Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Quickscan digitale toegankelijkheid website Winst uit je Woning


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
20 juni 2022
Opdrachtgever
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V.

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Winst uit je Woning voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website winstuitjewoning.nl is onderzocht tussen 13 en 20 juni 2022. Voor dit onderzoek is zoveel mogelijk de evaluatiemethode WCAG-EM gevolgd. Tijdens het onderzoek zijn verschillende fouten gevonden. Dit onderzoek is een quickscan en daarom kan niet worden geclaimd dat de website voldoet aan de toegankelijkheidsnorm op basis van dit onderzoek alleen. Aanvullend onderzoek is nodig.
Omdat dit onderzoek een quickscan betreft zijn succescriteria niet op 'Voldoende' gezet omdat niet met zekerheid is vastgesteld dat dit in de hele website correct werkt.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Winst uit je Woning
Scope van de website Binnen de scope:
 • Alle pagina's op winstuitjewoning.nl
 • Het formulier op aanmelden.winstuitjewoning.nl
Buiten de scope:
 • De chatfunctionaliteit
 • Overige subdomeinen
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 0 10 10
2 Bedienbaar 0 5 12
3 Begrijpelijk 0 4 6
4 Robuust 0 2 1
Totaal 0 21 29

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van elke pagina staat een afbeelding van ISO-certificering. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Boven de afbeelding staat wel de tekst 'Wij zijn ISO gecertificeerd' maar op de afbeelding is ook te zien om welke ISO het gaat en door wie het is gecertificeerd.

Op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ staat het logo van Gemeente Waadhoeke. De alt-tekst is 'In samenwerking met Waadhoeke'. Een alt-tekst beschrijft zoveel mogelijk wat op de afbeelding zelf te zien is, zonder aanvullende informatie. Een betere alt-tekst is dus 'Logo Gemeente Waadhoeke'.

Op pagina winstuitjewoning.nl/ staan enkele SVG/ion iconen met een Engelstalige alternatieve tekst in het aria-label.
In sommige gevallen is dit overbodig omdat deze decoratief zijn, zoals de pijltjes naast links ('arrow forward outline' en 'chevron forward outline'). Hier moet het icoon ook verborgen worden voor hulpsoftware met aria-hidden=true.
Dit komt ook voor op andere pagina's.

Op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ geeft het icoon naast 'Waardeboncode kwijt?' wel informatie. Hier moeten de role=img en het aria-label naar het <svg> element worden verplaatst en moet de tekst ('information circle sharp') naar het Nederlands worden vertaald. Het <title> element van de SVG kan worden verwijderd.

Op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ missen een aantal afbeeldingen een alt-attribuut. Het gaat om de afbeeldingen in de containers als 'Reken direct LED lampen af'. Een afbeelding heeft altijd een alt-attribuut nodig. Deze mag wel leeg blijven, omdat de afbeelding decoratief is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ in de containers als 'Is mijn woning geschikt voor zonnepanelen?'.

Op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ hebben een aantal afbeeldingen een alt-tekst terwijl dit niet nodig is. Het gaat om de afbeeldingen 'Vloerisolatie', 'Isolatieglas', etc. Doordat dezelfde tekst al tekstueel op de pagina staat, wordt nu 2x hetzelfde voorgelezen. Verberg de afbeelding daarom door het alt-attribuut leeg te laten.
Dit komt ook voor op pagina winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/.

Onderaan pagina winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ staan het emailadres en telefoonnummer van Winst uit je woning. Deze worden voorafgegaan door een icoontje. Deze iconen hebben een alternatieve tekst nodig.
Dit komt op meerdere pagina's voor.
Op pagina winstuitjewoning.nl/waardebonacties/ komt dit ook voor in het blok 'Liever iemand spreken?'.

