Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content audit digitale toegankelijkheid website zaaksysteem-accept.epe.nl

De website zaaksysteem-accept.epe.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Lidewij, Swink; Teun, Swink
Datum
21 mei 2024
Opdrachtgever
Gemeente Epe
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle content van het domein zaaksysteem-accept.epe.nl/form/ en zaaksysteem-accept.epe.nl/pip/.
  • Alle formulieren op het domein zaaksysteem-accept.epe.nl/form/
  • Alle PDF's op zaaksysteem-accept.epe.nl/form/ en zaaksysteem-accept.epe.nl/pip/.
  • Alle content na inlogen als persoon (DigiD) op het domein zaaksysteem-accept.epe.nl/pip/ en alle content na inloggen op het domein zaaksysteem-accept.epe.nl/form/.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de website. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Content achter inlog als ondernemer met E-herkenning.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 09:46:41 v2.4-011