Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website hashogeschool.nl


Onderzoeker
Yannick, Swink; Yulia, Swink
Datum
11 november 2021
Opdrachtgever
HAS Hogeschool

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website HAS Hogeschool voor scholieren voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 30 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.hashogeschool.nl/ is onderzocht tussen 27 oktober en 11 november. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website HAS Hogeschool voor scholieren
Scope van de website Alle pagina's op www.hashogeschool.nl/
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 7 13 0
2 Bedienbaar 8 9 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 20 30 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Rechtsbovenin de pagina staat een afbeelding 'Beste middelgrote hogeschool'. Deze heeft geen alternatieve tekst en mist ook een linkdoel.

Op de homepage staan 6 afbeeldingen onder de kop "ONZE HBO-BACHELOROPLEIDINGEN". Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en dit is ook niet nodig omdat het om decoratieve afbeeldingen gaat. Maar de afbeeldingen hebben wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig, zodat hulpsoftware weet dat de afbeeldingen genegeerd kunnen worden.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-2021-den-bosch, www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch en www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-leefomgeving-den-bosch/over-de-opleiding/… .

Op de homepage staat de afbeelding "Brouw iets moois van je studentijd" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!" met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

In de cookiemelding staat het logo van Blue dragon met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor het logo van HAS Hogeschool daar.

De afbeeldingen met links naar de social media pagina's in de footer op iedere pagina hebben geen alternatieve teksten. Zie ook 2.4.4

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen staat bij elke opleiding bij de naam van de stad een <svg>. Deze moet een role=img en aria-hidden=true meekrijgen, zodat deze door hulpsoftware genegeerd wordt.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-geo-information-science-den-bosch staat een video. Hierin wordt gebruik gemaakt van de automatische ondertiteling van Youtube. Echter klopt deze niet overal. Bijvoorbeeld rond 0:11 'de opleiding lijntje information science'. Daarnaast mist de interpunctie. Corrigeer de ondertiteling en voeg interpunctie toe.
Dit komt ook voor bij de video op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch die begint met de foutieve ondertiteling 'hoe iedereen ik wil een'.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-2021-den-bosch komt er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:05. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 zijn er in de videos op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 1:41 van de video over de deficiëntiecursus. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Dit geldt ook voor de teksten die in beeld komen aan het begin en aan het einde van de video's op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch .


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-2021-den-bosch komt er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:05. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op de pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 zijn er in de videos op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 1:41 van de video over de deficiëntiecursus. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/ staat in de header en in de footer de link 'Andere HAS-sites'. Deze heeft in de code een <header> element. Dit is semantisch gezien onjuist. Dit komt ook voor bij het 'Language' element.
Beter is het om hier <select> elementen van te maken. Dan is de relatie ook duidelijk met de lijstelementen die eronder hangen.
Het foutief gebruik van het <header> element komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld in de filteropties op pagina www.hashogeschool.nl/search .

Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld "Documenten opsturen". Het probleem is dat strong is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.).
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-2021-den-bosch ("Meld je aan voor deze open dag!") Hier komen ook em-elementen voor en daar geldt hetzelfde voor. ("Tijdens de open dag volgen we...." onder de kop "ZIEN EN BELEVEN").
Een ander voorbeeld is op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-leefomgeving-den-bosch/over-de-opleiding/… onder 'Jaar 1' voor de kop 'Specialisaties' en op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo de kop 'Documenten opsturen'.

Dit geldt ook voor de teksten die in beeld komen aan het begin en aan het einde van de video's op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch .

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen zijn alle opleidingstitels vormgegeven met een <h1>. Hierdoor is de structuur van de pagina niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware. Een pagina kan het beste maar één h1 bevatten. Maak de opleidingstitels vervolgens een kop van een lager niveau.

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen is visueel te zien bij welk overkoepelend label de filteropties horen. Bijvoorbeeld dat 'Agro' hoort bij 'Interessegebieden'. In de code mist deze relatie, waardoor dit niet duidelijk is voor gebruikers van hulpsoftware. Een mogelijke oplossing is het gebruik van een fieldset/legend combinatie.
Dit kom ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search en op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo.

Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo staan aanvullende instructies om het formulier goed in te vullen, zoals 'Vul in met dd/mm/yyyy'. Deze zijn in de code niet gekoppeld aan het invoerveld. Maak bijvoorbeeld gebruik van aria-describedby.

In de PDF van het leerplan (www.hashogeschool.nl/files/3104) staan opsommingen, bijvoorbeeld onder "Landschap" onder "Blok 1". De lijsten zijn alleen niet als opsomming gecodeerd. Zorg ervoor dat de tekst gecodeerd is met een L en LI.

In de PDF van het leerplan (www.hashogeschool.nl/files/3104) staat een tabel, maar hier zijn in de code aparte paragrafen van gemaakt. Hierdoor is het verband tussen de verschillende items niet duidelijk. Zorg ervoor dat dit netjes in een tabel staat, waarbij de cellen ook juist aan alle verschillende tabelkoppen gekoppeld worden door middel van id's.

De PDF van Young professionals is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/ staan teksten boven koppen, zoals 'Studierichtingen' boven 'Onze hbo-bacheloropleidingen'. Deze span-teksten moeten in de code onder de kop worden geplaatst waar ze bij horen, zodat de relatie met de kop duidelijk is. Visueel mag het wel erboven blijven staan.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen voor de steden die horen bij de opleidingstitels.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer je na het doorlopen van de keuzehulp op www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 uitkomt op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen staat er de tekst 'Jouw persoonlijke top 3 staat bovenaan de lijst in het groen!'. Personen die de kleur groen niet kunnen zien, of het scherm niet kunnen zien, kunnen hierdoor moeite hebben met waarnemen om welke drie opleidingen het gaat. Er wordt in de tekst wel verwezen naar 'bovenaan de lijst', maar gebruiksvriendelijker is het om bijvoorbeeld de eerste drie items een 1, 2 en 3 mee te geven aan de kop, zodat voor iedereen duidelijk is dat dit de top 3 is. Meerdere oplossingen zijn mogelijk.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en voornaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo wordt alleen met een rode kleur aangegeven dat een veld niet (goed) is ingevuld. Bovenaan het formulier verschijnen wel teksten, maar deze voldoen nog niet als foutmeldingen (zie succescriterium 3.3.1). Daarnaast staan deze te ver bij de velden vandaan, waardoor een bezoeker die moeite heeft met het waarnemen van de kleur rood kan missen dat een veld niet goed is ingevuld. Plaats daarom (ook) een foutbeschrijving bij de velden.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte tekst (bijvoorbeeld "Biologie") op de groene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Er is ook kleinere tekst met deze kleuren op deze pagina ("Gezelligheid uit het zuiden" onder de kop "Venlo). In dit geval moet het contrast minimaal 4,5:1 zijn.
Vergelijkbare tekst komt ook voor op www.hashogeschool.nl/contact

Het contrast van de groene tekst (Bijv. de kop "HET STUDENTENLEVEN") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Vergelijkbare tekst komt ook voor op www.hashogeschool.nl/contact

Het contrast van de witte tekst ("Studierichtingen" boven de kop "ONZE HBO-BACHELOROPLEIDINGEN) op de grijze achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de groene tekst (Bijv. de kop "MINORS") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Vergelijkbare tekst komt ook voor op de pagina www.hashogeschool.nl/contact. Hier is de achtergrond net wat anders van kleur en het contrast is hier 2,5:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst (Bijv. de kop "BUSINESS") op de aqua achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst ("Twitter met #HAShogeschool" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!") op de blauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de donkerblauwe tekst ("Opleidingen" onder de kop "AGRO") op de blauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de donkergroene tekst ("Opleidingen" onder de kop "DESIGN") op de groene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst ("VOLG HAS HOGESCHOOL!" onder de tekst "Laatste nieuwtjes, posts, foto's en tweets") op de grijze achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe tekst ("Wij helpen je graag op weg" onder de kop "HET STUDENTENLEVEN") op de lichtgroene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de donkerblauwe tekst (bijv. "Bezoek onze studiekeuze-events" onder de kop "BEZOEK ONS") op de lichtblauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst (bijv. "Bouw iets moois van je studentijd!" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is op sommige plekken 1,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe tekst (bijv. "Vind je draai, ben jezelf en geniet!" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is op sommige plekken 2,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo is een rode tekst op een witte achtergrond als je velden niet invult en dan op "Meld je aan" klikt. Bijvoorbeeld bij "Voornaam". Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de groene tekst (Bijvoorbeeld "Online Live sessies" van 10 november) op de lichtgroene achtergrond op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst op de knop om akkoord te gaan met de geselecteerde cookies op de grijze achtergrond op iedere pagina is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 1,8:1 moet zijn.

