Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Drents Archief


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
17 mei 2021
Opdrachtgever
Drents Archief

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Drents Archief voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 26 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website drentsarchief.nl is onderzocht tussen 29 april en 14 mei 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Drents Archief
Scope van de website Alle pagina's op www.drentsarchief.nl/
  • met uitzondering van de erfgoedpagina's (Genealogie, Kaarten, Archiefstukken, Beeldbank, Bouwdossiers, Film & Geluid, Koloniehuizen, Bibliotheek, Kentekens D1, Emigranten) (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 24 26 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De grote afbeelding onder het hoofdmenu heeft als alternatieve tekst ‘e-depot-microfiche’. Deze afbeelding is decoratief en moet verborgen worden voor hulpsoftware. Dat kan onder andere door het alt-attribuut van deze afbeelding leeg te laten.
Onder het kopje ‘Planning’ staat een informatieve afbeelding met tekst die juist verborgen is van hulpsoftware doordat het alt-attribuut leeg is gelaten. Deze afbeelding moet alternatieve tekst krijgen waarin de tekst uit de afbeelding in terugkomt. Als de tekst te lang is, mag in het alt-attribuut verwezen worden naar de plek waar de uitgeschreven informatie uit deze afbeelding staat.

Op de homepagina, onder het hoofdmenu staat een grote afbeelding met alternatieve tekst ’03.jpg’. Het alt-attribuut van deze decoratieve afbeelding dient leeg gelaten te worden.

Op de homepagina onder ‘Bezoeken’ staat een blokje met een kopje ‘Route en parkeren’. In dit blokje staat een historische foto. Historische foto’s zijn niet decoratief en dienen een goede alternatieve tekst te hebben die de foto beschrijven. Deze historische foto’s komen overal op deze website voor.

Onderaan de footer staat een telefoonnummer met daarnaast een icoon van een telefoon. Deze heeft een tekstalternatief nodig, omdat het voor blinde bezoekers mogelijk niet direct duidelijk is dat er een telefoonnummer wordt voorgelezen.

Alt-teksten ontbreken bij alle afbeeldingen in de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/lesbrief-franse-tijd.pdf Op sommige plekken zijn ze niet noodzakelijk, maar die op bladzijde 3 (de spotprent) is dat wel. Van alle niet noodzakelijke afbeeldingen moet een artefact van gemaakt worden.

De afbeelding op bladzijde 3 in de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/kleuterprogramma/les1-drents-archief-wie-is-dit.pdf heeft geen alt-tekst. Als deze decoratief is is het prima, maar er moet dan een artefact van gemaakt worden.

De decoratieve afbeelding op bladzijde 1 in de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/kleuterprogramma/les1-drents-archief-wie-is-dit.pdf heeft als alternatieve tekst ‘Macintosh HD:Users:vanSteenwijk:Dropbox:Bloeii.nu:Klanten:De Buitenplaats:Cultuuracademie:Redactie DCA:kaiillustraties:kai-2.psd’. Deze afbeelding dient als artefact worden aangemerkt om het van de voorleessoftware te verbergen.

Advies: Bij het logo linksboven op www.drentsarchief.nl/contact (komt op iedere pagina terug) staat er niet bij dat het om het logo gaat. Dit zou nog aan de alt-tekst toegevoegd kunnen worden.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Ondertiteling ontbreekt bij de eerste video (Uitslag Drentse Geschiedenisquiz) op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020. Het is voor de dove en slechthorende gebruikers niet duidelijk waar deze video over gaat.
Voeg ondertiteling toe aan deze video die exact overeenkomt met wat gezegd is in de video.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video’s op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020 hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Aan dit succescriterium kan worden voldaan door een audiodescriptie of uitgeschreven tekst toe te voegen aan de video’s.

In de eerste video komen de namen van de sprekers Ferry Sieders en Wim Ensing in beeld, dit wordt niet opgelezen. Dit gebeurt ook aan het eind. Ook komen er teksten in beeld die mogelijk belangrijk zijn (rond -3:49) die niet worden opgelezen.

