Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Nederlandse Transplantatie Stichting


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
18 februari 2021
Opdrachtgever
Nederlandse Transplantatie Stichting

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Website Nederlandse Transplantatie Stichting voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.transplantatiestichting.nl/ is onderzocht tussen 21 januari en 18 februari 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Website Nederlandse Transplantatie Stichting
Scope van de website Alle pagina's op www.transplantatiestichting.nl/ (URI-basis)
Het formulier op gastspreker.transplantatiestichting.nl/ (deel van een proces)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpapparatuur.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 27 23 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo bovenaan elke pagina heeft geen alternatieve tekst. Een logo heeft altijd een alternatieve tekst nodig, zoals 'Logo Nederlandse Transplantatie Stichting'. Zie ook 2.4.4.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie heeft de infographic geen voldoende beschrijvend tekstalternatief. In de infographic komen namelijk verschillende stappen en acties terug die niet in de tekst terug te vinden zijn.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden staat onder 'Om welke organen en weefsels gaat het?' een afbeelding. Links van de afbeelding staat een tekstueel alternatief, hierin mist de informatie die onderaan de afbeelding staat ('Deze organen zijn levensreddend... ' en 'Deze weefsels kunnen de kwaliteit...').

De afbeelding van de grafiek op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/jaarcijfers-2020-daling-donaties-en-… heeft geen alternatieve tekst. Deze getallen - transplantaties per maand - komen niet terug in de rest van het artikel of in de tabellen.

De alternatieve tekst van de foto van Liesanne op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/verhalen/aan-mij-zie-je-niet-dat-er-iets-aan-de-… omschrijft de foto niet voldoende. Pas de tekst aan naar een beschrijvende tekst, zoals 'Foto Liesanne Ploeg'.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ heeft het logo van de NTS als alt-tekst alleen "Logo". Hierin moet ook de naam van de organisatie terugkomen.
Dit komt ook voor op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag .


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Omdat de video's op pagina's als www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden doorverwijzen naar het platform van YouTube, hoeft er geen ondertiteling of audiodescriptie te worden gebruikt. Maar dat het technisch aan de regels voldoet, gaat voorbij aan het doel van de regels: toegankelijke content aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers. Het is een best practice om ook de video content op social mediakanalen te ondertitelen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Omdat de video's op pagina's als www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden doorverwijzen naar het platform van YouTube, hoeft er geen ondertiteling of audiodescriptie te worden gebruikt. Maar dat het technisch aan de regels voldoet, gaat voorbij aan het doel van de regels: toegankelijke content aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers. Het is een best practice om ook de video content op social mediakanalen te voorzien van een media-alternatief of audiodescriptie waar nodig.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Omdat de video's op pagina's als www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden doorverwijzen naar het platform van YouTube, hoeft er geen ondertiteling of audiodescriptie te worden gebruikt. Maar dat het technisch aan de regels voldoet, gaat voorbij aan het doel van de regels: toegankelijke content aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers. Het is een best practice om ook de video content op social mediakanalen te voorzien van audiodescriptie waar nodig.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden onder 'Waar moet ik mijn keuze invullen' staat visueel een lijst, maar die is in de code niet als lijst opgemaakt. Gebruik het juiste element (<ol>) en attributen (li) om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden staat een aantal keer 'Ga naar boven'. Deze tekst is opgemaakt in H2 en is binnen hetzelfde <h2> element geplaatst als de daadwerkelijke kop, zoals De donatie. Hierdoor de kop voorgelezen aan hulpsoftware als 'Ga naar boven de donatie'. Plaats de knop 'Ga naar boven' buiten de koptekst om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws staat een kopje 'Ga naar....' dat niet als kopje is opgemaakt. Gebruik een headingselement om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor het kopje 'Donatie is een gift' op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals en 'Ivo doneerde zijn nier aan zijn broer' op www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven . Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/covid-19/op-de-wachtlijst-en-het-coronavirus staan subkoppen, zoals 'Nier en nier/pancreas en eilandjestransplantatie', die opgemaakt zijn met <strong> in plaats van een headingselement. Het <strong> element is alleen bedoeld voor nadruk, niet voor opmaak.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/jaarcijfers-2020-daling-donaties-en-… staan een aantal quotes opgemaakt met <em> in plaats van met <q>. Het element <q> geeft aan dat het om een quote gaat, terwijl <em> is bedoeld voor nadruk. Gebruik het juiste element om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven zijn de keuzeopties (radiobuttons) in de code niet gekoppeld aan het visuele label erboven 'Over welk onderwerp wil je teruggebeld worden?'.
Het invoerveld onder 'Anders, namelijk...' heeft in de code geen label.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) is onder 'Jouw bestelling' gebruik gemaakt van een tabel. Dit is logisch voor de gegevens 'artikel' en 'aantal', maar ook de teksten 'verzendkosten' en 'levering' zijn in deze tabel geplaatst. Hierdoor wordt een relatie aangegeven die er niet is. Plaats deze teksten buiten de tabel.
Daarnaast is er een lege kolom waarin staat per hoeveel de aantallen gaan zoals '(1 stuk'). Doordat deze kolom geen kolomkop heeft, kan het voor gebruikers onduidelijk zijn dat het hier gaat om de orde van grootte. Met name voor gebruikers van hulpsoftware die bijvoorbeeld horen 'aantal kolom 2 2' en vervolgens 'kolom 3 1 stuk'.
Verder zijn de titels van de brochure gecodeerd als headingselementen, maar de titels bevatten geen onderliggende content en zijn dus geen koptekst. Gebruik in plaats daarvan CSS om deze titels vorm te geven.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag zijn de velden die bestaan uit meerdere input elementen, zoals onder 'Begin datum', 'Type' of 'Beschikbare presentatiehulpmiddelen' niet programmatisch gekoppeld aan het visuele label erboven.

