Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid Entopic.com


Onderzoeker
Yannick en Renate, Swink
Datum
2 september 2021
Opdrachtgever
Entopic

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Entopic voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.entopic.com is onderzocht tussen 25 augustus en 2 september 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website www.entopic.com bevat al veel toegankelijke elementen. Veel decoratieve content is ook als zodanig verborgen voor voorleessoftware, de navigatie is over het algemeen duidelijk en consequent en bezoekers belanden nergens in een toetsenbordval. Dit zijn de meest opvallende punten die tijdens het onderzoek gevonden zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Entopic
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek valt:
- Alle pagina's en pdf's op www.entopic.com/.
Buiten de scope van dit onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe sites waar op www.entopic.com/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 27 23 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat zowel boven als onder de pagina het logo van Entopic. Deze afbeelding is ook een link naar de Homepage. Het logo heeft nu geen tekstalternatief, maar heeft dit wel nodig. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste het woord 'logo' en de naam van de organisatie plus eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten. Daarnaast mist het linkdoel. Het logo met de link komt ook onderaan de pagina voor.

Op de homepage staan 3 afbeeldingen met de alternatieve teksten 'Advies & strategie', 'Doen & maken' en 'Tijdelijk een contentprofessional'. Deze alternatieve teksten beschrijven de afbeeldingen niet en kunnen daarnaast als decoratief worden beschouwd, laat daarom het alt-attribuut leeg, zodat de afbeeldingen door hulpsoftware worden genegeerd. Nu worden zowel de alternatieve tekst en de tekst eronder, die hetzelfde is, beiden voorgelezen aan screenreadergebruikers.

Op pagina www.entopic.com/blog/6-handige-tridion-tips/ staan screenshots ter illustratie bij de beschrijvingen op de pagina. De alternatieve tekst van deze afbeeldingen beschrijft de afbeelding niet. Aangezien de stappen op de afbeeldingen voldoende worden beschreven in de tekst, mogen deze afbeeldingen als decoratief worden gemarkeerd door het alt-attribuut leeg te laten.

De PDF "Intranet" bestaat volledig uit 3 afbeeldingen. Iedere afbeelding hierin mist alternatieve teksten. Voor blinde gebruikers is het nu niet mogelijk om te zien wat hier nu staat. Voeg alternatieve teksten toe die afbeeldingen hierin volledig beschrijven.

De video's op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ missen een beschrijving. De content moet een beschrijving hebben. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel. Deze beschrijving moet in de buurt van het video-element staan.

Het logo van Webinargeek op pagina www.entopic.com/webinars/ heeft wel een alternatieve tekst, maar deze bevat alleen de naam van de organisatie (wat ook het linkdoel beschrijft). De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste het woord 'logo' en de naam van de organisatie plus eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten.

Op pagina www.entopic.com/webinars/ staan verschillende social media iconen zonder alternatieve tekst. Het alt-attribuut is gebruikt binnen het li-element, waardoor het niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Voeg een beschrijving toe op het juiste element om dit probleem op te lossen.

De pijltjes die als knop dienen om naar een volgende pagina te gaan, zoals op pagina www.entopic.com/blogs/, zijn svg's zonder alternatieve tekst. Svg's moeten ook een toegankelijke alternatieve tekst hebben. Het title-element wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Gebruik bijvoorbeeld role=img en een alt-attribuut om een toegankelijke alternatieve tekst toe te voegen.

De logo's op pagina www.entopic.com/opdrachtgevers/ hebben geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste het woord 'logo' en de naam van de organisatie plus eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten. Daarnaast mist het linkdoel.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De eerste video op www.entopic.com/cases/hockey-nl/ is Engels, maar heeft een Nederlandse ondertiteling. De WCAG maakt onderscheid tussen captions en subtitles. Captions is een letterlijke beschrijving van het gesproken woord in een video, in dit geval dus in het Engels en subtitles zijn ondertiteling in een andere taal. De WCAG verplicht captions als toegankelijkheidseis, subtitles niet. Technisch gezien zou deze video dus Engelse ondertiteling moeten hebben met een taalwissel (lang="en") op het video-element.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ missen een audiodescriptie, maar hebben dat wel nodig. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. In beide video's komt tekst in beeld voor die voorgelezen moet worden. Daarnaast is de video over Auping helemaal niet te begrijpen zonder het beeld te zien, hier moeten ook de acties op het scherm beschreven worden. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ missen een audiodescriptie, maar hebben dat wel nodig. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. In beide video's komt tekst in beeld voor die voorgelezen moet worden. Daarnaast is de video over Auping helemaal niet te begrijpen zonder het beeld te zien, hier moeten ook de acties op het scherm beschreven worden. Voeg een audiodescriptie toe aan de video (dit mag ook als downloadbaar audiobestand) om dit probleem op te lossen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/contact/ worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Administratie". Deze koppen zijn opgemaakt met het b-element. Screenreadergebruikers kunnen onder andere van een koppenlijst gebruik maken om over de pagina te navigeren. Koppen die niet zijn opgemaakt met het h-element komen hier niet op voor. Zorg er daarom voor dat de juiste semantische html (in dit geval het h-element) wordt gebruikt om koppen op te maken.

