Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid Intranet Agora Erasmus MC


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
21 december 2021
Opdrachtgever
Erasmus MC

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Intranet Erasmus MC voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 26 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

Het intranet van Erasmus MC is onderzocht tussen 18 november 2021 en 21 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het Intranet van Erasmus MC is goed op weg om toegankelijk te worden voor een diverse groep gebruikers. Het is bijvoorbeeld makkelijk om content op de website te vinden en informatie wordt niet overgebracht aan de hand van kleur. Toch zijn er een aantal problemen gevonden die ervoor zorgen dat de website niet voor alle gebruikers toegankelijk is. De meest opvallende problemen die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Intranet Erasmus MC
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Pagina's op subdomeinen waarbij de HTML en/of systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar op intranet.erasmusmc.nl/ naar wordt verwezen met een link.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 24 26 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Home" staan afbeeldingen bij links naar artikelen. De alternatieve tekst van deze afbeeldingen is altijd de kop van het artikel waar de links naar verwijzen. Dit is geen goede alternatieve tekst omdat deze de afbeelding niet omschrijven. Daarnaast kan het verwarrend zijn voor screenreadergebruikers dat dezelfde tekst meerdere keren wordt voorgelezen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de alternatieve tekst op de afbeeldingen te verwijderen en ervoor te zorgen dat de afbeeldingen niet meer fungeren als link.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" en op de pagina "Andere taal".

Op de pagina "Agendapunt Webinar" staat achter sommige links een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website, bijvoorbeeld achter de locatie-URL. Dit icoon brengt informatie over en heeft daarom een tekst-alternatief nodig. Dit icoon is op de pagina geplaatst met CSS, daarom is er geen img-element op een tekst- alternatief op te plaatsen. Geef het icoon een tekst-alternatief door bijvoorbeeld tekst in een verborgen span-element te plaatsen.

Op de pagina "Artikel Inschrijving HIX training" staat een afbeelding van het HiX logo. Omdat deze afbeelding informatie overbrengt moet het een alternatieve tekst hebben. Geef de afbeelding een alternatieve tekst met de organisatienaam.

Boven aan de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" staat een headerafbeelding met de alternatieve tekst 'Hero image'. Deze afbeelding is decoratief en heeft daarom geen alternatieve tekst nodig, maar wanneer een decoratieve afbeelding wel een alternatieve tekst heeft moet deze tekst de afbeelding wel goed beschrijven. Dat is hier niet het geval. Pas de alternatieve tekst aan zodat deze de afbeelding omschrijft of verwijder de alternatieve tekst.
De headerafbeelding op de pagina "Afdeling Psychiatrie" heeft dezelfde alternatieve tekst die de afbeelding niet omschrijft.

In de header van iedere pagina staat een zoekfunctie met daarin een knop met de afbeelding van een vergrootglas-icoon. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is ook de functie van de knop niet duidelijk voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die een video opent in een nieuw tabblad. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Zonder ondertiteling is de video niet toegankelijk voor doven en slechthorenden. Voeg een goede en leesbare ondertiteling toe aan de video.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die een video opent in een nieuw tabblad. Deze video heeft een voiceover die een aantal keer verwijst naar wat er op beeld gebeurd, bijvoorbeeld rond 0:40. Slechtzienden en blinden weten niet wat er op beeld gebeurt en zullen daarom de verwijzingen van de voiceover niet begrijpen. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die een video opent in een nieuw tabblad. Deze video heeft een voiceover die een aantal keer verwijst naar wat er op beeld gebeurd, bijvoorbeeld rond 0:40. Slechtzienden en blinden weten niet wat er op beeld gebeurt en zullen daarom de verwijzingen van de voiceover niet begrijpen. Los dit op door een extra audiospoor toe te voegen aan de video die uitlegt wat er op het beeld gebeurt.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder de tekst 'Laatste artikelen' op de pagina "Home" staan links opgemaakt in h3-elementen waardoor deze links ook koppen worden. Deze koppen bevatten geen content. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur, omdat deze koppen niet verwijzen naar onderstaande content. Ook voor screenreadergebruikers is dit verwarrend omdat zij verwachten dat na een kop content volgt. Los dit op door de h3-elementen waar de links in staan te verwijderen.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina's "Agora Nxt" en "Artikel Inschrijving HIX training". Dit geldt onder andere ook voor de agendaitems onder 'Agenda' op de homepage.

