Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Amsterdams Fonds voor de Kunsten


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
29 april 2021
Opdrachtgever
Amsterdams Fonds voor de Kunsten

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Amsterdams Fonds voor de Kunsten voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 31 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl is onderzocht tussen 2 april en 26 april 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Scope van de website Alle pagina's op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/
  • inclusief de pagina's achter de inlog 'Mijn AFK' (deel van proces)
Niet de subdomeinen (op verzoek van de klant):
jaaroverzicht.afk.nl/
beleidsplan2021-2024.afk.nl/
jaaroverzicht2019.afk.nl/
jaaroverzicht2018.afk.nl/
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 5 15 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 19 31 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het icoon van het vergrootglas in de navigatiebalk, waarmee de zoekfunctie geopend wordt, heeft geen alternatieve tekst.
Aangezien hier een SVG gebruikt is, zou het <title> element gebruikt kunnen worden. Dit wordt echter niet (goed) ondersteund door hulpsoftware. Er zijn daarom andere manieren om een SVG een toegankelijke alternatieve tekst te geven.

De placeholder logo's op de rode achtergronden op de homepage hebben geen alt-attribuut. Voeg een alt attribuut toe om dit probleem op te lossen.
Dit is een advies: voor de afbeelding waar 'coronaupdate #8' overheen staat, is niet de volledige tekst van het logo leesbaar. Het advies is om het logo niet op deze manier icm tekst te gebruiken.
Dit komt ook voor op o.a. pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ .

Het logo bovenaan de homepage heeft geen alternatieve tekst. Logo's moeten beschikken over een alternatieve tekst waarin wordt aangegeven dat het om een logo gaat, met daarbij om welk logo.
Daarnaast is de afbeelding in dit geval een link en moet de alternatieve tekst dus ook het linkdoel beschrijven. Zie ook criterium 2.4.4.
Dit geldt ook voor het kleine logo dat zichtbaar blijft als bezoekers over de pagina scrollen.

Er verschijnt een hamburgermenu in de header wanneer gebruikers inzoomen. Het icoon heeft geen alternatieve tekst, waardoor het voor screenreaders en andere hulpsoftware niet duidelijk is wat die knop doet. Zie ook criterium 2.4.4.

De vraagteken tooltips op de homepage (Onder 'Welke subsidie past bij mij') hebben geen alternatieve tekst. Biedt een alternatieve tekst, zodat blinde bezoekers ook weten dat er extra instructies beschikbaar zijn.

De > tekens die achter links worden gebruikt, bijvoorbeeld op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/, worden voorgelezen door screenreaders als 'groter dan'. Maak de tekens onzichtbaar voor screenreadergebruikers, of gebruik een ander icoon/afbeelding, om dit probleem op te lossen.

De print button op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ heeft geen toegankelijke naam, waardoor het voor screenreadergebruikers niet duidelijk is wat de knop doet.

De button om het subsidieaanvraagscherm op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php te sluiten, heeft als alternatieve tekst 'x'. Dit is onvoldoende beschrijvend voor screenreadergebruikers. Dat geldt ook voor de button om scherm te sluiten in het scherm om locaties te bewerken op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php.

De button om een locatie te verwijderen (na Locaties bewerken) op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php heeft geen alternatieve tekst.

De iconen in de rode contentblokken op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ hebben in de code tekst 1, 7 en 5 meegekregen. Deze tekst wordt voorgelezen, waardoor het voor blinde bezoekers lijkt alsof ze in een lijst zitten, maar niet alle lijstitems voorgelezen krijgen. Verwijder de teksten/inline textboxen om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor de iconen die vóór de h2 koppen op dezelfde pagina worden gebruikt.

De iconen die aangeven om welk bestandsformat het gaat onder 'Downloads' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ hebben geen alternatieve tekst, waardoor het voor blinde bezoekers niet duidelijk is dat de links naar pdf's verwijzen. Zie ook criterium 2.4.4.

De video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ heeft een aria-label 'Youtube videospeler'. Dit is niet beschrijvend genoeg.
Dit geldt ook voor de video op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-….

