Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Wageningen


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
15 februari 2022
Opdrachtgever
Gemeente Wageningen

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Wageningen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website wageningen.nl is onderzocht tussen 7 en 15 februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website wageningen.nl is ontworpen met het oog op toegankelijkheid. De website is goed te bedienen met het toetsenbord, er wordt goed gebruik gemaakt van aria-attributen en het gebruik van semantische HTML zorgt ervoor dat hulpsoftware de pagina's goed interpreteren. Ondanks deze toepassingen zijn er toegankelijkheidsproblemen op de website gevonden. De meest opvallende daarvan zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Wageningen
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 13 4 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 31 19 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wageningen.nl/ staan iconen die informatie overbrengen, bijvoorbeeld de locatiepin bij de tekst ‘Startpunt, Rooseveltweg 408A’ en het telefoon-icoon bij de link '031749 29 11'. Ziende bezoekers krijgen door deze iconen informatie over de tekst of link die daarachter staat. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijk zijn voorleessoftware. Geef deze iconen een tekstalternatief, bijvoorbeeld door een verborgen tekst op de pagina te plaatsen.
Dezelfde iconen komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.wageningen.nl/contact/ en op www.wageningen.nl/startpunt/.

Op pagina afspraak.wageningen.nl/ staat het logo van de Gemeente Wageningen. Deze afbeelding is op de pagina geplaatst via CSS en heeft geen tekstalternatief. Zorg ervoor dat het logo een tekstalternatief krijgt waar de tekst op de afbeelding in staat, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst op de pagina te plaatsen.

Op pagina www.wageningen.nl/startpunt/ staat het logo van Startpunt Wageningen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet dat hier een logo staat. Los dit op door het alt-attribuut op het img-element van het logo in te vullen. Zorg ervoor dat alle tekst op het logo ook in de alternatieve tekst staat.
Hetzelfde logo zonder alternatieve tekst staat ook op de pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/hulp-vanuit-de-gemeente-regelen-wmo/.

Op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/hulp-vanuit-de-gemeente-regelen-wmo/ staat het logo van DigiD. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Los dit op door op het img-element van deze afbeelding een ingevuld alt-attribuut te plaatsen.
Het logo van DigiD staat ook op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidies/subsidie-groene-daken/.

Bij de verplichte velden in het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat een sterretje. Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Zorg voor een alternatieve tekst, of maak op een andere manier duidelijk welke velden verplicht zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het required-attribuut op het input-element.

Op pagina www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ staat naast de link 'Visit the ACV website' een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien informatie die ziende bezoekers wel meekrijgen. Geef het icoon daarom een tekstalternatief, door bijvoorbeeld een visueel verbogen tekst op de pagina te plaatsen.
Dit icoon zonder tekstalternatief staat ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/bouwen-wonen-groen/wonen/afval/.

In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2022" staat op pagina 1 het logo van de gemeente Wageningen. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst waardoor hulpsoftware niet kan aangeven welk logo hier staat. Zorg ervoor dat de afbeelding een alternatieve tekst krijgt waarin de gemeentenaam in voorkomt.

In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2022" staan meerdere afbeeldingen waarbij een bijschrift op de pagina is geplaatst. Omdat in het bestand wordt verwezen naar de afbeeldingen is het nodig dat deze een alternatieve tekst krijgen. Geeft de afbeeldingen een korte alternatieve tekst van niet meer dan één of twee zinnen.

Op pagina 8 in de PDF “Gemeentearchief jaarverslag 2022" staat een staafgrafiek waarvan alle tekstuele content voorzien is van tags. Als deze tags worden voorgelezen door screenreaders krijgen bezoekers niet de belangrijke informatie mee die in de grafiek staat, namelijk hoeveel bezoekers er per maand zijn geweest. Ook staan niet alle gegevens in de tekst. Zorg daarom voor een goede alternatieve tekst voor deze grafiek of plaatst alle gegevens in de lopende tekst. Merk hierbij de huidige tags aan als artefact zodat deze niet worden voorgelezen.