Op pagina www.entopic.com/diensten/ zijn er koppen op het verkeerde element-niveau gebruikt, waardoor één kop alle onderstaande koppen en paragraafteksten bevat. Dit komt waarschijnlijk omdat de onderliggende divjes binnen het kopelement geplaatst zijn. Dit gebeurt bij alle vier de hoofdonderwerpen op de pagina. Hierdoor zijn de onderliggende koppen zowel niveau 3 als niveau 4 en zijn de paragraafteksten ook kop niveau 3. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers.

Op pagina www.entopic.com/vacatures/ zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong- en/of em-element, bijvoorbeeld "40 uur p/w | Start: z.s.m. | Contract: bepaalde tijd (met optie op verlenging) | Standplaats: nu vanuit huis maar hopelijk snel bij de klant of vanuit ons kantoor in Amsterdam" onder de kop "Recruitment consultant - Amsterdam". De element strong en em geven nadruk aan één woord of korte zinnen en mogen daarom niet gebruikt worden voor opmaak. Dit komt ook voor op andere pagina's, zoals www.entopic.com/ons-team/ in de opsomming onderaan en de tussenkopjes op pagina www.entopic.com/hoe-we-werken/.. Gebruik het b-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van strong en em.

Op pagina www.entopic.com/blog/6-handige-tridion-tips/ worden opsommingen gebruikt, waaronder de tweede paragraaf onder de eerste kop "Tip 1. Previewen van een artikel". Deze opsommingen zijn niet goed opgemaakt. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen op te maken.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.entopic.com/vacatures/open-vacature-amsterdam/ onder het kopje "Aanbod".

De quotes op onder andere www.entopic.com/cases/hogeschool-utrecht/ zijn opgemaakt als kop niveau 3. Dit is geen kop, maar een quote. Gebruik daarom het q-element voor inline quotes of het blockquote-element voor block quotes. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op www.entopic.com/cases/hockey-nl/.

De PDF "Zo pak je een contentmigratie aan" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: Op de homepage wordt voor alle koppen behalve de titel van de pagina gebruik gemaakt van h4 koppen. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, h2 voor koppen en h3 voor tussenkoppen (etcetera) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google. Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan blokken met artikelen over klanten. De naam van de klant staat hier bóven de kop. In de code moet deze informatie ónder de kop staan, zodat bezoekers die gebruik maken van een screenreader begrijpen waar deze informatie bij hoort. Visueel mag deze wel erboven staan. Dit geldt ook voor de Engelse pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op de klantcase pagina's.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/webinars/ is een formulier waar de bezoeker het eigen e-mailadres kan invullen. Het doel van dit veld moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/ hebben een aantal teksten een te lage contrastwaarde. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • de grijze tekst 'en' (1,9:1)
  • de grijze organisatienamen, zoals 'Hogeschool Utrecht' (3,4:1).
  • de grijze teksten in de footer van de website, zoals 'Disclaimer' en 'Privacy' (3,9:1)
  • de witte tekst op de lichtblauwe achtergrond, zoals 'Onze content in jouw mailbox' (1,9:1). Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 3:1 voor grote tekst en/of vetgedrukte grote tekst en 4,5:1 voor gewone tekst om dit probleem op te lossen. Deze problemen komen op meerdere pagina's voor.

Ook als de link 'en' op de homepage focus heeft is de contrastratio te laag. Die is dan 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.entopic.com/blogs/ is een grijze tekst op een lichtgrijze achtergrond bij de paginanummers onderaan. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,3:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.entopic.com/blogs/ is een witte tekst op een roze achtergrond bij "Neem contact op" onder de kop "Alles op maat". Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,1:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.entopic.com/vacatures/ ("Entopic als werkgever"). Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.entopic.com/blogs/ is een grijze tekst op een witte achtergrond bij de teksten die boven de 3 blokken boven de link "Read all cases" staan (Bijvoorbeeld "Refreshing content, always"). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,5:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl staat naast de vetgedrukte teksten onder de introductie-tekst lichtgrijze tekst. Het contrast van deze tekst is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ is een blauwe tekst op een donkere achtergrond in de video "Auping doelpunt van de week" rond 0:15 ( "Laren"). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is op sommige plekken 1,1:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Ook op andere plekken in deze video zijn contrastproblemen, bijvoorbeeld 0:35 ("Amstelveen MA1"). Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Op onder andere pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl staat bóven de introductietekst de naam van de klant. De contrastratio van deze grijze tekst is 2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Op pagina
Het contrast van de grijze tekst op de witte achtergrond in de PDF "Intranet" is te laag, bijvoorbeeld "Communicatiebureau" onder "Mijn nieuws". De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

