Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Bibliotheekatlas


Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
17 juni 2021
Opdrachtgever
Koninklijke Bibliotheek

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Bibliotheekatlas voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website bibliotheekatlas.nl is onderzocht tussen 27 mei en 4 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Bibliotheekatlas
Scope van de website Alle pagina's op www.bibliotheekatlas.nl.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 33 17 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De naam van de link om het hamburgermenu te openen dat verschijnt zodra bezoekers inzoomen op de pagina (iedere pagina), is 'Open'. Dat is niet beschrijvend genoeg. Voeg bijvoorbeeld het woord 'menu' toe om dit probleem op te lossen.

De naam van de link om het hamburgermenu te sluiten dat verschijnt zodra bezoekers inzoomen op de pagina (iedere pagina) is 'Open'. Dat beschrijft niet wat de link doet. Verander de beschrijving bijvoorbeeld naar 'Sluit menu' om dit probleem op te lossen.

Op de homepage tegenover het kopje ‘Alle openbare bibliotheeklocaties (..)’ staat een decoratieve afbeelding van een telefoon. Deze afbeelding heeft alternatieve tekst die luidt ‘image description’. Deze afbeelding dient verborgen te worden van hulpsoftware. Dat kan onder andere door het alt-attribuut leeg te laten. Is deze afbeelding informatief? Geef het dan een zinvolle beschrijving.

De afbeeldingen onder 'Foto's' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 hebben geen alternatieve tekst. Deze afbeeldingen staan onder het kopje ‘Foto’s’. Zonder alternatieve teksten kan een gebruiker van hulpsoftware indruk krijgen dat hij content mist. Deze foto’s kunnen belangrijk zijn om de locatie en de faciliteiten van de bibliotheek te demonstreren. Een blinde gebruiker kan deze foto’s niet zien, maar hij zou iemand kunnen vragen om deze foto’s te beschrijven. Helemaal verbergen van deze foto’s geeft een blinde gebruiker niet dezelfde content als een ziende gebruiker. Dit komt voor op alle 'Locatie' pagina's, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/199356.

Als op de foto wordt geklikt, opent een grote weergave van de afbeelding. Deze afbeelding mist het alt-attribuut. Van de afbeeldingen die via het img-element zijn toegevoegd en waar het alt-attribuut ontbreekt, wordt de bestandsnaam voorgelezen. Dit zorgt voor een ontoegankelijke en onprettige ervaring voor een blinde gebruiker.

Op deze website is de enige manier om te zien welke bibliotheken in welke provincie of in welke stad aanwezig zijn door gebruik te maken van een interactieve kaart op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas. Deze informatie heeft geen tekstalternatief. De informatie over de bibliotheken inclusief het adres en andere belangrijke informatie dient ook in tekst beschikbaar te zijn. Dit valt niet onder de uitzondering.

Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
De iconen in de legenda op www.bibliotheekatlas.nl/atlas (na het selecteren van een gemeente en stad) hebben geen alternatieve tekst.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kopjes boven de artikelen onder 'Actueel' op de homepage zien er uit als kopjes, maar zijn niet opgemaakt met een kopelement. Screenreadergebruikers kunnen een koppenlijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Kopjes die niet als kopteksten opgemaakt zijn worden daarin niet meegenomen. Een goede koppenstructuur verbetert daarnaast niet alleen de toegankelijkheid van een pagina, maar ook de vindbaarheid in zoekmachines zoals Google.

De kopjes 'Type' en 'Bibliotheekorganisatie' in het groen/grijze blok op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 zijn opgemaakt met <strong>. De elementen <strong> en <em> hebben een semantische waarde, gebruik ze daarom nooit voor opmaak. Gebruik een <h> element om de kopjes te coderen als koppen die herkent worden door hulpsoftware. Dit komt op alle 'Locatie' pagina's voor, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/199356. Dit geldt ook voor de kopjes 'Type locatie' en 'Werk-/studieplekken' op alle atlaspagina's, waaronder op www.bibliotheekatlas.nl/atlas.

