Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Quickscan digitale toegankelijkheid website Waternet


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
1 december 2020
Opdrachtgever
Stichting Waternet

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Stichting Waternet voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website waternet.nl is onderzocht in december 2020. De quickscan is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Het doel van dit rapport is een eerste indicatie te bieden van de toegankelijkheidsissues.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Stichting Waternet
Scope van de website Alle pagina's op www.waternet.nl/
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 7 4
2 Bedienbaar 11 5 1
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 0 2 1
Totaal 28 16 6

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/ heeft het logo van Waternet geen alternatieve tekst.
Dit geldt ook voor de social media iconen onderaan de pagina.
En ook voor het logo van Waternet direct voor de link 'Privacy en Cookies'.
Dit komt op alle pagina's voor.

Op pagina www.waternet.nl/ staan onder 'Ik ben al klant' een viertal iconen. Deze missen een alt-attribuut. Een afbeelding heeft altijd een alt-attribuut nodig. Het alt-attribuut mag wel leeg blijven (alt="") omdat het om een decoratieve afbeelding gaat.
Dit geldt ook voor de afbeelding rechts van de chatbox op pagina www.waternet.nl/contact/ .
En de afbeelding naast 'Verhuizen' op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ .

De afbeelding 'Berrybot' op pagina www.waternet.nl/contact/ hoeft geen alt-tekst te hebben, maar kan als decoratief worden beschouwd.

Op pagina www.waternet.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/ staat twee links met een icoon dat aangeeft dat er naar een externe pagina wordt gelinkt (WCAG en toegankelijkheidsverklaring). Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig. Dit kan bereikt worden door (in verborgen tekst of aan het title-attribuut) iets als '(externe link)' toe te voegen aan de link.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/ heeft het invoerveld 'Zoekt u iets anders?' in de code geen label dat aan dit invoerveld gekoppeld is. Een title-attribuut is bedoeld voor aanvullende tekst, en geldt niet als label.
Dit geldt ook voor het zoekveld op elke pagina (via de zoekknop).

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ staat de link 'Help ons verbeteren'. Deze vormt een kop voor de links eronder en moet als koptekst gecodeerd worden.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ is het label 'Aanhef' niet programmatisch gekoppeld aan de radiobuttons. Dit kan worden bereikt door een fieldset/legend combinatie te gebruiken.

Onderstaande zijn adviezen:
Op pagina www.waternet.nl/ staat in de code een <h2> "1,5". Deze lijkt overbodig en kan beter uit de code worden verwijderd, omdat het anders voor kan verwarring zorgen bij gebruikers van voorleessoftware.

Op pagina www.waternet.nl/contact/ staan meerdere <h1> elementen. Dit zorgt voor een onduidelijke structuur. Het beste is om alleen de kop 'Contact met onze klantenservice' een <h1> te laten zijn.
Dit komt ook op andere pagina's voor, zoals www.waternet.nl/service-en-contact/ .


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/nieuws/2020/juli/coronavirus-opsporen-in-rioolwater/ staat de datum boven de titel van het artikel. In de code moet deze onder de titel geplaatst worden, zodat de relatie duidelijk is. Visueel mag deze wel boven de titel staan.

Op pagina www.waternet.nl/contact/ staan rechts van het chatvenster drie lijstitems (Direct antwoord/Altijd beschikbaar/70% meteen geholpen) . Het is logischer als deze in de code direct volgen op de kop, in plaats van op het chatvenster. Zo is de relatie met de chatfunctionaliteit duidelijker.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het proces op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ staan verschillende invoervelden die het autocomplete attribuut nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de velden postcode, huisnummer en e-mailadres.
Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van de velden die het attribuut nodig hebben, en de bijbehorende waarden.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/contact/ is de link 'online aanmelden' onder de knop 'Ik ben verhuisd...' enkel waarneembaar als link door een kleurverschil. Dit is toegestaan als de kleur van de link een contrastwaarde heeft van 3:1 met de kleur van de omliggende tekst, wat hier het geval is, en de link een extra visuele hint krijgt, zoals onderstreping. Dit laatste is wel toegepast, maar niet zichtbaar door de focusrand die over de onderstreping valt. Dit moet wel zichtbaar zijn.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.waternet.nl/service-en-contact/ en www.waternet.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/ .