Het logo van Mijn AFK op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php heeft wel een alternatieve tekst (logo afk), maar die is niet volledig, want het gaat hier om het logo van Mijn AFK.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/medewerkers/ zijn de foto's van de medewerkers als decoratief aangemerkt door een lege alt (alt=""). Het is wel goed om toe te voegen dat hier een foto staat met de naam van de medewerker, zodat gebruikers van voorleessoftware wel weten dát er een foto te vinden is.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

In de PDF op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/site/assets/files/13749/afk_inleiding_theater_2021-2024.pdf staan afbeeldingen die een alternatieve tekst missen. Het gaat om het logo van AFK op het voorblad, en de afbeelding 'Overzicht aanvragen theater'.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ heeft ondertiteling in het Engels en automatisch gegenereerde ondertiteling in het Nederlands. De automatisch gegeneerde ondertiteling komt niet overeen met wat er gezegd wordt in de video. De Engelse ondertiteling is geschikt voor Engelse bezoekers, maar niet voor doven en slechthorenden die de Nederlandse taal als moedertaal of tweede taal hebben.
Dit geldt ook voor de video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-….


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ bevat geen audiodescriptie of tekstueel media-alternatief. Dit is nodig voor belangrijke visuele informatie, zoals de naam en locatie van de spreker, en de tekst 'Futureproof' aan het einde van de vide.
Dit geldt ook voor de video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-….


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ bevat geen audiodescriptie. Dit is nodig voor belangrijke visuele informatie, zoals de naam en locatie van de spreker, en de tekst 'Futureproof' aan het einde van de vide.
Dit geldt ook voor de video op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-….


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linkteksten in de contentblokken op de homepage zoals onder Nieuws, Activiteiten en Besluiten op de homepage zijn opgemaakt als h4. Daarnaast zijn de 'Bekijk alle...' links rechtsonder de contentblokken opgemaakt als h2.
Onder een kop moet content staan en dat is hier niet het geval. Maak de tekst op met CSS om hetzelfde visuele effect te bereiken en verwijder de heading-elementen.
Dit geldt onder andere ook voor de evenementen op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/kalender/ en voor de activiteiten op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/.

De twee lijsten onderaan pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/contact/contact/ zijn opgemaakt als één lijst. Maak hier twee lijsten van om dit probleem op te lossen. Daarnaast zijn de 'kopjes' van de lijsten onderdeel gemaakt van de lijsten, dat is verwarrend.

De lijst met zoekresultaten op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/search/ is in de code een unorderderd list, maar is visueel een ordered list. Pas de code aan om dit probleem op te lossen.

De tekst 'LET OP: Vanwege de maatregelen rond Covid-19 vindt het Spreekuur vanaf juni 2020 plaats in digitale vorm. Lees hier meer of ga naar de Veelgestelde vragen' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ ziet er visueel uit als een lijstitem, maar is dat in de code niet. Verwijder de marker om dit probleem op te lossen.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/medewerkers/.

De titels in de rode contentblokken op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ zijn opgemaakt met <strong>. De gehele intro op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/corona-updates/afk-… is opgemaakt in <strong>. Strong en em hebben een semantische waarde en geven aan dat deze tekst extra nadruk heeft. Gebruik strong en em daarom nooit voor puur opmaak. Gebruik <b> of CSS om hetzelfde visuele effect te creëren.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/.

De tekst 'Met dank aan...' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-… is opgemaakt met <em>. Strong en em hebben een semantische waarde en geven aan dat deze tekst extra nadruk heeft. Gebruik strong en em daarom nooit voor puur opmaak. Gebruik <i> of CSS om hetzelfde visuele effect te creëren.

De tabel op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/ heeft twee lege tabelheaders.

De namen van de medewerkers op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/medewerkers/ zijn visueel kopjes, maar zijn dat in de code niet.

De knoppen (div) op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/checklist-projectsubsidies/ missen in de code een relatie met de vraag erboven.

De formuliervelden op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php missen in de code een label, doordat het label niet aan het input element gekoppeld is met de attributen 'for' en 'id'.

De kopjes in de tekst die verschijnt in de tooltip als gebruikers over het vraagteken op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php hoveren, zijn visueel kopjes maar zijn in de code opgemaakt met <b>. Screenreadergebruikers kunnen een headinglijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Kopjes die niet opgemaakt zijn met een h element, worden daarin niet opgenomen. Dit geldt ook voor de kopjes in het uitklapmenu op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php.

