Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Goede Start Belastingdienst


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
9 juni 2022
Opdrachtgever
Pleio

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Goede Start Belastingdienst voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website goedestartbelastingdienst.nl is onderzocht tussen 3 en 9 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport 'Toegankelijkheidsonderzoek techniek PRO december 2021' bepalen samen in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Tijden dit deelonderzoek zijn verschillende toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen. Niet alleen op gebied van content maar ook in de techniek van de website. Zo kunnen toetsenbordgebruikers de kalender om een startersgesprek mee in te plannen niet bedienen en zijn er problemen met de focusvolgorde op verschillende pagina's. Hoewel deze bevindingen geen deel zijn van het contentonderzoek, is het belangrijk dat deze technische toegankelijkheidsproblemen ook worden opgelost.

De belangrijkste bevindingen met betrekking tot de content op goedestartbelastingdienst.nl zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Goede Start Belastingdienst
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
 • Alle content op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
 • Alle technische elementen op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl. Hiervoor is een apart onderzoek uitgevoerd.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via goedestartbelastingdienst.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Verdere evaluatievereisten Deze audit betreft een deelonderzoek op content. Er wordt slechts een selectie van succescriteria onderzocht. Dit rapport en het rapport systeemonderzoek 'Toegankelijkheidsonderzoek techniek PRO december 2021' bepalen samen de mate van conformiteit.
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 15 2 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de belastingdienst in de header op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ heeft de alternatieve tekst 'Site logo'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd de organisatienaam bevatten en alle tekst wat in het logo staat. Pas daarom de alternatieve tekst van dit logo aan.
Dit logo komt op elke pagina voor.

Wanneer bezoekers de chatfunctie open (via de knop 'open chat') verschijnt een venster in beeld. Het logo van de Rijksoverheid in dit venster heeft geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat dit logo een alternatieve tekst krijgt van de naam van de organisatie in voorkomt.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek een datum en tijd hebben geselecteerd in de kalender, verschijnt een formulier op de pagina. In dit formulier staat een sterretjes (*) bij meerdere labels van invoervelden. Naast dat de betekenis van dit sterretje nergens in tekst is aangegeven (zie SC 3.3.2. Label of instructies) heeft het sterretje ook geen alternatieve tekst. Vaak betekent dit icoon dat een invoerveld verplicht is. Als dat het geval is het required-attribuut op de invoervelden plaatsen een goed alternatief voor dit icoon. Ook mag een visueel verborgen tekst worden gebruikt voor een tekstalternatief.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In de chatfunctie staat het invoerveld 'Typ uw bericht'. In dit invoerveld staan twee knoppen die zijn gelabeld met iconen. De knop die gelabeld is met een paperclip heeft geen toegankelijke naam doordat het icoon van de paperclip geen tekstalternatief heeft. Zorg ervoor dat dit icoon een goed tekstalternatief krijgt zodat de knop automatisch een goede toegankelijke naam heeft.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie staat een decoratieve illustratie van een man die pakketjes vervoert op een steekwagen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst en dat is ook niet nodig. Wel moet deze afbeelding een leeg alt-attribuut hebben zodat hulpsoftware weet dat het hier om een decoratieve afbeelding gaat. Plaats daarom een leeg alt-attribuut op het img-element van deze afbeelding.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's met een soortgelijke decoratieve illustratie, bijvoorbeeld op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… en goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/63f45efc-85cd-4c9c-b63c-9d34ac9bb7a1/voorbereiding.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen op pagina goedestartbelastingdienst.nl/news/view/3f6ac8fe-8560-489f-a352-5418c6cf4968/starter-astrid-…, die wel een tekstueel alternatief hebben, maar geen leeg alt-attribuut hebben.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staat de animatievideo 'Goede Start Belastingdienst - de KOR'. Bij deze video is alleen een automatisch gegenereerde ondertiteling beschikbaar. In deze ondertiteling komt de tekst niet altijd overeen met de audio, bijvoorbeeld rond 0:39 waar 'krijgt u jaarlijks meestal beter weer terug' staat terwijl de voiceover 'krijgt u jaarlijks meestal btw terug' zegt. Daarnaast ontbreekt in deze ondertiteling de interpunctie en hoofdletters, waardoor de ondertiteling slecht leesbaar is voor sommige bezoekers. Voeg daarom een zelfgeschreven ondertiteling toe aan de video.
Dit probleem geldt ook voor de video 'BTW e-Commerce'.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staan video's waarbij geen media-alternatief of transscript staat. Echter, deze video's hebben wel een media-alternatief waarin alle gesproken tekst in is uitgeschreven. Deze media-alternatieven zijn te vinden op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/29ed5486-9726-4f15-9f90-5d6ceddb992d/videos waar dezelfde video's ook op staan. Zorg ervoor dat de link naar het media-alternatief op elke pagina staat waar de video ook op is geplaatst.

Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staan verschillende video's. Deze video's hebben een media-alternatief die te vinden is op een andere pagina. De video 'Btw en aangifte' heeft bijvoorbeeld een uitgeschreven tekst als alternatief op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/5d84f44f-3808-4c25-af9d-b40a05c4f560/uitgeschreven-tekst-btw-…. Deze uitgeschreven tekst bevat niet alle informatie die visueel en auditief in de video staan, hierdoor is de uitgeschreven tekst geen volwaardig alternatief voor de video. Zorg ervoor dat de informatie op de slide in de video en de teksten aan het eind van de video in de uitgeschreven tekst staat. Ook moet er in deze uitgeschreven tekst worden aangeven wie welke dialoog uitspreekt. Of voeg een audiodescriptie toe aan de video om ook gelijk te voldoen aan SC 1.2.5 Audiodescriptie.
Dit probleem geldt voor alle voor alle video's op deze pagina, behalve voor de animatievideo's 'BTW e-Commerce' en 'Goede Start Belastingdienst - de KOR'.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw hebben geen audiodescriptie. Dit is nodig voor elke video (behalve 'BTW e-Commerce' en 'Goede Start Belastingdienst - de KOR') omdat hier teksten in beeld komen die niet in het huidige audiospoor worden uitgesproken, bijvoorbeeld de namen en functies van de mensen aan het woord en de teksten die aan het eind van de video's in beeld staan. Mensen die blind of slechtziend zijn krijgen hierdoor niet alle informatie mee wanneer zij de video's afspelen. Voeg daarom een audiospoor toe aan deze video's.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/cb72e758-c4a4-498a-a552-bf424a0b07b6/contact is het strong-element gebruikt om de introtekst dikgedrukt te maken, waarvoor het element niet geschikt is. Het strong-element is bedoeld om aan hulpsoftware door te geven dat de tekst binnen het element belangrijk is en niet om tekst visueel mee op te maken. Daarnaast mag het element alleen worden gebruikt op enkele woorden. Zorg er daarom voor dat het strong-element is verwijderd van deze tekst en gebruik een CSS-stijl of soortgelijke techniek om de tekst visueel mee op te maken.
Op deze pagina is het strong-element ook gebruikt om de H2 koppen dikgedrukt mee te maken. Hier moet het element ook worden verwijderd.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/6c41e98f-1dbd-4305-bbf8-fbc993f3ba8d/… en op goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie.

Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie staan de koppen 'Gegevens van de bestelauto' en 'Gegevens per dag'. Deze koppen zijn alleen opgemaakt met het strong-element. Dit element heeft niet dezelfde semantische waarde als een kop-element. Bezoekers die navigeren met behulp van de kop-toets of een koppenlijst kunnen bijvoorbeeld niet naar deze koppen navigeren. Zorg ervoor dat het strong-element van deze koppen wordt verwijderd en maak ze in de code op met kop-elementen.
Dir probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/3f6b0b38-d0e0-47e5-82ca-26e2d529418c/veelgestelde-vragen bij onder andere de kop 'Vrijgesteld'.

Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… is de koppenstructuur niet duidelijk/kloppend.

 • Er wordt gesproken over 6 checks, maar dit lijken er maar 5 te zijn.
 • De eerste kop begint niet met '1.' (de overige koppen uit de checklist beginnen wel met een getal).
 • De hiërarchie klopt niet. De kopteksten 'Zelf aangifte doen' en 'Aangifte laten doen' zijn subkoppen van '2. Doe je zelf aangifte of besteed je dat uit?'. Ook de koptekst 'Gegevens nodig voor privédeel aangifte' is waarschijnlijk bedoeld als een subkop. Deze kopteksten zouden daarom van een lager niveau (H3) moeten zijn, maar zijn nu van hetzelfde niveau als de kop erboven (H2).

Dit geldt voor meerdere koppen op de pagina, zoals 'Cijfers van je winst- en verliesrekening' en 'Mag ik de kosten in één keer aftrekken of moet ik afschrijven?'.

Let op dat wijzigingen in deze kopniveau's tot gevolg hebben dat onderliggende koppen ook een lager kopniveau moeten krijgen.