Zowel in de eerste video als in de tweede video worden er beelden getoond die niet toegankelijk zijn voor een blinde gebruiker. Vooral in de tweede video is dit belangrijk, want die bestaat alleen maar uit beelden.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video’s op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020 hebben geen audiodescriptie. Voor dit succescriterium is het niet voldoende om uitgeschreven tekst aan te bieden.

In de eerste video komen de namen van de sprekers Ferry Sieders en Wim Ensing in beeld, dit wordt niet opgelezen. Dit gebeurt ook aan het eind. Ook komen er teksten in beeld die mogelijk belangrijk zijn (rond -3:49) die niet worden opgelezen.

Zowel in de eerste video als in de tweede video worden er beelden getoond die niet toegankelijk zijn voor een blinde gebruiker. Vooral in de tweede video is dit belangrijk, want die bestaat alleen maar uit beelden.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.drentsarchief.nl/contact staan de kopjes 'Postadres', 'Bezoekadres' en 'Contactgegevens'. Deze teksten zijn opgemaakt met een strong-element. Gebruik in plaats daarvan kopteksten.

De hiërarchische structuur van de content op pagina www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/veelgestelde-vragen komt in de code niet overeen met de visuele structuur. Alle tussenkoppen hebben hetzelfde niveau (h3).

Er staan twee lege H3’s op www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/veelgestelde-vragen.

De tussenkopjes op pagina www.drentsarchief.nl/organisatie/over-het-drents-archief/privacyverklaring zijn opgemaakt met strong- en em-elementen. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.
Het strong- of em-element is niet bedoeld als alternatief voor koppen, deze elementen geven namelijk nadruk aan een tekst. Dit komt ook op andere pagina’s voor, bijvoorbeeld www.drentsarchief.nl/bezoeken/route-en-parkeren.

Op pagina www.drentsarchief.nl/contact als een van de keuzerondjes wordt aangevinkt, verschijnt een contactformulier. Naast ‘Aanhef’ staan twee radiobuttons. Deze radiobuttons moeten worden gekoppeld aan het label 'Aanhef' (bijvoorbeeld door een legend en fieldset te gebruiken).

Op pagina www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/veelgestelde-vragen onder het kopje ‘Kijk ook eens bij’ blokjes met links naar vier onderwerpen. Deze teksten zijn als koppen opgemaakt terwijl het geen koppen zijn. Deze teksten zijn geen koppen omdat ze geen inhoud onder zich hebben. Gebruik CSS om deze links opvallende styling te geven.

Op pagina www.drentsarchief.nl/onderzoeken/tarieven-onderzoek worden de koppen in de tabel met strong-element opgemaakt. Gebruik in plaats daarvan th-elementen om deze kopteksten op te maken.
Het is overigens beter voor de toegankelijkheid om hier 4 losse tabellen van te maken.

Op pagina www.drentsarchief.nl/zoek onder de zoekbalk staat tekst ‘Totaal: 61 resultaten gevonden’. Deze tekst is opgemaakt met een strong-element. Hier is het strong-element gebruikt voor styling. Gebruik CSS om deze zin vet te drukken.

Op pagina www.drentsarchief.nl/nieuws bestaat elk nieuwsbericht uit een afbeelding en tekst. De tekst is opgemaakt als koptekst (h3). Deze tekst is geen koptekst omdat het geen content onder zich heeft. Een blinde gebruiker verwacht content onder een kop. Verwijder h3-elementen en laat de tekst als linktekst staan.

Advies: Op www.drentsarchief.nl/onderzoeken/tarieven-onderzoek wordt de tabel puur voor de opmaak gebruikt. Gebruik liever CSS voor styling.

