Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Diemen


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
8 december 2020
Opdrachtgever
Duo+

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Diemen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website diemen.nl is onderzocht tussen 16 en 24 november 2020. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.
Het rapport is pas in februari 2021 gepubliceerd, omdat er verschillende pogingen zijn gedaan om het gedeelte van het burgerloket dat achter het inloggedeelte staat te onderzoeken. Omdat dit tot op heden niet is gelukt, zal dit gedeelte in een ander onderzoek worden onderzocht.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Diemen
Scope van de website Alle pagina's op www.diemen.nl
Het formulier op www.internetafspraken.diemen.nl/Home/
De pagina's vóór het inloggedeelte op www.burgerloket.diemen.nl
Niet de pagina's achter het inloggedeelte op www.burgerloket.diemen.nl (ander onderzoek)
Niet de overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 26 24 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het icoon van het envelopje in de footer naast het e-mailadres heeft geen tekstalternatief. De telefoon heeft dit wel.
Dit komt op elke pagina voor.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS/Nieuwsberichten_per_maand/Oktober_2020/… staan onder 'Vragenlijst' twee links met iconen die aangeven dat de pagina naar een externe website linkt. Deze iconen hebben geen tekstalternatief. Zie ook succescriterium 2.4.4.
Dit komt voor op meerdere pagina's, zoals bij de link 'deze pagina' op www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis .

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS/Nieuwsberichten_per_maand/Oktober_2020/… staat een afbeelding van tekst (zie ook succescriterium 1.4.5). Als de afbeelding behouden blijft, moet alle belangrijke visuele informatie terugkomen in het tekstalternatief. De tekst 'Hoe pak jij dat aan? Laat het weten' komt bijvoorbeeld niet terug in het tekstalternatief. Ook is nu niet duidelijk dat het een afbeelding van het Trimbos Instituut is.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Rondkomen_schulden_werk_en_bijstand/Schulden_en_rondkomen/… staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie of een media-alternatief, zoals een transcript.
Het gaat hierbij minimaal om de teksten die aan het begin en aan het einde van de video in beeld komen en die niet in het audiospoor terugkomen ('Diemen helpt inwoners met geldproblemen', 'Elke werkdag tussen 9:00 en 12:00' en 'www.diemen.nl'.)
Maar ook andere beelden kunnen als belangrijke informatie worden bezien. Zo komen er bijvoorbeeld wat zinnen in beeld van het "gesprek" met een hulpverlener. Dit wordt waarschijnlijk ook als belangrijke visuele informatie bezien, omdat het de functie heeft mensen gerust te stellen dat er goed op hen gereageerd zal worden. Vraag je af of een blinde of slechtziende bezoeker op dit moment dezelfde informatie meekrijgt als een ziende gebruiker en zorg dat belangrijke visuele informatie op een alternatieve manier wordt aangeboden.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Rondkomen_schulden_werk_en_bijstand/Schulden_en_rondkomen/… staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie.
Het gaat hierbij minimaal om de teksten die aan het begin en aan het einde van de video in beeld komen en die niet in het audiospoor terugkomen ('Diemen helpt inwoners met geldproblemen', 'Elke werkdag tussen 9:00 en 12:00' en 'www.diemen.nl'.)
Maar ook andere beelden kunnen als belangrijke informatie worden bezien. Zo komen er bijvoorbeeld wat zinnen in beeld van het "gesprek" met een hulpverlener. Dit wordt waarschijnlijk ook als belangrijke visuele informatie bezien, omdat het de functie heeft mensen gerust te stellen dat er goed op hen gereageerd zal worden. Vraag je af of een blinde of slechtziende bezoeker op dit moment dezelfde informatie meekrijgt als een ziende gebruiker en zorg dat belangrijke visuele informatie op een alternatieve manier wordt aangeboden.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/ is de link 'MijnDiemen' gecodeerd als een lijst bestaande uit één item. Visueel is deze link geen lijst (tenzij zowel 'MijnDiemen' als 'Lees voor' samen in een lijst zouden worden geplaatst). Dit moet dus niet als een lijst worden gecodeerd.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden is de tekst 'Gesloten tijdens feestdagen 2021' anders opgemaakt om deze nadruk te geven (in de code heeft dit ook een class='emphasisgreen'). De nadruk kan nu echter niet door hulpsoftware worden bepaald/overgebracht. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het <strong> of <em> attribuut te gebruiken.
Dit geld ook voor de teksten 'Wij vragen u dringend in de gemeentehal een mondkapje te dragen. We urgently ask you to wear a facemask in the city hall' en 'Let op: Voor medisch advies neemt u altijd contact op met uw (huis)arts.' op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis .
Zie ook www.diemen.nl/Onderwerpen/Afspraak_maken_burgerzaken