Op pagina winstuitjewoning.nl/waardebonacties/ staat een afbeelding van een waardebon. Deze mist een alt-tekst.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ heeft het logo links bovenaan geen alt-attribuut. Dit is wel nodig, ook moet hierin een alternatieve tekst worden gegeven.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ is geen ondertiteling aanwezig. Hierdoor is de video niet toegankelijk voor doven en slechthorenden.

Dit geldt ook voor de video op winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ . De tekst in beeld is geen vervanging van de ondertiteling.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ komt een aantal keer visuele informatie voor die niet terugkomt in het audiospoor. Het gaat om de volgende punten:

 • Rond 0:42 komt de knop 'direct waardebon verzilveren' in beeld. In het audiospoor wordt alleen gezegd: '...en klik op de knop.'
 • Rond 1:05 komt een waardebon in beeld met veel tekst erop. Deze tekst wordt niet voorgelezen en gaat ook voor ziende bezoekers best snel. Een mogelijke oplossing is een deel van de tekst verwijderen. De tekst is niet nodig om de video te begrijpen, maar kan wel voor verwarring zorgen als bezoekers deze niet goed kunnen lezen.
 • Rond 1:18 komt de afbeelding 'Oars! Duorsum Waadhoeke'. Dit komt niet terug in het audiospoor.

Zorg voor een media-alternatief (zoals een transcript) of plaats deze informatie in een audiodescriptie om ook te voldoen aan criterium 1.2.5.

In de video op winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ verschijnt op het eerste frame de teksten '(Logo) Winst uit je woning, Zonnepanelen, Veelgestelde vragen'. Deze komen niet terug in het audiospoor. Zorg voor een media-alternatief (zoals een transcript) of plaats deze informatie in een audiodescriptie om ook te voldoen aan criterium 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ komt een aantal keer visuele informatie voor die niet terugkomt in het audiospoor. Het gaat om de volgende punten:

 • Rond 0:42 komt de knop 'direct waardebon verzilveren' in beeld. In het audiospoor wordt alleen gezegd: '...en klik op de knop.'
 • Rond 1:05 komt een waardebon in beeld met veel tekst erop. Deze tekst wordt niet voorgelezen en gaat ook voor ziende bezoekers best snel. Een mogelijke oplossing is een deel van de tekst verwijderen. De tekst is niet nodig om de video te begrijpen, maar kan wel voor verwarring zorgen als bezoekers deze niet goed kunnen lezen.
 • Rond 1:18 komt de afbeelding 'Oars! Duorsum Waadhoeke'. Dit komt niet terug in het audiospoor.

Plaats deze informatie in een audiodescriptie.

In de video op winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ verschijnt op het eerste frame de teksten '(Logo) Winst uit je woning, Zonnepanelen, Veelgestelde vragen'. Deze komen niet terug in het audiospoor. Plaats deze informatie in een audiodescriptie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina winstuitjewoning.nl/ is onder 'Reacties van klanten' het <cite> element gebruikt voor de naam van de klant. Het <cite> element is bedoeld voor artistieke werken, niet voor namen of quotes. Gebruik in plaats daarvan bijvoorbeeld het <blockquote> element om de quote zelf vorm te geven. De naam kan dan in een <p> element worden geplaatst.

Op pagina winstuitjewoning.nl/ zijn de kopteksten 'Uitvoerders', 'Gemeenten' en 'Verkooppunten' visueel subkoppen van de koptekst 'Samen bereiken we meer'. In de code zijn deze koppen echter allemaal van hetzelfde niveau, namelijk H2. Hierdoor gaat de hiërarchische structuur verloren, waardoor deze minder begrijpelijk is voor personen die gebruik maken van hulpsoftware. Maak de subkoppen daarom van een lager niveau (H3).
Dit komt ook voor op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ bij de kopteksten 'Vloerisolatie', 'Isolatieglas', etc.
En bij de vragen onder 'Veelgestelde vragen' op o.a. pagina winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ en winstuitjewoning.nl/subsidie/ .

