Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website TNO Repository

De website TNO Repository voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Eva, Swink; Mirjam, Swink; Michiel, Swink
Datum
6 juni 2024
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van onderzoek valt:
  • Alle pagina's op repository.tno.nl
  • Alle PDF's op repository.tno.nl
  • Alle PDF's en video's op publications.tno.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:02:14 v2.4-011