Advies: Op pagina www.wageningen.nl/ heeft het logo 'Gemeente Wageningen' een alternatieve tekst via het aria-label. Dit is een toegankelijk alternatief voor de afbeelding. Echter, als de afbeelding niet wordt geladen, wordt normaliter de alt-tekst in de plaats daarvan weergegeven. Maar omdat het alt-attrbuut leeg is, zal er geen tekstueel alternatief worden getoond. Gebruik daarom de alt-tekst in plaats van het aria-label om de afbeelding van een toegankelijk alternatief te voorzien.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wageningen.nl/ staat de koptekst 'Activiteiten' die in een H2-element is opgemaakt. Deze kop wordt in de HTML-code direct opgevolgd door links, bijvoorbeeld 'Inloop Geldzaken', die ook in een H2-elementen zijn geplaatst. Hierdoor bevat de kop 'Activiteiten' geen content. Los dit op door de links onder de kop in H3-elementen te plaatsen in plaats van de H2-elementen.
Koppen die geen content bevatten komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.wageningen.nl/contact/ bij de kop 'Afspraak maken of langskomen' en op www.wageningen.nl/startpunt/ bij de koppen 'Onder de aandacht' en 'Alle onderwerpen Startpunt'.

Wanneer de knop 'Bulky waste and waste collection station' op pagina www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ is uitgeklapt zijn opsommingen zichtbaar onder de koppen 'Bulky waste collection dates 2022' en 'Collection dates pruning waste 2022'. Deze opsommingen zijn niet opgemaakt in een ul- of ol-element. Hierdoor weten bezoekers die gebruik maken van een screenreader niet dat hier een lijst staat. Los dit op door deze content in een ul/ol-element te plaatsen.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-geldzaken-14/.

Bij stap 2 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat een keuzelijst met het visuele label 'Beschikbare datums'. De keuzelijst en het label zijn niet aan elkaar gekoppeld doordat de waardes in de id- en for-attributen op deze elementen niet overeenkomen. Zorg ervoor dat het for-attribuut op het label-element overeenkomt met het id-attribuut op het select-element.

Bij stap 4 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ wordt gebruik gemaakt van het strong-element om koppen op te maken. Het strong-element is niet geschikt om teksten dikgedrukt mee te maken of voor de opmaak van koppen, omdat dit element aan hulpsoftware aangeeft dat hier belangrijke content staat. Verwijder daarom het strong-element van de koppen en vervang het voor kop-elementen.

In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan teksten die visueel duidelijk koppen zijn maar niet in een tag voor koppen zijn geplaatst, bijvoorbeeld '2.3. Bibliotheek' op pagina 6 en '5.5. Bruiklenen' op pagina 11. Doordat deze koppen niet in de daarvoor bestemde tags zijn geplaatst weten mensen die het scherm niet kunnen zien dat dit koppen zijn, maar ook maakt dit voor verschillende mensen navigeren in het document moeilijk doordat zij geen bladwijzers kunnen aanmaken. Los dit probleem op door de visuele koppen in kop-tags te plaatsen. Gebruik hierbij ook een logisch lopende kopstructuur (beginnend met H1 voor de titel, H2 voor hoofstuktitels, H3 voor tussenkoppen, etc.).

Op pagina 10 van de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan drie tabellen die samen in één Table-tag zijn geplaatst. De gegevens in deze tabellen worden hierdoor niet goed voorgelezen door voorleessoftware en de betekenis van de tabellen gaan verloren als mensen content van de PDF moeten aanpassen in verband met de leesbaarheid (Inzoomen). Zorg dat deze tabellen elk in een eigen Table-tag worden geplaatst waarbij gebruik wordt gemaakt van TH-cellen en het bereik en scope van de TH-cellen wordt aangegeven.

