Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Leiden


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
20 mei 2021
Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Website Gemeente Leiden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website gemeente.leiden.nl inclusief enkele subdomeinen is onderzocht tussen 23 april en 14 mei 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Voor de kaart op kaart.leiden.nl is een uitzondering van toepassing, zie www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten .

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Website Gemeente Leiden
Scope van de website Alle pagina's op gemeente.leiden.nl/
De volgende formulieren:
Stadskaart Leiden: kaart.leiden.nl/ (op verzoek vd klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 25 25 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ staan bij de externe links iconen die aangeven dat de link naar een externe webpagina verwijst, maar deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreaders.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/ staat een afbeelding waarop in een blauw blokje tekstuele informatie staat die beter als platte tekst op de pagina geplaatst kan worden. De afbeelding bevat alternatieve tekst ‘Kaart met parkeerzones per 1-2-2021’. De openingstijden en de tarieven van de parkeerzones zijn voor een blinde gebruiker ontoegankelijk. In de alternatieve tekst kan verwezen worden naar de tabel of pdf-bestand waar deze informatie uitgeschreven staat. Dit pdf-bestand moet ook toegankelijk zijn.

De alternatieve teksten van de social media links in de footer van de website (iedere pagina) zijn niet voldoende beschrijvend. Maak de teksten beschrijvender door er aan toe te voegen naar welke pagina op het social media platform de gebruiker wordt verwezen.

Als de website bekeken wordt op een klein scherm, verandert het hoofdmenu in een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes). Deze knop heet dan ‘Menu’. Als het menu geopend is, verandert de afbeelding op de knop in een kruisje. Maar de naam blijft gelijk. Deze afbeelding kan worden voorzien van de alternatieve tekst door middel van de tekst in het span-element van de knop.
Deze knop wordt nog een keer onder 4.1.2 genoemd omdat de naam van de knop niet overeen komt met de functie.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/afvalcontainers/ staat een kaart waarin wordt aangegeven op welke adressen de containers staan. Deze informatie is niet beschikbaar voor een blinde gebruiker.
Onder de kaart staat een link naar de Stadskaart. Deze pagina is ook ontoegankelijk.
Zorg dat deze informatie op een toegankelijke manier wordt gepresenteerd.

In het pdf-document gemeente.leiden.nl/bestanden/handleiding-parkeren-tweede-kenteken-op-vergunning.pdf is het logo van de organisatie toegevoegd als achtergrondafbeelding. Dit zorgt ervoor dat het voor een blinde gebruiker niet duidelijk is bij welke organisatie dit document hoort. ‘Leiden’ staat nergens als tekst en wordt dus niet voorgelezen. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen en hebben goed tekstalternatief nodig.

Het uitroepteken-icoon op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new, dat in een melding verschijnt wanneer het selectievakje 'Ik woon in het buitenland' is geselecteerd, heeft geen alternatieve tekst. Voor ziende bezoekers brengt dit icoon de informatie over dat deze tekst extra belangrijk is, die informatie wordt niet aan screenreadergebruikers doorgegeven.
Dit icoon komt ook voor in stap 3 van proces en op meerdere plaatsen in het proces www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

De rode asterisken op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new hebben geen alternatieve tekst. Deze afbeelding is toegevoegd met CSS. De voorleessoftware leest geen CSS waardoor de betekenis van deze afbeelding verloren gaat. Geef hier een tekstalternatief dat beschikbaar is voor hulpsoftware.

Het logo bovenaan pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php heeft geen alternatieve tekst. Zie ook criterium 2.4.4 - Linkdoel en 2.5.3 - Label in naam.

Het logo bovenaan qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo dient de tekst van het logo en eventuele overige tekst bevatten.

Advies: De rode asterisken op melding.leiden.nl/leiden/melding.php worden door screenreaders voorgelezen als 'ster'. Deze informatie toont aan ziende gebruikers dat deze velden verplicht zijn. Screenreadergebruikers horen in het invoerveld zelf dat het veld verplicht is. Maak daarom de asterisk voor hen onzichtbaar, zodat de tekst niet voorgelezen wordt.

Op pagina kaart.leiden.nl/ wordt op de kaart essentiële informatie gegeven, zoals de locaties van afvalcontainers en de actuele drukte. Deze informatie is op dit moment niet toegankelijk beschikbaar en er is ook geen toegankelijk alternatief.
Voor kaarten geldt een uitzondering, echter moet essentiële informatie wel op een toegankelijke wijze beschikbaar zijn. Daarnaast is het wel aan te bevelen om de kaart zo toegankelijk mogelijk te maken.
Zie ook www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten .
Bevindingen die onder deze uitzondering vallen, worden voorafgegaan aan een uitzonderingstekst, zoals hieronder.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

De pijl-iconen om submenu's mee uit te vouwen of in te vouwen op pagina kaart.leiden.nl/ hebben als alternatieve tekst 'Open deze categorie'. Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk genoeg om welke categorie het gaat. Voeg de naam van de categorie toe om dit probleem op te lossen. Daarnaast verandert de alternatieve tekst niet als de pijl van richting verandert wanneer de categorie open is. De alternatieve tekst dient te veranderen in ‘Sluit categorie (..)’.