In de footer op de pagina "Home" staan de koppen 'Vragen over Agora', 'Informatie' en 'Volg ons op' visueel boven lijsten. Wanneer naar de code wordt gekeken is te zien dat deze koppen onderdeel zijn van de lijsten waar zij visueel boven staan. Hierdoor worden deze lijsten niet goed voorgelezen door screenreaders. Daarnaast zijn de koppen niet opgemaakt in een kopelement maar in het strong-element. Het strong-element is niet bedoeld om koppen mee op te maken omdat beide elementen een andere betekenis hebben.
Zorg ervoor dat de koppen in kopelement en buiten de lijsten worden geplaatst.
Dit probleem komt ook voor in de footer op elke pagina, bijvoorbeeld op de pagina "Andere taal".

Op onder andere de pagina "Toegankelijkheid" staan twee knoppen 'Zeker' en 'Niet echt'. Wanneer één van deze knoppen is geactiveerd verschijnt er een invoerveld voor feedback die gebruikers kunnen opsturen. Het label bij dit invoerveld is niet gekoppeld aan het veld. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet wat zij moeten invoeren bij dit veld. Zorg ervoor dat het invoerveld en het label aan elkaar zijn gekoppeld door bijvoorbeeld het for- en id-attribuut te gebruiken.
Op andere pagina's komt ook voor dat het invoerveld en visuele label niet aan elkaar zijn gekoppeld, bijvoorbeeld op de pagina "Afdelingen" en op "Samenstelling Reanimatie". Het tekstveld heeft wel een aria-label, maar dat komt niet overeen met de visuele tekst. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Op de pagina "Agenda overzicht" staan selectievakjes waarmee gebruikers de items in het agendaoverzicht kunnen filteren. De selectievakjes hebben via CSS de eigenschap 'display:none' gekregen. Hierdoor zijn de selectievakjes niet zichtbaar voor gebruikers van screenreaders. Daarnaast zijn de selectievakjes niet correct voorzien van labels. Het input-element is geplaatst binnen het label-elementen. Dit is een impliciete koppeling en wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Wijzig dit naar een expliciete koppeling met een for- en id-attribuut.

Op de pagina "Agendapunt Webinar" zijn koppen in het blauwe blok en de introductietekst van het artikel opgemaakt met het strong-element. Het strong-element is niet bedoeld om teksten dikgedrukt te maken of om koppen mee op te maken. Dit element zorgt er namelijk voor dat screenreader tekst met nadruk uitspreken, wat vervelend kan zijn voor screenreadergebruikers als dit vaak gebeurt op één pagina. Daarnaast heeft het strong-element niet dezelfde betekenis als een kopelement (h1, h2, etc.). Gebruik daarom om tekst dik te drukken CSS of een vergelijkbare techniek.
Dit probleem komt ook voor op de pagina "Artikel Inschrijving HIX training" en op de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" en bij de tekst 'Blokken op je startpagina' op pagina 'Dashboard blokken aanpassen'.

Op de pagina "Afdelingen" staan knoppen onder de kop 'A - Z'. Sommige van deze knoppen zijn uitgeschakeld, dit is visueel aangegeven door dat knoppen transparant zijn en niet klikbaar. Voor mensen die gebruik maken van screenreader is het niet duidelijk dat deze knoppen niet actief zijn omdat ze worden voorgelezen op dezelfde manier als de actieve knoppen. Daarnaast kan de focus ook worden geplaatst op de inactieve knoppen, wat ook vervelend is voor toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien. Los dit probleem op door ervoor te zorgen dat de inactieve knoppen niet worden voorgelezen en het niet mogelijk om de focus op deze knoppen te plaatsen.

Op de pagina "Afdelingen" staan koppen die niet zijn opgemaakt als koppen, bijvoorbeeld de letter 'A'. Dit is een kop omdat het wat zegt over de onderstaande lijst, namelijk dat dit alle afdelingen zijn die beginnen met de letter A. Het is belangrijk dat visuele koppen in de HTML-code in een kopelement staan. Zo kan hulpsoftware de juiste betekenis van het element interpreteren. Plaats daarom alle koppen op de pagina in een kopelement.

Op de pagina "Contact en Route" staat de zin 'Op deze pagina vind je informatie over de bereikbaarheid in en naar het Erasmus MC'. Deze tekst is opgemaakt in een strong-element. Het strong-element zorgt er voor dat screenreaders de tekst in het element met nadruk uitspreken. Daarom is dit element niet voor hele zinnen maar voor één of enkel woorden. Verwijder het strong-element op de zin en pas het element alleen toe op teksten die nadruk bij uitspraak nodig hebben.

