Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Ctalents


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
1 augustus 2022
Opdrachtgever
Ctalents

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Ctalents voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 30 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De websites ctalents.nl, info.ctalents.nl/mogelijkheden en de formulieren van Ctalents op meetings.hubspot.com zijn onderzocht tussen 21 juli en 1 augustus 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

De onderzochte domeinen zijn deels toegankelijk voor bezoekers met een functiebeperking. Zo heeft het merendeel van afbeeldingen een beschrijvende alternatieve tekst en heeft de website een prettige navigatiestructuur. Dit zijn de opvallendste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Ctalents
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op ctalents.nl
  • De PDF's op ctalents.nl.
  • Alle pagina's op info.ctalents.nl/mogelijkheden
  • De Ctalents formulieren op het domein meetings.hubspot.com.

Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Het domein careers.ctalents.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via ctalents.nl, info.ctalents.nl en de Ctalents formulieren op meetings.hubspot.com met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 20 30 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een video. De video moet een beschrijving hebben die in de buurt van de content moet staan. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel.

Onder 'Onze inclusieve partners' op de homepage staan twee pijl-iconen. Deze iconen zijn ook een knop waarmee bezoekers door de slider kunnen navigeren. Er is geen tekstueel alternatief aanwezig voor deze iconen, omdat de SVG-elementen geen tekstalternatief hebben. Zie ook succescriterium 4.1.2.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/ en op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/werkwijze-ctalents-kandidaten.

In de footer van de pagina (iedere pagina) staan social media iconen. Dit zijn SVG-elementen, zonder alternatieve tekst. Hierdoor is er ook geen toegankelijk linkdoel aanwezig (zie succescriterium 2.4.4 en 4.1.2).

De website bevat een afbeelding/link om naar de bovenkant van de pagina te navigeren. De afbeelding is een SVG zonder alternatieve tekst. Zie ook succescriterium 4.1.2.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.ctalents.nl/nieuws/marije/ bevat geen ondertiteling. De ondertiteling van de schrijftolk in de video voldoet niet. De ondertiteling kan namelijk op verschillende schermen moeilijk leesbaar zijn, loopt niet synchroon en bevat typefouten. Wel kan de ondertiteling van de schrijftolk een goede basis vormen wanneer de tekst achteraf gecorrigeerd wordt zodat deze bruikbaar is om als ondertiteling toe te voegen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op www.ctalents.nl/nieuws/marije/ komt rond 0:08 tekst in beeld. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien, missen deze informatie. Voeg daarom een media-alternatief toe, zoals een transcript, of audiodescriptie om ook te voldoen aan succescriterium 1.2.5.

Een vergelijkbaar probleem komt voor in de video op de homepagine. Deze bevat tekst zoals direct aan het begin 'Doof of blind? Gewoon een baan' en afsluitend het 'NOS' logo. Echter, omdat deze video content van derden is, valt deze onder een permanente uitzondering.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op www.ctalents.nl/nieuws/marije/ komt rond 0:08 tekst in beeld. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien, missen deze informatie. Voeg daarom audiodescriptie toe. Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet.

Een vergelijkbaar probleem komt voor in de video op de homepagine. Deze bevat tekst zoals direct aan het begin 'Doof of blind? Gewoon een baan' en afsluitend het 'NOS' logo. Echter, omdat deze video content van derden is, valt deze onder een permanente uitzondering.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ctalents.nl/over-ons/toegankelijkheid/ komt een lege h3 kop en een lege h2 kop voor. Sommige bezoekers, vooral bezoekers die een toetsenbord en schermlezer gebruiken, navigeren aan de hand van kopteksten over een pagina. Een lege koptekst geeft geen informatie en kan verwarring scheppen. Verwijder lege koppen van de pagina.
Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.ctalents.nl/nieuws/marije/ en op pagina www.ctalents.nl/over-ons/werken-bij/meewerkstage-learning-development/.

