Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website van Werk en Inkomen Lekstroom


Onderzoeker
Yannick, Swink
Datum
20 september 2021
Opdrachtgever
Werk en Inkomen Lekstroom

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Werk en Inkomen Lekstroom voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website wilplein.nl/ is onderzocht tussen 2 september en 20 september 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport systeemonderzoek/platformonderzoek toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio/ bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de 2 rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Werk en Inkomen Lekstroom
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoekt valt:
  • De techniek op het Pleio-systeem, deze is apart getest in het onderzoek toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio/.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe sites waar op wilplein.nl/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Alle gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 30 20 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van WIL linksboven op iedere pagina, waaronder op wilplein.nl/ heeft geen alternatieve tekst en bevat geen linkdoel. De alternatieve tekst van een logo moet naast het woord "Logo" de naam van de organisatie, eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten en daarnaast een beschrijvend linkdoel als de afbeelding ook als link dient.

Op pagina wilplein.nl/cms/view/f8c57e7c-606a-435f-aa2b-2fa93c1de639/organogram staat een afbeelding van het organogram met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen, of zorg voor een toegankelijk alternatief waarin de complete inhoud wordt beschreven.

In de PDF "Organogram WIL" staat rechtsboven het logo van WIL. De alternatieve tekst van een logo moet naast het woord "Logo" de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

In de PDF "Organogram WIL" staan verschillende lijnen, zoals tussen de Managers en de 5 blokken bovenaan (bijv. Programma werk") of tussen "Algemeen bestuur" en "dagelijks bestuur (ook in AB)". Hier is geen alternatieve tekst voor, en er staat ook geen alternatief in de tekst zelf. Zorg ervoor dat deze verbanden ook goed te begrijpen zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van een screenreader.

Op pagina www.wilplein.nl/cms/view/1607a5fa-d2d5-4cf4-86cd-149258805ad7/applicaties-tools-vragen-en-antwoorden/… staat onderaan een afbeelding met "tip". Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. De afbeelding bevat informatie en heeft daarom een tekstalternatief nodig. Voeg een alternatieve tekst toe, of zorg voor een alternatief in de tekst om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.wilplein.nl/cms/view/1607a5fa-d2d5-4cf4-86cd-149258805ad7/applicaties-tools-vragen-en-antwoorden/… staan afbeeldingen die helpen duidelijk te maken waar bezoekers bepaalde functionaliteiten kunnen vinden. Bezoekers hebben deze afbeeldingen nodig om de tekst te begrijpen. Deze afbeeldingen hebben daarom een beschrijvende alternatieve tekst nodig.

Het logo van WILplein in de pdf op pagina wilplein.nl/file/download/240026f5-29e9-4ada-b839-87bc560c086e/verdeling-werkplekken-op-kantoor-1-… bevat geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet naast het woord "Logo" de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina wilplein.nl/groups/view/7126b406-5f57-43c1-bd41-eabc1ae0da31/Prikbord staat rechts van "Welkom op ons prikbord" een knop om dit blok te sluiten. Dit X-icoon is een svg en mist een alternatieve tekst, waardoor de knop een toegankelijke naam mist. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld met met role="img" en een alt-attribuut, om dit probleem op te lossen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina wilplein.nl/cms/view/a5cc46fa-95b6-4e10-b2ce-8dff7d87060c/videos-seminars-workout-en-yoga/36b08845-… worden 4 video's getoond met seminars. In deze video's komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt waardoor de informatie in de video niet beschikbaar is voor doven en slechthorenden.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina wilplein.nl/cms/view/a5cc46fa-95b6-4e10-b2ce-8dff7d87060c/videos-seminars-workout-en-yoga/36b08845-… komt tekst voor in de video's, zoals de naam van het seminar, de namen van de sprekers en het eindscherm Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina wilplein.nl/cms/view/a5cc46fa-95b6-4e10-b2ce-8dff7d87060c/videos-seminars-workout-en-yoga/36b08845-… komt tekst voor in de video's, zoals de naam van het seminar, de namen van de sprekers en het eindscherm. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina wilplein.nl/cms/view/e808b837-ccec-4ea2-98b1-a01dc8fbbe11/op-kantoor-werken-thuiswerken-vragen-en-… zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong- en/of em-element, bijvoorbeeld "Heb je een Motorola werktelefoon? Download dan de gratis app in de Playstore." onder de kop "Hoe kom ik aan de Flexwhere app?". Het strong-element geeft nadruk aan één woord of korte zinnen en mag niet voor puur opmaak gebruikt worden.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op wilplein.nl/cms/view/3f910381-2289-4fbf-92f4-2de101f673c0/corona-en-wil/e5d3190e-e79c-48d3-8907-… onder de kop "A. Wat doe je als je corona gerelateerde klachten hebt?"