Het contrast van de witte tekst op de roze achtergrond in de PDF "Zo pak je een contentmigratie aan" op pagina 7 is te laag, bijvoorbeeld "Werkt alleen als oude en nieuwe CMS goed op elkaar aansluiten;". De contrastverhouding is hier 3,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastwaarde naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Intranet" bestaat volledig uit 3 afbeeldingen. Bezoekers die slecht zien of andere moeilijkheden hebben met tekst, bijvoorbeeld bezoekers met dyslexie, moeten de tekst in een pdf kunnen vergroten, het contrast kunnen aanpassen en de tekstafstand kunnen wijzigen. Dat kan niet met tekst op een afbeelding. Voeg deze tekst daarom ook als platte tekst toe, bijvoorbeeld als een extra beschrijving onder de afbeeldingen.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de homepage een deel van de tekst buiten beeld, bijvoorbeeld "Contentprofessional" onder de kop "Tijdelijk een contentprofessional" wordt "Contentprofess". Er zijn ook geen scrollbalken om de tekst te kunnen bekijken. Vermijd overigens de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Het contrast van het instagram-logo in de footer van de pagina is erg laag. De contrastratio is hier 1,9:1, waar dat idealiter 3:1 moet zijn. De tekst naast het logo beschrijft de afbeelding voldoende, maar als opzichzelfstaand logo zou het contrast te laag zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/ staat bovenaan een menu. De links 'Wat we doen', 'Vacatures' en 'Kennis en inspiratie' zijn niet bedienbaar met het toetsenbord. Zie ook de bevinding onder succescriterium 4.1.2.

Op pagina www.entopic.com/diensten/ staan verschillende tabbladen ("Advies & strategie", "Doen & maken" en "Recruitment & interim"). Deze knoppen/links zijn niet bereikbaar met toetsenbord. De tabbladen zijn zo niet bereikbaar en bedienbaar voor bezoekers die geen gebruik kunnen maken van een muis.

Wanneer bezoekers 250% inzoomen op de website verandert het navigatiemenu bovenaan de pagina in een hamburgermenu. De knop om het menu te openen kan niet bediend worden met het toetsenbord. Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken kunnen het menu nu dan ook niet bedienen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage verschijnt naast de link 'Home' in de menubalk een knipperend rood verticaal streepje. Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, moet er een mechanisme voor de gebruiker zijn om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij het bewegen, knipperen of scrollen essentieel is voor het interpreteren van de content. Dit komt op alle pagina's voor en verschijnt dan naast het menu-item waartoe de betreffende pagina behoort.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website is geen mechanisme aanwezig (bijvoorbeeld een skiplink) om herhalende blokken content, zoals het logo en het menu in de header over te slaan. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren moeten hierdoor op iedere pagina weer alle herhalende content langs om tot de hoofdinhoud van de pagina te komen. Maak bijvoorbeeld gebruik van skiplinks naar landmarks om dit probleem op te lossen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Intranet" heeft alleen een bestandsnaam, geen titel. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond door bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' te kiezen. Dit geldt ook voor de PDF "Zo pak je een contentmigratie aan"


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% op iedere pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het activeren van deze knop opent een popup (ook wel modal of lightbox genoemd). Deze popup komt voor de pagina te staan. Het openen van een popup heeft bepaalde eisen met betrekking tot de toetsenbordfocus. Zolang de popup open staat mag de toetsenbordfocus niet terug gaan naar de pagina op de achtergrond. Dat is nu wel mogelijk. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft zolang deze open staat.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat zowel boven als onder de pagina het logo van Entopic. Deze afbeelding is ook een link naar de Homepage. De afbeelding mist een alternatieve tekst en daarom ook het linkdoel. Hierdoor zien screenreadergebruikers wel dát er een link staat, maar niet waar die link naar verwijst. Voeg een duidelijk linkdoel toe aan de alternatieve tekst (zie 1.1.1), bijvoorbeeld 'Ga naar homepage', om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.entopic.com/blogs/ staan onderaan links om van de pagina's te wisselen. De linknamen bestaan alleen uit een cijfer, maar missen de beschrijving 'pagina'. Hierdoor is het niet duidelijk wat deze links doen voor mensen die gebruik maken van een screenreader. De knop om naar de volgende pagina te gaan heeft zelfs helemaal geen naam, zie hiervoor ook 4.1.2 en 1.1.1.