De tekst 'Ruim 450 talenten gingen je voor en vonden een baan bij organisaties als ABN AMRO, ING en Provincie Gelderland.' op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/werkwijze-ctalents-kandidaten/ is opgemaakt als h3 kop, terwijl het visueel geen kop is maar een uitgelichte tekst. Maak gebruik van CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het kop element.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/over-ons/ons-verhaal/.

De tekst '“Op dezelfde banenmarkt waar die werkgever zei dat mij aannemen geen nut zou hebben, stond ook een kraampje van Ctalents. Daarna hebben zij contact met me opgenomen voor een intakegesprek.” op pagina www.ctalents.nl/nieuws/mirjam/ is opgemaakt als h3 kop, terwijl het visueel geen kop is maar een quote. Gebruik het quote of blockquote element om deze tekst op te maken.

Op pagina www.ctalents.nl/nieuws/marije/ is de tekst 'Bekijk de video op groot scherm om de ondertiteling op de presentatie te lezen.' opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk of belang aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het strong-element.
Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/advies/.

Op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/advies/ is het em-element gebruikt om de tekst '“Anders kijken. Anders horen. Anders denken. Anders doen. Het werkt!”' op te maken. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik het quote-element om deze tekst semantisch correct op te maken.

De tekst onder 'In vijf stappen naar jouw nieuwe baan' op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/werkwijze-ctalents-kandidaten/ is opgemaakt als 5 losse ongeordende lijsten met één item. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Verwijder de lijst-opmaak om dit probleem op te lossen. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.ctalents.nl/over-ons/ons-verhaal/.

De invoervelden op pagina 1 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden hebben geen labels. Er is een aria-label gebruikt op het icoon in de invoervelden, maar dat is niet voldoende. Zorg voor een goede toegankelijke naam door een label-element met de attributen for en id toe te voegen.

De tekst 'Wat is je hoogst afgeronde opleiding?*' op pagina 2 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden is opgemaakt als paragraaftekst maar is visueel een kop voor de onderstaande antwoordmogelijkheden. In de code is echter geen relatie aangegeven tussen de vraag en de antwoordopties. Maak bijvoorbeeld gebruik van een fieldset/legend combinatie.
Dit komt in hetzelfde proces meerdere keren voor.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komt een chatfunctie voor. Het invoerveld voor 'E-mailadres invoeren' in het bericht dat aangeeft dat bezoekers een emailadres kunnen achterlaten om later contact op te nemen, heeft geen label, alleen een placeholder dat verdwijnt wanneer een bezoeker begint met typen. Zorg ervoor dat er een toegankelijk label aanwezig is.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek staat bovenaan de pagina een tijdlijn waarmee bezoekers kunnen zien waar zij zich bevinden in het proces. Wanneer een stap afgerond is, worden de rondjes gevuld met een vinkje. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien omdat aria-hidden is gebruikt. Zorg voor een tekstalternatief.

Advies: Pagina www.ctalents.nl/over-ons/toegankelijkheid/ bevat geen h1 kop. Koppen vergemakkelijken de paginanavigatie voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Ze geven ook semantische en visuele betekenis en structuur aan het document. De titel van de pagina wordt doorgaans geplaatst in een h1 kop en geeft belangrijke informatie over de inhoud van een pagina. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/over-ons/ons-verhaal/.

Advies: Op de laatste pagina van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden staat een link in de lopende tekst die niet opgemaakt is als link. Hierdoor missen sommige bezoekers wellicht dat er een link aanwezig is. Maak de tekst op als link, bijvoorbeeld door de tekst te onderstrepen.

Advies: Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek staat een knop waarmee de meetingduur gekozen kan worden. Deze staat standaard op 15 minuten. Bezoekers met hulpsoftware krijgen echter te horen dat dit een knop is die "ingedrukt" kan worden (vanwege aria-pressed). Dit is verwarrend, maar niet afkeurbaar omdat dit nu voor alle bezoekers, ook zonder hulpsoftware, onduidelijk is. Kies ervoor om deze knop op disabled te zetten wanneer er geen andere opties zijn.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan de contentblokken 'Voor werkgevers' en 'Voor kandidaten'. In de code staat de afbeelding vóór de kop van het blok. Hierdoor is het voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware moeilijk te onderscheiden bij welke kop welke afbeelding hoort. Plaats alle meta data en afbeeldingen van een item in de code daarom ónder de kop. Visueel mag het er wel boven staan. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten.
Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/ onder 'Wie gingen jou voor', op pagina www.ctalents.nl/nieuws/ en op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/.