De iconen van de hoofdlocaties van de stad, zoals Centraal station, Stadskantoor etc, op pagina kaart.leiden.nl/ hebben geen alternatieve tekst. Ze fungeren voor ziende bezoekers als navigatiepunten, die informatie is voor blinde bezoekers niet beschikbaar.

Op pagina kaart.leiden.nl/ als een van de selectievakjes is aangevinkt, wordt de afbeelding van een lege checkbox vervangen door een afbeelding van een aangevinkte checkbox. Deze afbeeldingen zijn gemaakt met CSS. De voorleessoftware die geen CSS leest, heeft geen toegang tot deze informatie. Zorg dat deze verandering ook in verborgen tekst te lezen is.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kop 'Nieuws' (in het grijze vlak op de pagina) op pagina gemeente.leiden.nl/veelgestelde-vragen-en-nieuws-over-het-coronavirus/ is visueel een kop, maar is niet opgemaakt als koptekst.

De kolomkoppen in de tabel op pagina op gemeente.leiden.nl/nieuws/uitslag-tweede-kamerverkiezingen-leiden/ zijn niet opgemaakt met het th-element, waardoor de relatie tussen de koppen en de datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk is.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizen-en-migreren/verhuizen-naar-nederland-u-heeft-al-… in het rechter zijkolom staat een lijst met 'Herinschrijving doorgeven'. Alle drie de items in deze opsomming zijn vetgedrukt met behulp van het strong-element. Hier is het strong-element niet voor bedoeld. Gebruik CSS om deze teksten opvallende styling te geven. Zie ook het woordje ‘Gratis’.

Het pdf-document gemeente.leiden.nl/bestanden/handleiding-parkeren-tweede-kenteken-op-vergunning.pdf is niet (helemaal) juist getagd. De koppen zijn gecodeerd als paragraaf in plaats van als kop.

Het pdf-document gemeente.leiden.nl/bestanden/content/verkiezingen/verslag-controletelling-gemeente-leiden.pd heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: De koppenstructuur op onder andere pagina gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/ is niet logisch. Direct na een h2 wordt een h5 gebruikt. Headings hebben een semantische waarde en geven informatie over hoe belangrijk bepaalde content is door aan screenreaders en zoekmachines als Google. Een logische, aflopende headingstructuur is beter voor zowel de toegankelijkheid van de website als voor zoekmachineoptimalisatie. Dit komt ook voor op onder andere pagina gemeente.leiden.nl/veelgestelde-vragen-en-nieuws-over-het-coronavirus/, waar alle kopjes van hetzelfde niveau zijn (h2).

Op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new wordt een aantal keer <em> voor opmaak gebruik, zoals bij Huisnummer 'Bijvoorbeeld: 6, 6A of 6A1' en bij Postcode 'Bijvoorbeeld: 2311AA'. Op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php wordt <strong> gebruikt voor opmaak (maximale mb's, bestandsformat). <em> en <strong> hebben een semantische waarde en geven aan screenreaders en zoekmachines, zoals Google, aan dat die informatie extra belangrijk is. Gebruik deze elementen dus nooit puur voor opmaak. Gebruik dan <i> of <b> of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

Op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt (Stap 1, 2 en 3). Het gaat hier om legend/fieldset combinaties, maar de 'koppen' moeten alsnog een <h> element krijgen.

Op alle pagina's in het proces op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new komt een lege h2 heading voor. Dit geldt ook voor www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

Advies: De tabelkoppen op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html onder Kies een datum bevatten nu alleen de eerste letter van de naam van de dag. Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat dit een kalender is, maar screenreadergebruikers krijgen dit voorgelezen als tabel. Voor hen is het behulpzamer om de datum volledig uitgelezen te krijgen.

Op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html in stap 4 staat een checkbox met ‘Bovenstaande gegevens zijn juist ingevuld’. Deze tekst staat in een label-element. Echter dit label is niet met het invoerveld gebonden is door middel van ‘for’ en ‘id’.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

De tekst 'Type kaart' onder Weergaveopties op pagina kaart.leiden.nl/ is visueel een kop, maar niet opgemaakt als kop. Tekst in een fieldset/legend combinatie mag een kopelement bevatten. Voeg een kopelement toe om dit probleem op te lossen.