In de tabel op pagina "Samenstelling Reanimatie" staan twee cellen die zijn opgemaakt maakt als kopcellen. Het gaat om de cellen met de tekst 'I.C. Huig' en 'voorzitter; Anesthesioloog, MMT arts'. Doordat deze cellen zijn opgemaakt als kopcellen zal hulpsoftware denken dat deze cellen de koppen zijn van de onderstaande cellen, dat is hier niet het geval. Los dit op door cellen te veranderen van th-elementen naar td-elementen. In een tabel moeten wel kopcellen staan. Plaats daarom kopcellen met bijvoorbeeld de tekst 'Naam' en 'Functie' boven de datacellen.

Op de pagina "Video Biobank" staan een schuingedrukte tekst. Deze tekst is opgemaakt met het em-element. Dit element zorgt ervoor dat screenreaders deze tekst uitspreken met nadruk, daarom is het element alleen bedoeld voor één of enkele woorden en niet voor hele stukken tekst. Verwijder daarom het em-element van de tekst. Het i-element mag wel worden gebruikt om teksten schuingedrukt te maken omdat dit geen invloed heeft op hoe screenreaders teksten uitspreken.

De blauwe links op de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" zijn opgemaakt in een H3-element, bijvoorbeeld de link 'Thema-sophia' en 'MC Topics'. Deze links zijn geen koppen en mogen daarom niet worden opgemaakt in een kopelement. Verwijder het H3-element van deze links.
Dit probleem komt ook voor op de pagina "Afdeling Psychiatrie".

De PDF "PDF: Jaarplan Antibioticacommissie 2021" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

In de header van iedere pagina staat een hamburgermenu. De toegankelijke naam van dit menu is 'Navigatie openen/sluiten'. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het menu geopend is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Zorg dat de naam verandert van 'Navigatie openen' naar 'Navigatie sluiten' of gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Advies:
De koppenstructuur op pagina "Toegankelijkheid" loopt niet logisch. De pagina begint met de H1-kop 'Toegankelijkheid' en gaat daarna naar de H4-kop 'Voor iedereen'. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, H2 voor koppen en H3 voor tussenkoppen (etcetera) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op de pagina "Contact en route" waar de pagina begint met een H2-kop die wordt opgevolgd door een H1-kop.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Home" staan onder de kop 'Agenda' data en koppen die ook als links dienen. Zowel visueel als in de code staat de datum van het evenement vóór de kop van het evenement. Hierdoor is de relatie tussen de kop en de datum niet duidelijk voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Plaats alle meta data van een artikel, zoals afbeeldingen, datums, categorieën en auteursnamen, in de code ná de kop van het artikel. Visueel mag het er wel voor staan. Dit geldt komt op meerdere plekken voor, waaronder in de blokken die bezoekers zelf kunnen toevoegen, zoals 'Nieuws kankerinstituut' en 'MC Topics' en op de pagina 'Agendaoverzicht'.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Artikel inschrijving HIX training" zijn links in de lopende tekst, bijvoorbeeld linktekst 'Consult 2.0' en 'Je kunt je nu direct inschrijven', alleen herkenbaar doordat ze een andere kleur hebben. Slechtzienden en kleurenblinden kunnen hierdoor mogelijk niet herkennen dat om links gaat. Zorg ervoor dat hyperlinks in lopende tekst ook herkenbaar zijn aan minimaal één andere eigenschap, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina "Home" is een oranje tekst (#E84720) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Deze kleurcombinatie komt meerdere keren op de pagina voor, ook als witte tekst op een oranje ( #E84720) achtergrond. Deze kleurencombinatie komt ook voor op de pagina "Agora Nxt".

Op de pagina "Home" staat de witte tekst 'Service portal' op een lichtblauwe achtergrond (#86d2ed). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

De volgende teksten op de pagina 'Home' hebben ook een te laag contrast:

  • 'Wordpress' op de blauwe achtergrond (#408aa8), de contrastverhouding is 3,8:1.
  • 'Topdesk' op de grijze achtergrond (#a3a3a3), de contrastverhouding is 2,5:1.
  • 'OR' op de blauwe achtergrond (#568ebf), de contrastverhouding is 3,4:1.
  • De grijze tekst 'Blok toevoegen' (#828282), de contrastverhouding is 3,8:1.

