Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website mijnwijk.zwolle.nl


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
23 december 2024
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website MijnWijk Gemeente Zwolle voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website mijnwijk.zwolle.nl is onderzocht tussen 25 november en 21 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het platform mijnwijk.zwolle.nl doet al veel dingen goed op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zo zijn bezoekers niet afhankelijk van het interpreteren van informatie waarvoor zintuigelijke informatie is, zoals locaties of vormen, en bevat de website een mechanisme om herhalende content over te slaan. Dit waren de opvallendste punten uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website MijnWijk Gemeente Zwolle
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's en PDF's op mijnwijk.zwolle.nl.
  • Het aanmaken van ideeën en het reageren op berichten is getest op de testomgeving mijnwijkplan.cell-0.com.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via domeinnaam.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 27 23 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina mijnwijk.zwolle.nl/ staan in elk project afbeelding met rechts boven een icoon om aan te geven of het een idee, een project in voorbereiding of een project in uitvoering is. Dit icoon mist een tekstalternatief. Er is geprobeerd dit toe te voegen via een aria-label op het span-element, maar dit wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Gebruik aria-labels daarom alleen op interactieve elementen, of voeg in plaats daarvan tekst toe binnen het <span> element en verberg dit element visueel door het buiten beeld te plaatsen.

Niet elke alternatieve tekst beschrijft de betreffende afbeelding voldoende. Bijvoorbeeld in de carrousel op mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof staat een afbeelding met de alternatieve tekst: "20210525_132014_resized". Pas de alternatieve teksten aan of maak de afbeeldingen eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element.

In de header van iedere pagina staat een samengevoegde afbeelding van het logo van de Gemeente Zwolle en Mijn Wijk. De alternatieve tekst van de afbeelding is 'Gemeente Zwolle'. Deze afbeelding is een link en moet daarom ook het linkdoel beschrijven in de alternatieve tekst. Daarnaast moet de alternatieve tekst van een afbeelding, omdat het een link is, ook alle zichtbare tekst op de afbeelding bevatten zodat bezoekers die gebruik maken van spraakbesturing de link kunnen activeren door voor te lezen wat zij zien.

Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een afbeelding of bestand hebben toegevoegd, verschijnt er een afbeelding met een vinkje om aan te geven dat het uploaden gelukt is. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF mijnwijk.zwolle.nl/mijnwijk_stappenplan_zwolle.pdf is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de home pagina mijnwijk.zwolle.nl/ staan blokken met een afbeelding, een kop en tekst. In de code staat de afbeelding momenteel vóór de kop van het artikel. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort. Zorg ervoor dat alle metadata van een artikel, zoals datum, auteur en afbeeldingen in de code ónder de kop van het artikel staan. Visueel mag de afbeelding wél boven de kop staan. Dit komt voor op meer plaatsen in de website. Bijv op pagina mijnwijk.zwolle.nl/wipstrik


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat de linktekst 'voorwaarden van MijnWijkplan'. Deze link is alleen herkenbaar van de omringende tekst door een wijziging van kleur. Zorg ervoor dat informatie niet kleurafhankelijk is. Maak de link op nog minimaal één andere manier herkenbaar, bijvoorbeeld door de linktekst te onderstrepen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de blauwe 'Lees verder' teksten (HEX #476DB7) op de grijze achtergrond (HEX #EDEDED) is 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De knoppen 'Antwoord' op onder andere pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle hebben een te laag contrast wanneer bezoekers er met de muis overheen hoveren. De contrastratio van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #6B8AC6) is 3,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer de knop 'Selecteer plaatjes of bestanden' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, is de tekst niet meer leesbaar omdat de tekst wit wordt op een witte achtergrond. Hierdoor is de contrastratio 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de home pagina mijnwijk.zwolle.nl/ grote stukken van de tekst. Het gaat om de titels boven de projecten. Bijv "Nieuwsberich..." ipv Nieuwsbericht- Tegels er uit, groen er in ". Er blijft zo te weinig informatie over om goed te kunnen navigeren. Het zelfde gebeurt op veel plaatsen binnen de website, bijv. op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof verdwijnt het laatste stuk van het kruimel pad en de titel "over dit idee" .

