Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Erasmus Universiteit Rotterdam


Onderzoeker
Renate, Swink
Datum
24 september 2021
Opdrachtgever
Erasmus Universiteit Rotterdam

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Erasmus Universiteit Rotterdam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De hercontrole van de audit digitale toegankelijk voor de website www.eur.nl/ is uitgevoerd op 24 september 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Tijdens het toetsen van www.eur.nl/ zijn er toegankelijkheidsproblemen geconstateerd bij third-party chatsysteem Unibuddy. Problemen die door implementatie zijn ontstaan zijn gerapporteerd in het rapport, zoals contrastproblemen en taalinstellingen. Technische problemen zijn niet opgenomen in het rapport. Het is daarnaast niet duidelijk of Unibuddy voldeed of voldoet aan niveau AA van de WCAG 2.1. De accreditatie van Unibuddy is in januari 2021 verlopen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Erasmus Universiteit Rotterdam
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's (Nederlands en Engels) en pdf's op het domein www.eur.nl/.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De content van de sites van de faculteiten op eur.nl (apart onderzoek).
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.eur.nl/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 26 24 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het groene kleurvak in de linkerbovenhoek van de pdf www.eur.nl/media/2020-09-202008-besluit-wob-verzoek-erasmus-magazine-dd-21-08-2020 is gecodeerd als figuur, maar is decoratief. Maak hiervan een artefact om dit probleem op te lossen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In meerdere video's op de website zijn problemen geconstateerd. De video's bevatten alleen automatisch gegenereerde ondertiteling die niet overeenkomt met wat er wordt gezegd in de video. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship en op www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In meerdere video's op de website zijn problemen geconstateerd. In de sample zijn geen video's gevonden waar wel audiodescriptie in voorkomt, of waar een media-alternatief voor is gevonden. De volgende video's waren onderdeel van de sample:

- De video op pagina www.eur.nl/en/working (How to work on your career in times of corona) bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (naam van de presentator, functie, aftiteling).

- De video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (alle intro-vragen, de stappen die de student moet ondernemen, mogelijkheden, naam van de sprekers).

- De video's op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (de interviewvragen, aftiteling).

- Op pagina www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus komen meerdere video's voor waar geen audiodescriptie of media-alternatief is toegevoegd.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In meerdere video's op de website zijn problemen geconstateerd. In de sample zijn geen video's gevonden waar wel audiodescriptie in voorkomt. De volgende video's waren onderdeel van de sample:

- De video op pagina www.eur.nl/en/working (How to work on your career in times of corona) bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (naam van de presentator, functie, aftiteling).

- De video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (alle intro-vragen, de stappen die de student moet ondernemen, mogelijkheden, naam van de sprekers).

- De video's op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (de interviewvragen, aftiteling).

- Op pagina www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus komen meerdere video's voor waar geen audiodescriptie of media-alternatief is toegevoegd.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure staan twee h2 koppen onder elkaar. Onder een kop moet verplicht content staan. Een gebruiker verwacht dat er onder een kop ofwel content staat, ofwel een kleinere kop (bijvoorbeeld h3) met daaronder content. Maak van de tweede kop een kleinere kop om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact zijn de koppen 'Heb je een vraag over:' en 'Heb je een vraag aan de opleiding over de toelatingseisen?' zowel een h2 als met <strong> opgemaakt. Strong en em hebben een semantische waarde, gebruik die elementen dus nooit voor puur opmaak. Moet de h2 kop er toch anders uitzien, gebruik dan bijvoorbeeld CSS om het gewenste effect te verkrijgen.

Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact zijn de kopjes 'Openingstijden:' en 'Bezoekadres:' opgemaakt met <strong>. Screenreadergebruikers kunnen een headinglijst opvragen, om zo over de pagina's te navigeren. Koppen die geen h element hebben, maar bijvoorbeeld alleen dikgedrukt zijn of opgemaakt zijn met <strong>, worden daarin niet meegenomen. Strong en em hebben een semantische waarde, gebruik die elementen dus nooit voor puur opmaak.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 (bijvoorbeeld Afwijkende tarieven instellingscollegegeld bachelors), en op www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking.

Op pagina www.eur.nl/en/working/international-staff-eur/how-prepare/checklist (na selecteren Bolivia, more than three months, yes) staat een kopje 'Expat Desk Rotterdam/The Hague' die niet is opgemaakt is als kop. Op dezelfde pagina, na het selecteren van group 2, more than 3 months, no en no, staat dezelfde tekst wel goed gecodeerd als kop.

De tabellen op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 zijn niet (geheel) goed opgemaakt. De kopjes zijn niet opgemaakt met <th> maar met <strong>. Daarnaast is de opbouw van de tabellen niet duidelijk, aangezien de instellingen niet onder de instellingstarief kop vallen. De relatie is daarmee voor screenreadergebruikers niet meer duidelijk. Aangezien dit complexe tabellen met meerdere lagen kopjes zijn, moet daarnaast het scope attribuut gebruikt worden om de relatie tussen de cellen en kopjes aan te geven.