Op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ staan meerdere H1 koppen. Zorg dat een pagina altijd één H1 bevat. Maak daarom de kopteksten 'Informatieavond', 'Informatieavond terugkijken' en 'Er is nog €237.529,12 budget over!' van een lager niveau.

Op pagina winstuitjewoning.nl/subsidie/ staat de tekst 'Stappenplan subsidie aanvraag via Winst uit je woning'. Deze is niet als koptekst gecodeerd, maar met het <strong> element. Dit element is bedoeld voor nadruk, niet voor opmaak. Codeer deze tekst als koptekst, verwijder het strong-element en gebruik bijvoorbeeld CSS om de tekst anders vorm te geven.
Dit komt ook voor op pagina winstuitjewoning.nl/waardebonacties/ bij de vetgedrukte kopteksten onder 'Zo wissel je de waardebon in'.

Op pagina winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ staat een zoekveld onder 'Veelgestelde vragen'. Dit veld mist zowel in de code als visueel een label. Placeholdertekst is niet voldoende als visueel label, omdat dit verdwijnt zodra de bezoeker begint te typen.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina winstuitjewoning.nl/waardebonacties/ staat een zoekveld onder 'Vind jouw gemeente'. Deze mist in de code een label.

Op pagina winstuitjewoning.nl/subsidie/ staat een tabel onder 'Hoeveel subsidie ontvang ik voor isolatieglas?'. De vetgedrukte teksten 'HR ++ glas' en 'Triple glas' zijn vetgedrukt met het <strong> element, wat hier niet gebruikt dient te worden. Deze teksten fungeren als koptekst voor de 2 cellen eronder ('Kozijnpanelen' en 'Isolerende deur', die tevens onterecht met het <em> element zijn opgemaakt), maar dit is nu niet duidelijk in de code van de tabel. Normaliter zou het <th> element incl. een scope-attribuut kunnen worden gebruikt, maar omdat er in dezelfde rij ook waarden zijn gekoppeld aan de vetgedrukte tekst, kan deze relatie niet goed worden aangegeven.
Een mogelijke oplossing is het herstructureren van de tabel, zodat er gebruik wordt gemaakt van multi-level headers (zie bijv. Example 2 op www.w3.org/WAI/tutorials/tables/multi-level/ ), of door deze op te splitsen in twee aparte tabellen.
Daarnaast bevatten de rijen 'Kozijnpanelen' en 'Isolerende deur' lege cellen. Zorg dat een tabelcel altijd een waarde bevat.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is de tekst 'Ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelname' bij stap 1 niet gecodeerd als <label> en niet gekoppeld aan de <input> ernaast. Hierdoor mist de checkbox een label.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ bij de stap 'Zonnepanelen' zijn de labels boven de invoervelden in de code niet als <label> gecodeerd en niet niet gekoppeld aan de <input> ernaast. Hierdoor missen deze velden een label.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ worden in meerdere stappen radiobuttons gebruikt. Doordat de keuzeopties niet gekoppeld zijn aan het label erboven, is voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk welk overkoepelend label bij de keuzeopties hoort. Maak bijvoorbeeld gebruik van een fieldset/legend combinatie om dit op te lossen.

Wanneer het proces op aanmelden.winstuitjewoning.nl/ wordt voltooid, verschijnt een Bedank-pagina. Hier is de koptekst 'Bedankt voor je aanmelding!' een niveau H2, terwijl dit een H1 moet zijn.
De tekst 'Zo gaat het verder' eronder is niet als koptekst gecodeerd, maar met het <strong> element. Dit element is bedoeld voor nadruk, niet voor opmaak. Codeer deze tekst als koptekst (H2), verwijder het strong-element en gebruik bijvoorbeeld CSS om de tekst anders vorm te geven.