De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/bestanden/stappenplan-schouwenvelop.pdf is niet gecodeerd. Hierdoor kunnen gebruikers van voorleessoftware de PDF niet beluisteren. Ook kan de PDF verder niet worden onderzocht op toegankelijkheid.

In de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Formulieren/1563531365_aanvraagformulier-inzage-status-… zijn niet alle teksten gecodeerd. De visuele labels zijn bijvoorbeeld niet getagd, en ook niet de tekst '* Niet verplicht' en de tekst onder 'Status wachtlijst kind'.
Daarnaast is de tekst 'Ondertekening kind' in dezelfde paragraaf gecodeerd als 'Ondertekening aanvrager'
Ook hebben de invoervelden behorend bij 'Ondertekening aanvrager' en 'Ondertekening aanvrager' in de code geen label.

Dit is een advies: op elke pagina staan twee rijtjes met links (Over de NTS, Language, ... // Een keuze maken, Donatie & Transplantatie, ...) die als lijst opgevat zouden kunnen worden. In de code kunnen deze het beste ook als lijsten worden gecodeerd. Zo hoort een gebruiker van hulpsoftware direct hoeveel links er staan.
Dit geldt ook voor de linklijst onder 'Meer weten' op onder andere pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route .
En voor de links onder bijvoorbeeld 'Educatie voor professionals' op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals .


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/ staat in de code boven de kop informatie over/een label voor de kop waar het bijhoort, zoals 'Orgaandonatie & transplantatie' boven 'Donatie na overlijden, donatie bij leven en wachtlijsten'. In de code is het nu niet helemaal duidelijk bij welke kop het label hoort. Deze kan beter onder de betreffende kop geplaatst worden. Visueel mag de informatie wel boven de kop blijven staan.
Dit geldt ook voor de labels 'Brochure' op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie .
En voor de tekst 'Ervaringsverhaal' op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie .

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws staat de datum van het gevonden artikel boven de betreffende kop. Zorg ervoor dat alle relevante informatie die bij een kop hoort, daaronder wordt geplaatst zodat de relatie tussen de informatie en de kop duidelijk is voor gebruikers die de pagina niet kunnen zien.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/jaarcijfers-2020-daling-donaties-en-… staan een aantal tabellen, waarvan de uitleg onder de tabel staat in plaats van erboven. Dit is verwarrend voor screenreader gebruikers, aangezien de kopjes verder ook geen informatie geven over welke cijfers dit betreft. Plaats de tabelomschrijving in de code boven de tabel om dit probleem op te lossen.