Op pagina www.ctalents.nl/over-ons/ons-team/ zijn de namen van de teamleden opgemaakt met een kop-element, waar geen content onder staat. De functietitel en de afbeelding staan bóven de kop. Het is voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware daardoor moeilijk te onderscheiden welke functietitel en foto bij welke naam hoort, omdat content normaliter onder de bijbehorende kop hoort. Plaats de functietitel en de afbeelding daarom in de code ónder de kop. Visueel mag het er wel boven staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De formuliervelden op pagina www.ctalents.nl/contact/ bevatten geen autocomplete attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Voorbeeld: Het invoerveld “achternaam” heeft als autocomplete attribuut "family-name“. Lees er meer over op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina 2 van het proces op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 2 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden staan keuzerondjes. Wanneer een keuzerondje focus heeft, is dat alleen zichtbaar door een minimale verandering van kleur. Zorg ervoor dat bezoekers kunnen zien waar zij zich op de pagina bevinden door een duidelijke focusrand toe te voegen.

De website bevat een cookiemelding. Wanneer de knop 'Accepteren' focus heeft, is dat alleen zichtbaar door een minimale kleurwijziging. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ctalents.nl/contact/ wordt met een * (asterisk) aangegeven dat een veld verplicht is. De contrastratio tussen de rode tekst (HEX #FF0000) en de witte achtergrond is 3,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden.

Op pagina www.ctalents.nl/contact/ worden placeholders gebruikt in de formuliervelden. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #9CA3AF) en de witte achtergrond is 2,5:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De website bevat een cookiemelding. Het dialoogvenster Cookie settings bevat een knop 'Save and accept'. De contrastratio tussen de witte tekst en de blauw/groene achtergrond (HEX #00ACAD) is 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komt blauwe tekst voor. De contrastratio tussen de blauwe tekst (HEX #0091AE) en de witte achtergrond is 3,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komt blauwe tekst op een grijze achtergrond voor. De contrastratio tussen de blauwe tekst (HEX #516F90) en de grijze achtergrond (HEX #E5EAF0) is 4,3:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komt grijze tekst voor. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #7C98B6) en de witte achtergrond is 2,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan afbeeldingen tekst, zoals '452' en '90%'. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/ en op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/.

Advies: Op pagina's waar logo's van partners staan, zoals pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/, is er geen platte tekst alternatief aanwezig voor bezoekers die moeite hebben met het lezen van de tekst op een afbeelding. Overweeg de namen van de partners ook als platte tekst beschikbaar te maken.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen naar 175% tot 250%, zijn niet meer alle items in het navigatiemenu (iedere pagina) zichtbaar. Bezoekers moeten horizontaal scrollen om de gehele tekst te kunnen lezen. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij zoomen en dat bezoekers niet hoeven te scrollen om alle informatie tot zich te nemen.

Wanneer bezoekers naar minimaal 175% inzoomen op de homepage is de tekst 'Detachering van sensorisch talent' niet meer geheel leesbaar omdat een deel achter de afbeelding verdwijnt. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij zoomen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is de titel van de pagina, 'Toegankelijkheid', op pagina www.ctalents.nl/over-ons/toegankelijkheid/ niet meer leesbaar. Bezoekers moeten horizontaal scrollen om de gehele tekst te kunnen lezen. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij zoomen en dat bezoekers niet hoeven te scrollen om alle informatie tot zich te nemen. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.ctalents.nl/nieuws/, op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/werkwijze-ctalents-kandidaten/, op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/, op pagina www.ctalents.nl/over-ons/werken-bij/meewerkstage-learning-development/ en op pagina www.ctalents.nl/nieuws/mirjam/.

