Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid van leerplatform.it-academieoverheid.nl

De website leerplatform.it-academieoverheid.nl/ voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
29 januari 2024
Opdrachtgever
Stichting Pleio
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op leerplatform.it-academieoverheid.nl/
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:14:43 v2.4-011