In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ is de focus op de link 'Terug naar vorige stap' enkel met een kleurverschil weergegeven.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/ heeft de kleur #01A5F0 in hoogcontrastmodus nog steeds een te lage contrastwaarde met de witte teksten (2,8:1).

Op pagina www.waternet.nl/ worden de links 'Meer nieuws' en 'Lees hier meer over Waternet' onleesbaar doordat deze een te laag contrast met de achtergrond hebben, wanneer deze de focus ontvangen. Dit gebeurt zowel in gewone modus als hoogcontrast modus (1,4:1 en 1,0:1 respectievelijk).

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/ heeft de placeholdertekst 'Zoekt u iets anders?' een contrast van 2,1:1 met de achtergrond.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ hebben de teksten 'Kies oude woonplaats' en 'Kies nieuwe woonplaats' een te lage contrastwaarde van 3,9:1.
De knop 'Verhuizing doorgeven' verandert van kleur wanneer het de focus krijgt. De contrastwaarde is dan 3,9:1.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft de tekst 'Postcode' een te lage contrastwaarde van 4,4:1.

Wanneer een link in de lopende tekst de focus krijgt, verandert de kleur van de link en krijgt het een contrastwaarde van 3,9;1. Zie bijvoorbeeld www.waternet.nl/contact/ . Dit komt op meerdere pagina's voor.

In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ verandert de kleur op de link 'Terug naar vorige stap' on hover/wanneer het de focus ontvangt. De contrastwaarde is dan 3,7:1.

In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft de placeholdertekst 'DD-MM-JJJJ' een contrast van 1,3:1.

NB: Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ is geen hoogcontrastknop aanwezig. Het logo heeft hier een te laag contrast, logo's vallen onder de uitzondering, maar op de andere pagina's met een contrastknop is de kleur wel aangepast.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet getest

Bevindingen: Dit criterium is niet onderzocht in de quickscan


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet getest

Bevindingen: Dit criterium is niet onderzocht in de quickscan


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De blauwe focusrand heeft vrijwel overal een te lage contrastwaarde (rond de 2,0:1 icm met de witte, grijze of blauwe achtergrond).
Let op: de focus staat ook best wel strak om de teksten heen. Hierdoor zijn de teksten minder goed leesbaar. Bijvoorbeeld 'Actueel' in de header, of 'Kosten drinkwater' op www.waternet.nl/service-en-contact/ . Het is beter om een ruimer kader te gebruiken, zodat de tekst goed leesbaar is.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ heeft het Twitter-icoon ook in hoogcontrastmodus een contrastwaarde van 2,2:1 met de achtergrond.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ hebben de randen van de keuzerondjes 'Dhr.' en 'Mevr.' een te lage contrastwaarde (1,5:1).

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft de rand van het invoerveld een te laag contrast met de witte binnenkant (1,2:1 in default staat en 2,7:1 in gefocuste staat).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet getest

Bevindingen: Dit criterium is niet onderzocht in de quickscan


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet getest

Bevindingen: Dit criterium is niet onderzocht in de quickscan


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Let op:
Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ staan de elementen 'Kies oude/nieuwe woonplaats'. Wanneer met de tabtoets naar dit element wordt genavigeerd, blijft de focus steken op dit element. Er kan niet verder over de pagina worden genavigeerd.
Omdat met shift-tab wel terug kan worden genavigeerd en zo in omgekeerde volgorde de rest van de pagina bereikt kan worden, is er geen sprake van een toetsenbordval, maar het is niet erg gebruiksvriendelijk.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's staat een skiplink. Deze werkt niet.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ en www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ hebben beide als titel 'Aanmelden voor drinkwater'. Omdat dit twee aparte pagina's zijn, hebben ze ook verschillende titels nodig.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina verschijnt een cookiemelding. Deze krijgt pas de focus aan het einde van de pagina, vlak voor de footer. De cookiemelding moet als eerste de focus krijgen.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ verschijnen bij het leeg laten of verkeerd invullen van de invoervelden berichten. De focus blijft onderaan de pagina staan. Dit is geen logische focus volgorde, het is logischer de focus bovenaan het formulier of bij het eerste veld te plaatsen dat verbetert moet worden.
Overigens kan het algemene bericht 'U hebt nog niet alle gegevens goed ingevuld. Controleer uw gegevens hierboven en pas ze aan.' beter bovenaan het formulier worden geplaatst.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Onderstaande is een advies:
Op pagina www.waternet.nl/ is onder 'Uitgelicht' de hele card als link gecodeerd. Hierdoor wordt ook de linktekst, die wordt voorgelezen en die wordt gebruikt om de link te activeren, veel langer. Beter is het om één link te gebruiken (bijv. de titel van het artikel) en vervolgens het klikbare gebied te vergroten. De afbeelding kan dan ook als decoratief worden aangemerkt (alt="").