Wanneer bezoekers op pagina 2 van het proces op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar vanaf 250%, zijn de invoervelden niet meer zichtbaar en bedienbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij zoomen. Op pagina 1 komt een vergelijkbaar probleem voor bij het selecteren van een tijdzone en tijd.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 2 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden staan keuzerondjes. Wanneer een keuzerondje focus heeft, kleurt het keuzerondje grijs in plaats van rood. De contrastratio tussen het grijs (HEX #D2D2D2) en de witte achtergrond is 1,5:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de knop 'Submit' op pagina 5 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden focus heeft, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de grijze focusrand (HEX #BABABA) en de grijze achtergrond (HEX #E9E9E9) is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek kunnen bezoekers een tijdzone selecteren. Wanneer bezoekers de combobox openen verschijnt er een zoekveld. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #7FE7F1) en de witte achtergrond is 1,4:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. De contrastratio tussen de blauwe focusrand en de grijze achtergrond (HEX #EAF0F6) is 1,2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina 2 van dit proces.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek kunnen bezoekers een tijdzone selecteren. Wanneer een tijdzonde focus heeft, is dat zichtbaar door een kleine kleurverandering in de achtergrond. De contrastratio tussen de blauwe achtergrond (HEX #E5F5F8) en de witte achtergrond is 1,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

De focusrand op ctalents.nl is voor bezoekers die gebruik maken van de browser Firefox blauw, in plaats van zwart/wit in de browser Chrome. Dit maakt het zien van waar de focusrand zich bevindt op meerdere plekken op de website moeilijker.
Zo heeft de blauwe focusrand op 'Bekijk al onze vacatures' en om de knop 'One minute check' op de homepage op beide plekken een contrastwaarde van 1,2:1 op de rode achtergrond.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden kan niet worden aangepast naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium. Bezoekers moeten de tekstafstand en regelafstand kunnen aanpassen om de tekst voor hen beter leesbaar te maken, bijvoorbeeld door het inladen van een custom css-bestand. Dat is op dit domein niet mogelijk.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker met de muis over een menu-item in het navigatiemenu hovert, zoals 'Voor kandidaten', verschijnt er nieuwe content. Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, moet er een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen (bijvoorbeeld met de escape toets).

Wanneer een bezoeker de muis plaatst op de pijltjes in de kalender op meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek verschijnt een tekst on hover. Deze tekst kan niet worden verborgen zonder de aanwijzer te verplaatsen (bijvoorbeeld met de escape toets).


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website bevat een cookiemelding. De checkboxen waarmee bezoekers de cookie instellingen kunnen wijzigen in het dialoogvenster 'Cookie settings' zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De knop om dit menu te openen is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Het navigatiemenu bevat uitklapbare items, zoals 'Voor kandidaten' en 'Voorwerkgevers'. De menu-items klappen uit wanneer de bezoeker er overheen hovert met de muis. Met het toetsenbord kunnen de menu-items niet uitgeklapt worden.

Op de homepage staat een videospeler. Deze is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Wanneer een bezoeker de muis plaatst op de pijltjes in de kalender op meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek verschijnt een tekst on hover. De tekst "Geen beschikbare datums in juli" of "Geen beschikbare datums in september" is niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een videospeler. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg ervoor dat dit commando uitgeschakeld is of uit te schakelen is. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de volgende de parameter 'disablekb=1' toevoegen. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.ctalents.nl/nieuws/marije/.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: De skiplink op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten verwijst naar de link 'Home' in het broodkruimelpad. Verwijs liever naar de eerste content op de pagina, zoals de h1.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: De paginatitel van info.ctalents.nl/mogelijkheden is alleen 'Mogelijkheden'. Hier zou nog het domein aan kunnen worden toegevoegd (CTalents)


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website bevat een cookiemelding. De interactieve elementen in de cookiemelding krijgen niet als eerste, maar als laatste op de pagina focus. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord over de website navigeren de cookiemelding direct kunnen wegklikken door de cookiemelding als eerste focus te geven.