Op pagina 12 in het pdf-document staan tussenkoppen die met een cijfer beginnen. Zie bijvoorbeeld ‘1 058 D 76’, ‘2 096 B20 Bulletin (..)’, ‘3 0001 inventarisnummer (..)’. Deze tussenkoppen zijn als opsommingen opgemaakt die een lijstitem bevatten. De structuur van de content in de code ziet er anders uit dan op het scherm. Voor deze koppen dienen kop-tags worden gebruikt.

In het pdf-document www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/kleuterprogramma/les1-drents-archief-wie-is-dit.pdf zijn de koppen niet als kopteksten opgemaakt. De voorleessoftware leest deze teksten als gewone alinea’s voor waardoor de hiërarchische structuur van de content verloren gaat. Gebruik voor koppen en tussenkoppen h1 t/m h6 tags. Dit gebeurt ook in het pdf-document www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/lesbrief-franse-tijd.pdf.

Op bladzijde 4 in het pdf-document www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/kleuterprogramma/les1-drents-archief-wie-is-dit.pdf staat een opsomming die alleen visueel te onderscheiden is omdat het gemaakt is met min tekens en het inspringen naar de nieuwe regel met het Enter-toets. In de code gaat deze structuur verloren. Gebruik hier ul- en li-tags om deze opsomming als een lijst op te maken.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 3 van de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/lesbrief-franse-tijd.pdf wordt verwezen naar de afbeelding rechts. Deze verwijzing is afhankelijk van de locatie (rechts) die niet door iedereen zo wordt waargenomen (bijvoorbeeld door blinde gebruikers). Zorg ervoor dat er ook op een andere manier naar deze afbeelding wordt verwezen, bijvoorbeeld middels een tekstuele verwijzing.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.drentsarchief.nl/contact staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e- mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden.
Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.drentsarchief.nl/bezoeken/educatie/primair-onderwijs/kleuterspel worden links in lopende tekst alleen in kleur onderscheiden van de rest van de tekst. Zie links onder het kopje ‘Informatie en aanmelden’.
Zie ook links in tekst op pagina www.drentsarchief.nl/fout.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan onder het nieuws en de agenda 2 links: “Bekijk het nieuws” en “Bekijk de agenda”. Deze hebben een contrast van 4,2:1 en moeten minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina www.drentsarchief.nl/ onder het kopje ‘Bezoeken’ staat een link ‘naar bezoeken’. Deze tekst heeft een contrast 3,8:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn.

De foutmelding die bovenaan de pagina komt te staan op www.drentsarchief.nl/contact heeft een te laag contrast. Dit heeft een contrast van 3,8:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn

Het contrast van de tekst in de afbeelding op www.drentsarchief.nl/archief-advies/e-depot/wie-is-wie is te laag. In het blauwe vlak is het contrast met de witte tekst 1,9:1, bij het oranje vlak 2,9:1 en bij het groene vlak 1,4:1. In alle gevallen moet dit minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina www.drentsarchief.nl/zoek staat een placeholdertekst in de zoekbalk. Deze tekst heeft het kleurcontrast van 2,6:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/veelgestelde-vragen, in de linker kolom staat menu met blauwe links die op lichtgrijze achtergrond staan. Het kleurcontrast is 4,0:1.

Op pagina www.drentsarchief.nl/contact staat een grijze knop met witte tekst ‘Reset’ erop. Het kleurcontrast is 2,5:1. Dit moet 4,5:1 voor deze tekst van normale grootte.

In het pdf-document www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/lesbrief-franse-tijd.pdf op pagina 1 t/m 7 staat een rode tekstballon. De tekst “wist je dat” heeft kleurcontrast 1,3:1, de witte tekst heeft kleurcontrast 4,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

De roze teksten bij bijvoorbeeld ‘Vraag 1’ op pagina 1 in de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/lesbrief-franse-tijd.pdf hebben een te laag contrast. Deze hebben een contrast van 3.1:1 en moeten minimaal 4.5:1 zijn. Deze roze teksten komen op alle pagina’s voor als ‘Vraag X’ of als tekst op de pagina.