Bovenstaande geldt ook voor de cards op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ onder 'Meer over verhuizen'. Het title-attribuut is overbodig op de link.
En ook voor www.waternet.nl/ons-water/


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet getest

Bevindingen: Dit criterium is niet onderzocht in de quickscan.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar op de cards onder 'Uitgelicht' op www.waternet.nl/ .

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ staan de elementen 'Kies oude/nieuwe woonplaats'. De focus beweegt niet zichtbaar mee op de plaatsen als er met het toetsenbord wordt genavigeerd.
De taalselector op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft hetzelfde probleem.

Op de pagina's in het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ kan de 'Volgende' knop de focus ontvangen wanneer deze visueel disabled is. Dit moet niet mogelijk zijn, of de focus moet zichtbaar worden gemaakt.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ is onder 'Kies uw adres' de focus niet zichtbaar op de adressuggesties.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/ heeft het logo van Waternet geen alternatieve tekst. In het tekstalternatief moet alle zichtbare tekst terugkomen, zodat dit element met spraaksoftware bediend kan worden.
Dit komt op alle pagina's voor.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ verschijnt de tekst 'Dit veld is verplicht' wanneer een veld niet is ingevuld. Dit is een instructie, geen foutmelding. Een foutmelding beschrijft wat er fout is gegaan en heeft de vorm 'Het veld Voornaam is niet ingevuld'.

Dit geldt ook voor de foutmeldingen in het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ , zoals de melding 'Vul een geldige postcode in. Bijvoorbeeld 1000 AB.'.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ hebben sommige velden de placeholdertekst 'DD-MM-JJJJ'. Deze instructie verdwijnt wanneer men begint te typen. De instructie kan het beste aan het label worden toegevoegd.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet getest

Bevindingen: Dit criterium is niet onderzocht in de quickscan.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ hebben alle tooltips een aria-label 'Info'. Dit omschrijft de knop niet voldoende, hieraan moet nog worden toegevoegd voor welk veld de Info kan worden bekeken.

Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ missen de elementen 'Kies oude/nieuwe woonplaats' een rol. Doordat deze als klikbare span zijn gecodeerd, ontstaan ook andere problemen. Zo beweegt de toetsenbordfocus niet mee, wordt de hele lijst opgelezen, en blijft de toetsenbordfocus steken (er kan niet met tab verder genavigeerd worden). Als hier een HTML-select element gebruikt wordt, wordt dit element waarschijnlijk wel toegankelijk.
De taalselector op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft hetzelfde probleem.

In het proces op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ kan bij verschillende stappen de gegevens aangepast worden. Deze knoppen hebben dezelfde naam 'aanpassen'. De naam moet duidelijker worden, door toe te voegen welke specifieke gegevens aangepast kunnen worden.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/klacht-melden/ verschijnen bij het leeg laten of verkeerd invullen van de invoervelden berichten. Dit zijn statusberichten, en moeten als zodanig geprogrammeerd worden, zodat hulpsoftware deze berichten voorleest.
Dit geldt ook voor de foutmeldingen in het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/
En meldingen als 'Sorry, we hebben uw adres niet gevonden. Controleer uw postcode en huisnummer.' in datzelfde proces.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Firefox 83
Chrome 87

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/waternet.nl/audit/
Geprint: 2023-02-04 06:30:42 v2.4-011