slides meer informatie dan mondeling wordt verteld. Bijvoorbeeld de termen "NER progeroid mice" en "antioxidant systems" op de slide op tijdstip 15:05 worden niet genoemd. Er is geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Maak gebruik van een extra audiospoor om te voldoen aan SC 1.2.5.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linkteksten onder 'Meer nieuws' op de homepage amazingerasmusmc.nl/ zijn opgemaakt met het h3-element. Bezoekers die aan de hand van een koppenlijst over een pagina navigeren, verwachten content onder een kop. Plaats daarom content onder de koppen, of verwijder de kop-elementen om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina amazingerasmusmc.nl/category/hersenen/ staan blokken content die beginnen met een afbeelding, vervolgens kop op h3-niveau die de categorie aangeeft en daarna een kop op h2-niveau met de titel van het artikel. Hierdoor is de relatie tussen de kop van het artikel en de meta-data van het artikel (de afbeelding en de categorie) niet duidelijk voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruik maken van voorleessoftware. Plaats de afbeelding en de categorie in de code ónder de kop van het artikel. Visueel mag de metadata er wel vóór staan. Ditzelfde probleem komt voor op meer plaatsen in de website, bijvoorbeeld op de homepagina amazingerasmusmc.nl/

Onder 'Meer nieuws' op de homepage staan titels van nieuwsartikelen, met een datum ervoor. In de code staat de datum ook vóór de kop van het artikel, waardoor de relatie niet meer duidelijk is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Plaats de datum in de code ná de kop. Visueel mag de datum er wel vóór staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder elke artikelpagina, zoals op amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ staat een formulier om in te schrijven op een nieuwsbrief waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de rode teksten op de homepage, bijvoorbeeld de categorieën en de datum, is te laag. De contrastratio tussen de rode tekst (HEX #E84720) en de witte achtergrond is 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de zwarte teksten, die dezelfde kleur rood kleuren wanneer bezoekers eroverheen hoveren met de muis zoals de dossiers (Dossier Corona, Dossier DNA-reparatie, Alle dossiers) op de homepage. Hetzelfde geldt voor de witte tekst op een rode achtergrond bij het item "Nacontroles darmkanker: liever thuis ...", hier is de contrastratio ook 3,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moetzijn.

Op onder andere pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ komen lichtblauwe linkteksten voor. De contrastratio tussen de blauwe tekst (HEX #50B6DD) en de witte achtergrond is 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dezelfde kleur tekst wordt op meerdere plaatsen in de pagina gebruikt, bijvoorbeeld voor de tags onder het artikel.

De linkteksten onder onder andere 'Meer nieuws' op de homepage kleuren lichtblauw wanneer bezoekers over de teksten hoveren met de muis. De contrastratio tussen de lichtblauwe kleur (HEX #6FC4E5) en de witte achtergrond is 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% verschijnt in de onderwerpenbalk op de homepage een horizontale scrollbalk die bezoekers moeten gebruiken om alle onderwerpen te kunnen bekijken. Zorg ervoor dat alle informatie bij inzoomen behouden blijft, zonder dat bezoekers in de leesrichting hoeven te scrollen.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op elke pagina de zoekfunctie en de mogelijkheid om de pagina in een andere taal te bekijken. Zorg ervoor dat alle functionaliteiten en informatie behouden blijven wanneer bezoekers inzoomen op een pagina.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focusrand die om interactieve elementen verschijnt wanneer bezoekers met het toetsenbord navigeren, heeft een te laag contrast. De contrastratio tussen de lichtblauwe kleur (HEX #5AAAFA) en de witte achtergrond is 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Op andere achtergrondkleuren heeft de focusrand een nog lagere contrastratio, bijvoorbeeld 2,1:1 op de lichtgrijze achtergrond (HEX #F2EEEB) in de onderwerpenbalk op de homepage.

Het contrast van het icoon van het hamburgermenu in de header van iedere pagina is te laag. De contrastratio tussen de lichtblauwe kleur (HEX #5AAAFA) en de witte achtergrond is 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de focusranden om de invoervelden op onder andere pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ is te laag. De contrastratio tussen de blauwe kleur (HEX #6FC4E5) en de witte achtergrond is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met een viewport van 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% op onder andere pagina amazingerasmusmc.nl/dossiers/dna-reparatie en de tekstafstand wijzigen naar de bij dit succescriterium behorende waarden, zijn niet alle titels en teksten meer goed leesbaar. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina amazingerasmusmc.nl/nieuws.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/wat-basaal-onderzoek-wetenschappers-leert-over-veroudering/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De eerste keer als de home pagina amazingerasmusmc.nl/ bezoekt, verschijnt er een cookiemelding over de pagina heen. De cookiemelding krijgt niet als eerste focus. Dit belemmert het gebruik van de websites voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

In de header van iedere pagina staat een hamburgermenu. Deze staat visueel bóven het navigatiemenu, maar krijgt pas toetsenbordfocus wanneer het navigatiemenu is doorlopen. Dit is verwarrend voor bezoekers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren maar het scherm wél kunnen zien, het lijkt daardoor namelijk alsof de knop niet toetsenbordtoegankelijk is.