De kop 'NFU: cao-akkoord met alle bonden' staat voor een afbeelding met een oranje gradiënt op de pagina "Home". Door de oranje kleur (#da5d3d) op de afbeelding is de witte tekst voor sommige gebruikers niet goed te lezen. De contrastverhouding is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op "Home" staat een zoekveld boven aan de pagina. Het contrast van de placeholdertekst (#bfbfbf) op de achtergrond (#faf9f9) is te laag. De contrastratio is hier 1,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De blauwe tekst (#3b8ed6) op de de witte achtergrond op de pagina "Artikel Inschrijving HIX training" heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de lopende tekst op pagina "Artikel Inschrijving HIX training" staan links die een blauwe kleur (#0078d1) hebben. In combinatie met de witte achtergrond hebben de links een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de kleuren in de knop 'Wijzigingen opslaan' op pagina 'Dashboard blokken aanpassen' is te laag. Het contrast van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #0078D1) is 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De grijze teksten (#bababa) op de witte achtergrond op de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF "Jaarplan Antibioticacommissie 2021" staat de blauwe tekst 'Jaarplan 2021 – Antibioticacommissie & A-team' (#75cff3) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Teksten met hetzelfde contrastprobleem komen ook voor in de PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd".

In de PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd" staat de blauwe tekst (#75cff3) op een lichtblauwe achtergrond (#e5f4fe). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 200% op de pagina 'Home' valt bij 100% en 110% content deels buiten beeld. Het gaat om de teksten 'Bereikbaarheid', 'Bereikbaarheidsgids' en 'Contact en route' die in het uitklapmenu staan. Doordat de teksten buiten beeld staan zijn ze slecht leesbaar. Ook is er geen scrolbalk waarmee gebruikers de tekst zichtbaar kunnen maken.
Dit probleem herhaalt zich op alle geteste pagina's.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 150% op pagina "Samenstelling Reanimatie" staan de twee knoppen 'Tabel vergroten' over de tabel. Dit zorg ervoor dat de knoppen en tabel slechter te lezen zijn. Zorg ervoor dat wanneer gebruikers de schermgrootte aanpassen content niet overlapt.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Boven aan de pagina "Home" staat een knop waarmee gebruikers een menu kunnen uitklappen. In deze knop staat de naam van de gebruiker die is ingelogd. Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en deze knop is uitgeklapt, valt een deel van het uitklapmenu buiten het weergavevenster. Hierdoor kunnen niet alle gebruikers de links in dit menu zien en activeren. Zorg ervoor dat belangrijke content en elementen voor alle gebruikers leesbaar en bedienbaar blijven.
Dit probleem herhaalt zich op alle geteste pagina's.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina "Agendapunt Webinar" verschijnt er een horizontale scrolbar. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina "Afdelingen" verdwijnt de content op de pagina achter het element dat altijd in beeld blijft staan als de gebruiker over de pagina scrolt, het zoekveld met het label 'Zoek op afdeling'. Hierdoor kunnen sommige gebruikers niet meer bij de content op de pagina komen, zoals mensen die de pagina moeten vergroten of op een kleinere scherm bekijken. Zorg ervoor dat content altijd leesbaar en bereikbaar blijft.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina "Agora Nxt" verdwijnt de afbeelding achter de kop 'Volg de TV-serie Het Hart van Rotterdam'. Hierdoor staat de kop voor een deel over een andere tekst en voor een deel op een witte achtergrond. De kop en omliggende tekst zijn hierdoor niet goed te lezen. Zorg ervoor dat content leesbaar blijft wanneer de pagina op een kleiner scherm wordt bekeken of wanneer een gebruiker inzoomt op de pagina.
Daarnaast wordt door het inzoomen ook het klikbare gebied van de bedienbare elementen op de pagina vergroot. Hierdoor wordt bijna de gehele pagina klikbaar. Dit is verwarrend omdat het nu niet duidelijk is waar een bezoeker precies op klikt.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op "Home" staat een zoekveld boven aan de pagina. De raden van het zoekveld (#f3f1f1) op de witte achtergrond heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

De contrastratio tussen het vergrootglas-icoon en de achtergrond, in de zoekfunctie in de header van iedere pagina, is te laag. De contrastratio tussen het grijze icoon (HEX #BABABA) en de grijze achtergrond (HEX #FAF9F9) is 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op de pagina "Agenda overzicht" staan selectievakjes. De randen van de vakjes (#bababa) in combinatie met de witte achtergrond hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Op de pagina "Agora Nxt" staat de knop 'Laad meer artikelen'. Wanneer de focus (#0078d1) op de knop (#0078d1) is geplaatst is het contrast te laag. De contrastverhouding is hier 1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de pagina "Contact en route" wordt weergegeven in een schermgrootte van 1024x768px verschijnt er een link met een pijlicoon (wijzend naar links) als label. Het contrast van dit element (#bababa) op de achtergrond (#f2eeeb) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Deze knop verschijnt op meerdere pagina's wanneer deze worden bekeken in een schermgrootte van 1024x768px. Bijvoorbeeld op pagina "Afdeling Psychiatrie" en op "Video Biobank".