Wanneer de buttons die de stappen van het proces beschrijven op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php toetsenbordfocus hebben, is de tekst in de button niet meer zichtbaar.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php staat de tekst 'online' onderstreept. Deze tekst wordt extra benadrukt en moet dus ook in de code extra nadruk krijgen. Het element <u> geeft geen extra nadruk mee.

De labels voor de formuliervelden in het proces www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php verwijzen naar een hidden id, waardoor de labels niet beschikbaar zijn voor screenreadergebruikers.

Wanneer gebruikers in het proces op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php een tekstveld invullen, is het voor ziende gebruikers duidelijk of dat correct gedaan is of niet, aangezien er een icoon verschijnt en de kleur van de rand verandert. Deze informatie wordt echter niet aan screenreaders doorgegeven. Dit komt op meerdere pagina's van het proces voor.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/kalender/ is het voor ziende gebruikers duidelijk welk cijfer onderaan de pagina de huidige pagina is, omdat het rood onderstreept wordt. Voor screenreadergebruikers is deze informatie niet duidelijk. Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.
Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/.
Dit geldt ook voor of bezoekers in 'mijn subsidies' of 'mijn gegevens' zijn op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php.

In de PDF op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/site/assets/files/13749/afk_inleiding_theater_2021-2024.pdf staan koppen die niet als koptekst zijn getagd. Het gaat om de titels op het voorblad, en de koppen als 'Aanvragen in het kort' en 'Samenstelling'.
Ook zijn de tabelkoppen niet getagd als <th>.

Advies: De homepage bevat meerdere h1 koppen. Een goede headingstructuur is belangrijk voor zowel gebruikers van hulpsoftware en zoekmachines zoals Google. Headings hebben een semantische waarde en geven aan hoe belangrijk de informatie de informatie in de heading is. Een pagina met een goede heading structuur heeft maximaal één h1 kop, en maakt daarnaast gebruik van h2, h3 en h4, logisch oplopend.
Het probleem van een niet logische koppenstructuur komt op meerdere pagina's voor. Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/contact/contact/ zijn bijvoorbeeld alle kopjes behalve de h1 opgemaakt als h3 in plaats van h2.

Advies: Pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/search/ bevat géén h1 heading. Een goede headingstructuur is belangrijk voor zowel gebruikers van hulpsoftware en zoekmachines zoals Google. Headings hebben een semantische waarde en geven aan hoe belangrijk de informatie de informatie in de heading is. Zorg ervoor dat iedere pagina minimaal en maximaal één h1 heading heeft.

Gebruiksvriendelijkheid: De link 'bovenaan de pagina' onder de samenvatting op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php werkt niet.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage onder 'Kalender' en op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/kalender/ staat de datum in de code vóór de kop, waardoor de relatie tussen de datum en de kop voor screenreadergebruikers niet meer goed te bepalen is. Visueel mag de datum er wel boven staan, zolang het in de code maar onder de kop staat. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op de homepage onder 'Belangrijke data' staat de datum in de code vóór de titel, waardoor de relatie tussen de datum en de titel voor screenreadergebruikers niet meer goed te bepalen is. Visueel mag de datum er wel boven staan, zolang het in de code maar onder de titel staat. Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief in de footer van de pagina heeft geen autocomplete attribuut. Invoervelden die informatie vragen over de gebruiker (bekijk hier welke dat zijn: www.w3.org/TR/WCAG21/) moeten een juist autocomplete attribuut hebben (bekijk hier welke dat zijn: www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html).
Dat geldt voor meerdere formuliervelden, waaronder voor het inlogformulier op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php en formuliervelden in het aanvraagproces.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linkteksten 'hier', 'subsidiemogelijkheden' en 'de medewerkerspagina' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ is alleen te herkennen door een andere kleur. Gebruik ook minimaal één niet-kleurafhankelijke onderscheiding van de lopende tekst, bijvoorbeeld een onderstreping.
Dit komt op vrijwel alle pagina's voor.

Gebruikers kunnen het soort nieuws filteren op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/. In de dropdown is het actieve onderwerp rood gemaakt. Gebruik ook minimaal één niet-kleurafhankelijke onderscheiding van de andere onderwerpen, bijvoorbeeld een onderstreping.

Welke taal actief is (NL of EN) wordt alleen met een kleurverschil weergegeven. Dit komt op elke pagina voor.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php is de link 'vraag een nieuw wachtwoord aan' alleen te herkennen aan een kleurverschil.