De gehele intro op www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking is opgemaakt met strong. Strong en em hebben een semantische waarde, gebruik die elementen dus nooit voor puur opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde effect te bereiken. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/chat-met-onze-studenten-en-staf.

De naam van de contactpersoon op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship is opgemaakt met <strong>. Gebruik in plaats daarvan bijvoorbeeld CSS om de tekst op de bovenstaande teksten te laten lijken.

Op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/chat-met-onze-studenten-en-staf staan blokjes met informatie over een persoon met wie gechat kan worden. De tekst ‘Role description’ is niet als kop opgemaakt terwijl het wel een kop is.

De pdf op www.eur.nl/media/2020-09-202008-besluit-wob-verzoek-erasmus-magazine-dd-21-08-2020 is niet (geheel) goed getagd. In de aanhef is een tabel gebruikt voor opmaak, met onder andere meerdere onzichtbare tabelheaders en lege tabelcellen. Ook de informatie in de zijlijn is opgemaakt in een tabel, met alle informatie (inclusief kopjes) in één tabelheader. Kopjes, zoals 'nadere precisering', zijn niet getagd als kop. Pagina 6 van 6 is geheel niet getagd en lijkt een gescande en later toegevoegde pagina te zijn. Daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) niet alle informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact is een tabel voor opmaak gebruikt. Gebruik CSS om hetzelfde effect te verkrijgen of om in HTML gebruik te maken van: role="presentation".


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven heeft geen autocomplete attributen. Deze attributen zijn nodig op velden die persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen zoals naam, e-mail en telefoonnummer.
Dit geldt voor meerdere formulieren, waaronder www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact, www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure en www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking/afspraak-….


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link 'Een andere tijd kiezen' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking/afspraak-… (na het selecteren van een datum en tijd) is alleen herkenbaar als link door de (net iets andere) kleur van de tekst. Dit kan een probleem zijn voor kleurenblinden. Dit is op te lossen door in de tekst bijvoorbeeld een streep onder de hyperlink te plaatsen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de asterisken op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact is te laag. De contrastratio is hier 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De tekst 'Chatbot Desiderius' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 heeft een te laag contrast met de achtergrond. De contrastratio is hier 3,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de lichte tekst op de groene achtergrond (antwoorden van de gebruiker) in hetzelfde scherm en de groene tekst op de lichte achtergrond (berichten van de chatbot) in hetzelfde scherm.

Het contrast van de tekst in de video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking is regelmatig te laag. Op sommige momenten, bijvoorbeeld op 0:47 slechts 1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de oranje linkteksten op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/chat-met-onze-studenten-en-staf is te laag. De contrastratio is hier 2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact als het formulier wordt ontgrendeld verschijnt een groene tekst: ‘ Unlocked : form can be submitted’. Het kleurcontrast is hier 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Advies: Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking is er een tekst toegevoegd over het beeld van de video, waar ook tekst in staat. Dit maakt dat de tekst moeilijk leesbaar is voor sommige doelgroepen. Dit gebeurt ook op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de 'send message' (pijl-icoon) button in de chatbot op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 is te laag. De contrastratio tussen de knop en de achtergrond is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De uitklapmenu's in de navigatiebalk openen direct wanneer een gebruiker er met de muis overheen hovert. Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, moet de aanwijzer over de aanvullende content kunnen worden bewogen zonder dat deze verdwijnt, de aanvullende content zichtbaar blijven totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is én er moet een mechanisme beschikbaar zijn waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen. Dat laatste is niet het geval en daarmee zijn de uitklapmenu's niet toegankelijk.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact is niet toegankelijk omdat het mechanisme om het formulier te 'unlocken' voor verzenden niet toetsenbordtoegankelijk is.

De datum- en tijdkiezer op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking/afspraak-… is niet toetsenbordtoegankelijk.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De Youtube-video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking bevat sneltoetsen. Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de volgende parameter toe te voegen: disablekb=1 . Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Opmerking: In Unibuddy komen wel toegankelijkheidsproblemen voor waar dit probleem speelt.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven slaat de 'direct naar inhoud' link de kop en subtitel over. Dat is geen herhalende content en moet binnen het main-element vallen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF www.eur.nl/media/2020-09-202008-besluit-wob-verzoek-erasmus-magazine-dd-21-08-2020 heeft geen titel, alleen een bestandsnaam. Voeg een beschrijvende titel toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor de titel in plaats van de bestandsnaam.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/zoeken krijgen de filteropties pas focus nádat alle zoekresultaten zijn doorlopen. Bezoekers verwachten dat filteropties bovenaan de pagina staan.
Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder pagina www.eur.nl/evenementen/overzicht en www.eur.nl/nieuws/overzicht.
Wanneer bezoekers inzoomen (vanaf 200%) verschuift de filteroptie wél naar boven.