Wanneer bezoekers met een schermgrootte van 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage mijnwijk.zwolle.nl/, moeten bezoekers horizontaal scrollen om het menu onder 'Wat gebeurt er allemaal in Zwolle?' te bekijken. De opties 'Uitvoering' en 'Nieuws' zijn nu alleen beschikbaar wanneer bezoekers naar rechts scrollen. Zorg ervoor dat alle opties bereikbaar en bedienbaar zijn voor alle bezoekers, zonder dat zij hoeven te scrollen.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/zo-werkt-mijnwijkplan een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Dit wordt veroorzaakt door een afbeelding die fungeert als link naar een PDF-bestand. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staat rechts onderin een knop "-" om uit te zoemen. De contrastratio van de afbeelding met de achtergrond is 1.8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt vaker voor op de website, waarop op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle in de kaart rechts naast de carrousel heeft de knop "+" hetzelfde contrast.

Wanneer de knop 'Stuur idee in' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, krijgt de knop een groene focusrand. De contrastratio tussen de groene knop (HEX #157C6D) en de groene focusrand (HEX #00B593) is 1,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met een schermgrootte van 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage en de tekstafstand wijzigen naar de bij dit succescriteria behorende waarden, vallen er grote delen van de titels van initiatieven van de pagina af. Er blijft zo te weinig informatie over om goed te kunnen navigeren. Zie ook 1.4.10.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een bestand hebben toegevoegd en vervolgens weer op de knop 'Selecteer plaatjes of bestanden' willen klikken met het toetsenbord, is dat niet mogelijk omdat de knop niet meer bedienbaar of bereikbaar met het toetsenbord is.

Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/aangemaakt. Hier staat een knop 'Deel dit idee'. Wanneer de bezoeker op de knop klikt, verschijnen er drie social media iconen. Alleen de link 'E-mail' is bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord, de andere iconen niet.

Advies: Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle staat een carrousel met de knoppen "Toon vorige afbeelding" en "Toon volgende afbeelding" en een "Toon volledige afbeelding". De knoppen zijn niet met de spatiebalk bedienbaar. Dit is wel de verwachting bij een element dat als rol 'button' heeft. Gebruik hier het <button> element ipv een link met role=button zodat de knop werkt zoals een toetsenbordgebruiker verwacht. Dit probleem komt op meer plaatsen voor. Het zelfde geldt voor de "zoom in" en "zoom out" knoppen op de kaart op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF mijnwijk.zwolle.nl/mijnwijk_stappenplan_zwolle.pdf heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Voordat één van de projecten op de homepage toetsenbordfocus krijgt, krijgt eerst het gehele gebied waarin de projecten staan toetsenbordfocus. Dit is echter geen interactief element. Dit is daarom verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, omdat zij niet weten waar zij focus op hebben. Verwijder dit element uit de focusvolgorde.

Wanneer bezoekers op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof de afbeelding in de carrousel vergroten door op de knop 'Toon volledige afbeelding' te drukken, gaat de focus verder op de achterliggende pagina in plaats van in het zojuist geopende scherm te blijven. Dit is onder andere verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord maar het scherm wel kunnen zien, maar ook voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware en niet op de hoogte zijn van het nog geopende dialoogvenster. Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord, bijvoorbeeld door bezoekers het scherm zelf te laten sluiten.

Boven aan de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof staat rechts van de carrousel een kaart in een div die aria-hidden. Dit element bevat focusbare elementen, een zoom-in en zoom -out knop. Sommige browsers zetten alsnog de focus in dat gebied. Gebruik hier geen aria-hidden of zorg ervoor dat de focusbare elementen niet meer interactief zijn.

Wanneer bezoekers op de homepage in het zoekvenster een term invullen, opent er een uitklapmenu met suggesties van zoekresultaten. Wanneer bezoekers daar doorheen hebben genavigeerd, gaat de toetsenbordfocus verder op de achterliggende pagina en blijft het uitklapmenu open staan. Zorg ervoor dat dit menu vanzelf weer sluit om dit probleem op te lossen. Het zelfde gebeurt op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren bij het invulveld "Waar woont u".

Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend, komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/aangemaakt. Nadat de items in het broodkruimelpad focus hebben gehad, krijgt de knop 'Nieuw idee' onderin de pagina focus. Daarna krijgen de overige interactieve elementen op de pagina pas focus. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus een logisch pad in de leesrichting volgt. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16 met de knoppen 'Bewerk project informatie' en 'Beheer deelnemers'.

Advies: Op de kaart op pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staat voor elk stadsdeel een wit blokje met daarin het aantal gevonden ideeën. Bij navigeren met het toetsenbord krijgen die blokjes focus terwijl ze niet interactief zijn. Een toetsenbord gebruiker moet daardoor heel vaak onnodig klikken.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat links boven het logo van Zwolle en de tekst "Mijn Wijk". De linktekst "Gemeente Zwolle MijnWijk" beschrijft het linkdoel niet. Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld 'Gemeente Zwolle, MijnWijk, ga naar de homepage' om dit probleem op te lossen.

Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/zo-werkt-mijnwijkplan staat een link naar een PDF document in de vorm van een afbeelding. De linktekst "Illustratie bewonersinitiatief Zwolle" geeft het doel van de link niet goed weer.
Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld 'Open Stappenplan Bewonersinitiatief MijnWijk' om dit probleem op te lossen. Let op dat afbeeldingen die tekst bevatten maar ook een link zijn, in de alternatieve tekst de zichtbare tekst moeten bevatten zodat bezoekers die gebruik maken van spraakbesturing de link kunnen open.

Onderaan pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen is een paginering. De toegankelijke naam van de links bevatten nu alleen het paginanummer. Dit is onvoldoende beschrijvend, voeg daarom ook het woord 'pagina' toe aan de linktekst.

Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/jouw-account staat een verkeerde link "privacybeleid" die linkt naar nijmegen.mijnwijkplan.nl/informatie/privacy-statement waar de privacy statement van Nijmegen staat.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het iframe op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken heeft wel een beschrijving binnen het title-element, maar deze beschrijft het veld niet voldoende. De beschrijving is nu 'Tekstverwerker, description'. Zie ook succescriterium 2.5.3.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een bestand hebben toegevoegd, verschijnt er een knop met een vuilnisbak-icoon waarmee het bestand weer verwijderd kan worden. Wanneer deze knop focus heeft, is dat niet zichtbaar.

Wanneer de combobox 'Categorie' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, is dat niet zichtbaar.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle staan onderin reacties met een knop: "Antwoord". De toegankelijke naam van die knop "In reactie op ..." komt niet overeen met de zichtbare naam van de knop. Hierdoor is onder andere de knop niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat een iframe met daarin een tekstveld. De visuele naam van het veld is 'Omschrijving' maar de toegankelijke naam van het iframe is 'Tekstverwerker, description'. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, liefst vooraan, zodat het iframe ook bereikt en bediend kan worden door bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16 een bericht heeft toegevoegd, verschijnt er bovenaan de pagina een melding dat er een reactie is. De knop om deze melding te sluiten heeft als toegankelijke naam 'Close'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina kunnen bezoekers zelf een idee toevoegen. Wanneer een bezoeker een invoerveld niet of niet goed invult, verschijnt er geen foutmelding. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat het invoerveld 'Geef een samenvatting'. In het veld staan instructies. Deze instructies verdwijnen zodra bezoekers beginnen met typen. Dit maakt de instructies ontoegankelijk voor onder andere bezoekers die moeite hebben met onthouden van instructies, bijvoorbeeld mensen met een cognitieve functiebeperking. Zorg ervoor dat instructies zowel in de code als visueel permanent zichtbaar en beschikbaar blijven. Dit geldt ook voor het veld 'Laat een reactie achter' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken kunnen bezoekers zelf een idee toevoegen. Wanneer een bezoeker een invoerveld niet of niet goed invult, verschijnt er geen foutsuggestie. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. Dit staat los van de foutmelding van 3.3.1.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren zit er een div in een label terwijl dat niet toegestaan is. Zet de div buiten het label.

In de pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding komt een eind paragraaf tag voor zonder begin paragraaf. Zorg voor valide html5 code.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina mijnwijk.zwolle.nl/ is een lijst met blokken met projecten. Elk project heeft een aantal icoontjes met een aria-label attribuut, bijvoorbeeld de categorie of de fase van het project. Het aria-label staat binnen het span-element. Dit attribuut is voor dit element niet geldig en wordt niet door hulpsoftware herkend. Dit zou opgelost kunnen worden door <img> te gebruiken of role="image".

Op mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het huidige nummer heeft een andere kleur om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze status kan niet door software worden bepaald. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden met een aria-current-attribuut.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het invoerveld 'Waar vindt het plaats' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken beginnen met typen, verandert het vergrootglas-icoon in een spinner om aan te geven dat er naar suggesties wordt gezocht. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan voorleessoftware.

Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/aangemaakt. Hier staat een knop 'Deel dit idee'. Wanneer de bezoeker op de knop klikt, verschijnen er drie social media iconen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware worden hier niet van op de hoogte gesteld.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/mijnwijk.zwolle.nl/audit/
Geprint: 2024-07-22 09:07:24 v2.4-011