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer er verstoringen zijn wordt dit gemeld op de pagina "Home" onder de knop 'Verstoringen'. Als een gebruiker met de muis over de knop gaat (Hover) verschijnt er een uitklapmenu, dit menu verschijnt niet wanneer de focus op de knop staat. Hierdoor kunnen gebruikers die navigeren met het toetsenbord niet bij de meldingen van storingen komen. Zorg ervoor dat content die zichtbaar wordt bij hover ook zichtbaar wordt bij focus. Hierbij moet ook een mechanisme aanwezig zijn waarbij gebruikers de content bij focus kunnen verwijderen zonder de focus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer er verstoringen zijn wordt dit gemeld op de pagina "Home" onder de knop 'Verstoringen'. Deze knop laat bij hover een uitklapmenu zien waar links in staan, deze links worden niet zichtbaar wanneer de focus op de knop staat. Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord voor navigatie en bediening deze links niet activeren of de focus erop plaatsen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen zoals knoppen en links ook bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Op de pagina "Agenda overzicht" staan selectievakjes waarmee gebruikers de items in het agendaoverzicht kunnen filteren. De selectievakjes hebben via CSS de eigenschap 'display:none'. Hierdoor zijn de selectievakjes niet zichtbaar voor screenreadergebruikers en is het niet mogelijk om de focus met het toetsenbord op de vakjes te plaatsen. Zorg ervoor dat het mogelijk is om de selectievakjes te selecteren met alleen het toetsenbord.

Op de pagina "Video Biobank" staan aan de linkerkant van de pagina meerdere links. Naast de link 'Materiaal verzameling' staat een plusje, waarmee andere links verschijnen. Voor toetsenbordgebruikers is het niet mogelijk om de knop te activeren omdat zij de focus daar niet op kunnen plaatsen. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet bij de onderliggende links. Zorg ervoor dat gebruikers alle interactieve elementen zoals knoppen en links ook met het toetsenbord kunnen bedienen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina "Afdeling Psychiatrie".

Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' waarmee een video wordt geopend in een nieuw tabblad. In deze video staan knoppen waarmee gebruikers de video bijvoorbeeld kunnen pauzeren en het geluid kunnen bedienen. Deze knoppen zijn even zichtbaar maar verdwijnen snel na het laden van de video. Wanneer de knoppen zichtbaar zijn is het mogelijk om de focus erop te plaatsen, maar wanneer de knoppen niet zichtbaar zijn kunnen toetsenbordgebruikers deze niet bedienen. Dit geeft problemen voor toetsenbordgebruikers, zij moeten erg snel reageren willen zij de focus op de knoppen plaatsen. Als de knoppen zijn verdwenen is het voor toetsenbordgebruikers onmogelijk om de focus erop te plaatsen, omdat deze alleen weer zichtbaar worden als de muisaanwijzer beweegt. Zorg ervoor dat de knoppen bedienbaar blijven met het toetsenbord.

Wanneer de pagina "Contact en route" wordt weergegeven in een schermgrootte van 1024x768px verandert het submenu in een uitklapmenu dat achter een knop zit. Het is mogelijk voor toetsenbordgebruikers om de focus op deze knop te plaatsen, maar zij kunnen het menu achter de knop niet uitklappen. Dit komt waarschijnlijk doordat de knop is opgemaakt in een span-element en klikbaar is gemaakt met Javascript. Als de knop wordt opgemaakt met een button-element is het voor toetsenbordgebruikers wel mogelijk om de focus erop te plaatsen.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina "Antibioticacommissie Jaarverslag" en op "Samenstelling Reanimatie".

Op pagina 'Dashboard blokken aanpassen' kunnen bezoekers met de 'drag & drop' functie de volgorde van blokken wijzigen. Deze optie is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's "Home", "Ander taal" en "404" hebben dezelfde paginatitel 'Intranet - Erasmus MC'. Zorg dat elke pagina uniek identificeerbaar is en een titel heeft die de inhoud goed omschrijft.

Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die nieuwe pagina opent in een nieuw tabblad. Op deze pagina wordt alleen een video getoond en heeft geen paginatitel. Zorg dat er door middel van het title-element een beknopte titel aanwezig is die de inhoud van de pagina beschrijft.