Wanneer bezoekers op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact de chatfunctie openen (die ook pas met het toetsenbord bereikt kan worden na het doorlopen van alle links in de footer), verspringt de focus weer helemaal naar boven in plaats van naar het zojuist geopende scherm.

Wanneer bezoekers op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact de chatfunctie willen openen, krijgen eerst de links in die functie focus (maar die zijn dan nog niet zichtbaar, zie SC 2.4.7) in plaats van de knop om het scherm te openen zelf.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: op pagina www.eur.nl/en/working staat de linktekst 'here'. Uit de context (de zin) kan het linkdoel worden bepaald, maar voor screenreadergebruikers die een linklijst opvragen kan het linkdoel onduidelijk zijn.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De naam van de knop om de chatbot te openen op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 is 'Open widget'. Screenreadergebruikers kunnen de afbeelding met het tekstwolkje niet zien en weten niet welke widget zij openen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de combobox 'Verwacht startjaar' op www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die het scherm wel kunnen zien, maar ook een toetsenbord gebruiken, altijd kunnen zien waar de focus zich op dat moment bevindt.

Wanneer bezoekers op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact met het toetsenbord navigeren en naar de chatfunctie willen navigeren, krijgen twee onzichtbare links focus (chat with student en chat with staff). Wanneer het scherm wel geopend is, is het ook niet zichtbaar wanneer die twee opties focus hebben. Ook de (grote, onderste) button om het scherm weer klein te maken/te sluiten krijgt geen zichtbare focus.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De toegankelijke namen van de antwoordbuttons in de chatbot op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 zijn allemaal 'quick reply'. Screenreadergebruikers krijgen niet de daadwerkelijke tekst in de buttons voorgelezen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De subtitel van de homepage is Making Minds Matter. Hier moet een taalwissel voor worden aangegeven.

Op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven staan de formuliervelden zowel in het Nederlands als in het Engels beschreven. Voor de Engelse beschrijvingen moet een taalwissel worden aangegeven.
Overigens is de pagina in beide talen beschikbaar, dus kan er ook gekozen worden om de velden alleen in de taal van de pagina te beschrijven.

Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking/afspraak-… moet voor de naam van de afspraak 'Appointment Student Counsellor – Studying with funct. Impairment' een taalwissel worden aangegeven.

Op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/chat-met-onze-studenten-en-staf zijn de kopjes in de chatschermen in het Engels, en moeten een taalwisseling krijgen.

Voor de Engelstalige unibuddy sites geldt dat er een taalwissel moet worden aangegeven voor de Nederlandse introductieteksten van de personen waarmee je kan chatten.

Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 bevat de chatbot ook Engelstalige onderdelen, zoals 'send me a message' , 'close widget' en de 'quick reply' naam die aan screenreaders wordt voorgelezen in plaats van de antwoordmogelijkheden die ziende gebruikers wel zien.

Op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/chat-met-onze-studenten-en-staf zijn de linkteksten in de chatschermen en de buttons ('Chat with Guusje') in het Engels.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking/afspraak-… verschijnt bovenaan het formulier een algemene foutmelding wanneer er fouten zijn gemaakt bij het invullen, namelijk 'Je gegevens konden niet worden opgeslagen'. Deze melding voldoet niet. Een goede foutidentificatie identificeert welke fout er is gemaakt en wáár die fout is gemaakt (bijvoorbeeld: Het veld [naam veld] is niet ingevuld). In ditzelfde formulier krijgt het veld e-mailadres de melding 'Je dient een geldig e-mailadres in te voeren'. Dit is een instructie, geen foutidentificatie.

Het veld Cursusbedrag op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven is een verplicht veld, maar omdat er vooraf een € ingevuld staat, krijgt het formulierveld geen foutmelding wanneer de gebruiker hier zelf niets invult.

Voor formulier www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure geldt dat de captcha foutmelding ('Uw CAPTCHA-antwoord was niet juist') wel voldoende foutidentificatie is, maar de meldingen voor de andere velden ('Er zijn fouten gevonden' en 'Vul je e-mailadres in' of 'Het e-mailadres is ongeldig') zijn niet voldoende. Een goede foutidentificatie identificeert welke fout er is gemaakt en wáár die fout is gemaakt (bijvoorbeeld: Het veld [naam veld] is niet ingevuld).