Advies: De namen van de locaties op de kaart op pagina kaart.leiden.nl/ (na aanklikken) zijn opgemaakt met een h1 kop-element. Koppen hebben een semantische waarde en geven informatie door aan screenreadergebruikers en zoekmachines zoals Google welke informatie belangrijk is. Een h1 kop is het belangrijkst, daarna volgen h2, h3, etc. Een pagina heeft in de regel slechts één h1 kop, meestal de titel. Daarna volgen paragraaf koppen, de h2's, tussenkopjes h3, etc. Pas de kop-elementen aan voor een logischere koppenstructuur om zowel de toegankelijkheid als de zoekmachineoptimalisatie van de pagina te verbeteren.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde van pdf gemeente.leiden.nl/bestanden/handleiding-parkeren-tweede-kenteken-op-vergunning.pdf is niet juist. Op pagina 7 komt bijvoorbeeld eerst de paragraaf, daarna de afbeelding en daarna de lijst, in plaats van afbeelding, paragraaf, lijst. Indien de afbeeldingen als decoratief worden aangemerkt (zie advies onder 1.1.1) is de volgorde niet meer belangrijk.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Autocomplete attributen ontbreken in het formulier op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/. Invoervelden die informatie vragen over de gebruiker (bekijk hier welke dat zijn: www.w3.org/TR/WCAG21/) moeten een juist autocomplete attribuut hebben (bekijk hier welke dat zijn: www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html).

De formulieren op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new en op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new bevatten geen autocomplete attributen.
Dat geldt ook voor qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html.

Het invoerveld voor telefoonnummer op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php heeft geen autocomplete attribuut. Gebruik een van de autocomplete attributen, zoals tel of tel-national om dit probleem op te lossen.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op een klein scherm, verandert het hoofdmenu in een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes). In het menu zijn drie onderdelen: Inwoners en ondernemers, Bestuur en Stadskaart. De actieve link is alleen in kleur te onderscheiden. Slechtzienden en mensen die de kleur niet kunnen onderscheiden missen deze informatie. Voeg een andere vorm toe, bijvoorbeeld een onderstreping.

Op pagina gemeente.leiden.nl/zoeken/werkzaamheden/5/ onder de zoekresultaten staat paginering. De actieve link is alleen in kleur te onderscheiden.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

Op pagina kaart.leiden.nl/ worden de straten waar het rustig, minder druk of druk is aangegeven in kleur. Iemand die kleurenblind is of slechtziend kan het verschil tussen deze drie lijnen niet goed zien. De informatie is hier dus afhankelijk van kleur. Een mogelijke oplossing is het toevoegen van de iconen die in de legenda staan (met daarop één of meerdere poppetjes). (Het oranje icoon 'best druk' heeft dan wel een hogere contrastwaarde nodig icm de witte poppetjes, dat is nu 2,6:1 en moet minimaal 3:1 zijn.)


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De placeholdertekst op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ in het formulier heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,0:1 en dat moet minimaal 4,5:1 zijn.

De tekst 'Onthoud mijn gegevens' op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,4:1 en dat moet minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/ staat een afbeelding waarop in een blauw blokje tekstuele informatie staat over de openingstijden en tarieven. De blauwe teksten op de blauwe achtergrond hebben kleurcontrast 2,8:1. De rode kop heeft kleurcontrast van 3,6:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Deze afbeelding bevat meer contrastproblemen.

Het contrast van de rode teksten (wanneer een veld niet goed ingevoerd is) op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe teksten op de grijze achtergrond (tekst verschijnt alleen als er geselecteerde keuzes zijn) op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html is te laag. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst op de grijze achter op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html, zoals 'Maak afspraak' en in de kalender onder kies een datum (jaar, datum), is te laag. De contrastratio is hier 1,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst. Dat geldt ook voor het jaartal onder 'Geboortedatum'. Omgekeerd geldt dat ook voor de grijze tekst van het jaartal direct daaronder (in dit geval 2021).

Als op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html het jaartal in het grijs (in dit geval 2021), onder Geboortedatum (onder Kies uw gegevens) focus van de muis heeft, is de tekst bijna niet meer leesbaar. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de cijfers op de rode achtergrond, voor de nog niet actieve stappen op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html, is te laag. De contrastratio is hier 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de niet-beschikbare dagen in de kalender op qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html is te laag. De contrastratio is hier 1,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html het invoerveld onder 'Uw gegevens' de focus heeft, verplaatst de placeholdertekst naar boven het invoerveld. Het contrast van de tekst is op dat moment te laag. De contrastratio is hier 1,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/ staat een afbeelding waarop in een blauw blokje tekstuele informatie (Venstertijden) staat die beter als platte tekst op de pagina geplaatst kan worden. Deze tekst is niet aan te passen aan de behoeften van de gebruiker.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium) op gemeente.leiden.nl/nieuws/ verschuift de linktekst 'Contact en openingstijden' deels achter het logo van de Gemeente Leiden.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium) en de tekstafstand volgens de eisen van succescriterium 1.4.12 aanpassen op pagina gemeente.leiden.nl/nieuws/uitslag-tweede-kamerverkiezingen-leiden/ valt de titel van de pagina gedeeltelijk van het scherm af en verschijnt er een scrollbalk onderaan het scherm.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium) en de tekstafstand volgens de eisen van succescriterium 1.4.12 aanpassen, valt in het hamburgermenu onderin de laatste “s” gedeeltelijk weg bij “Inwoners en ondernemers”. Dit gebeurt op alle pagina's.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium) op pagina gemeente.leiden.nl/sitemap/, moeten gebruikers horizontaal scrollen om alle linkteksten te kunnen lezen.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand aanpassen naar de bij succescriterium 1.4.4 geldende eisen op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html, valt de tekst naast de checkboxes van de pagina af en is het veld telefoonnummer onder Uw gegevens niet meer goed leesbaar.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website komen meerdere contrastproblemen voor, veroorzaakt door de focusrand:

- Het contrast van de focusrand rondom de contentblokken op de homepage is te laag. Het contrast tussen de focusrand en de grijze achtergrond is te laag (een contrastratio van 1,3:1, waar dat minimaal 3,0:1 moet zijn) en daarnaast veroorzaakt de focusrand op de afbeelding ook contrastproblemen.