Als de link 'Aanmelden' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php (deel 'Mijn subsidies' --> 'Aanvragen & aanmelden') focus heeft, is dat alleen zichtbaar doordat de linktekst van kleur verandert.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de tekst in de footer (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is hier 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de tekst in de link/button 'MIJN AFK', 'Aanmelden' en de placeholdertekst in het formulierveld in de footer.

Het contrast van de tekst 'Lees meer in onze disclaimer' in de cookiemelding heeft te weinig contrast met de achtergrond (zonder focus). De contrastratio is hier 2,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
In dezelfde cookiemelding heeft de tekst 'Cookies weigeren' een te laag contrast met de achtergrond (zonder focus). De contrastratio is hier 4,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Ook wanneer de button wel focus heeft is het contrast te laag. Dan is de contrastratio 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De tekst 'Aanvragen regeling Ontwikkeling 2021-2024 gestart' op de gele achtergrond op painga www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 1,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Ook wanneer het blok focus heeft is de contrastratio te laag, namelijk 2,5:1. Dat geldt ook voor de tekst 'Nieuwe voorzitter en leden Raad van Toezicht AFK' in het contentblok er naast, waar de contrastratio op sommige plekken niet boven de 1,4:1 uit komt. Wanneer het blok focus heeft is de contrastratio 2,7:1.
Dit probleem komt structureel op de website voor waar witte linktekst over foto's heen is geplaatst, bijvoorbeeld op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/kalender/ en op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/.

Ook het contrast van de witte achtergrond op sommige eenkleurige afbeeldingen, zoals de gele kleur en de lichtblauwe kleur op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ is te laag. De contrastratio's zijn hier 3:1 en 1,5:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit gebeurt op meerdere pagina's, waaronder op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/.

Het contrast van de blauwe vraagtekens in de cirkels onder 'Welke subsidie past bij mij?' is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dat geldt ook voor het witte vraagteken op de blauwe achtergrond naast 'Bent u' en de teksten 'Bekijk alle subsidies' en 'Mijn AFK' in hetzelfde contentblok.

Het contrast van de linktekst 'Terug naar contact' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/contact/contact/ heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit geldt voor iedere 'Terug naar...' linktekst onderaan de pagina's, waaronder op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-… (waar dat ook geldt voor Volgende bericht).

De teksten 'Terug naar boven' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Het contrast van de paginanummers op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ is te laag. De contrastratio is hier 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ en op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/.

Het contrast van de witte tekst in blauwe buttons en de blauwe tekst in de witte buttons op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/checklist-projectsubsidies/ is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De tabelheaders op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/ hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,9:1,waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe linkteksten op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
De tekst 'vraag een nieuw wachtwoord aan' in de foutmelding heeft een te lage contrastwaarde met de rode achtergrond (2,3:1).
Ook de kleine witte teksten op de blauwe achtergrond en de linktekst op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php en de witte linkteksten op de blauw achtergronden hebben een te lage contrastwaarde (3:1 en 1,5:1) in het proces vanaf www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php.

Het contrast van de blauwe titels in de tooltips in het proces in Mijn AFK is te laag. De contrastratio is 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In het proces op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php zijn stappen zichtbaar, zoals 'Formele criteria', 'Over het plan', etc. Wanneer een niet-actieve stap de focus krijgt, verandert de tekstkleur naar wit en heeft dan een contrastratio van 1:1 met de witte achtergrond.

Het contrast van de bestandsnaam na het inzoomen op het cv op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de tekst 'Drag & drop bestanden hier'.

De witte tekst 'Gedaan' op de groene achtergrond op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Inzoomen is uitgeschakeld voor gebruikers die de website op een mobiel apparaat bekijken.
(<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no">)


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de afbeelding bij het nieuwsbericht van 8 april 2021 'Noodsteunregeling gemeente culturele instellingen geopend' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ staat de tekst 'corona update #8' maar dat komt niet terug in de linktekst of alternatieve tekst van de afbeelding.
Dit geldt ook voor de andere corona updates waar die tekst niet terugkomt in tekstuele vorm voor blinde bezoekers.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Inzoomen is uitgeschakeld voor gebruikers die de website op een mobiel apparaat bekijken.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/contact/contact/ is de Google Maps kaart niet meer geheel beschikbaar, ook niet met de scrolbar die verschijnt. De knoppen om in- of uit te zoomen zijn niet meer toegankelijk voor toetsenbordgebruikers.