De kopjes met de bibliotheeknamen op pagina www.bibliotheekatlas.nl/tijdlijn zien er visueel uit als kopjes, maar zijn niet zo opgemaakt. Gebruik een <h> element om de kopjes te coderen als koppen die herkent worden door hulpsoftware.

Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
De teksten voor de keuzerondjes onder 'Geavanceerd' (na het selecteren van een gemeente en een stad) op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas zijn in de code een <h5> kop, maar zijn visueel geen kop. Verwijder het <h5> element om dit probleem op te lossen.

Advies: Omdat er een legenda ontbreekt, is het niet duidelijk wat de oranje en grijze bolletjes onder 'Over de bibliotheek' en 'Faciliteiten in het gebouw' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 betekenen. Dit komt op alle 'Locatie' pagina's voor.

Advies: Pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns heeft geen h1 kop. Een goede koppenstructuur verbetert daarnaast niet alleen de toegankelijkheid van een pagina, maar ook de vindbaarheid in zoekmachines zoals Google. Zorg dat iedere pagina een (zichtbare of onzichtbare) h1 kop heeft met de titel van de pagina. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.bibliotheekatlas.nl/artikel/6ce9b3b0-2c1c-4016-8aad-0c049225339c.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.bibliotheekatlas.nl/tijdlijn staat de datum bóven het artikel/de locatie, waardoor de relatie tussen de datum en de link voor screenreadergebruikers onduidelijk is. Zorg ervoor dat de datum in de code ónder de kop van het artikel staat. Visueel mag de datum er wel boven staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns bevat geen autocomplete attributen. Invoervelden die informatie vragen over de gebruiker moeten een juist autocomplete attribuut hebben. Bekijk op www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html om welke velden het gaat en welk waarde gebruikt moet worden.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De grijze en oranje bolletjes onder 'Over de bibliotheek' en 'Faciliteiten op deze locatie' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 brengen informatie over aan ziende gebruikers (zie advies onder 1.3.1), maar deze informatie wordt niet overgebracht aan screenreadergebruikers. Dit komt voor op alle 'Locatie' pagina's, waaronder op www.bibliotheekatlas.nl/locatie/199356.
Bezoekers die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

De linkteksten in de lopende tekst op pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns zijn alleen herkenbaar doordat de teksten een andere kleur hebben. Zorg ervoor dat links ook aan minimaal één andere eigenschap te herkennen zijn, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de tekst van de skiplink 'Skip to content' (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is 4,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit geldt ook voor het contrast van de menu-items in de navigatiebalk (iedere pagina) zodra die items focus hebben. Dit probleem komt op meerdere plekken voor, waaronder bij de menu-items onder 'Inhoud' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns en bij de menu items onder 'Inhoud' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/artikel/6ce9b3b0-2c1c-4016-8aad-0c049225339c.

Op de homepagina loopt een deel van de koptekst ‘De bibliotheken van Nederland op een plek’ over een afbeelding. De tekst is zwart, de afbeelding bevat donkere plekken. Dit geeft een kleurcontrast van 2,5:1. Voor deze grote tekst geldt een minimaal contrast van 3,0:1.

Het contrast van de zwarte tekst op de oranje achtergrond 'Over de bibliotheekatlas' op de homepage is te laag als de link focus heeft. De contrastratio is hier 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op meerdere plekken ('Bekijk alle bibliotheeklocaties') en pagina's voor, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/artikel/6ce9b3b0-2c1c-4016-8aad-0c049225339c.

Het contrast van de 'Lees verder' links op de homepage onder 'Actueel' is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de 'Lees verder' links op de homepage onder 'Actueel' is te laag zodra de linkteksten focus hebben. De contrastratio is hier 1,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460. .

Het contrast van de tekst 'Terug naar de vorige pagina' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns is te laag als de linktekst focus heeft. De contrastratio is hier 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/artikel/6ce9b3b0-2c1c-4016-8aad-0c049225339c.Het probleem met deze kleurcombinatie komt op meerdere plekken voor, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460.