In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" is in de codelaag op meerdere plekken incorrect gebruik gemaakt van semantische tags. De volgende fouten zijn gevonden:

  • De bron-tag van het bestand is een Part-tag. Dit moet worden vervangen door een Document-tag.
  • In het bestand staan meerdere tabellen die duidelijk cellen hebben waar koppen in staan. Deze cellen zijn niet aangemerkt met een TH-tag die daarvoor is bestemd. Kijk bijvoorbeeld naar de tabel op pagina 13. Maak daarom gebruik van TH-tag voor alle koppen in tabellen.
  • Bij meerdere foto's in het bestand staat een bijschrift, zie bijvoorbeeld pagina 7. In de code moet de relatie tussen het bijschrift en de foto aanwezig zijn door het bijschrift in een Caption-tag te plaatsen en deze te nesten in de Figure-tag van de foto.
  • Op pagina 10 staat een verwijzing in de tekst naar de voetnoot onderaan de pagina. Deze verwijzing moet in een Reference-tag worden geplaatst.

De PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.wageningen.nl/ staan blokken content met een tekst en afbeelding die bij elkaar horen. In de HTML-code is bij elk blok de afbeelding boven de bijbehorende kop geplaatst. Dit mag als de afbeeldingen puur decoratief zijn en een leeg alt-attribuut hebben maar niet wanneer de afbeeldingen een alternatieve tekst hebben. Dit gebeurt onder andere bij de kop 'Gemeentearchief' waar de bijbehorende afbeelding een alternatieve tekst heeft en in de code boven de kop is geplaatst. Als voorleessoftware de blokken content achter elkaar voorleest is het voor bezoekers moeilijk te bepalen welke afbeelding bij welke kop hoort. Zorg er daarom voor dat content in de code altijd onder de bijbehorende kop is geplaatst. Visueel mag de content in de huidige volgorde blijven staan.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.wageningen.nl/contact/.