In de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Formulieren/1563531365_aanvraagformulier-inzage-status-… staat op p.2 een blokje 'Belangrijk: vergeet niet een kopie...'. Dit blokje is in de code aan het einde van het document geplaatst, maar komt visueel voor bij het deel met de adresgegevens. Dit is ook een logische plek voor de leesvolgorde.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De invoervelden van het formulier op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven hebben wel autocomplete attributen, maar die staan op 'off', dus de gebruiker kan geen hulpsoftware gebruiken bij het automatisch invullen van het formulier.
Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) .
Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van de benodigde waarden.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben sommige velden, zoals organisatie, een autocomplete attribuut nodig.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie een waarde wordt overschreden (bijvoorbeeld meer dan 25), wordt alleen met een rode kleur aangegeven dat er een probleem is met dit veld.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/jaarcijfers-2020-daling-donaties-en-… staat een grafiek met kleurafhankelijke informatie. Er is geen alternatieve manier beschikbaar om onderscheid te maken, bijvoorbeeld door verschil in patronen, of een tekstueel alternatief.

Wanneer op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven sommige velden worden leeggelaten, wordt alleen met een rode kleur aangegeven dat er iets mis is met het veld. Zie ook 3.3.1.
Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) .


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/search heeft de placeholdertekst 'Stel hier uw vraag...' in Firefox een te lage contrastwaarde met de witte achtergrond (2,0:1). Wanneer dit veld de focus heeft, is de contrastwaarde nog lager.
Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/bestaatniet en www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws .

De placeholder '0' achter 'Kies aantal' op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie heeft in Firefox een contrastwaarde van 2,1:1. Wanneer dit veld de focus heeft is het nog lager.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ hebben een aantal teksten een te lage contrastwaarde:
De grijze tekst 'Inloggen als gastspreker' (1,5:1) en in gefocuste staat (2,0:1) (de combinatie groen-wit).
De link 'Klik hier' (2,4:1).
De grijze tekst 'Neem dan contact op met...' (3,2:1).
De groene link vrijwilliger@transplantatiestichting.nl in gefocuste staat (2,2:1).

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft de knop 'Datum toevoegen' in gefocuste staat een contrastwaarde van 3,5:1. Dit geldt ook voor de knop 'Datum verwijderen' en 'Versturen'.

De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/bestanden/stappenplan-schouwenvelop.pdf hebben de oranje-witte teksten een contrastwaarde van 2,2:1. De witte tekst 'Melding overlijden patiënt' op de grijze achtergrond heeft een contrastwaarde van 2,7:1.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Opmerking: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/jaarcijfers-2020-daling-donaties-en-… staat een grafiek die voor veel bezoekers slecht leesbaar zal zijn, doordat er een afbeelding is gebruikt. Een grafiek valt onder de uitzondering van dit criterium, maar het advies is deze informatie op een toegankelijke manier weer te geven, in plaats van als afbeelding. De tekstgrootte is niet aanpasbaar en bij inzoomen wordt de afbeelding wazig in plaats van beter leesbaar.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de gebruiker met viewport 1280 x 1024 inzoomt naar 400% verschijnt er zowel een horizontale scrollbar als een grijze waas over de pagina en zijn alle interactieve elementen (menu's, links, alles wat aanklikbaar is) inactief.

Op 300% werkt de site nog wel, maar door de grootte van enkele elementen, is een deel van de site niet meer goed zichtbaar. Dit gebeurt o.a. bij het hamburgermenu. Om dat te sluiten moeten gebruikers op de 'X' knop klikken, maar die knop is maar deels zichtbaar omdat het menu eroverheen valt.

De tabellen op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/jaarcijfers-2020-daling-donaties-en-… zijn niet meer volledig leesbaar wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400%.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) is geen scrolbalk aanwezig om de tabel horizontaal te kunnen scrollen. Hierdoor kan niet de volledige content worden gelezen.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ valt een deel van de tekst 'Gastspreker aanvragen' van de knop af.
Daarnaast verdwijnt de tekst 'Aanmelden als gastspreker? Neem dan contact op met de NTS via vrijwilliger@transplantatiestichting.nl'. Deze informatie is niet op een alternatieve manier te vinden.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag zijn niet alle placeholderteksten meer volledig leesbaar, zoals onder 'Begin datum'.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het hamburgermenu dat verschijnt bij inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft in gefocuste staat een contrastwaarde van 1,2:1.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een te lage contrastwaarde (1,3:1).