Het contrast van de grijze linkteksten in de lopende tekst, bijvoorbeeld op pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns, is te laag. De contrastratio is hier 3,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.bibliotheekatlas.nl/artikel/6ce9b3b0-2c1c-4016-8aad-0c049225339c.

Het contrast van de teksten over de faciliteiten die niet aanwezig zijn in een bibliotheek, onder 'Faciliteiten op deze locatie', op onder andere pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. De faciliteiten die niet aanwezig zijn is ook een belangrijke informatie en dient toegankelijk te zijn voor mensen met visuele beperkingen. Advies: Draag deze informatie op een andere manier over, door bijvoorbeeld de faciliteiten die niet aanwezig zijn volledig weg te laten of te werken met vinkjes en kruisjes (met de benodigde alternatieve tekst).

Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

Wanneer de menu-items onder 'Kies een provincie' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas focus hebben, is de contrastratio te laag. De contrastratio is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de bibliotheeknamen op de kaart op www.bibliotheekatlas.nl/atlas (na het selecteren van een locatie op de kaart) is te laag als de linktekst focus heeft. De contrastratio is dan 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de links ('Gebruiksvoorwaarden' en 'Een kaartfout rapporten') in de Google Maps-kaarten, bijvoorbeeld op www.bibliotheekatlas.nl/atlas/Utrecht, is te laag als de links focus hebben. De contrastratio is dan 1,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage en de tekstafstand aanpassen naar de bij dit succescriterium horende specificaties, treedt verlies van content op. In de laatste sectie valt een deel van de content buiten beeld.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/199356 en de tekstafstand aanpassen naar de bij dit succescriterium horende specificaties, is de url van website van de bibliotheek in het groen/grijze blok met locatie gegevens bovenaan de pagina niet meer leesbaar.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.bibliotheekatlas.nl/Home/OverOns valt de tabel grotendeels van de pagina af. Voor tabellen geldt er een uitzondering, bezoekers mogen kunnen scrollen om een tabel in het geheel te bekijken, maar in dit geval is die optie er ook niet.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de oranje bolletjes onder 'Over de bibliotheek' en 'Faciliteiten in het gebouw' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op de homepagina onder de nieuwsberichten staat een slider. Als met een muis over de grote afbeelding wordt gegaan, verschijnen twee knoppen om te bladeren. Deze knoppen hebben kleurcontrast van 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Het contrast van de invulkleur in de radiobuttons onder 'Geavanceerd' (na het selecteren van een gemeente en stad op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas/) heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 1,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De fotoviewer die opent wanneer een bezoeker op één van de foto's onder 'Foto's' op onder andere pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 klikt, is niet toetsenbordtoegankelijk. Dat betekent ook dat de knop om het scherm te sluiten niet toegankelijk is met het toetsenbord.

Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

De menu-items op de atlaspagina's zijn niet meer toetsenbordtoegankelijk nadat er een provincie is gekozen. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren kunnen geen gebruik maken van verdere filteropties.

De kaart op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas is niet toetsenbordtoegankelijk. Voor geografische kaarten geldt een uitzondering in de WCAG, maar een kaart is in dit geval niet essentieel voor aanbieden van de gegevens van de bibliotheken. Zorg ervoor dat de gegevens van de bibliotheken ook op een andere manier worden aangeboden en dat die manier ook bereikbaar is zonder gebruik te maken van de kaart, bijvoorbeeld in de vorm van een lijst of accordeon.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De paginatitels van de locaties in de atlas, bijvoorbeeld locatie Utrecht op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas/Utrecht, blijven staan op 'Kaart' en veranderen niet mee met de locatie, terwijl de url wel meeverandert.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina (iedere pagina) verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer de bezoeker door het menu gaat met de tab-toets, verplaatst de focus na het laatste menu-item niet terug naar sluit-knop, maar naar de achterliggende pagina.

