Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website open-overheid.nl

De website www.open-overheid.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
6 oktober 2022
Opdrachtgever
Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.open-overheid.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:04:21 v2.4-011