Op onder andere pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ kunnen bezoekers via de knop 'Delen' het artikel delen op social media. Wanneer bezoekers de knop met het toetsenbord uitvouwen en door de opties heen gaat, gaat de focus na het doorlopen van alle opties verder op de achterliggende pagina terwijl de knop uitgevouwen blijft. Zorg ervoor dat de knop vanzelf weer inklapt na het doorlopen van alle opties, of dat bezoekers de opties weer kunnen sluiten met bijvoorbeeld een sluit-knop, om dit probleem op te lossen.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan iedere pagina staat het logo van Amazing Erasmus MC. Dit logo bevat een alternatieve tekst, maar die beschrijft het linkdoel niet. Het logo is namelijk ook een link naar de homepage. Voeg een beschrijvend linkdoel toe in de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

In de footer onder aan elke pagina staat het logo van Erasmus MC. Dit is een link naar de homepagina amazingerasmusmc.nl/ en niet naar www.erasmusmc.nl terwijl de naam van de link "Erasmus MC" is. Pas de naam of de link aan zodat de naam van de link en het linkdoel overeenkomen.

Op onder andere pagina amazingerasmusmc.nl/category/hersenen/ kunnen bezoekers naar een andere pagina navigeren aan de hand van paginanummers. De toegankelijke linktekst bestaat hier enkel uit het paginanummer, bijvoorbeeld '6'. Dit is geen duidelijk linkdoel voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld het woord 'pagina' voor ieder nummer, om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op een pagina, verdwijnt onder andere de zoekfunctie visueel uit de header van de pagina (zie succescriterium 1.4.10). Deze functie krijgt echter wel toetsenbordfocus, maar dat is niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft.

Voor alle pagina's geldt dat als ze worden weergegeven in een smal venster, (minder dan 750 pixels breed) dat de lichtblauwe randen rond elementen die focus hebben niet meer aanwezig zijn. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren altijd weten welk interactief element focus heeft.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderaan elke artikel pagina zo als amazingerasmusmc.nl/biomedisch/wat-basaal-onderzoek-wetenschappers-leert-over-veroudering/ staat waar bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Zowel het veld voor voornaam als het veld voor achternaam hebben als toegankelijke naam met een aria-label "email". Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, en dit geval overeen komt met de naam en het doel van het invoerveld.

In de header van iedere pagina staat een knop waarmee bezoekers de zoekfunctie kunnen openen. De visuele naam is 'Zoeken', maar de toegankelijke naam is 'Zoekbalk openen'. Dit kan ervoor zorgen dat bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie de knop niet kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.

De visuele naam van het zoekveld, dat verschijnt wanneer bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina openen, is 'Uw zoekterm'. De toegankelijke naam van dit veld is 'home.field_label'. Dit kan ervoor zorgen dat bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie het invoerveld niet kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website amazingerasmusmc.com/ is geheel in het Engels maar de taalaanduiding van alle pagina's is Nederlands. Schermlezers zullen de tekst in het Nederlands voorlezen. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Dit geldt voor alle Engelstalige pagina's.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de website in het Engels wordt getoond, blijft de 'Volg ons op' tekst in de footer van iedere pagina in het Nederlands staan. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="NL" toe te voegen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina op onder andere amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ is een formulier "Nieuwsbrief" waarbij voor de labels van de velden de placeholder is gebruikt. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Zodra er iets in het veld getypt wordt verwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven.

De formuliervelden voornaam en achternaam in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op alle artikelpagina's bijv. op de pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/wat-basaal-onderzoek-wetenschappers-leert-over-veroudering/ hebben geen zichtbaar label, allee een placeholder-tekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe die altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op onder andere pagina amazingerasmusmc.nl/biomedisch/twee-labs-voor-kunstmatige-intelligentie-in-het-erasmus-mc/ maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen en foutsuggesties toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's komen dubbele id's voor, namelijk id="app". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

Op de home pagina amazingerasmusmc.nl/ komt een <img> voor met een niet toegestane attribute :src Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg er voor dat de html code valide is.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's staat rechts boven een hamburger menuknop. Als die is uitgevouwen verandert hij niet van status. Voor ziende bezoekers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.

In de header van iedere pagina staat een uitklapmenu met de naam 'Meer'. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het menu uitgevouwen is, maar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet. Maak gebruik van aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

In de header van iedere pagina staat een hamburgermenu, te herkennen aan drie horizontale strepen. Wanneer het menu geopend is, verandert de knop in een X-icoon, om het menu weer te sluiten. Deze verandering wordt niet doorgegeven aan voorleessoftware. Het aria-expanded attribuut blijft op false staan. Zorg ervoor dat de veranderde betekenis van de knop ook duidelijk is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/amazingerasmusmc.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 14:46:53 v2.4-011