De website beschikt over twee navigatiemenu's. Het eerste navigatiemenu is visueel verborgen, maar de items in het menu krijgen wel toetsenbordfocus. Het is niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar het scherm wel kunnen zien. Verwijder het eerste menu (uit de focusvolgorde).

De items in het navigatiemenu krijgen toetsenbordfocus, ook als de uitklapbare menu-items zoals 'Voor kandidaten' en 'Voor werkgevers' niet uitgeklapt zijn. Het is dan niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar het scherm wel kunnen zien. Zorg ervoor dat de items alleen focus krijgen als de menu-items uitgeklapt zijn.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in de header van de pagina in een hamburgermenu. Wanneer het menu geopend is en bezoekers er met het toetsenbord doorheen navigeren, gaat de toetsenbordfocus verder op de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan. Zorg ervoor dat het menu ofwel vanzelf sluit na het laatste item, of dat bezoekers het menu zelf moeten sluiten voor de focus elders kan worden geplaatst.

Op de homepage staat een videospeler. Wanneer de videospeler geopend is en bezoekers met het toetsenbord door de opties navigeren, gaat de focusvolgorde daarna verder op de achterliggende pagina terwijl de videospeler open blijft staan en het scherm bedekt. Zorg ervoor dat bezoekers de videospeler zelf moeten sluiten met een sluitknop (of dat er geen dialoogvenster opent) om dit probleem op te lossen.

Op de startpagina van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden krijgen de teksten 'Welke mogelijkheden heeft Ctalents voor mij?' en 'Doe de 'One minute check' toetsenbordfocus terwijl dit geen interactieve elementen zijn. Daarnaast is het ook niet zichtbaar dat deze teksten focus hebben, wat verwarrend is voor bezoekers die het scherm wel kunnen zien maar het toetsenbord gebruiken om over de pagina te navigeren. Verwijder deze uit de focusvolgorde. Dit komt in hetzelfde proces meerdere keren voor, bijvoorbeeld op de vraag 'Wat is je hoogst afgeronde opleiding?
*'.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek krijgt de knop waarmee bezoekers een maand terug kunnen navigeren focus, terwijl het geen interactief element is. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komt een chatfunctie voor. Wanneer bezoekers door de interactieve elementen in de chatfunctie navigeren, gaat de toetsenbordfocus daarna verder op de achterliggende pagina terwijl het scherm open blijft staan. Zorg ervoor dat bezoekers de functie zelf moeten sluiten om verder te navigeren, of dat het venster vanzelf sluit.

Wanneer bezoekers op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek een tijd hebben geselecteerd, verschijnt nieuwe content. De focusvolgorde gaat echter verder bij de chatknop, om daarna pas weer naar de adresbalk en daarna aan het begin van de pagina te starten. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren ook direct naar de invoervelden kunnen navigeren.

Advies: Op pagina www.ctalents.nl/contact/ staat een iframe met daarin een Google maps kaart. Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord moeten door alle interactieve elementen in de kaart navigeren om bij de footer te komen. Overweeg om een skiplink boven de kaart te plaatsen waarmee bezoekers de kaart over kunnen slaan.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van de pagina (iedere pagina) staan social media iconen. Deze iconen linken naar externe websites. Omdat er geen tekstueel alternatief aanwezig is voor de SVG elementen, is er ook geen toegankelijk linkdoel. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten daarom niet waar deze links naar verwijzen. Zie ook succescriterium 1.1.1 en 4.1.2.

Op de laatste pagina van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden staat de linktekst 'Klik hier'. Bezoekers die gebruik maken van onder andere voorleessoftware kunnen aan de hand van een linklijst over de pagina navigeren. De tekst 'Klik hier' geeft te weinig context over waar de link naar verwijst. Voeg een beschrijvender linkdoel toe, eventueel met screenreader-only tekst.

