Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Community Slachtofferhulp Nederland

De website community.slachtofferhulp.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
4 maart 2024
Opdrachtgever
Slachtofferhulp Nederland
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
  • PDF's die door communityleden zijn toegevoegd
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:44:37 v2.4-011