Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website waarstaatjegemeente.nl


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
30 maart 2021
Opdrachtgever
VNG

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Waarstaatjegemeente.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website waarstaatjegemeente.nl is onderzocht tussen 9 en 30 maart 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het technisch rapport van de leverancier ABF Research bepalen gezamelijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de 2 rapporten gezamelijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Waarstaatjegemeente.nl
Scope van de website Alle content op de pagina's op www.waarstaatjegemeente.nl/
Niet de techniek (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 6 6
2 Bedienbaar 5 6 6
3 Begrijpelijk 7 1 2
4 Robuust 0 0 3
Totaal 20 13 17

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan de pagina staat de logo van Waarstaatjegemeente.nl. Deze heeft als alternatieve tekst de linktekst 'Home'. Hier mist nog dat het om het logo gaat.
Zie ook succescriterium 2.5.3.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de tabel op www.waarstaatjegemeente.nl/content/Publicatiekalender, verschijnt in de laatste kolom, wanneer die rij focus heeft, een button met "meer informatie", maar is de header van deze kolom wel leeggelaten, wat verwarrend kan zijn voor screenreadergebruikers.

Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/zoekresultaat/ (door te zoeken, in dit geval naar 'Amersfoort') staan de zoekresultaten opgemaakt in een h2 kop, terwijl er in de meeste gevallen geen tekst onder staat. De titel moet dan niet als koptekst worden gecodeerd.

Dit is een advies: De homepage bevat geen h1 heading. Headings hebben semantische waarde, ze geven aan welke content belangrijk is. Naast dat headings belangrijk zijn voor screenreadergebruikers, zijn ze ook belangrijk voor optimale SEO. Zorg ervoor dat iedere pagina een h1 heeft en een duidelijke headingstructuur heeft.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/news staat de datum van de nieuwsitems in de code boven de kop waar het bijhoort in plaats van eronder.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/register.aspx is de link 'algemene voorwaarden' alleen identificeerbaar door een kleurverschil. Biedt een tweede manier om deze link te herkennen, zoals een onderstreping.

Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/register.aspx is de focus op de selectiebox 'Ik ben geen robot' alleen identificeerbaar door een kleurverschil. Ook is alleen met een rode kleur aangegeven dat dit veld niet is ingevuld, wanneer het formulier wordt verstuurd.

In de grafieken staat kleurafhankelijke informatie die niet op een alternatieve manier kan worden waargenomen. Bijvoorbeeld de legenda. Er is voor toetsenbordgebruikers geen niet-kleurafhankelijke manier aanwezig om te achterhalen welke staaf bij welke gegevens hoort.
www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/ is het contrast van de placeholdertekst 'Zoek cijfers over uw onderwerp' in Firefox te laag: 2,1:1.

Wanneer met de muis over 'Thema's' en 'Producten' in de navigatiebalk wordt gehoverd, verschijnen submenu's. Daarin heeft de lichtgrijze tekst op de lichtblauwe/groene achtergrond een te lage contrastwaarde. De contrastratio is hier 4,0:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de placeholderteksten (zoals Naam, E-mailadres, etc.) in het formulier op www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/register.aspx is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

De blauwe linkteksten 'algemene voorwaarden' en 'Terug' op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/register.aspx hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
De rode foutmelding 'Geen valide e-mailadres' heeft een contrastratio van 4,0:1.

In de dashboards, zoals www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/bouwen-en-wonen, heeft de linktekst die de bron aangeeft, zoals Huizenzoeker.nl en CBS, een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report kan de tekst in het 'menu' veranderen naar wit icm een blauwe achtergrond als naar dat onderwerp wordt gesproken, en verandert de tekst on hover naar blauw. In beide gevallen heeft de tekst een te lage contrastwaarde van 3,0:1.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de meest lichtpaarse kleur (2.400-2.800) in onder andere de legenda van Gemiddelde vraagprijs woningen op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/bouwen-en-wonen is te laag. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de middelste lichtpaarse kleur (2.800-3.200) in onder andere de legenda van Gemiddelde vraagprijs woningen op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/bouwen-en-wonen is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Deze kleur komt ook veelvuldig voor in de bijbehorende kaart.

Het contrast van een aantal kleuren dat in legenda en grafieken wordt gebruikt op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report, is te laag. Het gaat om kleur #C6D4DA, met een contrastratio van 1,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn, kleur #F3E5F5 met een contrastratio van 1,2:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn en kleur #CE93D8 met een contrastratio van 1,5:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Dit zijn technische bevindingen:
De submenu's onder 'Thema's en 'Producten' kunnen niet met het toetsenbord bereikt worden.

