Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website www.schoolroute.nl

De website www.schoolroute.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Julia, Swink; Kaylee, Swink
Datum
6 februari 2024
Opdrachtgever
Provincie Limburg
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De kaarten op de individuele routepagina's. Deze kaarten vallen onder de uitzondering voor de overheid.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:29:34 v2.4-011