- Het contrast van de focus bij de links aan de linkerkant op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ is te laag, dit is 1,7:1 en moet minimaal 3,0:1 zijn. Hetzelfde geldt voor de focus van links in de lopende tekst.

- Het contrast van de focus in het kruimelpad is 1,3:1, bijvoorbeeld op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/, en dat moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Wanneer gebruikers inzoomen, verschijnt er een hamburgermenu. Items die focus hebben krijgen een blauwe achtergrond. De contrastratio tussen de achtergrond en de tekstkleur van de menu-items is niet overal hoog genoeg (er wordt een gradiënt gebruikt, bijvoorbeeld bij 'ondernemers'). De contrastratio is op sommige plekken daardoor 4,1:1, en dat moet minimaal 4,5:1 zijn.

Het contrast van de checkbox naast 'Onthoud mijn gegevens' op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1 en dat moet minimaal 3,0:1 zijn.

Het contrast van de knop van het hamburgermenu, dat verschijnt wanneer gebruikers inzoomen naar minimaal 400% op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new, is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new.

Het contrast van de focusrand om de knoppen die de processtappen aangeven op pagina's www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new en www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new is te laag. Uitgezoomd is de focusrand namelijk wit op wit (1:1). Zie ook 2.4.7.

Het contrast van de in- en uitzoom buttons voor de kaart op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte pijl-iconen (uitklap optie) op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html op de grijze achtergrond is te laag. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de vinkjes in de checkbox naast de naam van de stap op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de gecheckte radiobuttons op dezelfde pagina.

Het contrast van de randen van de invoervelden onder 'Uw gegevens' op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de rode asterisken op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,9:1 op de lichtgrijze achtergrond en 3,2:1 op de witte achtergrond, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.

Het contrast van de druktekaart kleuren met de achtergrondkleur van de kaart op pagina kaart.leiden.nl/ is niet hoog genoeg. Het contrast van de groene kleur (niet druk) met de gele/oranje achtergrondkleur is 1,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn en het contrast van de oranje kleur (best druk) met de gele/oranje achtergrond is 1,3:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Op moment van testen was het nergens te druk.

Het contrast van de oranje zorgiconen met de gele/oranje achtergrond op de kaart op pagina kaart.leiden.nl/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de groene welzijniconen op dezelfde kaart met een contrastratio van 1,7:1 en voor 'religie en spiritualiteit' (ook 1,7:1) en voor 'wijkvoorzieningen' (1,2:1). Voor dezelfde iconen op een witte achtergrond geldt: zorg (2,8:1), religie en spiritualiteit (2,1:1), welzijn (2:1) en wijkvoorzieningen (1,4:1). Dit moet allemaal minimaal 3:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers de tekstafstand wijzigen naar de voor succescriterium geldende eisen, is de placeholder tekst in het zoekvenster op pagina gemeente.leiden.nl/veelgestelde-vragen-en-nieuws-over-het-coronavirus/ niet meer geheel leesbaar. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor. Op dezelfde pagina past, na het wijzigen van de tekstafstand naar de voor succescriterium geldende eisen, tekst buiten de kaders van de rode contentblokken. Zie ook de rode blokken op homepagina ('Nieuws en veelgestelde vragen (..)').

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand aanpassen naar de bij dit succescriterium behorende criteria, is de h1 van de pagina op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new niet meer goed leesbaar.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Wanneer gebruikers in de kaart op melding.leiden.nl/leiden/melding.php focus geven aan het invoerveld voor de straatnaam, verschijnt er automatisch een lijst met andere straatnamen. Als er iets tevoorschijn komt als je er met je muis overheen hovert of er met je keyboard focus op plaatst, moet je het ook weer makkelijk weg kunnen halen zonder de focus te verplaatsen. Meestal gebeurt dit met de escape toets. Dit is nu niet mogelijk.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De checkbox 'Onthoud mijn gegevens' op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ is niet toetsenbordtoegankelijk.

De dropdown secties van het hoofdmenu zijn niet met toetsenbord te bedienen.

Op pagina gemeente.leiden.nl/over-deze-site/toegankelijkheid/ staat een afbeelding met zichtbare tekst ‘Status toegankelijkheid gemeente.leiden.nl__. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen.