Wanneer bezoekers een modal openen door op één van de foto's onder 'Foto's' op onder andere pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 te klikken, verspringt de focus niet naar het nieuwe scherm maar blijft op de achterliggende pagina.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linkteksten 'Lees verder' onder 'Actueel' op de homepage zijn niet beschrijvend genoeg. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Voeg een beschrijvende tekst toe, eventueel onzichtbaar voor ziende bezoekers, om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.bibliotheekatlas.nl/tijdlijn.

Alle drie de afbeeldingen onder 'Actueel' op de homepage die als links fungeren, hebben als toegankelijke linktekst 'Article image'. Dit beschrijft het linkdoel niet. Pas de linktekst aan om dit probleem op te lossen.

De afbeeldingen die als links fungeren onder 'Foto's' op pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 hebben geen duidelijk linkdoel. Door op de foto's te klikken opent de foto vergroot in een modal, maar dat wordt niet duidelijk gemaakt aan screenreadergebruikers.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De locatiepagina's zijn momenteel niet bereikbaar voor screenreadergebruikers omdat zij de locaties op de kaart niet kunnen openen. Biedt deze pagina's ook op een andere manier aan, bijvoorbeeld via een lijst of accordeon om dit probleem op te lossen.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de slider en de content in de slider (op 'Lees verder' na) op de homepage de focus heeft, is dat niet zichtbaar.

Wanneer de knoppen in de modals, die openen door op één van de foto's onder 'Foto's' op onder andere pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 te klikken, de focus hebben is dat niet zichtbaar.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

Wanneer bezoekers pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas op een mobiel apparaat bekijken, is er geen mogelijkheid om in- of uit te zoomen op de kaart of de locatie op de kaart te wijzigen zonder twee vingers te gebruiken.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De knop om in te zoomen, het scherm te sluiten en naar de vorige of volgende afbeelding te gaan in de fotoviewer die opent wanneer een bezoeker op één van de foto's onder 'Foto's' op onder andere pagina www.bibliotheekatlas.nl/locatie/256460 klikt, hebben Engelse namen. Zorg ervoor dat alle bedienbare elementen een toegankelijke naam hebben in dezelfde taal als de hoofdtaal van de pagina.

Advies: Op pagina www.bibliotheekatlas.nl/artikel/cba367a7-e7d2-49ca-be53-b742903b1e3d staat de tekst 'do's and don'ts'. Hier kan het beste een taalwissel voor worden aangegeven, of verwijder de Engelse tekst uit de kop. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.bibliotheekatlas.nl/artikel/26c7cfc7-9314-4fd9-b1d3-c3a4eb50c658.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links voor 'verder' en 'terug' in de slider op de homepage, te herkennen aan de pijl-iconen, hebben geen toegankelijke naam. Het is hierdoor voor screenreadergebruikers niet duidelijk wat er gebeurt als ze er op klikken.

De afbeelding van drie horizontale streepjes (de zogenaamde hamburger) dient als een knop om het mobiele menu te openen. De toegankelijke naam van deze knop is 'Open'. Dat is niet beschrijvend genoeg. Voeg bijvoorbeeld het woord 'menu' toe om dit probleem op te lossen. In geval van bedieningselementen moet de toegankelijke naam de functie van het element beschrijven. Deze knop om het menu te openen heeft als rol 'link', dat moet een knop zijn.

Als het mobiele menu is geopend, verandert de afbeelding op de knop in een kruisje. De toegankelijke naam blijft ‘open’. Dat beschrijft niet wat deze knop doet. Verander de beschrijving bijvoorbeeld naar 'Sluit menu' om dit probleem op te lossen.

De link om naar boven te scrollen is een link zonder tekst en als gevolg zonder toegankelijke naam.

Uitzondering
Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

De keuzerondjes onder 'Geavanceerd' (na het selecteren van een gemeente en een stad) op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas hebben geen label, waardoor de relatie tussen de tekst ervoor en de keuzerondjes niet duidelijk is voor screenreadergebruikers.

Het iframe op pagina www.bibliotheekatlas.nl/atlas heeft geen beschrijvend title element.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 89
Google Chrome 91

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/bibliotheekatlas.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:12:07 v2.4-010