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden staat onder de knop 'Contact' visueel een lijst. In de code is dit als een paragraaf met bulletpoints opgemaakt. Dit moet als lijst worden gecodeerd.

Op pagina www.diemen.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Strict genomen zijn de meeste hiervan geen koppen, omdat ze geen onderliggende content hebben (de teksten 'Invloed uitoefenen' en 'Update corona...' zijn dus wel terecht als kop opgemaakt). Omdat de lijst anders inconsistent is, zou het de aanbeveling zijn of alles een onderliggende tekst te geven, of overal de onderliggende tekst weg te halen en de teksten dan niet als kop coderen.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS is het RSS icoon in de code binnen de <h1> geplaatst. Het icoon vormt geen deel van de kop, en moet dus buiten de kop worden geplaatst.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Omgevingsvisie_Diemen_2040/Omgevingsvisie_Diemen_2040/… zijn de koppen 'Datum' en 'Wat' niet als tabelkoppen gecodeerd.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis staan twee lijsten die niet als lijst gecodeerd zijn (onder 'Vragen en maatregelen' en onder 'Telefonisch contact').

In de PDF op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningen/Plaatsen_voorwerpen_op_de_openbare_weg/… zijn meerdere problemen gevonden. Deze zijn hieronder beschreven. Vraag je af of het echt nodig is een invulbare PDF te gebruiken, of dat dit niet makkelijke op te lossen is door een HTML formulier op de website te plaatsen.
Let ook op: in de PDF staat het mailadres 'info@diemen,nl' dus met komma.

In de PDF staat het logo van Gemeente Diemen. Deze afbeelding is niet als afbeelding getagd. Dit is wel nodig voor de eerste pagina, inclusief een tekstalternatief. Op de andere pagina's mag deze als decoratief/artefact worden getagd.
Daarnaast zijn de zwarte achtergronden zoals achter '1. Checklist' als Figure getagd; dit is niet nodig.
De hokjes 'M' en 'V' onder 2. 'Meldingsformulier' zijn getagd als Figure, terwijl dit radiobuttons moeten zijn.

In de PDF staan koppen die niet als kop zijn getagd. Bijvoorbeeld de tekst 'Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (aanvraag/melding)' en '1. Checklist'.

De leesvolgorde is in de PDF niet overal kloppend. Zo komt een titel als '1. Checklist' in de leesvolgorde pas na alle vragen en antwoordopties onder 1.

In de PDF is de informatie onder '1. Checklist' als een tabel gecodeerd. De tabel is verkeerd gecodeerd (alles is bijv in een <THead> geplaatst) waardoor de het verband tussen de vraag en de antwoordopties niet duidelijk is, maar daarnaast is het gebruik van een tabel hier overbodig. Let wel op dat de leesvolgorde overeen moet komen met de visuele volgorde.
Ook zijn er problemen met de checkboxes, die niet gekoppeld zijn aan de vraag. Een blinde gebruiker hoort nu alleen de antwoordopties, en niet de vraag. Dit kan worden verholpen door radiobuttons te gebruiken in plaats van checkboxes. Hierdoor is groepering mogelijk.