Op pagina 9 van de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan twee cirkeldiagrammen waarvan alle tekstuele content voorzien is van tags. De volgorde waarin deze tags zijn geplaatst in de codelaag van de PDF is niet logisch en wijkt af van de visuele volgorde. Hierdoor zijn deze grafieken moeilijk te begrijpen wanneer het bestand wordt voorgelezen door bijvoorbeeld een screenreader. De volgorde waarin de tags van deze grafieken zijn geplaatst is eerst de getallen, dan de titel en daarna de legenda. Zorg ervoor dat de titel van de grafiek als eerst in de codelaag is geplaats en dat de gegevens in de legenda gekoppeld zijn aan de bijbehorende getallen door het getal onder het legenda-item te plaatsen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier afspraak.wageningen.nl/ hebben bezoekers bij stap 3 de mogelijkheid om onder andere hun e-mailadres en telefoonnummer in te voeren. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan op pagina 9 twee cirkeldiagrammen waarin gebruik wordt gemaakt van kleur om de relatie tussen de getallen en de legenda aan te geven. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien weten niet welk getal bij welke item in de legenda hoort. Zorg er daarom voor dat informatie niet alleen op een kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Bij grafieken en legenda's kan dit bijvoorbeeld worden opgelost door de getallen in de cirkelgrafiek achter het bijbehorende legenda-item te plaatsen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina's staat de knop 'Wat vindt u van onze website?', zie bijvoorbeeld www.wageningen.nl/. Deze knop opent een dialoogvenster waarin een invoerveld staat met de placeholdertekst 'Geef uw mening over onze nieuwe gemeentewebsite'. Het contrast van deze placeholdertekst (HEX#919191) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina afspraak.wageningen.nl/services staat de knop 'Toevoegen'. Deze witte tekst op de groene achtergrond (HEX#5CB85C) heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina afspraak.wageningen.nl/services staat de knop 'Volgende'. De witte tekst in de deze knop heeft een te laag contrast op de blauwe achtergrond (HEX#428BCA). De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina afspraak.wageningen.nl/services staat een keuzeveld dat wanneer uitgeklapt verschillende opties laat zien. Wanneer bezoekers over deze opties gaan met de muisaanwijzer of de focus hierop plaatsen met het toetsenbord, wordt de tekst wit op een blauwe achtergrond (HEX#5897fb). Deze kleurencombinatie heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij stap 2 van het formulier op pagina afspraak.wageningen.nl/services wordt het gekozen product genoemd onder de kop 'Afspraak maken'. Deze grijze tekst (HEX#BDBDBD) heeft een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij stap 2 van het formulier op pagina afspraak.wageningen.nl/services wordt een kalender getoond. De lichtgrijze getallen (HEX#999999) op de groene achtergrond (HEX#CCFFCC) hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij stap 3 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat het invoerveld 'Telefoonnummer' waar een placeholdertekst in staat. Het contrast van de placeholdertekst (HEX#999999) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan grijze teksten (HEX#808080) op een witte achtergrond, bijvoorbeeld op pagina 7. Het contrast van deze teksten is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staat in de grafiek 'Herkomst bezoekers 2020 naar provincie / buitenland' het getal '6' (HEX#404040) op een rode achtergrond (HEX#c0504d). Dit getal heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Ook het getal '76' op de blauwe achtergrond (HEX#4f81bd) heeft een te laag contrast. Dit heeft een contrastverhouding van 2,5:1.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 120% op pagina www.wageningen.nl/ vallen de laatste menu-items in het uitklapmenu 'Direct regelen en weten' buiten beeld en naar benenden scrollen helpt niet om de items zichtbaar te maken. Het is mogelijk om de menu-items 'Belastingen en subsidies' en 'Ondernemers' zichtbaar te maken door de focus hierop te plaatsen met het toetsenbord, maar niet alle bezoekers maken gebruik van het toetsenbord voor bediening. Zorg ervoor dat alle functionaliteiten op een pagina bereikbaar en bedienbaar blijven en geen content buiten beeld valt wanneer de schermgrootte wordt aangepast.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan zijn op pagina www.wageningen.nl/toegankelijkheid een aantal teksten (zoals 'Wageningen.raadsinformatie.nl') alleen leesbaar door de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal) te gebruiken. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De randen van de invoervelden (HEX#cccccc) in het formulier afspraak.wageningen.nl/ hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina www.wageningen.nl/toegankelijkheid/ en bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, zijn de koppen op deze pagina niet meer (goed) leesbaar omdat ze buiten beeld vallen. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" heeft de titel 'Untitled' in de eigenschappen gekregen maar deze beschrijft het document niet. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond (Ga naar Eigenschappen > Weergave bij openen > Tonen > Documenttitel).
Dit probleem komt ook voor in de PDF "Gemeenteactief jaarverslag 2020".