Het contrast van de witte tekst op de gele achtergrond is te laag in de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/kleuterprogramma/les1-drents-archief-wie-is-dit.pdf is 1,3:1 en moet minimaal 3:1 zijn bij grote tekst (18 pt, of 14 pt bij vetgedrukte tekst) of 4,5:1 bij normale tekst.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.drentsarchief.nl/archief-advies/e-depot/wie-is-wie wordt tekst in een afbeelding gebruikt, en deze is niet schaalbaar en de tekstafstand kan niet aangepast worden.

Op www.drentsarchief.nl/organisatie/over-het-drents-archief/toegankelijkheid staat een ontoegankelijke afbeelding met de verklaring. In de alt-tekst staat weliswaar dat je een toegankelijke versie vindt als je op de afbeelding klikt, maar deze informatie is niet zichtbaar voor mensen die wel kunnen zien, maar moeite hebben met het waarnemen van de tekst op de afbeelding. Deze tekst is ondertussen niet aan te passen omdat dit een afbeelding is.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een schermbreedte van 320px breed valt in combinatie met het aanpassen van de tekstafstand (volgens de eisen van criterium 1.4.12) het adres in de footer gedeeltelijk weg. Dit is o.a. zichtbaar op www.drentsarchief.nl/bezoeken/educatie/primair-onderwijs/kleuterspel


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.drentsarchief.nl/contact hebben de invoervelden hebben lichtgrijze randkleur. Het kleurcontrast is 1,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

In de chatfunctie staan lichtgrijze knoppen voor een smily en een bestand toe te voegen. Deze knoppen hebben kleurcontrast van 2,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.
Als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, mist een deel van de kop in de chatfunctionaliteit (witte tekst op de oranje achtergrond). Op pagina www.drentsarchief.nl/bezoeken/educatie in de rechterkolom gaat de knop ‘Aanmelden nieuwsbrief’ stuk.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat erop, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is aanwijsbaar en is aanhoudend. De content kan echter niet worden gesloten. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de chat staat een knop met drie verticale stippen. Deze knop opent een extra scherm met drie links. Deze links zijn niet met het toetsenbord te bedienen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De eerste link op de homepage is niet de skiplink, maar het chatvenster. De skiplink moet de eerste link zijn.

Als je de skiplink gebruikt naar de inhoud op www.drentsarchief.nl/zoek vallen de zoekresultaten weg.

Op www.drentsarchief.nl/fout gaat de skiplink niet naar de inhoud, maar naar de homepage.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen titel ingevuld in de bestandseigenschappen van de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/lesbrief-franse-tijd.pdf

Er is geen titel ingevuld in de bestandseigenschappen van de PDF www.drentsarchief.nl/images/pdf/educatie/kleuterprogramma/les1-drents-archief-wie-is-dit.pdf


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op kleine schermen, verschijnt een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie verticale streepjes). Deze knop opent het mobiele menu. Met de tab-toets kan de gebruiker door de items in dit menu doorlopen. Na het laatste item gaat de focus verder op de onderliggende pagina. Dit is niet logisch.

De knop waarmee je het menu kunt laten tonen of verbergen staat in de focusvolgorde onder het menu zelf. Visueel staat deze wel hierboven. Als je nu op de knop klikt voor “toon menu” moet je terug gaan in de focusvolgorde om het menu dat visueel daaronder staat te zien.

Ook al heb je de video’s niet gestart op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020 en zijn de verschillende knoppen niet zichtbaar, je gaat er wel doorheen in de focusvolgorde.

Het eerste interactieve element waar de focus naartoe gaat is de chat. Dit is niet logisch.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op een klein scherm, komt de zo genaamde ‘hamburger’ knop in beeld (drie horizontale streepjes). Deze link heeft geen linktekst of alternatief om deze link een linkdoel te geven.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar bij het chatvenster, dit gebeurt op iedere pagina.

Bij de video’s op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020 is de focus niet zichtbaar bij de verschillende knoppen onderaan, op de tijdbalk na.