Op pagina wilplein.nl/cms/view/e808b837-ccec-4ea2-98b1-a01dc8fbbe11/op-kantoor-werken-thuiswerken-vragen-en-… komt een lege H3 kop voor, deze staat onder de H1 ("Op kantoor werken & thuiswerken - vragen en antwoorden")
Dit komt ook voor op wilplein.nl/cms/view/3f910381-2289-4fbf-92f4-2de101f673c0/corona-en-wil/e5d3190e-e79c-48d3-8907-… (bijv. onder de kop "wilplein.nl/cms/view/3f910381-2289-4fbf-92f4-2de101f673c0/corona-en-wil/e5d3190e-e79c-48d3-8907-…". Bezoekers die met een screenreader over de pagina navigeren, kunnen onder andere een koppenlijst opvragen om zo snel naar de juiste informatie te springen. Lege koppen komen daar ook op voor en zorgen zo voor verwarring.

De kop 'Hoe kom ik aan de Flexwhere app?' op pagina wilplein.nl/cms/view/e808b837-ccec-4ea2-98b1-a01dc8fbbe11/op-kantoor-werken-thuiswerken-vragen-en-… is zowel met het h5-element als met het strong-element opgemaakt. Het strong-element geeft nadruk aan één woord of korte zinnen en mag niet voor puur opmaak gebruikt worden. Verwijder het strong-element om dit probleem op te lossen.

De tekst in de lijstitems onder 'Hoe kom ik aan de Flexwhere app?' op pagina wilplein.nl/cms/view/e808b837-ccec-4ea2-98b1-a01dc8fbbe11/op-kantoor-werken-thuiswerken-vragen-en-… is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft nadruk aan één woord of korte zinnen en mag niet voor puur opmaak gebruikt worden. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar effect te creëren zonder de semantische waarde van het em-element.

Op pagina wilplein.nl/cms/view/e808b837-ccec-4ea2-98b1-a01dc8fbbe11/op-kantoor-werken-thuiswerken-vragen-en-… staat een blok met daarin de huidige pagina en twee links naar gerelateerde pagina's. Deze links staan beiden in een aparte lijst. Bezoekers die met een screenreader navigeren krijgen momenteel twee keer 'Lijst met één item' voorgelezen. Het is hier logischer beide links samen in één lijst te plaatsen.

Op pagina wilplein.nl/user/6362b648-4c66-4322-9e88-5c556dfb6ff4/profile staat informatie in twee kolommen. Voor het beschrijvende onderdeel, zoals 'Team', 'Werkdagen' etc, is een label gebruikt. Dit label is echter nergens aan gekoppeld. Het is hier logischer om om een descriptionlist te gebruiken, zodat de relatie duidelijk is voor onder andere screenreadergebruikers.

De tekst 'Corona gerelateerde klachten zijn: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).' op pagina wilplein.nl/cms/view/3f910381-2289-4fbf-92f4-2de101f673c0/corona-en-wil/e5d3190e-e79c-48d3-8907-… is volledig opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft nadruk aan één woord of korte zinnen en mag niet voor puur opmaak gebruikt worden. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar effect te creëren zonder de semantische waarde van het em-element.

De koppen in de PDF op pagina www.wilplein.nl/file/download/8bd8c04a-7b49-45fb-836e-142310915ffe/20210521-wil-2101-organogram-… zijn niet als zodanig gecodeerd dat ze herkent worden als koppen door hulpsoftware, bijvoorbeeld met de h-code of rolemapping. Zorg ervoor dat de juiste code wordt gebruikt om deze koppen op te maken.

De informatie op pagina wilplein.nl/groups/view/1dbab8b2-ab0b-480e-9a6e-f9289d63a378/documenten-wilplein/files/b77ed023-5ac9-… is gepresenteerd in een tabel. De tabel bevat een lege tabelheader, waardoor de relatie tussen de header en de onderliggende informatie niet duidelijk is voor screenreadergebruikers. Voeg tekst toe, bijvoorbeeld 'Selecteer bestanden om te downloaden', om dit probleem op te lossen.