Op pagina www.entopic.com/webinars/ staan verschillende social media iconen. Deze verwijzen naar social media pagina's, maar het linkdoel is niet beschikbaar voor hulpsoftware omdat het alt-attribuut is gebruikt op het li-element. Voeg een duidelijk linkdoel toe als alternatieve tekst op de afbeelding of als onzichtbare tekst om dit probleem op te lossen.

De logo's op pagina www.entopic.com/opdrachtgevers/ hebben geen alternatieve tekst en missen daardoor een linkdoel. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien, weten nu niet waar de link naartoe verwijst. Voeg een duidelijk linkdoel toe binnen de alternatieve tekst (zie 1.1.1) om dit probleem op te lossen.

Advies: Op elke pagina staat bovenaan een menu met de link 'Home'. De <span> heeft een title-attribuut 'Home'. Dit is overbodig, de linktekst 'Home' zorgt al dat de link een goede linkdoel heeft. Daarnaast wordt het title-attribuut niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Dit geldt ook voor de andere menu-items.

Advies: Op pagina www.entopic.com/ staat een blok met de teksten 'Advies & strategie', 'Doen & maken' en 'Tijdelijk een contentprofessional'. Per link is zowel de afbeelding, de titel en de tekst eronder opgenomen in de linktekst. Dat betekent dat dit geheel wordt voorgelezen wanneer een gebruiker van hulpsoftware van link naar link gaat. Ook kan het lastig zijn voor een gebruiker van spraaksoftware om deze link te activeren. Het is het beste om enkel de titel de linktekst te laten zijn, en vervolgens het klikbare gebied met javascript te vergroten.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is de standaard navigatie. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken, bijvoorbeeld via de zoekresultaten of een sitemap.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Dit gebeurt wanneer bezoekers de website bekijken in Firefox. In de footer is de focus rectangle niet volledig zichtbaar op de links in de footer, doordat bij sommige links één of meerdere zijden van de rectangle niet zichtbaar zijn. Daarnaast is de focus door de standaardinstellingen van de Firefox focusrand niet altijd goed zichtbaar. In de WCAG 2.2 worden de eisen omtrent focuszichtbaarheid strenger, zie: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Let op: Indien de ondertiteling van de Engelse video op www.entopic.com/cases/hockey-nl/ in het Engels worden toegevoegd, moet hier een taalwissel worden aangegeven.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.entopic.com/webinars/ het formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld. HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan. Voeg zelf foutmeldingen toe aan formulieren om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/webinars/ is een formulier waarbij voor de label van het velden de placeholder is gebruikt. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Zodra er iets in het veld getypt wordt verwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven, zodat bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiestoornis minder moeite hebben met invullen van het formulier.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina www.entopic.com/webinars/ bevat geen foutsuggestie. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. de suggestie moet in/naast de foutmelding staan, tenzij het label zelf al voldoende instructie geeft (er is in dit geval geen label). Bij verplichte velden is de melding dat daar iets moet worden ingevuld voldoende als foutsuggestie.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/blogs/ staat een losse eindtag van een div.

Op pagina www.entopic.com/diensten/ staat een losse eindtag van een paragraaf. Dit komt ook voor op www.entopic.com/vacatures/.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.entopic.com/ staat bovenaan een menu. De links 'Wat we doen', 'Vacatures' en 'Kennis en inspiratie' missen een rol. Ze zijn als <a> elementen gecodeerd zonder href en link.
Een logischere rol zou hier daarnaast 'button' zijn, omdat er niet direct naar een pagina wordt gelinkt, maar er een venster onder het menu opent.

De link naar een volgende pagina onderaan de blogs op pagina www.entopic.com/blogs/ heeft geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.entopic.com/diensten/ staan verschillende tabbladen ("Advies & strategie", "Doen & maken" en "Recruitment & interim"). Deze hebben geen naam en hebben ook niet de juiste rol als knop (het zijn nu alleen listitems).

Op pagina www.entopic.com/cases/hockey-nl/ zijn 2 video's. Deze functies zijn via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Maxime Plennevaux grijpt elke kans om keihard uit te halen" voor de bovenste video. Dit geldt ook voor het iframe op pagina www.entopic.com/webinars/.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% op iedere pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om het menu te openen en vervolgens weer te sluiten heeft geen naam en rol. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien, bijvoorbeeld screenreadergebruikers, niet wat dit item doet. Daarnaast wordt ook de visuele verandering van de knop (van openen naar sluiten) niet doorgegeven aan bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/entopic.com/audit/
Geprint: 2021-10-20 04:57:24 v2.4-010