Het contrast van de oranje tekst in de cookiemelding ("Let op! Met de huidige instellingen loopt u mogelijk gepersonaliseerde content mis.") op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is 2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst ("404 PAGINA
NIET GEVONDEN") op de grijze achtergrond op pagina www.hashogeschool.nl/bestaatniet is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe tekst (bijv. "DEN BOSCH" op pagina 2) op de lichtblauwe achtergrond in de PDF van Young professionals is te laag. De contrastverhouding is 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Controleer ook op andere plekken of het contrast voldoende is en pas dit aan waar nodig.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat de afbeelding "Brouw iets moois van je studentijd" met dezelfde tekst onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=1" en "user-scale=0". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instellingen weg.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de knop rechtsonderin met een witte pijl op een lichtblauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de lichtgrijze twitterknop bij het 2e blok onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!" op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de aanvinkbare checkboxes (groene rand/vinkje op witte achtergrond) op iedere pagina in de cookiemelding als deze aangevinkt zijn is te laag. De contrastverhouding is hier 2,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de aanvinkbare checkboxes (oranje op witte achtergrond) op iedere pagina in de cookiemelding is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de niet aanvinkbare (al aangevinkt) checkboxes (grijs op witte achtergrond) op iedere pagina in de cookiemelding als deze aangevinkt zijn is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de lichtblauwe focusrand op de witte achtergrond in de cookiemelding bij de links (bijv. "Lees onze volledige privacy statement") op iedere pagina is te laag. De contrastverhouding is hier 1.3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch hebben de cirkels in het navigatiebalkje boven de video's een te lage contrastwaarde met de achtergrond, namelijk 1:3:1 voor de witte cirkels en 1,6:1 voor de actieve groene cirkel. Ook heeft het verschil tussen een inactieve (witte) en actieve (groene) cirkel een te lage contrastwaarde van 2,1:1. De contrastwaarde moet minimaal 3:1 zijn.

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen is het contrast te laag van de blauwe randen icm de lichtgrijze achtergrond van de checkboxes onder 'Verfijn het resultaat' (2,2:1). Het contrast van de witte vink met de blauwe achtergrond is ook te laag (2,6:1).
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search en www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 .


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een knop rechtsonderaan om naar boven te kunnen gaan. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze knop niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Op de pagina "www.hashogeschool.nl/contact" staan er uitklapmenu's onder de kop "OP BEZOEK BIJ HAS HOGESCHOOL". Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze links niet bedienen of zien. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Op www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo staat onder "Periode 1 + 2" een checkbox. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze checkbox niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1

Op iedere pagina komt in eerste instantie een cookie-melding. Onder "Cookievoorkeuren" staan checkboxes. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze boxes niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-leefomgeving-den-bosch/over-de-opleiding/… staan knoppen om de accordeons te openen en sluiten. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze knop niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.
Dit geldt ook voor de accordeons op www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen.

De keuzehulp op www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 is niet bedienbaar met het toetsenbord. Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen dus geen gebruik maken van de keuzehulp.
Hierdoor onstaan ook problemen bij andere succescriteria.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina's, maar waaronder www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De paginatitel op pagina www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 ontbreekt. Zorg dat er door middel van het title-element een beknopte titel aanwezig is die de inhoud van de pagina beschrijft.
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search .

