Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Sociaal domein

De website E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Sociaal domein voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
24 januari 2023
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content op alle pagina's van de e-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Sociaal domein (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=36§ionid=1164#section-1).
  • Alle PDF's van de e-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Sociaal domein (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=36§ionid=1164#section-1).
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op alle pagina's van de e-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Sociaal domein (ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=36§ionid=1164#section-1). Dit is gedaan in het onderzoek naar E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Wijkverpleging.
  • Alle externe systemen en websites waar in de E-learning [Ont]Regel de Zorg: Cursus Sociaal domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-12-09 16:46:28 v2.4-011