Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid Faculteit Militaire Wetenschappen

De website Faculteit Militaire Wetenschappen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
2 november 2021
Opdrachtgever
Laura Elshof, Faculteit Militaire Wetenschappen
Scope van de website
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-12-06 06:42:23 v2.4-010