Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Systeemaudit digitale toegankelijkheid website Mappi

De website swink.mappi.nl/ voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Sophie, Swink; Renate, Swink
Datum
17 mei 2023
Opdrachtgever
Swis B.V.
Scope van de website Binnen de scope valt:
  • De techniek van alle pagina's op swink.mappi.nl.
Buiten de scope valt:
  • De content van alle pagina's op swink.mappi.nl.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:25:47 v2.4-011