Veel invoervelden hebben geen naam of een onduidelijke naam.
Zo zijn de eerste 7 velden (m.u.v. Voorletters) onder '2. Meldingsformulier...' niet gedefinieerd.
Sommige velden moeten duidelijker, zoals 'Periode max 3 dagen eerste dag' en 'Laatste dag'. Aan laatste dag moet worden toegevoegd dat dit ook gaat om de Periode. Of de velden 'met daarbij de afmetingen lxbxh bij 1/2/3' onder 3B. Elk veld zou een unieke naam moeten hebben, bijvoorbeeld Afmeting lengte, Afmeting Breedte...
Tot slot hebben sommige velden dezelfde naam doordat er wegens ruimtegebrek meerdere velden zijn gebruikt. Bijvoorbeeld 'Omschrijving van de werkzaamheden 1-7'. Dit moet gewoon één formulierveld met één label worden, en tot de gewenste lengte worden gerekt.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/home is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een lijst. Dit is geen lijst en hoeft dus ook niet zo gecodeerd te worden.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag staan onder de invoervelden (onder 'Uw gegevens') aanvullende instructies. Deze zijn in een data-content attribuut geplaatst en worden nu niet doorgegeven aan hulpsoftware.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag heten de twee knoppen onder 'Foto toevoegen' beide 'Selecteer afbeelding...'. Het label 'Foto toevoegen' is niet gekoppeld aan de knop.

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ komt bij de koppen van de stappen de status vóór de naam van de stap (bijv. 'Activiteit(en') wordt 'Activiteitselectiestap is volledig ingevuld Activiteit(en)'). Het is beter om deze achter de stap te plaatsen, omdat het anders voor verwarring kan zorgen.

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ heeft het zoekveld in de code geen label. Een title-attribuut is niet voldoende, omdat niet alle screenreaders hier goed mee omgaan.

Wanneer op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ wordt gekozen voor 'Aanvraag ID-kaart' verschijnt een tekst waarin de opsommingstekens niet als lijstitems zijn gecodeerd.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag staan onder 'Uw gegevens' formuliervelden waaraan een autocomplete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat bijvoorbeeld om de velden 'Achternaam', 'E-mail' en 'Telefoon'.
Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van alle velden waarvoor dit attribuut nodig is.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Bestuur/Gemeenteraad/Samenstelling_gemeenteraad is in Firefox de focus op de uitklapbare knoppen enkel met een kleurverschil aangegeven (grijs).


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een van de links in het hoofdmenu op pagina www.diemen.nl/ de focus ontvangt, kleurt het gebied groen en de tekst wit. Deze combinatie groen-wit heeft een contrastwaarde van 2,4:1.
Dit komt ook voor op de link 'Afspraak maken' in de footer op elke pagina.

Wanneer pagina www.diemen.nl/Sitemap in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) of bij een schermbreedte van 320px wordt bekeken, verschijnt een hamburgermenu. Als dit menu geopend wordt, is het menu-item 'Onderwerpen' niet zichtbaar doordat deze een contrast van 1:1 heeft (wit op wit).

Op alle pagina's op burgerloket.diemen.nl/ staat een groene skiplink. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (3,7:1).

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ staat een skiplink. De witte tekst heeft een te laag contrast met de groene achtergrond (1,8:1). Er is een hoogcontrastknop aanwezig waarmee het contrast van de knop wel hoog genoeg wordt, maar deze staat (terecht) pas na de skiplink, waardoor slechtzienden deze skiplink mogelijk alleen met terugwerkende kracht kunnen waarnemen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: (Dit succescriterium is mogelijk al voldoende, maar is voor de zekerheid op onvoldoende gezet.)
Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS/Nieuwsberichten_per_maand/Oktober_2020/… staat een afbeelding van tekst. Afbeeldingen van tekst mogen alleen gebruiken als deze weergave essentieel is, bijvoorbeeld doordat dit een banner is van het Trimbos Instituut. Dit lijkt hier het geval. Zo niet, dan moet de tekst als gewone HTML tekst op de pagina geplaatst worden.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Algemeen/Adressen_en_openingstijden komt het zoekveld in een weergave van 320px breed over het logo heen. Dit is verlies van informatie en functionaliteit.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ blijft de tekst 'Toon benodigdheden' niet binnen de omlijning van de knop in een weergave van 320px breed.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden is de focus op de uitklapbare elementen weergegeven met een grijs kleurverschil. Het verschil tussen gefocuste en niet-gefocuste staat heeft een contrast van 1,2:1.
Er verschijnt deels een focusrand om heen (een streep erboven en een streep eronder) maar ook dit heeft een te laag contrast (2,2:1).

Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag heeft de lichtblauwe focusrand op het invoerveld 'Waar gaat de melding over' een contrast van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergeven).

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ is op verschillende knoppen de focus met een blauwe kleur weergegeven. Deze hebben contrastproblemen. Op knoppen als 'Toon benodigdheden' hebben alleen een kleurverschil op de focusrand (zwart naar blauw), de extra focusrand heeft een contrast van 1,3:1 met de achtergrond.
Op knoppen als 'Ga naar stap...' verandert het contrast van zwart naar grijs (2,6:1), en verschijnt een blauwe focusrand (contrast 1,8:1 met grijs), en een lichtblauwe rand eromheen (1,3:1 met de achtergrond).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' - er kan niet over de content zelf gehoverd worden - en niet 'dismissable' - de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Beide moet wel mogelijk zijn.

Daarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het de toetsenbordfocus ontvangt. Dit is niet fout onder een WCAG criterium, maar wel irritant en dus niet erg gebruiksvriendelijk.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ kan het klikbare logo van gemeente Diemen niet met het toetsenbord bediend worden.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningen/Plaatsen_voorwerpen_op_de_openbare_weg/… heeft als titel '[i]SB-005'. De titel moet het document beschrijven. Hier zou de tekst die nu aan de bestandsnaam is meegegeven, kunnen worden geplaatst.

Pagina burgerloket.diemen.nl/home heeft als titel 'MijnDiemen'. Hier mist nog het doel van de pagina ('Beschikbare formulieren').
Pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina: 'MijnDiemen'.

Pagina www.diemen.nl/ heeft als titel 'Onderwerpen - Gemeente Diemen'. Dit omschrijft de inhoud van de pagina, maar er kan nog aan toegevoegd worden dat dit de Homepage is.

Pagina www.diemen.nl/bestaatniet heeft als paginatitel 'Diemen - Er is een fout opgetreden - Gemeente Diemen'. Voor de consistentie zou het mooier zijn om hier niet Diemen voor de titel te hebben staan.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.diemen.nl/home verschijnt in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De focus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten.
Daarnaast is de volgorde niet logisch: de focus gaat eerst over de drie menu-items voordat deze naar Inloggen gaat. Dit wijkt af van de visuele volgorde.

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ blijft bij het leeg/foutief invullen van het formulier onder 'Contactgegevens' de focus staan op de knop 'Ga naar stap 4'. De focus kan het beste bij het eerste verkeerd ingevulde veld worden geplaatst.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link 'Afspraak maken' heeft een aria-label 'opent in een nieuw venster, opent externe website'. Dit label overschrijft de linktekst 'Afspraak maken', waardoor voor screenreadergebruikers het linkdoel niet duidelijk is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden en www.diemen.nl/Onderwerpen/Rondkomen_schulden_werk_en_bijstand/Schulden_en_rondkomen/… .

In de footer van de pagina staan onder 'Algemeen' twee links die openen in een nieuw venster. De ene heeft een aria-label 'Archiefweb (opent externe website)' en de ander 'Daarom Diemen (opent in een nieuw venster, opent externe website)'. Het zou goed zijn om voor alle links die openen in een nieuw venster één lijn te trekken in hoe dit wordt aangeduid.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden kan ook het linkdoel van de link 'website' duidelijker. Beter kan 'sportcentrum Duran' of 'website van het sportcentrum Duran' als link worden gebruikt.
Dit geldt ook voor de link 'deze pagina' op www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis .

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS bevatten sommige nieuwsberichten een klikbare afbeelding. Deze links missen nu een linktekst. Het is het beste om de link van deze afbeelding af te halen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link, en eventueel met JavaScript het klikbare gebied van de link te vergroten.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/home kan het linkdoel van de link 'Website' duidelijker. Deze linkt namelijk naar de website van Gemeente Diemen, in plaats van MijnDiemen.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/home is ook het linkdoel van de links 'Regelen met DigiD' / 'Regelen zonder inloggen' in de code niet voldoende duidelijk. Hier moet nog aan worden toegevoegd wat er geregeld kan worden, zodat het linkdoel duidelijk is. Dit mag in verborgen tekst worden toegevoegd.
Deze links hebben ook een title-attribuut met daarin vrijwel dezelfde tekst als de linktekst. Het title-attribuut is bedoeld voor aanvullende informatie. Hierin kan dus worden vermeld wat er geregeld kan worden.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/ is de focusrand onder nieuws niet volledig zichtbaar op sommige links, zoals 'Meer NIEUWS'.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS is de focusrand niet volledig zichtbaar op zowel de titels in de zoekresultaten, als de afbeeldingen.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden zijn het broodkruimelpad en de titel van de pagina niet zichtbaar wanneer de skiplink wordt gebruikt, doordat de headerbalk eroverheen komt te staan.
Dit komt op meerdere pagina's voor, en ook op het domein burgerloket.diemen.nl

De focus is in Firefox niet voldoende zichtbaar op de 'Zoek' knop. Er verschijnt maar één deel van de focusrand (links).
Ook in Chrome is de focusrand niet volledig zichtbaar. Hier heeft de focusrand ook een te laag contrast met de blauwe knop van 2,9:1.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Burgerzaken/Paspoort_identiteitskaart_en_rijbewijs/… krijgt de link 'Toestemming afgifte reisdocument minderjarige' de focus na het printicoon onderaan de pagina. De focus en de link zijn dan niet zichtbaar, doordat de header over de link heen staat.
Dit komt ook voor op pagina burgerloket.diemen.nl/home (de link 'Ga naar MijnZaken').

Wanneer de pagina burgerloket.diemen.nl/home wordt bekeken in een ingezoomde weergave, verschijnt een hamburgermenu. De focus hierop is alleen zichtbaar met één streep aan de linkerkant van de knop en één onder de knop. De hele focusrand moet zichtbaar zijn.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Bestuur/Gemeenteraad/Samenstelling_gemeenteraad komt voor de logo's van de partijen op dit moment niet alle visuele tekst terug in de alternatieve tekst. Dit is wel nodig, zodat het element door middel van spraaksoftware bediend kan worden.

Het zoekveld op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ voldoet niet aan 'label in naam' doordat er geen label aanwezig is (zie 1.3.1).


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina internetafspraken.diemen.nl/home heeft als taal 'nl-BE'. Voor gebruikers van voorleessoftware zal de pagina zal nu in het Vlaams worden voorgelezen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/Adressen_en_openingstijden staat een Engelstalige tekst 'We urgently ask you to wear a facemask in the city hall and in the building the Brede Hoed.' Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden aangegeven.
Dit komt ook voor op www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis en www.diemen.nl/Onderwerpen/Afspraak_maken_burgerzaken