De links 'Meer informatie' in de tabel op www.waarstaatjegemeente.nl/content/Publicatiekalender kunnen niet met het toetsenbord bereikt worden.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De volgende bevinding is technisch:
Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/home mist een skiplink naar de hoofdinhoud. Dit moet de eerste link zijn op de pagina die de focus kan ontvangen.
De andere skiplinks zijn wat onlogisch, doordat ze al vlak voor de content staan waar ze naartoe linken, of naar hele andere pagina's linken terwijl ze visueel een skiplink lijken.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Alle statistiekpagina's (en de homepage) hebben dezelfde pagina titel: Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten.

Op andere pagina's mist het domein (waarstaatjegemeente.nl) in de naam. Bijvoorbeeld op www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report en www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/register.aspx .


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Dit is een advies: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report staat de tekst "De bovenstaande inhoud wordt weergegeven in een i-frame, indien u dit niet kan lezen is de inhoud ook hier bereikbaar." onderaan de pagina en krijgt dus ook pas als laatste de focus.
Als een gebruiker inderdaad problemen ervaart met het iframe is het beter om dit bericht bovenaan de pagina te plaatsen zodat de gebruiker meteen naar de andere versie toe kan. Een gebruiker moet nu eerst door de hele pagina heen om bij die link te komen.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/news staat meerdere keren de linktekst 'Lees verder'. Het linkdoel kan niet uit deze linktekst worden bepaald. Voeg bijvoorbeeld in (verborgen) tekst toe waarover meer kan worden gelezen.

Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report staat achter de tekst 'Deze rapportage vergelijkt de mening en behoeften van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze met deze van de inwoners in niet stedelijk gemeenten en deze in de groep gemeenten met vergelijkbaar welzijnsprofiel.' een sterretje, dat ook een link is. Het is voor bezoekers niet duidelijk waar deze link naar toe gaat.
Dit geldt ook voor de vervangende pagina www.waarstaatjegemeente.nl/jive/ViewerReportContents.ashx.

Dit is een advies: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/home staan meerdere links die naast een linktekst ook een title-attribuut hebben met daarin dezelfde tekst. Bijvoorbeeld onder 'Thema's' en 'Producten'. Hierdoor worden de teksten soms dubbel voorgelezen. Het is beter het title-attribuut achterwege te laten.

Dit is een advies: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/content/over staan een aantal links met de linktekst 'Video 1', 'Video 2', 'instructievideo', etc. Het linkdoel kan wel uit de omliggende tekst worden bepaald, maar voor gebruikers die met een screenreader een linklijst opvragen, kan de linktekst duidelijker. Zorg ervoor dat iedere link beschrijft waar de link heengaat.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De volgende bevindingen zijn technisch van aard:

De focus is in Firefox niet goed zichtbaar op het logo van VNG, doordat de focus ook over de andere twee links komt te staan.

In Firefox is de focus niet zichtbaar op de knoppen 'Inloggen' en 'Registreren' op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/content/mijnwsjg .


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan de pagina staat het logo van Waarstaatjegemeente.nl, dat ook een link is. Deze heeft als toegankelijke naam 'Home'. Hierin moet ook de visueel zichtbare tekst 'waarstaatjegemeente.nl' terugkomen.
Het title-attribuut vormt geen deel van de toegankelijke naam, doordat deze niet door alle hulpsoftware wordt ondersteund.

Dit is een technische bevinding:
Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/content/Publicatiekalender staat een textbox met het zichtbare label 'Filteren', maar de naam die aan hulpsoftware wordt doorgegeven is 'Zoeken'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/bestaatniet luidt de titel van de pagina 'Page not found - 404'. De rest van de pagina heeft als hoofdtaal NL. Het is niet toegestaan in de paginatitel een taal te gebruiken die afwijkt van de ingestelde hoofdtaal.

Dit is een technische bevinding:
Op pagina www.waarstaatjegemeente.nl/content/Publicatiekalender, kunnen gebruikers de tabelheaders sorteren. De informatie die aan hulpsoftware wordt meegegeven is in het Engels, namelijk "[kolomnaam]: activate to sort column ascending" of "activate to sort column descending".
Voor tekst in een andere taal moet een taalwisseling worden gegeven, maar beter is het deze tekst naar het Nederlands te vertalen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 87
Google Chrome 89

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/waarstaatjegemeente.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 07:04:50 v2.4-010