Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Faculteit Militaire Wetenschappen

De website Faculteit Militaire Wetenschappen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
8 februari 2022
Opdrachtgever
Faculteit Militaire Wetenschappen
Scope van de website Her controle van:
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 09:20:06 v2.4-011