Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Proef Wageningen


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
8 februari 2022
Opdrachtgever
Gemeente Wageningen

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Proef Wageningen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website proefwageningen.nl is onderzocht tussen 3 februari en 8 februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website proefwageningen.nl voldoet al deels aan de WCAG 2.1. Zo is er een manier herhalende blokken content over te slaan en worden decoratieve afbeeldingen genegeerd door hulpsoftware. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Proef Wageningen
Scope van de website Binnen de scope van de website valt:
 • Alle pagina's op proefwageningen.nl.
 • Alle PDF's op proefwageningen.nl.
 • Alle PDF's van Proef Wageningen op assets.citynavigator.nl.
Buiten de scope van de website valt:
 • De webshop op proefwageningencadeaubon.myonline.store.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via proefwageningen.nl met een link naar wordt verwezen.
Voor online kaarten en karteringsdiensten geldt een uitzondering, tenzij de kaart gebruikt wordt voor navigatiedoeleinden. De applicatie op www.proefwageningen.nl/plan-je-bezoek/stadskaart is een toevoeging en alternatief voor de informatie op andere pagina's, waar dezelfde informatie toegankelijk wordt aangeboden. De kaartapplicatie hoeft daarom niet digitaal toegankelijk te zijn.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 28 22 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding 'Volg Wageningen' met daarnaast drie social media iconen op de homepage mist een alt-attribuut. Voorleessoftware leest nu mogelijk de bestandsnaam van de afbeelding voor. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe. Zie ook succescriterium 2.4.4.

Op onder andere pagina www.proefwageningen.nl/zoeken staan iconen die informatie overbrengen, bijvoorbeeld het kalender icoon voor datuminformatie. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst. Voeg bijvoorbeeld screenreader-only tekst toe om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.proefwageningen.nl/agenda.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage en op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/shoppen staat louter-videobeeld. De video's geven een sfeerbeeld van de omgeving en de speciaalzaak en hebben als doel mensen te inspireren de locaties te bezoeken. Er moet daarom een alternatief worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van een transcript of audiospoor.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linkteksten onder 'Welkom winter!' op de homepage zijn opgemaakt als koppen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van elementenlijsten en sneltoetsen door alle koppen op een pagina navigeren. Zij verwachten content, zoals tekst, onder een kop. Verwijder het h-element van de linksteksten om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.proefwageningen.nl/privacyverklaring staat een lijst onder 'Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken' die niet opgemaakt is met het ul-element en li-elementen. Hierdoor is de lijst alleen visueel een lijst, maar niet voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Maak lijsten op met ol- (voor geordende lijsten met cijfers) of ul-elementen (voor ongeordende lijsten met streepjes of bulletpoints) en li-elementen om dit probleem op te lossen.

Onder de koppen op pagina www.proefwageningen.nl/zoeken staan teksten die bij de koppen horen, maar nu los binnen een span-element zijn geplaatst. Bijvoorbeeld '4 resultaten' onder de kop 'Pagina's'. Plaats het span element met de tekst binnen het kop-element om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon zijn meerdere stukken tekst opgemaakt binnen een address-element. Het address-element is bedoeld voor contactinformatie. Plaats de teksten binnen een p-element en verwijder het address-element om dit probleem op te lossen.

De tekst 'Waar is de Proef Wageningen cadeaubon in te wisselen?' op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft een semantische waarde en geeft aan dat een woord of korte zin extra belangrijk is. Het mag daarom niet worden gebruikt voor koppen. Verwijder het strong-element en gebruik een h-element om dit probleem op te lossen.

De tabel op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon is niet goed opgemaakt. De tabel mist tabelkoppen (th-elementen), waardoor er geen relatie is tussen de cellen 'Winkels' en 'Horeca' en de onderliggende tabelcellen. Daarnaast bevat de tabel meerdere tussenkoppen, zoals 'Uitgaan'. Ook deze cellen hebben geen tabelkoppen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen de tabel daarom niet goed interpreteren. Tabellen met tussenkoppen zijn complex. Overweeg daarom meerdere tabellen te maken, om de informatie zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

De link 'Bezoek de website' op pagina www.proefwageningen.nl/agenda/942809072/wandelexcursie-blauwe-kamer is opgemaakt als lijst met verborgen items. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of er content mist. Gebruik alleen lijsten voor opsommingen met meerdere items.

De PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/6148d72c1bc19/jaarverslag2020final.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De PDF op pagina www.proefwageningen.nl/uploads/media/614833dd1d908/stad-der-bevrijding-2021.pdf? is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: De homepage heeft geen logische koppenstructuur. Koppen binnen het contentdeel op de pagina zijn opgemaakt met het h3-element, terwijl koppen in de footer op zijn gemaakt met het h2-element. Een logische oplopende koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, maar ook zoekmachines als Google, de informatie op de website juist te interpreteren.

Advies: De links in de footer onder 'Snel naar' en naast '© 2022 Proef Wageningen' zijn toegankelijker als ze worden aangeboden in een ongeordende lijst. Dit geldt ook voor de zoekresultaten op pagina www.proefwageningen.nl/zoeken.

Advies: Pagina www.proefwageningen.nl/privacyverklaring mist koppen. Een logische oplopende koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, maar ook zoekmachines als Google, de informatie op de website juist te interpreteren.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement bevat geen autocomplete-attributen. Invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Het veld 'E-mail en eventueel andere contactgegevens.*' heeft wel een autocomplete-attribuut, maar de waarde is 'off'. Lees meer over autocomplete-waarden op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de knop 'Verzenden' in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement toetsenbordfocus heeft, is dat alleen zichtbaar door een subtiele wijziging van kleur. Zorg ervoor dat informatie niet afhankelijk is van kleur of een verandering van kleur.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het navigatiemenu bovenaan iedere pagina navigeren, is de contrastratio tussen de achtergrondkleur (HEX #AF0B2B) en de kleur van de tekst (HEX #7C0A21) te laag. De contrastratio is hier 1,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF op pagina komen meerdere contrastproblemen voor:

 • De contrastratio tussen de witte teksten en de groene achtergrond (HEX #97BF0D) bovenaan de pagina's is 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de groene teksten op de witte achtergrond.
 • De contrastratio tussen de blauwe teksten (HEX #14A6D1) zoals op pagina 6 en de witte achtergrond is 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de blauwe cijfers voor de kopjes (HEX #8FC6DE) en de witte achtergrond is 1,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • De kopteksten bovenaan de pagina's zijn op meerdere pagina's niet goed leesbaar door de afbeeldingen die er achter staan. Zo is de contrastratio rond de witte tekst 'Wandelroutes' bovenaan pagina 13 1,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de roze cijfers voor de kopjes (HEX #F2A1A8) en de witte achtergrond is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de roze tekst (HEX #F2A1A8) is 3,6:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de groene kop 'Wandelroutes' (HEX #C5D882) en de witte achtergrond is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • De paginering is op meerdere pagina's niet goed leesbaar door de afbeeldingen die er achter staan. Zo is de contrastratio rond paginanummer 6 bijvoorbeeld 1,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De tekst op het voorblad van de PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/6148d72c1bc19/jaarverslag2020final.pdf is niet overal goed leesbaar door de gebruikte achtergrond afbeelding. De contrastratio rond de 'G' is bijvoorbeeld op sommige plekken slechts 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst 'Volg wageningen' onderaan de pagina www.proefwageningen.nl is een afbeelding van tekst. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

In de bovenste carrousel op pagina www.proefwageningen.nl/ staat een afbeelding over Valentijnsdag. De teksten op deze afbeelding zijn een afbeelding van tekst. Deze tekst kan niet worden aangepast om de leesbaarheid te verhogen.Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

De PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/6148d72c1bc19/jaarverslag2020final.pdf bevat meerdere afbeeldingen met informatie die niet beschikbaar is als gewone tekst in de PDF. Voor bezoekers die slechtziend zijn is het belangrijk dat zij zelf de tekst kunnen vergroten en dat tekst meeschaalt bij het inzoomen en herschalen van een pagina. Met tekst op een afbeelding is dat niet mogelijk. Biedt deze informatie dan ook als gewone tekst aan.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, is de tekst 'Hotel de wereld' en de linktekst 'Meer over de Stad der Bevrijding' op de homepage niet meer zichtbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage is de carrousel onder 'Een heerlijk kop koffie of warme chocomelk' niet meer helemaal zichtbaar en bedienbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 175% zijn de kop 'Snel naar' en de onderliggende links in de footer niet meer beschikbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.proefwageningen.nl/privacyverklaring valt er tekst van de pagina af, waardoor niet meer alle tekst goed leesbaar is. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 250% en verder op pagina www.proefwageningen.nl/zoeken, zijn de titels van evenementen en locaties niet meer (goed) zichtbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.proefwageningen.nl/agenda.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/nieuwsbrieven, verdwijnen de knoppen om door de navigatie onder de h1-kop te navigeren. Bezoekers hebben nu geen mogelijkheid meer om de andere linkteksten te lezen en te bedienen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de blokken content op pagina www.proefwageningen.nl/ervaar-het-verleden/stad-der-bevrijding/routes en op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/jaarverslag.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 250% op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon, is de tweede kolom van de tabel niet meer geheel leesbaar. Vanaf 400% verdwijnt de tweede kolom in het geheel. Zorg ervoor dat er geen informatie verloren gaat wanneer bezoekers inzoomen op een pagina. Voor tabellen mag er gebruik worden gemaakt van een horizontale scrollbar.

Wanneer bezoekers hun antwoorden wijzigen na verzenden in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement verschijnt een melding onderin het formulier met de tekst 'Je bewerkt je antwoord. Als je deze URL deelt, kunnen anderen je antwoord ook bewerken.' Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verhult de melding de links onder de verzendknop in het formulier.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% op pagina www.proefwageningen.nl/agenda/942809072/wandelexcursie-blauwe-kamer verdwijnt de kaartapplicatie waarop bezoekers kunnen zien waar de activiteit plaatsvindt. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de knoppen om door de carrousel op de homepage te navigeren toetsenbordfocus hebben, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond is op sommige plekken slechts 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de andere carrousels op dezelfde pagina.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers daar met het toetsenbord doorheen navigeren, is het contrast van de focusrand op de achtergrond te laag. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond (HEX #AF0B2B) is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de rode linkblokjes onder 'Welkom winter!', zoals 'Onze tip 5' op de homepage toetsenbordfocus hebben is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond (HEX #77091E) is 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de datumfilters op pagina www.proefwageningen.nl/agenda.

Wanneer de linktekst 'Virtuele tour over de campus' op de homepage toetsenbordfocus heeft, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond (HEX #206927) is 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de selectievakjes in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement focus hebben, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #EEEEE3) en de witte achtergrond is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de regelhoogte en alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, is de tekst onder 'Niet te missen!' in de carrousel op de homepage niet meer helemaal leesbaar. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.

Bezoekers kunnen de regelhoogte, alinea- en tekstafstand van de tekst in het iframe op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement niet wijzigen.

Wanneer bezoekers op pagina www.proefwageningen.nl/agenda de regelhoogte en alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium zijn de titels van de activiteiten niet meer geheel leesbaar. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een video van dronebeelden. Bezoekers die met de muis navigeren kunnen de video pauzeren en afspelen door in de video te klikken, dan verschijnt een afspeelknop. Deze functie is niet beschikbaar voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren. Zie ook het advies onder succescriterium 2.2.2.

In de datumkiezer op pagina www.proefwageningen.nl/agenda kunnen bezoekers met de muis een andere maand selecteren door op de < en > knoppen te klikken en een ander jaar selecteren door op het pijltje naar boven of beneden te klikken. Deze opties zijn niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren. Daarnaast kunnen bezoekers die met de muis navigeren alle data binnen een maand aanklikken, maar kunnen bezoekers die met het toetsenbord navigeren enkel een datum selecteren waarop een activiteit plaatsvindt.