Advies:
Op pagina winstuitjewoning.nl/subsidie/ lijkt de koppenstructuur niet helemaal overeen te komen met de hiërarchische structuur. De kop 'Hoe verloopt het proces als Winst uit je woning de subsidie voor mij aanvraagt?' lijkt een H2 te moeten zijn (ipv H3).

Advies:
Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is de tekst 'Meld je vrijblijvend aan en ontvang advies en op maat gemaakte offertes voor energiebesparingsmaatregelen' gecodeerd als koptekst van niveau H3. Hierdoor wordt gesprongen van een H1 naar een H3. Zorg dat er geen kopniveau's worden overgeslagen. Of overweeg om deze tekst niet als koptekst te coderen.

Advies: Wanneer het proces op aanmelden.winstuitjewoning.nl/ wordt voltooid, verschijnt een Bedank-pagina. Op deze pagina staan twee links die niet als link te herkennen zijn omdat ze niet afwijkend zijn vormgegeven (het emailadres, en 'Terug naar Winst uit je woning'). Voor alle doelgroepen is het beter om deze links direct te kunnen herkennen als links.

Onderstaande is niet afkeurbaar onder WCAG maar viel op:
Op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ staat de link 'Stap 1. Meld je vóór 22 juni 2022 gratis en vrijblijvend aan.' Visueel is deze tekst niet als link te herkennen. Er is wel een alternatief, namelijk de link 'Meld je aan voor de inkoopactie' die erboven staat.
Overweeg om deze tekst niet als link te coderen.
Dit komt ook voor op pagina winstuitjewoning.nl/subsidie/ bij 'Stap 1. Kies welke duurzame oplossingen je wil laten uitvoeren.' en op pagina winstuitjewoning.nl/waardebonacties/ bij 'Stap 1. Check op de gemeentepagina of er nog budget beschikbaar is.'


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ bij de stap 'Zonnepanelen' staat de tekst: "Laat het antwoord op deze vraag leeg indien je jouw verbruik nu niet bij de hand hebt." Deze staat in de code onder het invoerveld. Hierdoor kan het onduidelijk zijn bij welke vraag deze tekst hoort. Plaats deze in de code tussen het label en het invoerveld. Visueel kan de tekst wel zo blijven staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ hebben bij Stap 1 het veld 'Postcode' en 'Huisnummer' geen autocomplete attribuut.
Het veld 'Emailadres' heeft wel een autocomplete attribuut, maar deze staat op 'on'. De waarde moet ingesteld worden op een specifieke waarde die hoort bij het type invoerveld, zoals 'email' of 'given-name'. Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van de waarden.
Dit geldt ook voor de velden in de laatste stap, zoals 'Voornaam' en 'Telefoonnummer'


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Advies: Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is de focus op de formuliervelden alleen waarneembaar door een kleurverschil. Omdat de focusranden in niet-gefocuste staat een te lage contrastwaarde hebben (zie succescriterium 1.4.11) wordt het verschil op dit moment ook door middel van zogeheten relatieve helderheid overgebracht (contrast in licht/donker). Dit is daarom nu geen toegankelijkheidsprobleem, maar wanneer het contrast van de niet-gefocuste focusrand wordt verhoogd, kan dit wel een toegankelijkheidsprobleem worden.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer in de footer met de muis over de link 'Wij zijn ISO gecertificeerd' wordt gehoverd, verandert de linktekst naar de kleur blauw (HEX #0a58ca). Deze heeft dan een contrastwaarde van 1,5:1 maar dit moet minimaal 4,5:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de pagina's winstuitjewoning.nl/ en aanmelden.winstuitjewoning.nl/ in een ingezoomde weergave wordt bekeken (1280x1024px), bedekt de cookiemelding het hele scherm, en verdwijnt een deel van de cookiemelding buiten beeld. Omdat deze vanaf 250% niet kan worden weggeklikt met het toetsenbord (zie criterium 2.1.1), kan de pagina niet worden bekeken/bediend met het toetsenbord.