Wanneer gebruikers een document hebben toegevoegd met de knop 'Bestand kiezen' op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new, kunnen zij dit bestand niet meer weghalen want de veranderde button en het kruisje waarmee je het bestand verwijderd, zijn niet toetsenbordtoegankelijk.
Dit gebeurt ook bij www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% verschijnt er een hamburgermenu (alle pagina's in de formulieren op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/). De knop om dit menu te openen is niet bedienbaar met het toetsenbord.

Wanneer gebruikers op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html een menu item uitgeklapt hebben, kunnen zij dat item niet meer sluiten. In het geval van 'Kies een product' moeten zij dus 70+ items door (waar zij per item 2 keer moeten klikken, zie ook 2.4.3.)

Het veld 'Geboortedatum' op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html is niet toetsenbordtoegankelijk. Gebruikers hebben ook niet de optie zelf een datum te typen.

De knop om gekozen items te wissen (roze/rood rondje met een zwart kruis) onder 'Uw gegevens' op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html is niet toetsenbordtoegankelijk.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Pagina kaart.leiden.nl. Gebruikers die met het toetsenbord navigeren kunnen wel gebruik maken van de checkboxen in het navigatiemenu (bijvoorbeeld Afval - Containers voor textiel), maar er verschijnt dan geen vinkje. Dat vinkje verschijnt wel wanneer de gebruiker een muis gebruikt. Zie ook 4.1.2.

De gegevens van de druktekaart op pagina kaart.leiden.nl/ zijn niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers. De betreffende straten zijn wel met de muis aan te klikken, waarna er een pop-up met informatie opent met informatie over de drukte op dat moment.

De knop 'Toon me waar ik ben' op pagina kaart.leiden.nl/ is niet toetsenbordtoegankelijk.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website maakt wel gebruik van skiplinks, maar de eerste skiplink verwijst naar het zoekveld. De eerste skiplink moet gebruikers naar de hoofdinhoud van de pagina brengen.

Een skiplink om direct naar de hoofdinhoud van de pagina te gaan ontbreekt op meerdere pagina's, waaronder op gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden en op gemeente.leiden.nl/veelgestelde-vragen-en-nieuws-over-het-coronavirus.

Advies: Verwijder skiplinks die niet werken, bijvoorbeeld de link naar 'suggesties' op pagina gemeente.leiden.nl/english/ en ook op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/.

Het formulierenportaal www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden bevat geen manier voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren om direct naar de hoofdinhoud van de pagina te springen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pdf gemeente.leiden.nl/bestanden/content/verkiezingen/verslag-controletelling-gemeente-leiden.pdf heeft geen titel, alleen een bestandsnaam. Voeg een titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor documenttitel.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Advies. Als de website gemeente.leiden.nl/ bekeken wordt op mobiel, verandert het hoofdmenu in een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes). Deze knop komt in de linker onder hoek van de pagina te staan. De focusvolgorde is goed, maar de positie van de knop is ongewoon en zou verwarrend kunnen zijn voor mensen die de website in een kolom bekijken op desktop en zo een heel lang en smal scherm gebruiken. Een betere plek voor deze knop is toch de bovenkant van de website.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% verschijnt er een hamburgermenu (alle pagina's in de formulieren op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/). Ondanks dat het menu gesloten is, doorlopen gebruikers toch alle (actieve) links in het menu. Zie ook 2.1.1 en 4.1.3.

Op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html, moeten gebruikers per selectievakje twee keer op de tab-toets drukken om naar een volgende optie te gaan.

Onder 'Uw gegevens' op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html krijgen de eerste twee tekstblokken 'Uw afspraak' en 'Vul uw gegevens...' focus, terwijl dat geen interactieve elementen zijn. Bij het eerste blok verwacht de gebruiker daar de input te kunnen wissen (omdat daar ook een kruisje bij staat), maar dat kan niet. Zie ook 2.1.1.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Op pagina kaart.leiden.nl/ krijgen eerst de in- en uitzoomknoppen en de Leaflet, Kadaster en Mappi link, in plaats van het navigatiemenu. Dit is geen logische focus volgorde.

Wanneer gebruikers op pagina kaart.leiden.nl/ met één of meerdere checkboxes opties selecteren, moeten zij eerst de gehele pagina doorlopen, inclusief 'weergave opties' en 'over deze kaart' om vervolgens eerst weer in de werkbalk te komen en daarna pas in de kaart terecht te komen met de geselecteerde opties.

Wanneer gebruikers op pagina kaart.leiden.nl/ één of meerdere opties geselecteerd hebben en uit- of inzoomen op de pagina met het toetsenbord, verschuift daarna de focus naar de kaart en moet men alle opties op de kaart langs voordat de focus weer bij de in- en uitzoomknoppen uitkomt.

Wanneer gebruikers op pagina kaart.leiden.nl/ op één van de links onder 'Over deze kaart' klikken, verschijnt er een pop-up. Wanneer gebruikers vervolgens verder gaan met de tab-toets, krijgt niet de button om het venster weer te sluiten focus, maar doorloopt de focus eerst de rest van het achterliggende menu.