De PDF van het leerplan heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

De PDF van Young professionals heeft wel een titel, maar dat was de bestandsnaam voordat deze werd geconverteerd ("Young_professionals_Traject_opleidingskaart_2020-2021.indd"). Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) bij de menuknop die tevoorschijn komt bij zoom (bijvoorbeeld 400% zoom op 1280 x 1024 px). Er doet zich hier een probleem voor met de focusvolgorde. De items in de accordeon krijgen toetsenbordfocus, ook als de accordeon niet uitgevouwen is. Dit is verwarrend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren, maar wel het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de items die niet zichtbaar zijn geen focus krijgen als de accordeon ingevouwen is.
Dit geldt ook voor de items die in de taalkeuze bovenaan staan.
Dit geldt ook voor de submenu's die je hier kan vinden.

Op iedere pagina wordt gebruik gemaakt van een menuknop die tevoorschijn komt bij zoom (bijvoorbeeld 400% zoom op 1280 x 1024 px). Deze menu-items komen boven de content te staan, maar als je hier doorheen tabt, kom je op een gegeven moment bij de content die achter de menu-items staan. Zorg ervoor dat je in het menu blijft met tabben totdat deze gesloten wordt.

Op de site wordt gebruikt van een cookiemelding dat als overlay boven de content komt te staan, maar als je hier doorheen tabt, kom je op een gegeven moment bij de content die achter de menu-items staan. Zorg ervoor dat je in deze overlay blijft met tabben totdat deze gesloten wordt.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links naar de social media pagina's in de footer op iedere pagina hebben geen naam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar deze links heen gaan. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.hashogeschool.nl/contact staat twee keer een link 'Routebeschrijving'. Het linkdoel kan niet worden bepaald. Voeg (al dan niet) in verborgen tekst toe naar welke routebeschrijving gelinkt wordt, zodat het linkdoel bijvoorbeeld luidt 'Routebeschrijving vestiging Venlo'.

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen is per blok het gehele gebied als link vormgegeven. Dat betekent dat zowel de opleidingstitel, de stad, en de informatietekst als linktekst worden opgelezen. Het beste is hier om enkel de opleidingstitel als link(tekst) te gebruiken, en vervolgens het klikbare gebied met javascript te vergroten.
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search bij de zoekresultaten.

Op meerdere pagina's staan links waarvan het linkdoel niet duidelijk is. Het gaat om links als 'Meer info' en "Aanmelden' op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events . Uit deze linktekst op zich kan niet worden opgemaakt waarover meer info kan worden verkregen. Voeg bijvoorbeeld (onderwater) de titel van het event toe aan de linktekst.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is een andere manier om pagina's te vinden, namelijk de zoekmachine. Maar niet alle pagina's zijn hier te vinden, bijvoorbeeld www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 en www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022? staan filters om de berichten te filteren. Hierbij wordt de eerste optie gebruikt als label, maar dit verdwijnt zodra je iets uitgekozen hebt.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina, maar waaronder de homepage, staan bovenin de menu-items "Andere HAS-sites" en "Language". Wanneer deze focus krijgen is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.
Hetzelfde geldt voor de iconen in de footer onder "Vind ons op".

Wanneer de blokken met de groene teksten (Bijv. APPLIED GEO-INFORMATION SCIENCE) op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer de zoekresultaten op pagina www.hashogeschool.nl/search focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Het is voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren niet altijd zichtbaar waar de focus zich bevindt binnen het hamburgermenu dat op iedere komt bij voldoende zoom (bijv. 400% zoom op 1280x1024) rechtsboven. Zorg ervoor dat de focus(rand) altijd (helemaal) zichtbaar is. De eisen over focuszichtbaarheid worden strenger in de WCAG 2.2, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.

Wanneer het logo van "Beste middelgrote hogeschool" rechtsboven op pagina www.hashogeschool.nl/contact focus heeft, is dat niet zichtbaar.Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer de open avond- en open dag-blokken op pagina www.hashogeschool.nl/contact focus hebben, is dat niet zichtbaar.Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer de links onderaan de kaartjes op pagina www.hashogeschool.nl/contact focus hebben (links van de knoppen "routebeschrijving") , is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch is de focus niet zichtbaar op de knoppen en cirkels in het navigatiebalkje boven de video's.

Wanneer de opleidingstitels op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen de focus ontvangen is dit alleen zichtbaar doordat het pijltje iets opschuift. Dit is niet voldoende. Zorg voor een duidelijke manier om de focus te herkennen, zoals het gebruik van een focusrand.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de zoekresultaten op pagina www.hashogeschool.nl/search .