Op een aantal pagina's, zoals www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/, is het broodkruimelpad niet meer geheel leesbaar wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand hebben aangepast naar de eisen van succescriterium 1.4.4.

De tabel op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ is nog maar voor de helft zichtbaar (ook met scrollbar) wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400%.

De videospeler op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ is nog maar voor de helft zichtbaar (ook met scrolbar) wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400%. Dat geldt ook voor de videospeler op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/nieuwjaarsgroet-aci-….

Pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/saved-form.php (samenvatting van ingediende subsidie) is niet leesbaar zonder horizontaal scrollen wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand hebben aangepast naar de eisen van succescriterium 1.4.4.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De lichtblauwe focusrand rondom de formuliervelden op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dat geldt ook voor de focusranden (verschillende lichtblauwe kleuren) in het proces op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php.

De rode focusrand om de button 'verwijderen' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php (deel 'mijn gegevens') heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de geselecteerde datum (lichtgrijs) in de kalenderfunctie op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php is te laag. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers de tekstafstand aanpassen naar de voor dit succescriterium geldende eisen, verschuiven de social media iconen in de header van de pagina dusdanig naar boven dat ze niet meer leesbaar zijn.
Dit geldt ook voor de social media iconen in de footer van de pagina.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een gebruiker met de muis over het vraagteken bij 'Bent u' (onder 'Welke subsidie past bij mij') hovert, verschijnt de tekst 'In welke rechtsvorm werkt u?'. Deze tekst is niet 'hoverable': er kan niet over de tekst zelf worden gehoverd. Ook is het niet 'dismissable': de tekst kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.

Wanneer gebruikers met de muis over de menu-items in de navigatiebalk hovert, verschijnen er meerdere menu-items. Deze items zijn niet te sluiten zonder de focus te verplaatsen.

Wanneer het vraagteken-icoon in het proces 'Aanvraag projectsubsidie' op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php de focus heeft, verschijnt er tekst in een tooltip. Deze tekst is niet te verwijderen zonder de focus te verplaatsen.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers voor het eerst de website bezoeken krijgen zij een cookiemelding. De knoppen voor het accepteren en weigeren van de cookies zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

De zoekfunctie via het vergrootglas-icoon bovenaan de pagina is niet toetsenbordtoegankelijk.

De submenu's onder de hoofdonderwerpen in de navigatiebalk zijn niet bereikbaar met het toetsenbord, alleen met de muis.

De cirkels die linken naar verschillende pagina's onder Welke subsidie past bij mij? op de homepage, zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Wanneer gebruikers met viewport 1280 x 1024 inzoomen naar 400%, verschijnt er een hamburgermenu in de header van de pagina. Het menu opent wel met het toetsenbord, maar het menu zelf is niet toetsenbordtoegankelijk.

De tooltips onder de vraagteken-iconen onder Welke subsidie past bij mij? op de homepage zijn niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.

De filteroptie 'Welk nieuws wilt u zien' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ is niet toetsenbordtoegankelijk.
Dit geldt ook voor de filteropties op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/.
Dit komt op alle pagina's voor waar een filteroptie voorkomt.

De checklist (buttons) op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/checklist-projectsubsidies/ is niet toetsenbordtoegankelijk.

De accordion (uitklapper) op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/corona-updates/afk-… is niet toetsenbordtoegankelijk.
Dit komt ook voor op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/contact/contact/ .

De tooltip in het proces op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php, stap 2, vraag 'Wat is de titel van het plan?' is niet toetsenbordtoegankelijk.
Dat geldt ook voor de tooltip bij de vraag 'Beschrijf uw plan in het kort op dezelfde pagina', de tooltips op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php en tooltips verderop in het proces.
Loop de tooltips in het gehele proces na.

De vraag 'Heeft u in de begroting kosten opgenomen voor een controleverklaring van een accountant?' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php is niet toetsenbordtoegankelijk. Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord, kunnen vanaf hier niet verder in het aanvraagproces.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php worden wanneer gebruikers na het doorlopen van de pagina de focus weer naar boven willen verplaatsen de formuliervelden overgeslagen.

De accordion op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php is niet toetsenbordtoegankelijk.