Wanneer gebruikers op pagina kaart.leiden.nl/ met het toetsenbord één van de locaties openen, komt de focus niet in de bijbehorende pop-up maar gaat verder op de rest van de pagina. Pas nadat alle locaties op de kaart focus hebben gehad, krijgen de links in het pop-up scherm focus.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.leiden.nl/veelgestelde-vragen-en-nieuws-over-het-coronavirus/ komt meerdere keren de linktekst 'Lees meer' voor. Deze linktekst geeft niet aan waar de link naar toe verwijst. Zorg dat deze namen duidelijk zijn en onderscheidend, bijvoorbeeld door deze aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt.

Op pagina gemeente.leiden.nl/zoeken/werkzaamheden/ komt een paginanummering voor. De toegankelijke linktekst bestaat alleen uit de cijfers. Dat is niet voldoende. Voeg bijvoorbeeld het woord 'pagina' toe om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de linktekst 'Volgende' op dezelfde pagina.

Het logo bovenaan pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php heeft geen alternatieve tekst. Het logo is daarnaast ook een link naar visitleiden.nl. Dat is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
De pop-ups bij de locaties op de kaart op kaart.leiden.nl/ bevatten allemaal de linktekst 'website' en 'route'. Deze linkteksten zijn voor screenreadergebruikers niet beschrijvend genoeg. Zorg dat deze namen duidelijk zijn en onderscheidend, bijvoorbeeld door deze aan te vullen met de titel de pagina waarnaar gelinkt wordt. Dit kan eventueel ook met onzichtbare tekst.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De standaard focusring is overgeschreven door een lichtgrijze rand. Op homepagina staan sommige blokken op een lichtgrijze achtergrond, bijvoorbeeld ‘Parkeren’, ‘Afval’ en de rode blokken ernaast. Op deze blokken is de focus bijna onzichtbaar.
Dit is ook een probleem bij de invoervelden op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/.

Wanneer de processtap-buttons op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new focus hebben, is dat niet goed zichtbaar. Er is maar een minimaal verschil zichtbaar tussen de button mét en zonder focus. Op dezelfde pagina is het ook niet duidelijk wanneer de knop 'Bestand kiezen' focus heeft. Dit geldt ook voor de knop 'Volgende' in alle stappen van het proces.
Dit geldt ook voor formulier www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

De combox invoervelden op melding.leiden.nl/leiden/melding.php hebben geen zichtbare focus. Dat geldt ook voor het logo bovenaan de pagina, de knop 'Bestand kiezen' en de knop 'Verzenden'.

De checkboxen op qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html# krijgen geen zichtbare focus. Bij de plus en min knoppen (aantal personen), is er een minimaal kleurverschil tussen donkergrijs en zwart, maar dat is niet voldoende. Andere bedienbare elementen in dit formulier krijgen wel zichtbare focus, maar vaak niet erg duidelijk.
Dit geldt ook voor formulier www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Op pagina kaart.leiden.nl/ hebben een aantal links en functionaliteiten, zoals de in- en uitzoomknoppen, de Leaflet en Kadaster links en de selecteerbare rondjes met getallen op de kaart (na het aanvinken van één of meerdere checkboxes) alleen zichtbare focus als de gebruiker de shift-knop indrukt. Zorg dat het voor toetsenbordgebruikers altijd duidelijk is waar de focus zich bevindt.

Wanneer gebruikers op kaart.leiden.nl na het selecteren van één of meerdere checkboxes een optie kiezen op de kaart, wordt er ingezoomd. Wanneer gebruikers de tab-toets gebruiken om verder te navigeren over de kaart, krijgen soms opties buiten het op dat moment zichtbare gebied focus. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer gebruikers selecteren op Afval - Containers voor papier en nummer 11 onder Tuinstadwijk selecteren. De eerste papiercontainers die focus krijgen, bevinden zich links van dat gebied in plaats van in het zichtbare gebied, omdat het menu het zicht op dat deel van de kaart wegneemt. Dit komt op meerdere plekken voor.

Wanneer gebruikers op kaart.leiden.nl na het selecteren van één of meerdere checkboxes een optie kiezen op de kaart, verschijnen er iconen op de kaart. Wanneer zo'n icoon focus heeft, is dat alleen maar zichtbaar doordat het icoon iets groter afgebeeld wordt ten opzichte van de iconen die geen focus hebben.

Let op: In de conceptversie van WCAG 2.2 worden de eisen voor de focus strenger. Zie www.w3.org/TR/WCAG22/ en www.w3.org/TR/WCAG22/.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.leiden.nl/over-deze-site/toegankelijkheid/ staat een afbeelding met zichtbare tekst ‘Status toegankelijkheid gemeente.leiden.nl__. De toegankelijke naam van deze link luidt: ‘Het toegankelijkheidslabel van Website gemeente Leiden (..)’. Omdat deze teksten sterk verschillen, is deze link niet met stem te activeren. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam, in dit geval het alt-attribuut van de afbeelding, overeenkomt met wat er op het scherm te zien is.