Advies: Op de homepage staan twee contentblokken, 'Voor kandidaten' en 'Voor werkgevers'. De linktekst van deze links bestaan uit de alternatieve tekst van de afbeelding, de kop en de volledige tekst uit het contentblok. Hierdoor krijgen bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware onnodig extra content voorgelezen en is het moeilijker voor hen te onderscheiden waar de link naar verwijst. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten, op pagina www.ctalents.nl/nieuws/ en op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Meerdere onderzochte pagina's zijn niet op meer dan één manier vindbaar op de website. Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces. Voeg bijvoorbeeld een zoekfunctie in de hoofdnavigatie, of een sitemap (met een link in de footer) toe om dit probleem op te lossen.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het iframe op de homepage heeft als toegankelijke naam enkel 'Youtube videoplayer'. Dit is niet beschrijvend genoeg. Voeg een beschrijvende naam toe, bijvoorbeeld de naam van de video, om dit probleem op te lossen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de knop 'Verstuur' op pagina www.ctalents.nl/contact/ focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.

De website bevat een cookiemelding. Wanneer de knop 'Cookie settings' focus heeft, is dat niet zichtbaar. Alle bedienbare elementen in het dialoogvenster 'Cookie settings' hebben daarnaast geen zichtbare focus. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer de chatknop op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen. Dit komt in dezelfde chatfunctie vaker voor, bijvoorbeeld bij de knop 'Verzenden', en 'Bestand bijvoegen'.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek staat, wanneer een dag en tijd is geselecteerd, een knop 'Bewerken'. Het aria-label is "Klik om de datum of tijd van de meeting te wijzigen". Doordat de toegankelijke naam (via het aria-label) niet overeenkomt met de visueel zichtbare tekst, is deze knop niet te bedienen met spraaksoftware.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De ingestelde taal van iedere pagina is 'en-US'. Voorleessoftware past de voorleestaal aan aan de ingestelde taal van de pagina. Hierdoor wordt de tekst op de pagina in het Engels voorgelezen, waardoor de tekst niet meer verstaanbaar is. Pas de ingestelde taal van de pagina's aan naar het Nederlands.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website bevat een cookiemelding. Het dialoogvenster 'Cookie settings' bevat Engelstalige tekst. Geef een taalwissel aan, of biedt deze informatie in het Nederlands aan. Dit geldt ook voor de toegankelijke namen van knoppen.

De website bevat een manier om herhalende content over te slaan, maar de linktekst is 'Skip to content'. Geef een taalwissel aan, of, idealiter, biedt interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina.

De invoervelden op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden bevatten Engelstalige placeholders en foutmeldingen. Geef een taalwissel aan, of, idealiter, biedt interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina. Dit geldt ook voor andere knoppen in het proces, zoals de knoppen om vooruit of achteruit te navigeren in hetzelfde proces en de link 'start over' op de laatste pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 2 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden staat een groep keuzerondjes. Bezoekers moeten met de pijltjestoetsen door een groep keuzerondjes kunnen navigeren om er één te selecteren. Wanneer een bezoeker hier de pijltjestoets gebruikt, wordt het keuzerondje direct geselecteerd en wordt een bezoeker automatisch naar de volgende pagina gestuurd. Dit is verwarrend. Zorg ervoor dat keuzerondjes met de pijltoetsen kunnen worden bediend zonder direct een verandering van context te genereren. Dit komt in hetzelfde proces meerdere keren voor.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker het formulier op pagina www.ctalents.nl/contact/ verstuurt zonder een verplicht formulierveld in te vullen, verschijnt onder het veld de melding 'Dit veld is verplicht'. Een bezoeker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, bijvoorbeeld: 'Het veld 'Email' is niet ingevuld.' Dat een veld verplicht ingevuld moet worden, is geen foutidentificatie maar een foutsuggestie (hoe de fout opgelost moet worden).
Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden en op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ctalents.nl/contact/ staat het formulierveld 'Naam'. Dit label past echter niet bij de gevraagde informatie, omdat het veld om een e-mailadres vraagt en bezoekers alleen het formulier kunnen verzenden wanneer hier een geldig e-mailadres ingevuld is.

