Details onderzoeksrapport

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website noordwijk.incijfers.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Noordwijk Dashboard
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle content op noordwijk.incijfers.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 7

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 1: De volgende bevindingen zijn waarschijnlijk technisch van aard:
Op onder andere pagina 'Over deze site' (noordwijk.incijfers.nl/dashboard/Over%20'in%20Cijfers'--…) heeft de link 'Toon als lijst' geen alternatieve tekst. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien, wat deze knop/link doet.

Bevinding 2: De knop met het vergrootglas-icoon waarmee bezoekers op pagina noordwijk.incijfers.nl/dashboard/404.aspx een zoekopdracht kunnen indienen, heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is de functie voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet duidelijk. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 3: Deze bevinding is technisch van aard: Wanneer bezoekers op pagina noordwijk.incijfers.nl/jive, wanneer het thema 'Woningvoorraad (BAG)' geopend is, in de legenda bij 'Noordwijk' met de rechtermuisknop klikken, dan verschijnt er een menu met opties dat niet verschijnt wanneer bezoekers met de toetsenbord op de knop drukken.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 4: Deze bevinding is technisch van aard: Wanneer bezoekers op onder andere pagina noordwijk.incijfers.nl/dashboard/bbv-indicatoren met het toetsenbord het >-icoon in het kruimelpad openen en door de opties in het uitgeklapte menu heen gaan, gaat daarna de toetsenbordfocus verder op de achterliggende pagina terwijl het uitklapmenu open blijft staan.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 5: Advies: Op pagina noordwijk.incijfers.nl/dashboard/Corona staat de tekst "de volgende 'link'". De linktekst "link" is niet erg beschrijvend. De context kan nu opgemaakt worden uit de paragraaf, maar het is duidelijker voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware als de linktekst zelf beschrijft waar de link naar verwijst.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 6: De volgende bevindingen zijn waarschijnlijk technisch van aard:
Op de pagina 'Over deze site' (noordwijk.incijfers.nl/dashboard/Over%20'in%20Cijfers'--…) heeft de link 'Toon als lijst' geen toegankelijke naam. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina noordwijk.incijfers.nl/dashboard/wonen.

Bevinding 7: De knop met het vergrootglas-icoon waarmee bezoekers op pagina noordwijk.incijfers.nl/dashboard/404.aspx een zoekopdracht kunnen indienen heeft geen toegankelijke naam.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:50:49 v2.3-011