Advies. Het logo van de website heeft als toegankelijke naam ‘Terug naar homepagina - Gemeente Leiden’. De zichtbare tekst is ‘Leiden’. Deze link kan moeilijk zijn om met de stem te bedienen. Zorg ervoor dat zichtbare tekst in het begin van de toegankelijke naam staat, bijvoorbeeld ‘Gemeente Leiden - terug naar home’. Overigens ‘terug naar home’ klopt niet op de Homepagina. Deze tekst is extra informatie en kan beter in het title-attribuut van de link worden verplaatst.

Het logo bovenaan pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor kan de link niet bediend worden met spraaksoftware. De visueel zichtbare tekst moet terugkomen in de alternatieve tekst.

Op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php staat een zoekveld in een kaart. De visuele naam is 'Zoeken in de kaart' maar de toegankelijke naam is 'Zoek naar een straat'. Zorg dat het zichtbare label en het toegankelijke label dezelfde informatie overbrengen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Voor de pdf gemeente.leiden.nl/bestanden/content/verkiezingen/verslag-controletelling-gemeente-leiden.pdf is geen taal ingesteld. Dit kan problemen veroorzaken voor screenreadergebruikers.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.leiden.nl/veelgestelde-vragen-en-nieuws-over-het-coronavirus/ in de rechterkolom staat de link ‘FAQ about the coronavirus’. De rest van de pagina is in het Nederlands. Deze tekst dient een taalwissel te krijgen.

Wanneer gebruikers op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new een bestand hebben toegevoegd, verschijnt er daarna een knop met de bestandsnaam en een rood kruis om het bestand te verwijderen. De alternatieve tekst van het rode kruis is 'Remove file'. Zorg ervoor dat alle bedienbare elementen van de user interface dezelfde taal hebben als de hoofdtaal van de pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ een van de velden leeg wordt gelaten of een verkeerd format wordt ingevuld, verschijnt de melding: ‘Er is geen ophaalschema gevonden voor dit adres.’ Dit beschrijft niet wat er mis is gegaan.

Het formulier op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new bevat geen foutidentificatie, enkel instructies. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en waar die is gemaakt. 'Vul (naam veld) in' is geen identificatie maar een instructie. Dit geldt ook voor www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new en qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html (met uitzondering van 'E-mail komt niet overeen' en 'U heeft nog niet bevestigd dat alle gegevens juist zijn ingevuld.')


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Visuele labels en instructies ontbreken bij het formulier op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/. Een placeholdertekst is hiervoor geen vervanging, want die verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Wanneer gebruikers op pagina kaart.leiden.nl/ op een adres of locatie zoeken, verdwijnt zodra de gebruiker begint te typen zowel de placeholder tekst 'Zoek een adres of locatie' en het visuele label (het vergrootglas). Voor gebruikers met een cognitieve functiebeperking is het belangrijk dat labels en instructies niet verdwijnen zodra zij met een taak beginnen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ in een van de velden een verkeerd format wordt ingevuld, verschijnt de melding: ‘Er is geen ophaalschema gevonden voor dit adres.’ Er is een foutsuggestie nodig, met bijvoorbeeld een voorbeeldformat van een postcode, om bezoekers te helpen hun fout te verbeteren.

Op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new wordt in stap 3 gevraagd een schatting te maken van het schadebedrag. Wanneer de gebruiker 0 invoert, verschijnt de suggestie 'Vul een getal in'. 0 is een getal. Maak de foutsuggestie beschrijvender om dit probleem op te lossen.

De foutsuggestie 'Vul een geldige datum in' is niet voldoende. De datumnotatie staat in de placeholder, maar die verdwijnt zodra gebruikers beginnen te typen. Zorg ervoor dat gebruikers voldoende informatie uit de foutsuggestie halen om het invoerveld goed in te vullen, bijvoorbeeld door het gewenste datumformat te tonen.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt het ID met waarde 'skiptoContent' dubbel voor.

Op pagina/proces www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new komen twee dubbele id's voor: xf-700 en xf-702.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De menu-items 'Inwoners en ondernemers' en 'Bestuur' in het navigatiemenu (alle pagina's) hebben als rol 'link' maar zijn buttons. De bezoeker wordt niet naar een andere plek gebracht, maar opent een menu. Dit gebeurt ook in het hamburgermenu dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Op alle pagina’s van de website heeft het hoofdmenu in de link ‘Stadskaart’ een verwijzing naar het id dat niet bestaat. Het gaat om aria-controls attribuut op deze link. Deze link 'Stadskaart' in het navigatiemenu (alle pagina's) heeft een aria-expanded (true/false) attribuut, terwijl dat hier niet van toepassing is.

De knop om het hamburgermenu te sluiten (wanneer gebruikers ingezoomd zijn), heeft als toegankelijke naam 'menu'. De naam van de knop omschrijft daarmee niet de functie van de knop.
Dit geldt ook voor de knop om het zoekveld te sluiten (wanneer gebruikers ingezoomd zijn). Die knop heet ook 'Zoekveld' in plaats van 'Sluit zoekveld'.