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis/Laatste_nieuws_Coronacrisis/Nieuws_over_de_coronacrisis/… staat een Engelstalige brief. Voor dit deel moet in de code een taalwisseling worden aangegeven, zodat dit in de juiste taal wordt voorgelezen door hulpsoftware.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ gebeurt er iets vreemds 'on focus'. Wanneer het aantal gekozen wordt met de pijltjestoetsen, bijv focus op '3' en daarna wachten, verspringt het gekozen aantal naar '2'. De focus wordt vervolgens ergens vóór het input element geplaatst. Dit is een onverwachte contextwijziging.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ is de kalender niet toetsenbordtoegankelijk. Er is een alternatief, namelijk het invoeren van de datum met het toetsenbord. Echter, wanneer een datum wordt ingevoerd die niet beschikbaar is, verschijnt de melding 'U heeft nog geen tijd geselecteerd'. Deze melding is niet duidelijk, want er kan geen tijd geselecteerd worden voor een niet-beschikbare dag.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: OPMERKING: Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag lijkt het veld 'Waar gaat de melding over?' als enige verplicht. Voorafgaand aan het formulier kan een instructie worden geboden waarin wordt aangegeven dat de velden met een * verplicht zijn.
De ster verdwijnt overigens wanneer het inputveld wordt ingevuld, dit is wat verwarrend.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er zijn parsingfouten gevonden op sommige URLs. Het gaat vooral om attributen die niet toegestaan zijn op bepaalde elementen. Zie bijvoorbeeld:
www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/NIEUWS/Nieuwsberichten_per_maand/Oktober_2020/…
www.diemen.nl/Onderwerpen/Omgevingsvisie_Diemen_2040/Omgevingsvisie_Diemen_2040/…
internetafspraken.diemen.nl/Home/
Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '</div>' die niet is geopend.
De validator crasht ook, doordat er zoveel javascripts worden gebruikt op deze pagina. Hierdoor kon de toegankelijkheid van de pagina ook niet volledig onderzocht worden.
Wij raden aan om de pagina's zelf na te lopen met de validator op validator.w3.org/ voor een compleet overzicht van de fouten.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.diemen.nl/Sitemap verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu is gecodeerd als link in plaats van een knop.

Hetzelfde hamburgermenu mist een status die aangeeft of het menu is uitgeklapt op niet. Het aria-expanded attribuut is nu op een onderliggende div geplaatst, maar moet aan de menuknop zelf worden toegevoegd.

Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Rondkomen_schulden_werk_en_bijstand/Schulden_en_rondkomen/… heet de Play knop in de videospeler 'Play Video'. Hier zou nog aan toegevoegd kunnen worden wat de titel van de video is.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/home is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav> element. Dit is bedoeld voor een reeks links die samen een menu vormen, niet voor één enkel item.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/home verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu', dit is overbodig.
Het menu mist een status die aangeeft of het menu ingeklapt of uitgeklapt is.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag is de functionaliteit 'Zoek adres' niet duidelijk voor de onderzoeker. Het is een select-element, maar bij activering veranderd het in een tekstveld. Wanneer hier een adres wordt ingevuld, gebeurt er verder niets.
Het element mist in ieder geval een visueel label (in plaats van placeholdertekst). Daarnaast is de rol van het element dus niet duidelijk, en zijn er mogelijk meer toegankelijkheidsproblemen.

Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Er is weinig gebruik gemaakt van 'standaard HTML'. Zo zijn invoervelden niet als <input> elementen gecodeerd, maar met Javascript interactief gemaakt. Elementen missen dan de juiste rol.
Het gebruik van Javascript op deze pagina zorgt ervoor dat de applicatie erg traag wordt wanneer er met het toetsenbord wordt getest, en niet goed getest kan worden. In combinatie met een screenreader, wordt de applicatie nog trager, waardoor de gebruiker erg veel problemen kan ervaren.

Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ heeft de verwijder-knop (kruisje) een title-attribuut. Dit is overbodig, er wordt nu twee keer hetzelfde voorgelezen.
De button 'Wijzigen' heeft twee <span> teksten en een title-attribuut, waardoor drie keer min of meer hetzelfde wordt voorgelezen. Dit is erg hinderlijk voor gebruikers van voorleessoftware.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten. Door de vele Javascripts worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Firefox 84
Chrome 87
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/diemen.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 07:32:04 v2.4-010