Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid E-learning [Ont]Regel de Zorg: Eerstelijnszorg

De website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Eerstelijnszorg voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Renate, Swink
Datum
19 december 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de cursussen op het platform. Daarnaast het inloggen op elearning.ordz.nl/login/index.php, het overzicht op elearning.ordz.nl/my/courses.php en de accountomgeving op elearning.ordz.nl. Dit is onderzocht in het onderzoek Audit digitale toegankelijkheid E-learning [Ont]Regel de zorg - Wijkverpleging: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-wijkverpleging/.
  • De content van de overige e-learnings op het domein elearning.ordz.nl. De content van deze e-learnings wordt apart onderzocht.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:19:12 v2.4-011