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina staat bovenin een item op de taal mee te wisselen namelijk "Language". Deze tekst is in een andere taal op de Engelse pagina's na. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch staat de tekst 'Sit back, relax and enjoy…'. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden gegeven.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina staat bovenin een knop om de taalkeuze items uit te klappen (namelijk "Language"). Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze items niet zien zonder een pagina te openen. Zorg ervoor dat de items daaronder bekeken kunnen worden zonder dat nieuwe pagina's geopend worden.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Er komt nu alleen de melding dat een veld verplicht is bovenaan. Dat is een instructie, geen foutmelding. Geef hierbij aan dat het veld nog niet is ingevuld.
Het beste is om deze foutmeldingen bij de velden te plaatsen waar ze bijhoren, zodat een gebruiker niet steeds naar boven hoeft te scrollen om te zien welk veld hij moet corrigeren. Zie ook succescriterum 1.4.1.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo staat het veld geboorte-datum. Hierbij wordt het volgende format verwacht: "22-12-2020". Als instructie staat "dd/mm/yyyy". "22/12/2020" wordt hierbij niet geaccepteerd. Als dit wordt ingevuld, wordt ook niet aangegeven wat het formaat wel moet zijn.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/contact wordt in de broncode een regel onder "Adresgegevens vestigingen" een eindtag gegeven van een paragraaf, maar de begintag ontbreekt. Dit komt op meer pagina's voor zoals www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekveld bovenaan iedere pagina mist in de code een label. Hierdoor kan de naam van het veld niet programmatisch bepaald worden.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder het zoekveld op pagina www.hashogeschool.nl/search .

Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-professionals-traject-venlo staat onder "Periode 1 + 2" een checkbox. Het input type staat hier op display:none. Hulpsoftware kan daardoor niet meer zien dat het om een checkbox gaat.

Op iedere pagina staat rechtsboven een menuknop als voldoende ingezoomd wordt (bijvoorbeeld bij 400% zoom op 1280x1024). Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.
Dit geldt ook voor de knop om dit menu af te sluiten.

Op iedere pagina staat rechtsonder een knop om direct naar boven te scrollen. Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.

Op pagina "www.hashogeschool.nl/contact" wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) onder de kop "OP BEZOEK BIJ HAS HOGESCHOOL". Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.
Dit geldt voor alle accordeons op de website.

Op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-2021-den-bosch is eenvideo over de Open dag. Deze functie is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Open dag - Den Bosch - HAS Hogeschool".
Dit komt ook voor op www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-geo-information-science-den-bosch

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-geo-information-science-den-bosch staat bij de video een knop om deze af te spelen. Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.
Dit komt ook voor op andere pagina's met video's bijvoorbeeld www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-2021-den-bosch

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022? staan knoppen om vooruit te gaan terug te gaan in de youtube video's die getoond worden op de pagina. Deze knoppen hebben geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knoppen doen.

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 zijn video's. Deze functies zijn via een iframe geplaatst. Ze hebben een title-attribuut, maar die omschrijven de video's niet, ze heten allemaal "youtube video player"

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-leefomgeving-den-bosch/over-de-opleiding/… wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) zoals bij "Jaar 1: Basisjaar". Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/international-food-agribusiness-den-bosch staat boven de video's een navigatiebalkje om de slides mee te bedienen. De knoppen voor links en rechts missen een naam.

Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen staan uitklapbare accordeons. Deze hebben in de code geen duidelijke rol en waarde. De rol zou hier bijvoorbeeld knop moeten zijn, en de waarde uitgevouwen of samengevouwen.
Ook de checkboxes missen een rol en waarde. Dit komt doordat het input element met type=checkbox is verborgen voor hulpsoftware met display:none. Hierdoor wordt niet doorgegeven dat dit een checkbox is, en of het ingeschakeld of uitgeschakeld is.
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search en www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 verschijnt onderaan een tekst die steeds na het selecteren van een item aangeeft hoeveel er nog geselecteerd moeten worden. Dit is een statusbericht en moet ook aan hulpsoftware worden doorgegeven.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/hashogeschool.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 13:54:11 v2.4-011