De PDF "VERDELING WERKPLEKKEN PER 1 JULI 2021" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Organogram WIL" heeft geen goede leesvolgorde. Deze gaat van de tekst "Organogram WIL" naar "Algemeen bestuur" en de tekst daaronder, en de blokken daar rechts van. Vervolgens gaat deze naar "HR" rechtsboven, "HR WIL" 2 blokken naar beneden en dan weer naar "HR sociale werkvoorziening" direct daar boven. Zorg ervoor dat hulpsoftware ook een logische leesvolgorde volgt, zodat bezoekers die bijvoorbeeld voorleessoftware gebruiken de PDF ook kunnen begrijpen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.wilplein.nl/cms/view/1607a5fa-d2d5-4cf4-86cd-149258805ad7/applicaties-tools-vragen-en-antwoorden/… wordt verwezen naar iconen, zoals 'het oogje'. Bezoekers die het scherm niet kunnen waarnemen, hebben niets aan deze beschrijving. Alle instructies om content te kunnen begrijpen of te bedienen, moeten ook tekstueel en/of semantisch aanwezig zijn zodat de instructies ook te begrijpen zijn voor mensen die het beeld niet zien. Denk hierbij aan vorm, omvang, locatie, geluid en oriëntatie van de content.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF op pagina www.wilplein.nl/file/download/8bd8c04a-7b49-45fb-836e-142310915ffe/20210521-wil-2101-organogram-… wordt door middel van kleur aangegeven welke manager bij welk onderdeel hoort. Zorg ervoor dat deze informatie ook op minimaal één andere manier wordt aangegeven.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Organogram WIL" staat groene tekst (bijv. "inkomensbeheer" in het tweede blok van "Progarmma inkomen"), blauwe tekst ( Bijv. "hoogwaardige handhaving" in het eerste blok van "Programma inkomen") en oranje tekst (Bijv. "HR WIL" in het tweede blok onder "HR"). Deze staan op een witte achtergrond en hebben een te laag contrast.
-De groene tekst heeft een contrastverhouding van 2,4:1
-De blauwe tekst heeft een contrastverhouding van 4,1:1
-De oranje tekst heeft een een contrastverhouding van 2,1:1
In alle gevallen moet dit minimaal een contrastverhouding van 4,5:1 zijn

In de PDF "Organogram WIL" staat rechtsonderin onder het blok "Managers" groene tekst ("Hans Vos"), blauwe tekst ("Helmi Rutten") en oranje tekst ("Rob Esser"). Deze staan op een lichtblauwe achtergrond en hebben een te laag contrast.
-De groene tekst heeft een contrastverhouding van 2:1
-De blauwe tekst heeft een contrastverhouding van 3,3:1
-De oranje tekst heeft een een contrastverhouding van 1,7:1
In alle gevallen moet dit minimaal een contrastverhouding van 4,5:1 zijn

In de PDF "Organogram WIL" zijn witte teksten op een aqua achtergrond in de headers van de tabellen (bijv. "Team" linksboven op pagina 2). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,7:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF "Organogram WIL" is de aqua tekst ("WIL uit corona 2021") op de witte achtergrond op pagina 4 te laag. De contrastverhouding is hier 2,7:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina wilplein.nl/ zijn aqua kleur teksten op een witte achtergrond, onder andere bij de nieuwsberichten (bijv. "Agenda MT 31 augustus 2021") Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,7:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit komt ook op andere pagina's voor zoals wilplein.nl/cms/view/ae1f0573-f5e2-4527-bf75-c11f80b30d11/toegankelijkheidsverklaring
Op sommige pagina's wordt deze kleur ook gebruikt, maar dan met een grotere lettergrootte, bijvoorbeeld "Op kantoor werken & thuiswerken - vragen en antwoorden"op wilplein.nl/cms/view/e808b837-ccec-4ea2-98b1-a01dc8fbbe11/op-kantoor-werken-thuiswerken-vragen-en-…. De contrastverhouding moet in deze gevallen minimaal 3:1 zijn.

Op pagina wilplein.nl/ is een witte tekst op een paarse achtergrond ("WIL in balans (Huisvesting)"). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,5:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina wilplein.nl/cms/view/f8c57e7c-606a-435f-aa2b-2fa93c1de639/organogram staat een afbeelding met tekst. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

Op pagina www.wilplein.nl/cms/view/1607a5fa-d2d5-4cf4-86cd-149258805ad7/applicaties-tools-vragen-en-antwoorden/… staat onderaan een afbeelding met "tip". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst (als kop) op de pagina.

Op pagina www.wilplein.nl/cms/view/1607a5fa-d2d5-4cf4-86cd-149258805ad7/applicaties-tools-vragen-en-antwoorden/… staan afbeeldingen die helpen duidelijk te maken waar bezoekers bepaalde functionaliteiten kunnen vinden. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst (als kop) op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere pagina wilplein.nl/groups/view/7126b406-5f57-43c1-bd41-eabc1ae0da31/Prikbord is de navigatiebalk in de header van de pagina roze. De rode cirkel boven het notificatie-icoon, waarin staat aangegeven hoeveel berichten de bezoeker heeft, is daardoor niet meer goed zichtbaar. De contrastratio is hier 1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Organogram WIL" heeft geen titel. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond door bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' te kiezen.