Op pagina www.ctalents.nl/contact/ wordt met een * (asterisk) aangegeven dat een veld verplicht is. Niet alle bezoekers zullen echter weten wat een asterisk betekent. Voeg daarom ook een instructie toe, bijvoorbeeld 'Velden met een * zijn verplicht'.

De invoervelden op pagina 1 van het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden hebben geen zichtbare labels. Er zijn placeholders, maar deze verdwijnen zodra een bezoeker begint met typen. Zorg ervoor dat instructies en labels permanent zichtbaar zijn.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt een </div> tag voor zonder <div> tag. Valideer de HTML en verwijder of voeg tags toe om toegankelijkheidsproblemen te voorkomen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/ en op pagina www.ctalents.nl/voor-werkgevers/.

Op iedere pagina komt een div genest in een span voor. Valideer de HTML en pas de broncode aan om toegankelijkheidsproblemen te voorkomen.

In het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden komen meerdere niet unieke ID's voor, zoals option_label_618a52f940567351c6472cb8. Zorg ervoor dat ID's uniek zijn om toegankelijkheidsproblemen te voorkomen.

In het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden worden aria-describedby attributen gebruikt die verwijzen naar niet bestaande ID's. Valideer de HTML en pas de broncode aan om toegankelijkheidsproblemen te voorkomen.

Op pagina komt een niet bestaand ID voor ("logo-landmark") en meerdere niet bestaande aria-attributen, zoals 'uiabstractdropdown-content-6'.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De knop om dit menu te openen heeft geen toegankelijke naam en rol.

De website bevat een afbeelding/link om naar de bovenkant van de pagina te navigeren. Dit element heeft geen toegankelijke naam en rol.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komt een chatfunctie voor. Het invoerveld heeft geen toegankelijke rol.

Onder 'Onze inclusieve partners' op de homepage staan twee knoppen waarmee bezoekers door de slider kunnen navigeren. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam. Zie ook succescriterium 1.1.1. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/ en op pagina www.ctalents.nl/voor-kandidaten/werkwijze-ctalents-kandidaten.

Het iframe op pagina www.ctalents.nl/contact/ heeft geen toegankelijke naam. Voeg een naam toe via het title-attribuut.

In de footer staan links naar social media websites. Deze links hebben geen toegankelijke naam. Zie ook succescriterium 1.1.1 en 2.4.4.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek komen buttons voor met rol 'radio'. Op deze buttons is het aria-pressed attribuut gebruikt. Dat is niet toegestaan. Gebruik voor selectievakjes en keuzerondjes altijd 'checked'.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek kunnen bezoekers een tijd selecteren. Op het contentvak zijn de attributen aria-valuemax en aria-valuemin gebruikt. Dat is niet toegestaan op een element met de rol 'region'.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek kunnen bezoekers een tijd selecteren. Op de tijdsloten is een aria-label op een span element gebruikt, dat wordt niet door alle browsers en hulpsoftware combinaties ondersteund.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek kunnen bezoekers een tijdzone selecteren. Hier is een aria-label op een div-element gebruikt, dat wordt niet door alle browsers en hulpsoftware combinaties ondersteund.

Op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek een tijdzone selecteren. Op de tijdzones is role=option gebruikt. Er is echter geen parent element aanwezig met als rol listbox of group.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker alle vragen in het proces op pagina info.ctalents.nl/mogelijkheden heeft beantwoord, worden de resultaten geladen. Er is dan een laadanimatie zichtbaar. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware moeten hier ook een melding van krijgen. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina 2 van het proces op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek.

Wanneer bezoekers een bericht verzenden in de chatfunctie op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek, krijgen bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware geen melding van nieuwe binnenkomende berichten, laadanimaties of updates.

Wanneer bezoekers op pagina meetings.hubspot.com/fleur-van-puijenbroek een tijd selecteren, verschijnt er zonder dat de pagina ververst nieuwe content op de pagina. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hier geen statusupdate van. Dit komt in hetzelfde proces meerdere keren voor.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/ctalents.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 15:17:32 v2.4-011