De PDF "Jaarplan Antibioticacommissie 2021" heeft geen goede titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

De PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd" heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina "Samenstelling Reanimatie" staat de knop 'Tabel vergroten'. Na het activeren van deze knop verschijnt een overlay over de hele pagina. De focus wordt niet gelijk in deze overlay geplaatst, toetsenbordgebruikers moeten eerste een aantal keer op tab drukken voordat de focus op de sluitknop staat. Daarnaast gaat de focus, nadat deze op de sluitknop is geplaatst, verder op de achterliggende pagina. Voor toetsenbordgebruikers is dit erg vervelend omdat de overlay over het scherm blijft staan en zij de focus niet meer kunnen zien. Los dit bijvoorbeeld op door een toetsenbordval te creëren die ervoor zorgt dat de focus niet uit de overlay gaat totdat deze is afgesloten.

Wanneer de pagina "Agendapunt Webinar" in een schermgrootte van 1024x768px wordt bekeken verandert de volgorde waarin de content op de pagina wordt weergegeven. Het blauwe vlak met de link 'Toevoegen aan kalender' staat boven de kop. De focus volgorde verandert niet mee met de content. Wanneer een toetsenbordgebruikers met de tabtoets over de pagina navigeert gaat de focus eerst naar de link die onder de kop 'CTB-symposium: Even op adem komen', daarna naar de links in het blauwe vlak en als laatst naar de footer. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren maar wel het scherm kunnen zien. Zorg er daarom voor dat de focus een weg van boven naar beneden aflegt op de pagina zonder links over te slaan.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de header en de footer van iedere pagina staat het logo van het Erasmus MC. Deze afbeelding linkt naar de homepage van het intranet. Wanneer een afbeelding ook dient als link is het verplicht om een linkdoel in de alternatieve tekst te hebben staan. Dat bevat de alternatieve tekst momenteel niet. Hierdoor is het voor gebruikers van screenreaders niet te achterhalen waar de link naar verwijst. Voeg daarom een linkdoel toe aan de alternatieve tekst van het logo.

Op de pagina "Home" staan twee links met de visuele linktekst 'NL' en 'EN'. Voor gebruikers van screenreaders is het linkdoel van deze links niet duidelijk wanneer alleen de linktekst wordt voorgelezen. Voeg daarom extra informatie toe aan de toegankelijke namen van deze links met aria-label of een soortgelijke techniek.

Op de pagina "Home" staan blokken content waarin een afbeelding, titel en tekst worden getoond. Meerdere elementen binnen deze blokken dienen ook als link, maar hebben geen toegankelijke naam (Zie ook SC 4.1.2) en linkdoel. Dit zorgt ervoor dat screenreadergebruikers links zonder linknaam krijgen voorgelezen en daardoor niet weten waar deze links naartoe verwijzen. Dit kan worden opgelost door in de code de meerdere linkelementen te verwijderen en één linkelement te plaatsen op de kop in het contentblok. Hierdoor wordt alleen de kop van het contentblok een link en lezen screenreader niet meerdere links zonder linknaam voor. Hier mag ook het klikgebied van de link worden vergroot met Javascript.
Dit probleem komt voor op de pagina "Andere taal".

Onder de kop 'Snelkoppelingen' op de pagina "Home" staan links. In de toegankelijke namen van deze links is een elementen meegenomen dat gebruikt is voor de vormgeving van de pagina. Bijvoorbeeld bij de link 'Service portal' staat op de achtergrond een S, deze S is meegenomen in de toegankelijk naam van de link waardoor deze 's serviceportal' is. Voor screenreadergebruikers kan het verwarrend zijn wanneer deze linktekst wordt voorgelezen. Maak deze extra tekst onzichtbaar voor hulpsoftware om dit probleem op te lossen.

Op pagina "Home" komt meerdere keren de linktekst 'Meer nieuws' voor. De links verwijzen naar verschillende pagina’s. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur. Zorg ervoor dat identieke linkteksten hetzelfde linkdoel hebben, of voeg, bijvoorbeeld met onzichtbare tekst, meer informatie toe over waar de link naar verwijst, bijvoorbeeld 'over Kanker Instituut'.

Op de pagina "Agenda overzicht" staan links onder het overzicht van agenda-items. Deze links hebben een toegankelijk naam zonder duidelijk linkdoel (Zie ook SC 4.1.2), hierdoor weten screenreadersgebruikers niet waar deze links naar verwijzen. Bijvoorbeeld de link '2', wanneer dit wordt voorgelezen is het niet voor elke screenreadergebruiker duidelijk dat deze link naar pagina 2 verwijst. Voeg daarom het woord 'pagina' toe aan de toegankelijke naam van deze links. De link die naar de volgende pagina verwijst heeft geen toegankelijke naam en daardoor ook geen linkdoel. Zorg ervoor dat deze link een toegankelijke naam krijgt dat het linkdoel bevat.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 150% op de pagina "Home" is er geen zichtbare focus wanneer de focus met het toetsenbord op elementen zoals knoppen en links wordt geplaatst. Hierdoor weten toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien niet op welk element de focus staat. Zorg ervoor dat er altijd een zichtbare focus aanwezig is op de website, ook wanneer de schermgrootte wordt aangepast.
Dit probleem komt voor op alle geteste pagina's.
Dit geldt ook voor een schermgrootte van 1280 bij 1024, waar ingezoomd wordt tot 400%.