De volgende bevindingen gaan onder de PDF 'Rittenregistratie Model B printversie':

 • De codelaag van deze PDF bevat niet de juiste brontag. Alle tags in de codelaag van een PDF horen in een Document-tag te staan. Zo kan hulpsoftware de codelaag van het document herkennen.
 • De kop 'Rittenregistratie Model B' is in de Table-tag in de codelaag geplaatst. Zorg ervoor dat deze kop uit de Table-tag wordt geplaatst en in een Kop-tag wordt geplaats.
 • Visueel zijn twee tabellen in deze PDF te zien, maar in de codelaag is alle content in de PDF in één Table-tag geplaatst. Zorg ervoor dat deze tabellen elk in een eigen Table-tag worden geplaatst. Let hierbij op dat alle koppen in de tabellen ook in een TH-tag worden geplaatst.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat in de codelaag de visueel verborgen tekst '5 items'. Ondanks dat deze tekst visueel is verborgen wordt het wel voorgelezen door screenreaders. Zorg er daarom voor dat deze tekst ook verborgen is voor hulpsoftware of verwijder de tekst van de pagina.
Dit probleem komt op elke pagina voor.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/cb72e758-c4a4-498a-a552-bf424a0b07b6/contact staat een sub-navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm. Dit menu bevat alleen de link 'Contact'. Deze link is ook opgemaakt als een H2-kop en wordt in de code direct opgevolgd door de H1-kop 'Content'. Een kop mag niet direct worden opgevolgd door een kop op hetzelfde of een hoger niveau omdat de kop hierdoor geen content bevat. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die navigeren aan de hand van koppen op een pagina, omdat de kop in dit geval niet naar content verwijst. Los dit probleem op door de link 'Contact' niet op te maken als een kop.

Advies:
Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat de H1-kop 'Goede Start Belastingdienst', daaronder de H6-kop 'Stap voor stap vertrouwd raken met belastingzaken', die weer wordt opgevolgd door de H3-kop 'Start proef startersgesprekken via videobellen'. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, H2 voor koppen en H3 voor tussenkoppen (etc.) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Advies:
De homepage (goedestartbelastingdienst.nl/) bevat twee H1 koppen. Een H1-kop geeft altijd aan wat het hoofdonderwerp van de pagina is. Wanneer een pagina twee H1 koppen bevat kan het voor gebruikers van hulpsoftware lastig zijn te bepalen wat het belangrijkste onderwerp van de pagina is. Ook kan het voor zoekmachines zoals Google lastig zijn om te bepalen wat het hoofdonderwerp van de pagina is, wat de vindbaarheid niet ten goede komt.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek een datum en tijd hebben geselecteerd in de kalender, verschijnt een formulier op de pagina. In dit formulier staan lichtblauwe teksten (HEX#99D8F4) op een witte achtergrond. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In de chatfunctie staat een invoerveld met de placeholdertekst 'Typ uw bericht'. Het contrast van deze grijze tekst (HEX#b1b2b4) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 is.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie staan vier afbeeldingen van tabellen. Deze tabellen zijn voorbeelden van hoe bezoekers een rittenregistratie kunnen invullen. Wanneer een afbeelding alleen tekst bevat of een ander element wat kan worden opgemaakt met HTML, zoals een tabel, moet de afbeelding worden verwijderd en de informatie daarop als gewone tekst op de pagina worden geplaatst. Wanneer deze informatie in een afbeelding staat kunnen bezoekers die bijvoorbeeld slechtziend zijn de weergavegrootte niet aanpassen en leest een screenreader de tekst op de afbeelding niet voor. Verwijder daarom de afbeeldingen en plaats de tabellen met HTML op de pagina.
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… staat ook een afbeelding van een tabel.

Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/news/view/3f6ac8fe-8560-489f-a352-5418c6cf4968/starter-astrid-… staan twee afbeeldingen waarin tekst is verwerkt. Eén afbeelding bevat alleen tekst in een lijstvorm en de ander is een portretfoto met daarnaast de tekst 'Astrid de Rooij, eigenaar Astrid Vitaal'. Bezoekers die tekststijlen moeten aanpassen vanwege de leesbaarheid kunnen dat niet bij deze teksten. Ook worden de teksten in deze afbeeldingen niet voorgelezen door screenreaders. Om deze reden mogen teksten niet als afbeeldingen op een pagina worden geplaatst wanneer deze ook met HTML op de pagina kunnen worden gezet. Verwijder daarom de afbeeldingen van teksten en plaatst de content daarop als gewone tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat een invoerveld met het visuele label 'E-mailadres*'. De randen van dit invoerveld (HEX #cccccc) hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: "Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht."