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wageningen.nl/startpunt/ staan twee links met de linktekst 'Inloop Jeugd en Gezin'. De links verwijzen elk naar een pagina van een inloopmoment, maar de momenten zijn op andere datums. Uit alleen de linktekst kan niet worden opgemaakt naar welke pagina de link verwijst. Dit is vervelend voor bezoekers die navigeren met behulp van linklijsten. Los dit op door de linktekst aan te vullen. Als visueel duidelijk is waar de links naar verwijzen moet alleen de toegankelijke naam worden aangepast.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/activiteiten/ bij de linkteksten 'Inloop Jeugd en Gezin' en 'Inloop Geldzaken' en op pagina www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-geldzaken-14/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 175% op pagina www.wageningen.nl/ en de cookiemelding over het scherm staat, is de focus in deze melding niet zichtbaar. Bij een grotere schermbreedte wordt de focus op elementen in de cookiemelding wel aangegeven met een focusrand. Zorg ervoor dat dat deze focusrand ook aanwezig in de cookiemelding wanneer de eerder genoemde waarden zijn toegepast.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wageningen.nl/contact/ staat een link met de visuele tekst '06 10 06 35 26'. De toegankelijke naam van deze link is 'Bereik ons via Whatsapp', wat het element via aria-label krijgt. In de toegankelijke naam staat de visuele linktekst niet, waardoor bezoekers die gebruik maken van spraakbediening de link niet kunnen activeren. Los dit op door de visuele linktekst in de toegankelijke naam te plaatsen, het liefst vooraan.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/startpunt/ bij de link '(06) 10063526 (alleen WhatsApp)'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in het bestand.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wageningen.nl/ staan Engelse teksten, waaronder 'Waiver of municipal taxes' en 'Do you have a low income and not enough money to pay the municipal taxes? You can apply online for…'. Deze tekst is in een andere taal dan de hoofdtaal van de pagina, daarom moet in de HTML-code een taalwissel worden aangegeven. Doe dit door op de elementen waar de teksten in staan het attribuut lang="en" te plaatsen.

Het lang-attribuut op het main-element op pagina www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ heeft de waarde ""en"" (dubbele aanhalingstekens). Dit is geen geldige waarde. Hierdoor is het niet mogelijk voor hulpsoftware om de taalwissel op deze pagina te registeren. Los dit probleem op door een geldige waarde in te vullen bij dit attribuut.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina's staat de knop 'Wat vindt u van onze website?', zie bijvoorbeeld www.wageningen.nl/. Deze knop opent een dialoogvenster waarin een invoerveld staat met de placeholdertekst 'Geef uw mening over onze nieuwe gemeentewebsite'. Alleen een placeholdertekst is niet voldoende als label voor dit invoerveld, omdat de placeholdertekst verdwijnt bij invoer. Zorg ervoor dat dit veld een visueel label krijgt dat blijft staan wanneer bezoekers in het veld typen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij stap 4 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ geen geboortedatum wordt ingevuld bij verzenden verschijnt de foutmelding 'Geboortedatum onbekend? Selecteer onbekend voor de dag en maand en selecteer het jaartal.'. Deze foutsuggestie helpt bezoekers niet omdat 'Onbekend' geen opties zijn in de keuzelijsten 'Dag' en 'Maand'. Pas de foutmelding aan zodat deze geen advies geeft dat bezoekers niet kunnen toepassen op de pagina.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wageningen.nl/contact/ staan meerdere knoppen met het visuele label 'Openingstijden' die aanvullende content tonen wanneer uitgeklapt. De toegankelijke naam van deze knoppen is 'Verberg openingstijden' wanneer de knoppen zijn ingeklapt en wanneer de knop is uitgeklapt is de toegankelijke naam 'Openingstijden [bovenstaande kop]'. Dat deze knoppen de naam 'Verberg openingstijden' hebben wanneer geen extra content wordt getoond is verwarrend voor bijvoorbeeld bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Deze naam geeft aan dat wanneer de knop nu wordt geactiveerd deze content verbergt en niet zichtbaar maakt. Los dit op door de toegankelijke namen van deze knoppen aan te passen.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/hulp-vanuit-de-gemeente-regelen-wmo/ bij de knop 'Openingstijden'.

Bij stap 2 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat een keuzelijst die geen toegankelijke naam heeft. De reden hiervoor is dat de keuzelijst niet correct is gekoppeld aan het visuele label bij dit veld (zie ook succescriteria 1.3.1 Info en relaties). Zonder toegankelijke naam weten gebruikers van voorleessoftware niet wat de betekenis van de opties in de keuzelijst is en kan het veld niet worden bediend met spraakbediening. Los dit probleem op door ervoor te zorgen dat de keuzelijst een goede toegankelijke naam krijgt.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/wageningen.nl/audit/
Geprint: 2023-12-09 16:39:53 v2.4-011