Advies: De selectievakjes onder 'Heb je beeldmateriaal' op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement zijn geen HTML-selectievakjes maar div-elementen met de rol 'checkbox'. Deze selectievakjes zijn nu niet bedienbaar als HTML-selectievakjes. HTML-selectievakjes zijn bedienbaar met de pijltoetsen op het toetsenbord, deze selectievakjes zijn alleen bedienbaar met de tab-toets.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komen twee carrousels voor. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te verbergen, te stoppen of te pauzeren.

Op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/shoppen staat een automatisch afspelende video. Wanneer bezoekers op de video klikken om de video te pauzeren, openen zij een link naar een andere pagina. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te verbergen, te stoppen of te pauzeren.

Op de homepage staat een automatisch afspelende video onder 'Niet te missen. Wageningen in de winter'. Bezoekers kunnen de video verbergen door naar een volgende slide in de carrousel te gaan en door de video met de muis te pauzeren, maar de knoppen voor pauzeren en afspelen zijn niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Idealiter kunnen alle bezoekers de video zelf ook pauzeren of stopzetten.

NB: Wanneer een video wordt gepauzeerd, beweegt de carrousel waardoor de video weer automatisch speelt zodra de slide met de video wordt getoond. Let daarop bij het oplossen van bovenstaande problemen.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/6148d72c1bc19/jaarverslag2020final.pdf heeft wel een titel, maar deze is niet voldoende beschrijvend. De titel is 'Microsoft Word - jaarverslag2020final.docx'. Pas de titel aan naar bijvoorbeeld 'SOW Jaarverslag 2020' om dit probleem op te lossen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een carrousel onder 'Een heerlijk kop koffie of warme chocomelk.' Wanneer bezoekers met het toetsenbord over de pagina navigeren, moet een bezoeker meerdere keren op te tab-toets drukken om daadwerkelijk focus te krijgen op items binnen de carrousel. Dit komt omdat er aria-hidden is gebruikt op elementen die focus ontvangen. Zorg ervoor dat onnodig tabben wordt voorkomen.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het hamburgermenu navigeren, gaat de toetsenbordfocus daarna verder op de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan. Hierdoor is de content op de pagina niet meer goed zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers het hamburgermenu zelf moeten sluiten, of dat het automatisch sluit wanneer een bezoeker voorbij het laatste item navigeert.

Op pagina www.proefwageningen.nl/agenda staat een datumkiezer. Bezoekers kunnen de datumkiezer in met de pijltjestoetsen en vervolgens verder navigeren met de tabtoets. Na het doorlopen van de beschikbare data in de datumkiezer, gaat de focusvolgorde weer naar de skiplink bovenaan de pagina. De datumkiezer blijft open staan en verhult een deel van de content op de pagina.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.proefwageningen.nl/agenda verandert de zoekfunctie in een dialoogvenster onder de knop 'Filter'. Wanneer bezoekers het filter openen en verder navigeren met het toetsenbord, gaat de focus verder op de achterliggende pagina in plaats van in het dialoogvenster te sluiten. Zorg ervoor dat bezoekers het dialoogvenster zelf moeten sluiten, of dat het automatisch sluit wanneer een bezoeker voorbij het laatste item navigeert.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst 'Volg wageningen' met daarnaast drie social media iconen op de homepage is een afbeelding en heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is ook het linkdoel niet duidelijk. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten niet naar welke pagina's zij worden verwezen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de tekst 'Formulier wissen' in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement toetsenbordfocus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord over een pagina navigeren kunnen zien op welk element zij op dat moment focus hebben. Dit geldt ook voor de tekst 'Leeg formulier openen' in hetzelfde formulier, wanneer bezoekers hun antwoorden wijzigen.