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Rittenregistratie Model B printversie' heeft geen documenttitel. Zorg dat dit document een titel krijgt die de inhoud goed omschrijft. Dit kan worden ingevoerd bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staan twee links met de linktekst 'Maak een videoafspraak voor een startersgesprek'. Deze links verwijzen elk naar een ander linkdoel, namelijk naar goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek en naar goedestartbelastingdienst.nl/news/view/cd3b75e2-e363-4950-b195-0db7e9d26267/start-proef-…. Voor bezoekers die gebruikmaken van een linklijst om te navigeren is het lastig om onderscheid te maken tussen deze twee links doordat ze dezelfde naam hebben. Zorg er daarom voor dat links die naar verschillende doelen verwijzen een unieke linktekst hebben.
Dit probleem komt ook voor op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… bij de linktekst 'internetsite van de Belastingdienst' en op goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/3f6b0b38-d0e0-47e5-82ca-26e2d529418c/veelgestelde-vragen bij de linktekst 'Administratie'.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/search staat de kop 'Datum' met daaronder twee invoervelden. Deze kop geeft mogelijk niet voldoende weer waar bezoekers de zoekresultaten op kunnen filteren. Het is namelijk niet mogelijk om de resultaten te filteren op één datum. De resultaten over een periode worden namelijk altijd getoond, ook wanneer het veld 'Datum t/m' wordt leeg gelaten. Periode zou een geschiktere kop zijn.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In de chatfunctie staat in het invoerveld 'Typ uw bericht' een knop die is gelabeld met een emoticon. De toegankelijke naam van deze knop is 'Emoij picker', wat Engels is. Voor sommige bezoekers kan het lastig zijn om deze knop te bedienen doordat deze een Engelse toegankelijke naam heeft, bijvoorbeeld als zij gebruikmaken van spraakbediening of een screenreader. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van bedienbare elementen altijd in dezelfde taal is als de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Nadat bezoekers op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek een datum en tijd hebben geselecteerd verschijnt een formulier in beeld. Als bezoekers een verplicht veld niet invullen en toch het formulier verzenden verschijnt een foutmelding boven het formulier. Bijvoorbeeld wanneer het invoerveld 'E-mailadres*' niet is ingevuld verschijnt de melding 'E-mail is een verplicht veld.'. Naast dat deze melding niet het juiste invoerveld identificeert geeft het ook niet aan welke fout is gemaakt. Zorg ervoor dat een foutmelding altijd aangeeft welke fout is gemaakt, 'Dit veld is verplicht' is eerder een foutsuggestie dan een foutmelding. Een goede foutmelding hier zou 'E-mailadres* is niet ingevuld. Dit is een verplicht veld' kunnen zijn.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Als bezoekers een fout maken bij het invoeren van een e-mailadres in het formulier op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek verschijnt de foutmelding 'Je dient een geldig e-mailadres in te voeren.'. Deze foutmelding verwijst niet naar het veld waar de fout in is gemaakt. Zorg ervoor dat deze foutmelding aangeeft in welk veld bezoekers deze fout in hebben gemaakt, gebruikt hiervoor het label dat bij het invoerveld is geplaatst.
Dit probleem komt voor bij alle foutmeldingen die in dit formulier kunnen verschijnen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat een invoerveld met het visuele label 'E-mailadres*'. Nergens is in tekst aangegeven wat het sterretje (*) achter het label betekend. Vaak betekend dit sterretje dat een invoerveld verplicht is. Toch kan het voor sommige mensen met een cognitieve beperking lastig zijn deze betekenis te achterhalen, bijvoorbeeld door een beperkt werkgeheugen. Zorg er daarom voor dat de betekenis van een icoon wat een instructie aangeeft in tekst wordt aangegeven.
Dit probleem komt ook voor in het formulier op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek, wat zichtbaar wordt nadat bezoekers een datum en tijd hebben geselecteerd in de kalender.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Verschillende bedienbare elementen hebben geen toegankelijke naam. Bijvoorbeeld een knop in de chatfunctie. Deze bevindingen staan omschreven bij SC 1.1.1 Niet-tekstuele content.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staan meerdere iframe-elementen die geen toegankelijke naam hebben. Zorg ervoor dat al deze elementen een goede toegankelijke naam krijgen door het title-attribuut te gebruiken.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's waar een iframe-element op staat, bijvoorbeeld op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… en op goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/goede-start-belastingdienst/audit/
Geprint: 2022-08-11 05:24:15 v2.4-011