De knoppen om bestanden te zoeken en te selecteren op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Advies: De kalenderfunctie op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php is niet toetsenbordtoegankelijk. Zodra gebruikers het huidige jaartal willen selecteren, wordt direct de datum van vandaag ingevuld. Het is niet mogelijk een andere datum te selecteren. Gebruikers kunnen wel zelf een datum invullen, dus er is wel een alternatief, maar het zou beter zijn als iedereen van de kalenderfunctie gebruik kan maken.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit kan de werking van sneltoetsen van hulpsoftware in de weg zitten. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing voldoet de videospeler van YouTube aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website maakt geen gebruik van technieken, zoals een skiplink, om herhalende blokken content te omzeilen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De paginatitels zijn in het Nederlands voldoende beschrijvend, maar wanneer gebruikers overschakelen naar de Engelse versie van een pagina, verandert de titel van de pagina niet mee. Voor bezoekers die de Nederlandse taal niet beheersen, zijn de titels dus niet duidelijk.

De paginatitels kunnen wel duidelijker door het domein (Amsterdams Fonds voor de Kunst) aan de paginatitel toe te voegen.

In de bestandseigenschappen van de PDF op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/site/assets/files/13749/afk_inleiding_theater_2021-2024.pdf is de titel niet ingesteld.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers voor het eerst de website bezoeken krijgen zij een cookiemelding. De focus komt wel op de link naar de disclaimer, maar slaat de knoppen voor het accepteren of weigeren van de cookies over. Zie ook 2.1.1. Als de cookiemelding weg is, is het eerste item dat focus krijgt alsnog de disclaimerlink uit de cookiemelding.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/disclaimer kunnen gebruikers via de link 'Wijzig cookie instellingen' hun cookie instellingen aanpassen. De cookiemelding verschijnt dan bovenaan het scherm. Zodra de gebruiker verder navigeert met het toetsenbord, gaat de focus echter verder op de pagina in plaats van naar de cookiemelding.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php krijgt het formulierveld 'Rechtsvorm' focus, terwijl gebruikers daar niets kunnen aanpassen.
Dat geldt ook voor de samenvatting van de kosten onder www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php.
Dit komt op meerdere plekken in het proces voor.
Deze elementen hebben een tabindex attribuut meekregen, terwijl dat niet nodig is.

In het proces (o.a. www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php) verspringt de focus iedere keer na het invullen van vraag/radio button helemaal naar het eerste interactieve element op de pagina en moeten toetsenbordgebruikers weer alle interactieve elementen langs voordat ze verder kunnen met het invullen van de aanvraag.

Wanneer gebruikers met het toetsenbord het proces starten om subsidie aan te vragen op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php, verschuift de focus na het doorlopen van het subsidieaanvraagscherm naar de achterliggende pagina, in plaats van in het scherm te blijven.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo bovenaan de homepage heeft geen alternatieve tekst. Aangezien het hier om een link gaat, moet de alternatieve tekst het linkdoel omschrijven.

De links om van taal te wisselen bovenaan de pagina (NL/EN) zijn niet beschrijvend genoeg. Voeg een beschrijving toe (bijvoorbeeld met verborgen tekst) om dit probleem op te lossen.

Er verschijnt een hamburgermenu in de header wanneer gebruikers inzoomen. Deze link heeft geen duidelijke linktekst en mist daarmee een duidelijk linkdoel.

De social media iconen bovenaan de pagina hebben geen duidelijk linkdoel. Er wordt alleen de naam van het platform genoemd, niet de naam van de pagina waar naartoe wordt gelinkt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het title-attribuut, dat niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund wordt. Dit geldt ook voor de social media iconen in de footer van de pagina.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/kalender/ zijn de paginanummers enkel aangegeven met een getal, dit is niet voldoende. Voeg bijvoorbeeld het woord 'pagina' toe om het linkdoel duidelijker te maken.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ staan er achter 'regeling', 'toelichting op de regeling' en richtlijnen voor een aanvraag' steeds twee links: 'Amateur' en 'Professioneel'. Doordat alleen deze teksten de linktekst zijn, is het onduidelijk waar naartoe wordt gelinkt; gebruikers van voorleessoftware horen steeds alleen 'Amateur' of 'Professioneel'.
Daarnaast is ook niet duidelijk dat naar PDF's wordt gelinkt.