Wanneer de pagina's winstuitjewoning.nl/ en aanmelden.winstuitjewoning.nl/ in een ingezoomde weergave wordt bekeken, bedekt de chat pop-up vrijwel het hele scherm. Omdat deze niet of niet goed kan worden weggeklikt met het toetsenbord (zie criterium 2.1.1 en 1.4.3), kan de pagina niet worden bekeken/bediend met het toetsenbord.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van enkele focusranden is te laag i.c.m. de achtergrond. Het gaat om de lichtblauwe focusrand rondom 'Zoeken' rechts bovenaan de pagina (1,4:1) en om de gemeenten onder 'Recent gestart' (1,2:1), maar ook de blauwe focusrand in de footer op de donkerblauwe achtergrond (1,7:1). De focusrand moet minimaal een contrastwaarde hebben van 3:1.
Ook op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ is het contrast van enkele focusranden te laag, zoals om de knoppen 'Inkoopactie', 'Meer over Winst uit je woning' en 'Naar de FAQ'.
Deze focusranden komen op meerdere pagina's voor.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ hebben de randen van de formuliervelden (incl. radiobuttons/checkboxes) een te lage contrastwaarde met de achtergrond. Het contrast is 1,5:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is de cookiemelding niet bedienbaar met het toetsenbord, doordat de focus er niet in terecht komt.

Wanneer de pagina's winstuitjewoning.nl/ en aanmelden.winstuitjewoning.nl/ in een ingezoomde weergave wordt bekeken (1280x1024px), kan vanaf 250% de cookiemelding niet meer worden bediend met het toetsenbord. Alleen de links 'Details tonen' en 'Powered by' zijn nog te bereiken met het toetsenbord. Hierdoor kan een bezoeker de pagina niet bedienen.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is de chat niet bereikbaar met het toetsenbord.
Wanneer de pagina in een ingezoomde weergave wordt bekeken, kan daarom de hele pagina niet bekeken/bediend worden.
Dit komt ook voor op pagina winstuitjewoning.nl/ , hier kan de chat wel met het toetsenbord bediend worden, maar doordat de chat pas als laatste de focus ontvangt, moet de gebruiker eerst de hele pagina door om bij de chat te komen, die eerst opent, voordat de gebruiker deze kan sluiten.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is stap 2: 'Kies de maatregelen waarin je interesse hebt'. Hier staat naast elk onderwerp een tooltip. Deze tooltips zijn niet bereikbaar met het toetsenbord, waardoor de informatie niet beschikbaar is voor toetsenbordgebruikers.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina's op winstuitjewoning.nl is geen skiplink aanwezig waarmee de herhalende content (logo, zoekveld, menu) kan worden overgeslagen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer het proces op aanmelden.winstuitjewoning.nl/ wordt voltooid, verschijnt een Bedank-pagina. De paginatitel luidt 'Winst uit je woning - Verzenden'. Dit is gelijk aan de paginatitel van de stap ervoor. Een betere paginatitel zou zijn 'Winst uit je woning - Bedankt!', of iets soortgelijks.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina winstuitjewoning.nl/ krijgt de cookiemelding pas de focus aan het einde van de pagina. De cookiemelding zou het eerste element moeten zijn dat de focus ontvangt.

Wanneer de pagina's op winstuitjewoning.nl/ in een ingezoomde weergave worden bekeken, bedekt de chat de gehele pagina. Doordat de chat pas als laatste de focus ontvangt, moet de gebruiker eerst de hele pagina door om bij de chat te komen, die eerst opent, voordat de gebruiker deze kan sluiten.

Wanneer op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ een postcode + huisnummer wordt ingevuld, verschijnt een knop 'Klopt dit? Klik hier om je gegevens te wijzigen.' Wanneer op de knop wordt geklikt, verschijnen invoervelden. De focus blijft in een loop tussen het invoerveld 'Gemeente' en de velden Postcode + Huisnummer erboven, totdat de gebruiker handmatig een gemeente heeft ingevoerd, of op Escape drukt.

Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ krijgt de tekst "Ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelname" de toetsenbordfocus terwijl dit element niet interactief is. Dit komt door tabindex=0. Verwijder de tabindex.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina winstuitjewoning.nl/ staan meerdere 'Bekijk meer' links. Uit deze linktekst kan nu niet worden opgemaakt waar de link naar verwijst. Dit is vooral nodig voor bezoekers die met behulp van hulpsoftware navigeren. Vul de link bijvoorbeeld onder water aan met het betreffende onderwerp, zodat de linktekst iets wordt als: 'Bekijk meer over Uitvoerders'.
Dit geldt ook voor de 'Lees verder' links op pagina winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ .

Op pagina winstuitjewoning.nl/subsidie/ staan twee links met dezelfde linktekst maar een verschillend linkdoel. Het gaat om de linktekst 'Bekik de voorwaarden van de RVO' (hierin staat ook de typo "Bekik"). De ene link verwijst naar www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen en de andere link naar www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp. Zorg dat

Advies: Onderaan pagina brandcompliance.com/diensten/iso-27001-certificering/ staan een aantal links onder 'Laatste nieuws'. Alle tekst in deze container geldt nu als linktekst (titel, datum en leestijd). Hierdoor wordt de linktekst erg lang. Zorg dat alleen de titel als linktekst geldt, en vergroot eventueel het klikbare gebied met Javascript.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De taal van de pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ is ingesteld op 'en-US' maar dit moet 'nl' szijn.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere plekken worden Engelstalige teksten gebruikt voor alternatieve teksten van iconen. Vertaal deze naar het Nederlands. Zie hiervoor criterium 1.1.1 en 4.1.2.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de velden op aanmelden.winstuitjewoning.nl/ niet wordt ingevuld, verschijnen o.a. de teksten 'Dit veld is verplicht', 'Selecteer of u eigenaar of huurder bent' en 'Maak svp een keuze'. Deze 3 teksten beschrijven niet de fout, maar zijn een instructie. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld: 'Het veld [naam veld] is niet (goed) ingevuld'.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Een aantal invoervelden missen een visueel label, deze zijn genoemd onder succescriterium 1.3.1.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina winstuitjewoning.nl/ is 2x het id 'Laag_1' aanwezig. Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.
Dit komt ook voor op pagina's winstuitjewoning.nl/waadhoeke/ en winstuitjewoning.nl/maatregelen/zonnepanelen/ voor id 'headingOne'.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina aanmelden.winstuitjewoning.nl/ heeft het logo links bovenaan een role=button gekregen. Echter is dit functioneel gezien een link. Pas de rol door de afbeelding binnen een anchor tag (<a>) te plaatsen.
Zorg in dat geval ook dat duidelijk waar deze link naartoe gaat (namelijk de homepage van winst uit je woning).

Bovenaan elke pagina staat een zoekveld met een vergrootglas als knop. Deze knop heeft een onnodig title-attribuut ("Submit the search query"), dit attribuut wordt namelijk niet goed ondersteund door alle hulpsoftware en browser combinaties. Verwijder daarom het titel-attirbuut.
Daarnaast heeft het ion-icon element een aria-label gekregen ("search"), en de svg een alternatieve tekst via <title> element ("Search"). Het aria-label wordt niet herkend op het ion-icon element, dus wordt de tekst van het <title> element voorgelezen als toegankelijke tekst.
De best practice is om de role=img plus het aria-label op het ion-icon te verplaatsen naar het <svg> element en vervolgens het <title> element te verwijderen. De tekst in het aria-label moet naar het Nederlands worden vertaald.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is niet (volledig) onderzocht in deze quickscan

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 101
Google Chrome 102
NVDA 2021

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/winstuitjewoning.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 05:11:56 v2.4-011