Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website has.nl

De website HAS Hogeschool voor professionals voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
8 november 2021
Opdrachtgever
HAS Hogeschool
Scope van de website
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2022-12-02 23:55:58 v2.4-011