Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website GGD Zaanstreek-Waterland

De website GGD Zaanstreek-Waterland voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
31 januari 2023
Opdrachtgever
GGD Zaanstreek-Waterland
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.ggdzw.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:31:36 v2.4-011