Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website arbeidsmigratieingoedebanen.nl

De website Arbeidsmigratie in goede banen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 15 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Lidewij, Swink; Sophie, Swink; Michiel, Swink
Datum
25 april 2024
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:14:31 v2.4-011