De PDF "VERDELING WERKPLEKKEN PER 1 JULI 2021" heeft wel een titel maar deze beschrijft de inhoud van de PDF onvoldoende. De titel is "Microsoft Word - Overzicht verdeling werkplekken WIL kantoor fase C-2". Dit bestand is geen Word bestand en dit is ook niet nodig om aan te geven in de titel. De datum wanneer dit ingaat ontbreekt ook, en dit staat wel in de titel die in de tekst zelf gebruikt wordt op de eerste pagina.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding van het logo WIL linksboven op iedere pagina maar o.a. wilplein.nl/ heeft geen alternatieve tekst en heeft daarom geen duidelijk linkdoel. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en is daarom geen vervanging van het alt-attribuut. Zie ook 1.1.1

De toegankelijke naam van de link 'Home' in de navigatiebalk in de header van de pagina (iedere pagina), is 'false' omdat het een aria-label met dezelfde naam heeft gekregen. Het linkdoel is hierdoor niet beschrijvend en duidelijk voor mensen die het scherm niet kunnen zien.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De toegankelijke naam van de link 'Home' in de navigatiebalk in de header van de pagina (iedere pagina), is 'false' omdat het een aria-label met dezelfde naam heeft gekregen. Het toegankelijke label komt nu niet overeen met het visuele label.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de PDF "VERDELING WERKPLEKKEN PER 1 JULI 2021". Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF, zodat de PDF in de juiste taal wordt voorgelezen door voorleessoftware.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina wilplein.nl/cms/view/a5cc46fa-95b6-4e10-b2ce-8dff7d87060c/videos-seminars-workout-en-yoga/36b08845-… staan meerdere video's. De toegankelijke namen van de knoppen in de Vimeo-videospeler zijn in het Engels. Zorg ervoor dat bedienbare elementen in dezelfde taal worden aangeboden als de hoofdtaal van de pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina wilplein.nl/groups/view/7126b406-5f57-43c1-bd41-eabc1ae0da31/Prikbord op de knop 'Plaats' klikken zonder tekst in te voeren in het tekstveld, verschijnt de melding 'Vul een correcte waarde in'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. De foutmelding mag de tekst ‘dit veld’ bevatten, als de melding direct voor of na het invoerveld staat.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina wilplein.nl/groups/view/7126b406-5f57-43c1-bd41-eabc1ae0da31/Prikbord kunnen bezoekers een update delen. De tekst 'Deel een update' is een placeholder en verdwijnt wanneer bezoekers beginnen met typen. Voeg ook een visueel label toe en koppel dat, bijvoorbeeld met 'label' en 'for', aan het invoerveld om dit probleem op te lossen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina wilplein.nl/groups/view/7126b406-5f57-43c1-bd41-eabc1ae0da31/Prikbord op de knop 'Plaats' klikken zonder tekst in te voeren in het tekstveld, verschijnt de melding 'Vul een correcte waarde in'. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. Dit staat los van de foutmelding van 3.3.1.Bij verplichte velden is de melding dat daar iets moet worden ingevuld voldoende als foutsuggestie.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina wilplein.nl/groups/view/7126b406-5f57-43c1-bd41-eabc1ae0da31/Prikbord staat rechts van "Welkom op ons prikbord" een knop om dit blok te sluiten. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet. Zie ook 1.1.1.

Op pagina wilplein.nl/groups/view/1dbab8b2-ab0b-480e-9a6e-f9289d63a378/documenten-wilplein/files/b77ed023-5ac9-… staan verschillende checkboxes links van de jpg items (bijv. links van "chantal - hond.jpg"). Deze checkboxes hebben geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat deze checkboxes doen.

Op pagina wilplein.nl/cms/view/a5cc46fa-95b6-4e10-b2ce-8dff7d87060c/videos-seminars-workout-en-yoga/36b08845-… staan meerdere video's. Deze functie zijn via iframes geplaatst. Daar ontbreken de title-attributen. Plaats het title-attribuut in de iframes met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Seminar 01, betrokkenheid bij je organisatie in Corona" bij de bovenste video.

Dit is mogelijk een technische bevinding: Op pagina wilplein.nl/groups/view/1dbab8b2-ab0b-480e-9a6e-f9289d63a378/documenten-wilplein/files/b77ed023-5ac9-… staan verschillende checkboxes links van de jpg items (bijv. links van "chantal - hond.jpg"). Wanneer een bezoeker een checkbox aanvinkt, komt bovenaan een balk tevoorschijn die zegt hoeveel bestanden geselecteerd zijn. Links daarvan staat een knop (X-icoon) die alle selecties weer verwijdert. Deze knop heeft als naam "action.deselect-all". Dit is geen goede naam, deze omschrijft niet helder wat dit voor knop. Een voorbeeld van een beschrijvende naam is bijvoorbeeld "Maak alle selecties ongedaan".


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Chrome, versie 93
Firefox, versie 92
Edge, versie 91
Adobe Acrobat PRO DC
NVDA versie 2021.1

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/wilplein.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:08:25 v2.4-010