Het is voor blinde bezoekers niet duidelijk dat de links onder 'Downloads' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ naar pdf's verwijzen. Maak het linkdoel duidelijk door dat in de linktekst op te nemen, of geef de iconen met het bestandsformat een alternatieve tekst. Zie ook 1.1.1.

Alle datacellen in de tabel op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ zijn links, maar per rij gaan de links alleen naar de pagina van de desbetreffende organisatie. Het wordt uit de linkteksten met de bedragen alleen niet duidelijk dat dat zo is.
Daarnaast is er per organisatie dus 4 keer dezelfde link. Gebruikers met een screenreader kunnen een linklijst opvragen. In dit geval krijgen zij dus 24 keer 4 keer dezelfde link. Verwijder dubbele links om dit probleem op te lossen.

Advies: Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/fondsinitiatieven/futureproof/update-futureproof-farid-tabarki/ komt de linktekst 'hier' voor. Voor screenreadergebruikers die een linklijst kunnen opvragen, is bijvoorbeeld de linktekst 'campagnepagina van Futureproof' duidelijker.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen zichtbare focus voor toetsenbordgebruikers op de website.

In Mijn AFK is er wél een zichtbare focus, maar voor de button 'Start nieuwe aanvraag' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/index.php (deel 'Mijn subsidies') niet.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De visuele naam van het zoekveld (onder het vergrootglas-icoon bovenaan iedere pagina) is 'Typ hier uw zoekwoord', maar de toegankelijke naam is 'search'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen lang attribuut ingesteld op de pagina's. Hierdoor is het voor screenreaders niet duidelijk in welke taal de pagina voorgelezen moet worden. Dit geldt zowel voor de Nederlandse pagina als voor de Engelse pagina's.
Achter de inlog, in Mijn AFK, hebben de pagina's wel een lang=nl attribuut.

Wanneer gebruikers wisselen naar de Engelse versie van de website www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/en/ blijft een groot deel van de pagina in het Nederlands getoond worden.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/disclaimer staat een alinea in het Engels, waarvoor geen taalwissel is aangegeven. Hierdoor is het voor screenreaders niet duidelijk in welke taal de paragraaf voorgelezen moet worden.

Voor de titels van de Engelstalige pdf's op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/spreekuur/ is geen taalwissel aangegeven.

De toegankelijke naam van het zoekveld (onder het vergrootglas-icoon bovenaan de pagina) is 'search'. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de user interface de taal gebruiken van de taal van de pagina.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ zijn de links voor volgende pagina en volgende pagina, en de toegankelijke tekst van de huidige pagina, in het Engels (ook wanneer de taal van de pagina op Nederlands ingesteld staat).


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer met het toetsenbord het einde van het formulier wordt bereikt op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php ververst de pagina automatisch en wordt de focus verplaatst. Dit is een onverwachte contextwijziging.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers in slechts één van de velden iets invult en de ander leeglaat, of beide velden leeglaat, verschijnt er geen foutmelding maar verschijnt er slechts voor enkele seconden een tooltip met de tekst 'Vul dit veld in'. Deze melding voldoet niet omdat hij niet beschrijft wat er mis is gegaan en op welke plek. Ook blijft de melding niet bij het veld staan waar het bijhoort.

Wanneer een gebruiker in het proces www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php geen radio button aanvinkt, verschijnt de melding 'U moet deze vraag beantwoorden om verder te kunnen met invullen'.
Wanneer gebruikers in het proces www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php een formulierveld niet invult, verschijnt de melding 'U moet ......invullen' of 'Deze vraag moet nog beantwoord worden' of bijvoorbeeld 'Max 300 woorden'.
Dit zijn instructie, geen foutidentificaties. Een foutidentificatie moet minimaal melden welke fout is gemaakt en waar die fout is gemaakt. Het heeft bijvoorbeeld de vorm: 'Het veld [Naam veld] is niet ingevuld'.
Dit geldt in principe voor alle formuliervelden. Loop alle vragen na om te controleren of er sprake is van een instructie of een foutidentificatie.

Onderstaande bevindingen vielen op mbt de gebruiksvriendelijkheid:
Wanneer een gebruiker in het proces www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php een vraag heeft afgerond verschijnt direct een nieuwe vraag én verschijnt direct de foutmelding 'U moet deze vraag beantwoorden om verder te kunnen met invullen' en kleurt de gehele vraag rood alsof de gebruiker iets verkeerd heeft gedaan. Dit is verwarrend.

