Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Limburg.nl

De website limburg.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
6 november 2023
Opdrachtgever
Provincie Limburg
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op limburg.nl
  • Alle kantoorbestanden (PDF, Word, Excel, etc.) op limburg.nl.
  • Formulier op formulieren.limburg.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:27:14 v2.4-011