Ook al heb je de video’s niet gestart op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020 en zijn de verschillende knoppen niet zichtbaar, je gaat er wel doorheen in de focusvolgorde.

Als op www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020 de focus staat op Drents archief in de video (voordat deze is gestart), dan verdwijnt de video bij de eerstvolgende tab. Als deze al gestart was, dan gebeurt dit na de facebook link. 3 tabs later komt dit terug op de shareknop, maar toont dan alleen de rechterkant van de video, de linkerkant wordt afgekapt.

Als de website bekeken wordt op kleine schermen, verschijnt een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie verticale streepjes). Deze knop opent het mobiele menu. Met de tab-toets kan de gebruiker door de items in dit menu doorlopen. Na het laatste item gaat de focus verder op de onderliggende pagina. Onzichtbare interactieve elementen krijgen focus. Dit mag niet gebeuren omdat de gebruiker per ongeluk knoppen en links kan activeren.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.drentsarchief.nl/organisatie/over-het-drents-archief/toegankelijkheid staat een ontoegankelijke afbeelding met de verklaring. In de alt-tekst staat andere tekst dan op het scherm te zien is. Dit zorgt ervoor dat deze link niet met de stem te bedienen is.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het iframe op onderstaande pagina’s heeft een Nederlandstalig content maar heeft een Engels als taalattribuut. Zie www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020. De inhoud van dit iframe wordt met de Engelse uitspraakregels voorgelezen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als er in het formulier op pagina www.drentsarchief.nl/contact niets wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding ‘Ongeldige invoer’. Er wordt niet duidelijk aangegeven wat er precies fout gaat. Met deze foutmeldingen is het niet mogelijk om fout te identificeren.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als er in het formulier op pagina www.drentsarchief.nl/contact niets wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding ‘Ongeldige invoer’. Er wordt niet duidelijk aangegeven wat er precies fout gaat. Met deze foutmeldingen geven geen suggestie van hoe de fout verbeterd kan worden.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.drentsarchief.nl/contact is een p-element gezien dat niet correct is afgesloten. www.drentsarchief.nl/bezoeken/.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan. Voeg een beschrijvende title toe. Zie www.drentsarchief.nl/nieuws/uitslag-geschiedenisquiz-2020.

Als de website bekeken wordt op kleine schermen, verschijnt een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie verticale streepjes). Deze knop opent het mobiele menu. Deze knop heeft geen naam (bijvoorbeeld ‘Open menu’) en geen naam en geen status (of het menu open of dicht is). Als het menu geopend is, verandert de afbeelding op de knop in een kruisje. Deze verandering dient ook in de naam van de knop terug te komen (bijvoorbeeld ‘Sluit menu’). De status van het menu kan door middel van aria-expanded attribuut worden aangegeven.

Zo worden op meerdere plaatsen aria technieken gebruikt op een verkeerde manier waardoor de toegankelijkheid eigen slechter wordt in plaats van beter. De eerste regel van ARIA is ‘gebruik GEEN aria’. Alleen als het echt nodig is en er geen HTML oplossingen zijn. In veel gevallen waar aria technieken zijn toegepast is dit helemaal niet nodig. De oproep is hier dus ook om goed te controleren waar en of aria technieken echt nodig zijn en als het wel nodig is of ze op de juiste manier zijn toegepast. In veel gevallen dus niet. Zie voor goede uitleg hoe aria-technieken goed toe te passen de volgende website: www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/.

In het kader van bovenstaande wordt voor het menu helemaal bovenaan elke pagina role=’menubar’ gebruikt zonder erbij horende rol voor de kind-elementen. Dit komt ook in het hoofdmenu er onder. Zie bijvoorbeeld de homepagina. Op pagina www.drentsarchief.nl/bezoeken/educatie/primair-onderwijs/kleuterspel in de linker kolom staat het menu waar ditzelfde probleem ook voorkomt.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Google Chrome 90
Mozilla Firefox 88
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/drentsarchief.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 07:18:40 v2.4-010