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben de focusranden van het logo en op de knop 'Datum toevoegen' in Firefox een te lage contrastwaarde.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie gaat er iets niet goed bij de tekst 'Een epileptische aanval...' wanneer een CSS bestand met de bovenstaande waarden wordt ingeladen. De onderste delen van de letters vallen deels weg.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de Readspeaker zitten toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot toetsenbordtoegankelijkheid.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de Readspeaker zitten toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot tekentoetsen.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er zijn op de website, waaronder op de homepage, wel skiplinks aanwezig maar wanneer de gebruiker met de tab-toets verder navigeert, schiet de focus weer terug naar de navigatiebalk. Zorg ervoor dat de skiplink ook daadwerkelijk de focus verplaatst.

Daarnaast verspringt het scherm op de homepage naar de sectie met id=main, maar hierboven staat nog unieke informatie die geen herhalende content is, namelijk de lees voor-functionaliteit en de banner over Covid.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De paginatitel van www.transplantatiestichting.nl/ is 'Wat doen wij? | Nederlandse Transplantatie Stichting'. Hieruit is niet duidelijk dat dit om de Homepagina gaat.

Ook de titel van de pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals kan duidelijker. Deze is nu 'Criteria en contra-indicaties orgaan- en weefsel | Nederlandse Transplantatie Stichting' terwijl de inhoud van de pagina algemener is.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een van de pagina's op www.transplantatiestichting.nl/ in een ingezoomde weergave wordt bekeken, verschijnt een hamburgermenu. Wanneer dit menu met het toetsenbord wordt geopend, wordt de focus naar het logo verplaatst.
Daarnaast staan de onderste vier links dusdanig groot in beeld dat de rest van het menu niet gelezen kan worden.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/search kan de knop 'Vorige' met het toetsenbord de focus ontvangen, ookal is deze gedisabled.
Dit komt ook voor op www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws .


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo bovenaan elke pagina is een link, maar heeft geen linkdoel. Het is nu niet duidelijk dat naar de homepage wordt gelinkt.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/ is het linkdoel van de links 'Zo werkt het', 'De antwoorden', 'Alles op een rij' en 'Actuele informatie' niet duidelijk genoeg. Gebruikers van hulpsoftware die linklijsten opvragen, kunnen uit de linktekst alleen niet het linkdoel opmaken.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route staat een link naar Google maps, met de linktekst 'NTS/Eurotransplant'. Het is voor bezoekers onvoldoende duidelijk dat deze link doorverwijst naar Google Maps. Kies voor een duidelijkere tekst, zoals het toevoegen van een verborgen tekst tekst 'Openen in Google Maps'.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route staat de link '071 - 579 57 77' in een andere paragraaf dan de tekst 'Of met de afdeling voorlichting, communicatie & onderwijs van de NTS:'. Hierdoor kan het linkdoel niet uit omliggende tekst worden bepaald.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/search bestaat de linktekst van elk zoekresultaat uit de gehele tekst. Hierdoor wordt een hele lange linktekst voorgelezen aan gebruikers van voorleessoftware, en hebben gebruikers van spraaksoftware mogelijk moeite met het activeren van deze links. Gebruik alleen de titel als linktekst, en vergroot vervolgens het klikbare gebied met Javascript.
Dit komt ook voor op www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws .

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie staat een infographic. Door erop te klikken, wordt de afbeelding op een nieuwe pagina getoond. Het linkdoel kan nu niet uit de linktekst worden bepaald.
(NB: de afbeelding is wat wazig wanneer deze ingezoomd wordt.)

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie staat de link 'Lees verder'. Het linkdoel kan niet uit deze linktekst worden bepaald. Voeg bijvoorbeeld in (verborgen) tekst toe waarover meer kan worden gelezen.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden wordt via afbeeldingen doorgelinkt naar YouTube. De alternatieve tekst van de afbeelding maakt echter niet duidelijk dat bezoekers een video op een ander platform gaan bekijken. Zorg dat het linkdoel duidelijk is voor alle bezoekers, om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden komt een aantal keer de linktekst 'Hier' voor, bijvoorbeeld onder 'Wanneer krijg ik een brief?'. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers die een linklijst kunnen opvragen. Zorg ervoor dat iedere link duidelijk en uniek omschreven is om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de tekst 'Bekijk de animatie' en 'animatie'.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft het klikbare logo van de NTS als alt-tekst alleen "Logo". Hierin mist nog het linkdoel, namelijk dat er naar de homepage van de NTS wordt gelinkt.