Advies: Wanneer het instagram logo in de footer van iedere pagina toetsenbordfocus heeft is dat bijna niet zichtbaar omdat de focusrand overlapt met de afbeelding. In de WCAG 2.2 worden de eisen omtrent focuszichtbaarheid strenger, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina www.proefwageningen.nl/uploads/media/614833dd1d908/stad-der-bevrijding-2021.pdf?. De belangrijkste taal in een PDF moet aangegeven zijn in de bestandseigenschappen, zodat een screenreader de PDF goed kan voorlezen.

Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/6148d72c1bc19/jaarverslag2020final.pdf belangrijkste taal in een PDF moet aangegeven zijn in de bestandseigenschappen, zodat een screenreader de PDF goed kan voorlezen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een carrousel. Met de knoppen < en > kunnen bezoekers door de carrousel navigeren. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn Engelstalig ('next slide' en 'previous slide'). Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geen een taalwissel aan. Het gebruik van het title-element is hier niet voldoende. Dit geldt ook voor de ronde knopjes onderin de carrousel, die hebben als toegankelijke naam 'Go to slide'. Dit geldt ook voor de carrousel onder 'Een heerlijk kop koffie of warme chocomelk'.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/nieuwsbrieven verschijnen er twee knoppen met pijlen om door het navigatiemenu onder de h1-kop te navigeren. Deze knoppen hebben Engelstalige toegankelijke namen. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geen een taalwissel aan. Het gebruik van het title-element is hier niet voldoende.

Het iframe op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/nieuwsbrieven bevat Engelstalige teksten waar geen taalwissel voor is aangeboden. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geef een taalwissel aan.

De bevestigingspagina van het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement is grotendeels Engelstalig. Vertaal de tekst of geef een taalwissel aan.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.proefwageningen.nl/agenda verandert de zoekfunctie in een dialoogvenster onder de knop 'Filter'. De knop om het dialoogvenster te sluiten heeft als toegankelijke naam 'Close'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geef een taalwissel aan.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.proefwageningen.nl/agenda staan filters binnen een radiogroep, namelijk 'Vandaag' 'Morgen' en 'Dit weekend'. Wanneer een bezoeker met het toetsenbord focus heeft op één van de radioknoppen, wordt het filter direct geactiveerd en ververst de pagina. Er mogen geen contextwijzigingen plaatsvinden als een onderdeel van de interface, zoals een link of een knop, toetsenbord focus heeft (maar er nog niet op wordt geklikt).


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker de invoervelden op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement niet of niet juist invult, verschijnt enkel de foutsuggestie 'Dit is een vereiste vraag' of 'Geef een geldig e-mailadres op'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De lijst binnen het iframe-element op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/nieuwsbrieven bevat een div-element. Lijst-elementen mogen alleen li, script- en template-elementen bevatten.

Op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement komt een eindtag van het p-element voor zonder openingstag.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer uitklapbare menu-items uitgeklapt zijn, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

De knop om door de carrousel onder 'Niet te missen' op de homepage te navigeren, heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is de functie van de knop niet duidelijk voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

De toegankelijke naam van het iframe op de homepage (dronebeelden van Wageningen in de winter) is niet beschrijvend genoeg. De titel is 'Youtube videospeler'. Verderop is wel de titel 'Wageningen in winter, cinematic drone video Youtube' toegevoegd, maar op het verkeerde element waardoor de titel niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Het iframe op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/nieuwsbrieven bevat geen beschrijving binnen het title-element. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement.

Het is voor ziende bezoekers zichtbaar welk hoofdonderwerp uit het navigatiemenu bovenaan de pagina bij een pagina hoort, bijvoorbeeld 'Shoppen en uitgaan' op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon. Voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware is deze informatie niet beschikbaar. Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

De tijdkiezer in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement heeft als rol 'combobox'. Het is hier verplicht het aria-expanded attribuut te gebruiken. Daarnaast fungeert dit invoerveld niet als combobox, omdat bezoekers niets kunnen selecteren maar alleen zelf kunnen intypen. De rol 'combobox' is hier dan ook niet van toepassing.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van de volgende browsers en (hulp)software:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/proefwageningen.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:47:32 v2.4-011