Op pagina 'Dashboard blokken aanpassen' kunnen bezoekers die met een muis navigeren ervoor kiezen om blokken tijdelijk onzichtbaar te maken met de schuifknop, in plaats van ze te wijzigen of helemaal te verwijderen. Wanneer deze functie focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar het scherm wél kunnen zien, ook weten waar zij zich bevinden op de pagina.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere pagina 'Contact en route' kunnen bezoekers feedback geven door op de knop 'Zeker' of 'Niet echt' te klikken. Er verschijnt dan een invoerveld. Boven het tekstveld staat de visuele naam 'Zou je dat kunnen toelichten'. De toegankelijke naam van dit veld is echter 'Feedback text field'. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst bovenaan. Een betere oplossing is hier om het visuele label met een label-element en de for- en id-attributen te koppelen aan het tekstveld. Zie succrescriterium 1.3.1.

Op pagina 'Nieuwsbericht maken' staat de knop 'Choose file'. Wanneer bezoekers met het toetsenbord navigeren, krijgt het gebied rondom de knop focus. De toegankelijke naam van deze knop is 'Thumbnail afbeelding'. Dit komt omdat de tekst zelf ook klikbaar is en als knop dient voor bezoekers die met de muis navigeren. Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren komt de naam van de toegankelijke knop nu echter niet overeen met de visuele naam van de knop 'Choose file'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF "Jaarplan Antibioticacommissie 2021" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina 'Nieuwsbericht maken' staat de knop 'Choose file' en de tekst 'No file chosen'. Hiervoor moet een taalwissel worden aangegeven, maar idealiter wordt deze tekst vertaald naar het Nederlands.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De bezoeker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. Wanneer bezoekers het veld 'Zou je dat kunnen toelichten' op pagina 'Contact en route' niet invullen, verschijnt de melding 'Je feedback mist een toelichting'. Een goede foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. 'Je feedback' is onvoldoende beschrijving van wáár de fout is gemaakt. Pas de melding aan, bijvoorbeeld naar 'Het veld 'Zou je dat kunnen toelichten' is niet ingevuld. Dit is een verplicht veld'.

Het formulier op pagina 'Nieuwsbericht maken' maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als het verplichte veld in het feedbackformulier op pagina "Contact en route" niet is ingevoerd verschijnt de foutmelding 'Je feedback mist een toelichting'. Deze melding geeft niet aan hoe gebruikers de fout kunnen oplossing. Zorg ervoor dat in een foutmelding altijd een suggestie staat die gebruikers helpt om het formulier goed op te sturen.

Het formulier op pagina 'Nieuwsbericht maken' maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina 'Andere taal" staat de tekst 'There are currently no disruption' in een p-element wat weer in een ul-element staat. Alleen li-elementen mogen directe afstammelingen zijn van een ul-element, anders kunnen er mogelijk problemen ontstaan wanneer hulpsoftware wordt gebruikt. Los dit op door bijvoorbeeld het ul-element te verwijderen.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De knop waarmee het navigatiemenu wordt geopend op de pagina "Home" heeft geen goede toegankelijke naam. De toegankelijke naam van deze knop is 'Navigatie openen/sluiten'. Wanneer screenreadergebruikers op deze knop staan moeten ze raden welke actie wordt uitgevoerd. Zorg er daarom voor dat de toegankelijke naam van een knop duidelijk aangeeft welke actie de knop uitvoert. Wanneer na het open van het menu de functie van de knop verandert, namelijk in het sluiten van het menu, moet de toegankelijke naam van de knop ook veranderen.
Deze knop staat op alle geteste pagina's.

In het zoekveld op de pagina "Home" staat een knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Gebruikers die afhankelijke zijn van screenreaders weten niet wat deze knop doet. Geef de knop een toegankelijke naam met het aria-label of een soortgelijke techniek.