Voor ziende gebruikers is het op pagina gemeente.leiden.nl/zoeken/werkzaamheden/ duidelijk op welk paginanummer de bezoeker zich bevindt omdat de huidige paginanummering een andere kleur heeft. Voor screenreadergebruikers is deze informatie niet beschikbaar. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/afvalcontainers/ staat een iframe met een kaart-applicatie. Dit iframe heeft geen <title>-element. Gebruikers van voorleessoftware weten hierdoor niet wat in dit iframe zit en kan geen bewuste keuze maken of hij de inhoud wel of niet wil bekijken.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ staat twee maal een button met als naam 'Zoeken' (één bij de zoekfunctie, en één om het ophaalschema op te halen). Hierdoor kan met spraaksoftware per ongeluk de verkeerde knop geactiveerd worden. De knop voor het ophaalschema heeft een betere naam nodig.

Op pagina gemeente.leiden.nl/over-deze-site/toegankelijkheid/ staat een afbeelding met zichtbare tekst ‘Status toegankelijkheid gemeente.leiden.nl__. Deze link is gemaakt van een niet-interactief div-element en mist de juiste rol.

De invoervelden onder 'Onderwerp' en 'Uw vraag' op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new hebben geen toegankelijke naam. Ze zijn in de code niet gekoppeld aan het visuele label erboven. Dat geldt ook voor de invoervelden 'Wat is er gebeurd?' en 'Beschrijf waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is' op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new en later in het proces voor 'Wat is uw schade?' en '(Schatting van het) schadebedrag (€)'. Loop het formulier na en zorg ervoor dat ieder bedienbaar element dat input van de gebruiker vraagt een toegankelijke naam heeft.

Op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new wordt met een zijwaarts pijlicoon aangegeven bij welke stap in het proces de gebruiker momenteel is. Deze informatie is niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% verschijnt er een hamburgermenu (alle pagina's in de formulieren op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/). Deze knop heeft geen toegankelijke naam en rol.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% verschijnt er een hamburgermenu (alle pagina's in de formulieren op www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/). Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk of het menu ingeklapt of uitgeklapt is. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Zie ook 2.1.1 en 2.4.3.

De eerste button 'Bestand kiezen' op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php heeft als toegankelijke naam 'Heeft u een foto of andere bestanden die uw melding verduidelijken? Stuur deze dan mee. Bestand kiezen'. Dit is onnodig lang, want die informatie staat er al boven.

De knoppen om naar de vorige of volgende maand te gaan op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html onder 'Kies een datum' hebben geen toegankelijke naam.

De namen van de landcodes en landen bij het invoeren van een telefoonnummer op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html zijn niet toegankelijk. Screenreadergebruikers krijgen 'leeg' te horen.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
De knoppen om locaties te sluiten (na het selecteren van één of meerdere opties in het menu) op pagina kaart.leiden.nl/ hebben geen naam waardoor het voor screenreadergebruikers niet duidelijk waar de knop voor dient. Dit geldt ook voor de knoppen om de pop-ups van de links onder 'Over deze kaart' te sluiten.

Pagina kaart.leiden.nl. Gebruikers die met het toetsenbord navigeren kunnen wel gebruik maken van de checkboxen in het navigatiemenu (bijvoorbeeld Afval - Containers voor textiel), maar er verschijnt dan geen vinkje. Ook de waarde wordt niet aangepast naar 'checked:true' terwijl het resultaat (de containers op de kaart) wel is alsof het vakje geselecteerd is.

Wanneer gebruikers op pagina kaart.leiden.nl één of meerdere checkboxes hebben aangevinkt, verschijnen er rondjes met getallen erin op de kaart. Voor ziende gebruikers is het duidelijk waar '6' containers zich bevinden, maar screenreadergebruikers krijgen alleen het aantal te horen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ een niet bekend adres invoeren en zoeken, verschijnt (zonder dat de pagina ververst en zonder dat de focus daarheen verschuift) de melding 'Er is geen ophaalschema gevonden voor dit adres'. Screenreadergebruikers krijgen deze melding niet te horen.

Wanneer gebruikers op pagina www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new op de knop 'Voeg nog een document toe' klikken, verschijnt daardoor zonder de pagina te refreshen boven die knop een nieuwe knop 'Bestand kiezen'. De focus gaat daar niet automatisch naartoe en de gebruiker wordt niet op een andere manier op de hoogte gebracht van deze verandering. Dit geldt ook voor formulier www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_schade_melden_gemeente/new.

Screenreadergebruikers krijgen geen melding over het laden van formulier melding.leiden.nl/leiden/melding.php. Ziende gebruikers zien een laadanimatie.

Wanneer gebruikers onder 'Kies een datum en tijd' op pagina qw-leiden.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html een tijd kiezen, verschijnt er daaronder aan laadanimatie. Screenreadergebruikers krijgen daar geen melding van.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 88
Google Chrome 90
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/gemeente.leiden.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 05:31:48 v2.4-010