Op de webpagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact als het formulier wordt verstuurd zonder de verplichte velden in te vullen, treden er twee problemen op: de foutmeldingen voldoen niet omdat ze instructies zijn en geen foutmeldingen en de manier waarom de foutmeldingen veld per veld worden getoond is niet toegankelijk.
Zo staan er vier verplichte velden in het formulier. Bij het versturen van het formulier met alle velden leeg, verschijnt er een foutmelding dat het eerste veld (‘e-mail’) verplicht is. Dit is geen foutmelding maar een instructie. Vervolgens als dit veld wordt ingevuld en het formulier met de andere drie lege verlichten velden wordt verstuurd, krijgt de gebruiker een foutmelding bij ‘Voornaam’: ‘Dit veld is verplicht’. Wederom een instructie en geen foutmelding. Deze manier van foutmeldingen veld per veld na het versturen van het formulier is lastig voor mensen met cognitieve maar vooral motorische beperkingen. In combinatie met een te laag contrast van de sterretjes die de verplichte velden aangeven is dit formulier niet toegankelijk voor vele groepen gebruikers. Voor het kleurcontrast zie 1.4.11.

Op pagina www.eur.nl/en/working/international-staff-eur/how-prepare/checklist wordt op basis van de invoer in de combobox automatisch een checkbox geselecteerd. Er staat geen label boven deze checkboxes, waardoor het niet duidelijk is wát er precies geselecteerd wordt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Voor invoervelden zoals telefoonnummer op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven is elke invoer momenteel voldoende. Een verplichte invoer van cijfers met daarbij een foutsuggestie over het verwachte format is duidelijker voor bezoekers en voorkomt foutief ingevulde formulieren.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven bevat geen foutpreventie. Door het verzenden van dit formulier gaat de inzender een betalingsplicht aan. Formulieren voor wettelijke verplichtingen, financiële transacties, het aanpassen van persoonsgegevens in een database of het doorgeven van testuitslagen moeten gecontroleerd, aangepast en bevestigd kunnen worden door de gebruikers vóórdat het formulier verzonden wordt.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de tabelrijen en tabelcellen op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 zijn (meerdere keren) foutief de attributen lang en xml:lang="" toegevoegd.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het is voor ziende gebruikers duidelijk welke taal momenteel geselecteerd is (Nederlands of Engels), aangezien de button met de huidige taal in groen onderstreept is. Voor hulpsoftware is deze informatie over de status van het element niet beschikbaar, want de knop heeft het aria-hidden=true attribuut en is dus in zijn geheel onzichtbaar voor screenreaders. Zorg ervoor dat alle informatie die voor ziende gebruikers beschikbaar is, ook beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

Het is voor ziende gebruikers zichtbaar bij welk hoofdonderwerp de huidige pagina hoort, omdat dat hoofdonderwerp groen onderstreept is in de navigatiebalk. Deze informatie wordt niet aan screenreaders doorgegeven. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

De knop om het zoekveld te sluiten (in de navigatiebalk op iedere pagina) heeft geen toegankelijke naam en heeft foutief het attribuut aria-expanded=false, waardoor screenreadergebruikers bij deze knop te horen krijgen 'Knop, samengevouwen'.

Op pagina www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure kunnen bezoekers via de checkbox 'vergelijken' een andere studie selecteren om mee te vergelijken. Er verschijnt dan linksonder in beeld een pop-up. Met de knop 'Vergelijk 1 opleiding' kunnen gebruikers de pop-up inklappen en uitklappen. Screenreadergebruikers weten niet of de knop is ingeklapt of uitgeklapt. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact.

De slider om het formulier te ontgrendelen op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact heeft geen toegankelijke naam, rol en waarde.

De knop om de pop-up 'Alles gevonden wat je zocht?'/'Chat met ons' op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact te sluiten heeft geen toegankelijke naam.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.eur.nl/zoeken kunnen bezoekers resultaten filteren. Er verschijnt een loading spinner en de resultaten worden ververst. Daar krijgen screenreadergebruikers geen melding van. Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder voor pagina www.eur.nl/evenementen/overzicht en voor www.eur.nl/nieuws/overzicht.

Op pagina www.eur.nl/zoeken kunnen bezoekers resultaten filteren. Er verschijnt een loading spinner en de resultaten worden ververst. Daar krijgen screenreadergebruikers geen melding van. Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder voor pagina www.eur.nl/evenementen/overzicht en voor www.eur.nl/nieuws/overzicht een loading spinner te zien. Daar krijgen screenreadergebruikers geen melding van.

Screenreadergebruikers krijgen niet automatisch de antwoorden van de chatbot op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/collegegeld/collegegeldtarieven-2021-2022 voorgelezen. Gebruik bijv. ARIA om dit probleem op te lossen.

Op onder andere pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking/afspraak-… krijgen screenreadergebruikers geen melding wanneer het formulier na verzenden een foutmelding geeft, terwijl het scherm niet ververst en de focus niet automatisch naar de foutmelding verschuift.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/eur.nl/audit/
Geprint: 2021-09-25 14:45:14 v2.4-010