De melding dat gebruikers geen aanvraag kunnen doen als de eigen inkomsten onder een bepaald percentage zijn, of het percentage gevraagde bijdrage te hoog, komt pas na het doorlopen van het gehele proces van het aanvragen van subsidie.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers het invoerveld in de footer van de pagina willen gebruiken (inschrijven voor de nieuwsbrief), verdwijnt de instructie voor het invoeren van e-mailadres zodra de gebruiker begint met typen. Voor mensen met cognitieve functiestoornissen is het onthouden van de instructies niet altijd haalbaar. Zorg ervoor dat instructies voor of naast het betreffende veld staan en niet tijdens het uitvoeren van de taak verdwijnen.

De filterfunctionaliteiten missen een visueel label (wanneer een optie geselecteerd is, is het label niet meer zichtbaar).
Zie o.a. www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de cookiemelding komt twee keer het ID Layer_1 voor. Zorg ervoor dat ieder element een uniek ID heeft om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ staat een eind-tag voor een lijstitem, maar geen bijbehorende openings-tag.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De button 'Cookies accepteren en melding sluiten' in de cookiemelding heeft als rol 'link', maar het is een button. Dit geldt ook voor de tekst 'Cookies weigeren' in dezelfde cookiemelding. Een link verwijst naar een andere pagina of een andere plek op de pagina, een button voert een actie uit.
Ook het hamburgermenu, dat in de header verschijnt wanneer gebruikers inzoomen, heeft als rol 'link', dat moet button zijn.

Het vergrootglas rechts bovenin elke pagina mist een rol (knop) en een waarde die aangeeft dat het zoekveld is uitgeklapt of ingeklapt.

Het is voor ziende gebruikers duidelijk of de hoofdmenu-items in het navigatiemenu bovenaan de pagina uitgeklapt zijn of niet, maar die informatie wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. Maak gebruik van aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor de accordion items op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/corona-updates/afk-….

Bij de selectiebuttons op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ wordt niet aan screenreaders doorgegeven welk item momenteel actief is. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/ kunnen gebruikers de tabel sorteren. Voor ziende gebruikers is het duidelijk waar momenteel op gesorteerd is, maar die informatie wordt niet aan screenreaders doorgegeven.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ kunnen gebruikers nieuws filteren op onderwerp. Het actieve onderwerp is rood. Voor blinde gebruikers is de informatie welk onderwerp actief is, niet beschikbaar. Dit geldt ook voor de filteropties op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/.

Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php is het voor ziende gebruikers duidelijk in welk stap van het proces zij zijn, maar deze informatie wordt niet aan screenreadergebruikers doorgegeven. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Het dropdown menu om te filteren op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/ heeft geen rol toegewezen gekregen. Het mist ook een naam/label in de code.
Dit geldt ook voor www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/projectsubsidies/.

De knoppen (div) op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/checklist-projectsubsidies/ hebben geen toegewezen rol.

De button/link 'Begin opnieuw' in het proces vanaf pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen/checklist-projectsubsidies/ heeft geen toegewezen rol.

De accordion items op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-het-fonds/nieuws/corona-updates/afk-… hebben geen toegewezen rol (behalve list-item, maar dat omschrijft de functionaliteit niet).

Sommige formuliervelden op in het proces, bijvoorbeeld 'Selecteer bestand' op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php, hebben een verkeerde rol. Deze textboxen krijgen focus en hebben als rol textbox waar gebruikers plaintext in kunnen voeren, maar dat is niet zo. Zie ook 2.4.3


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/disclaimer kunnen gebruikers via de link Wijzig cookie instellingen hun cookie instellingen aanpassen. De cookiemelding verschijnt dan bovenaan het scherm. De gebruiker wordt hiervan niet op de hoogte gesteld.

Wanneer gebruikers in het proces op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/afk_aanvraagformulier.php een keuze selecteren waaruit blijkt dat zij geen aanvraag kunnen doen, verschijnt er een dialoogvenster met het bericht dat de gebruiker geen subsidie aan kan vragen, maar niet de gehele tekst wordt voorgelezen (alleen '.....meldt het volgende:' en de ok knop).

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 88
Google Chrome 89
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/afk.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:29:18 v2.4-010