Boven aan de pagina "Home" staat een knop waarmee gebruikers een menu kunnen uitklappen. In deze knop staat de naam van de gebruiker die is ingelogd, wat ook de toegankelijke naam van de knop is. Alleen de naam van de gebruiker die is ingelogd is geen goede toegankelijke naam omdat dit niet aangeeft wat de knop doet. De naam in het visuele label van de knop moet wel (vooraan) voorkomen in de toegankelijke naam, omdat de knop anders niet geactiveerd kan worden met spraaksoftware. Voeg daarom extra informatie toe aan de toegankelijke naam van de knop, dit kan bijvoorbeeld met aria-describedby of een soortgelijke techniek.

Op de pagina "Home" staan blokken content waarin een afbeelding, titel en tekst worden getoond. Meerdere elementen binnen deze blokken dienen ook als link, maar hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet waar deze links naartoe verwijzen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de verschillende linkelementen binnen een blok te verwijderen en één linkelementen op de kop te laten staan. Zo ontstaat er één link met een goede toegankelijke naam en linkdoel (Zie ook SC 2.4.4).

Op de pagina "Agenda overzicht" staan knoppen met de tekst 'Toon alles'. Wanneer deze knoppen zijn uitgeklapt en content laten zien wordt dit niet doorgegeven aan screenreaders. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet wanneer de knop is geactiveerd. Zorg ervoor dat de status van een knop wordt doorgegeven aan screenreaders. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-expanded of een soortgelijke techniek.

Op de pagina "Agenda overzicht" staan links onder het overzicht van agenda-items. Deze links hebben geen goede toegankelijk naam en één link heeft zelfs geen toegankelijke naam. Hierdoor weten screenreadersgebruikers niet waar deze links naar verwijzen (zie ook SC 2.4.4). Zorg ervoor dat deze links een goede toegankelijk naam krijgen.

Wanneer de pagina "Home" in een schermgrootte van 1024x768px wordt weergegeven verdwijnt het zoekveld achter een knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het niet mogelijk om de knop te bedienen met spraaksoftware en weten screenreadergebruikers niet wat de knop doet. Geef de knop daarom een goede toegankelijk naam.

Wanneer de pagina "Home" in een schermgrootte van 1024x768px wordt weergegeven verdwijnt het visuele label van de knop 'Top'. Doordat het visuele label verdwijnt heeft de knop geen toegankelijke naam wanneer de pagina in deze schermgrootte wordt bekeken. Dit veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers, die nu niet weten wat deze knop doet. Zorg ervoor dat deze knop een toegankelijk naam behoudt bij het aanpassen van de weergavegrootte van de pagina.

Wanneer de pagina "Contact en route" wordt weergegeven in een schermgrootte van 1024x768px verschijnt er een link met een pijlicoon (wijzend naar links) als label. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Screenreadergebruikers weten hierdoor niet waar deze link naar verwijst. Geeft de link een toegankelijke door gebruik te maken van aria-label of een soortgelijke techniek.
Deze link staat ook op andere pagina's wanneer de schermgrootte is aangepast, bijvoorbeeld op de pagina "Antibioticacommissie Jaarverslag" en op "Samenstelling Reanimatie".

Op de pagina "Video Biobank" staan aan de linkerkant van de pagina meerdere links. Naast de link 'Materiaal verzameling' staat een plusje, waarmee andere links verschijnen. Deze functionaliteit mist een rol (button). Daarnaast is het een aria-label 'Toggle subnavigation menu'. Hieruit is niet duidelijk of de links zijn uitgeklapt of ingeklapt. De tekst in het aria-label kan ook beter naar het Nederlands vertaald worden.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het is voor ziende gebruikers duidelijk dat na verzending het feedbackformulier op pagina "Toegankelijkheid" succesvol ingediend is doordat de tekst 'Bedankt voor je feedback' op het scherm staat, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Zorg ervoor dat er een signaal wordt doorgeven aan screenreaders wanneer de tekst op het scherm staat. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het aria-live attribuut of een soortgelijke techniek.

Op de pagina "Afdelingen" is het voor gebruikers mogelijk om een afdeling te zoeken via een zoekveld, de resultaten worden op de pagina getoond. Als de afdeling die de gebruiker zoekt niet is gevonden verschijnt de melding 'Afdeling niet gevonden' op het scherm. Gebruikers die het scherm niet (goed) kunnen zien kunnen deze melding mogelijk missen. Zorg er daarom voor dat er een signaal wordt doorgegeven aan screenreaders wanneer een belangrijke melding op het scherm verschijnt. Dit kan door gebruik te maken van aria-live of een soortgelijke techniek.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/intranet.erasmusmc.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 15:31:21 v2.4-011