Dit is een advies: Het linkdoel 'Language' in de navigatiebalk (alle pagina's) kan duidelijker. Het omschrijft nu niet voldoende dat bezoekers naar een nieuwe pagina gaan waar zij een taal kunnen kiezen. Kies voor een duidelijkere tekst, zoals 'Change language', om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/search staan twee radio buttons waarop de focus niet zichtbaar is wanneer die de focus hebben.
Hetzelfde geldt voor de radiobuttons op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden staan bovenaan de pagina een vijf paarse buttons waarop de focus in Firefox niet zichtbaar is.
Ook is de focus niet zichtbaar op de knop 'Ervaringsverhalen'.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals op de knop 'Inschrijven' en 'Jacinta Maas vertelt'.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) is de focus niet zichtbaar op de selectiebox 'Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden'.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft het klikbare logo van de NTS als alt-tekst alleen "Logo". Hierin moet de volledige visueel zichtbare tekst terugkomen, zodat gebruikers van spraaksoftware de link kunnen bedienen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat de link 'Language'. De taal van dit woord wijkt af van de taal van de pagina. Voor dit woord moet in de code een taalwisseling (Engels) worden aangegeven.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie staat een Engelstalige tekst ('Donors are of vital importance - English' en de tekst eronder). Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden aangegeven.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/faith-and-organ-donation staat een Engelstalige tekst waarvoor in de code een taalwisseling moet worden aangegeven, zodat screenreadergebruikers de pagina met de juiste taalinstellingen voorgelezen krijgen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) wordt gesproken over 'E-mailadres' maar op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven over 'Mailadres'. Dit is inconsistent.

Op het subdomein op gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag wordt gesproken over 'E-mail'. Ook hier kan beter dezelfde aanduiding als op het hoofddomein worden gebruikt.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven verschijnen bij het leeglaten van de invoervelden de melding 'Dit veld mag niet leeg zijn.'. Dit is een instructie, geen foutmelding. Een goede foutmelding geeft aan wat er mis is gegaan en waar, zoals 'Het veld [Veld] is niet ingevuld'.
Zie ook pagina www.transplantatiestichting.nl/pages/232 (na www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie) .

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag wordt gebruik gemaakt van standaard HTML foutmeldingen. Deze voldoen niet om meerdere redenen (o.a.: biedt geen goede foutmelding, blijft niet staan bij het veld waar het bijhoort, één melding per keer). Bied duidelijke foutmeldingen die bij het veld waar ze bij horen blijven staan.

Opmerking: De foutmelding 'Dit is een ongeldige e-mailadres' heeft een typo 'ongeldige'.
Zie www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven staan achter verplichte velden sterretjes, maar er mist een instructie dat velden met een (*) verplicht zijn.

Opmerking: In de PDF op www.transplantatiestichting.nl/files/Formulieren/1563531365_aanvraagformulier-inzage-status-… staat een instructie '* Niet verplicht'. Dit zou verwarrend kunnen zijn, omdat over het algemeen een (*) betekent dat een veld wél verplicht is.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Opmerking: Bij het veld mailadres zou een foutsuggestie gedaan kunnen worden, zoals 'een emailadres heeft het format voorbeeld@domein.nl'.
Zie bijvoorbeeld www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer pagina www.transplantatiestichting.nl/search in een kleinere schermresolutie wordt bekeken, verandert de zoekknop naar een vergrootglas. In de code heeft deze knop dan geen naam, de span tekst 'zoeken' is namelijk voor iedereen verborgen met display:none.

Het hamburgermenu dat verschijnt bij inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft een waarde nodig die aangeeft of het menu uitgeklapt of ingeklapt is.
De naam kan ook duidelijker: 'Wissel navigatie' geeft niet duidelijk aan dat hier het menu kan worden gevonden.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven het formulier leeg wordt verstuurd, verschijnt een melding 'Er hebben zich problemen voorgedaan bij het verwerken van het formulier...' Deze melding is een statusbericht, maar wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. De focus wordt bovenaan de pagina geplaatst.

Wanneer op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag een datum wordt toegevoegd of verwijderd, verschijnt of verdwijnt content. Deze wijziging in content wordt niet doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 85
Google Chrome 88
Adobe Acrobat DC Pro

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/transplantatiestichting.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 05:37:22 v2.4-010